logo ERCEkumenická rada cirkví v SR


Diakonická komisia

Diakonická komisia Ekumenickej rady cirkví v Slovenskej republike (ďalej len „komisia“) je v zmysle štatútu ERCSR iniciatívnym a poradným orgánom ERCSR v otázkach diakonickej a charitatívnej práce členských cirkví ERCSR.

Úlohou komisie je:

  1. zhromažďovať, udržiavať a poskytovať informácie o diakonických službách a organizáciách na území Slovenskej republiky

  2. skúmať potreby diakonických a charitatívnych organizácií a pripravovať možnosti ich napĺňania vzdelávaním a inou podporou

  3. sprostredkovávať výmenu informácií a skúseností

  4. pripravovať a realizovať spoločné projekty na ekumenickej úrovni

  5. povzbudzovať a podporovať projekty v oblasti diakonickej komisie

  6. poskytovať ERC SR informácie o situácii v sociálnej sfére a o možnostiach vstupu ERS SR do procesu formovania rozvoja diakonických a charitatívnych služieb

  7. vyjadrovať sa k projektom predloženým komisii v oblasti diakonie a charity

  8. zúčastňovať sa na vytváraní sociálneho prostredia v Slovenskej republike

  9. podporovať proces sebaidentifikácie a ekumenickej spolupráce medzi diakonickými a charitatívnymi organizáciami členských cirkví a v rámci tohto procesu pripravovať stanoviská a pripomienky pre ERCSR

  10. reprezentovať spoločnú diakonickú a charitatívnu prácu a projekty

 

Členstvo v komisii:

Členstvo v komisii vzniká na základe poverenia príslušnej cirkvi po schválení Riadiacim výborom ERCSR 

Realizované aktivity od roku 2000: 


Niektoré súbory sú komprimované programom WinZip, ktorý si môžete bezplatne stiahnuť z adresy www.winzip.com. Súbory PDF, ktoré majú ikonu , je možné prezerať pomocou bezplatného programu Adobe Acrobat Reader. Ak ho nemáte nainštalovaný, stiahnite si ho z www.adobe.com.

 

späť na hlavnú stránku    home  Home English    home     EN                                                                                             hore

 
.::.   .::.
 .::. ( © 2007 ERCSR