Vyhľadať
Close this search box.

Kontakt

PREDSEDNÍCTVO

Predseda
Mgr. Ivan Eľko
generálny biskup Evanjelickej cirkvi a.v. na Slovensku
biskup(zavinač)ecav.sk

Podpredseda
Mgr. RNDr. Ján Szőllős, CSc
Podpredseda Rady BJB v SR
jszollos(zavinač)gmail.com

KANCELÁRIA ERC V SR

Ekumenická rada cirkví v SR
Palisády 48
BRATISLAVA 811 06
tel.: 02 / 5443 3238
ekumena(zavinač)ekumena.sk

IČO: 30806631
DIČ: 2020799462

Generálny tajomník
Mgr. Ladislav Krpala
mobil: 0911/844805
gen.tajomnik(zavinač)ekumena.sk

Rozvoj ľudských zdrojov EDUCA
Program je minimalizovaný

Dobrovoľníctvo DOBRO
Program je minimalizovaný
dobrovolnik(zavinač)ekumena.sk

Anna Ondrejičková
mzdová a účtovná agenda
mobil: 0911/939649
ondrejickova(zavinač)ekumena.sk

Mgr. Nata Hovorková
technická pomoc
hovorkova(zavinač)ekumena.sk

Centrum pre štúdium a poradenstvo v oblasti novej religiozity
Svoradova 3
BRATISLAVA 81103
tel.:02 / 2072 2838

ThDr. Boris Rakovský
riaditeľ Centra pre štúdium a poradenstvo v oblasti novej religiozity ERCSR
mobil: 0911/788307
rozmer(zavinač)sekty.sk

Ing. Dáša Rakovská
administratívna asistentka Centra pre štúdium siekt
rozmer(zavinač)sekty.sk

Ak chcete podporiť prácu ERCSR môžete prispieť dobrovoľným darom na číslo bankového konta:
Všeobecný účet: SK71 3100 0000 0040 0034 6704 VS: 111