Vyhľadať
Close this search box.

Služby

Ponuka produktov MICROSOFT v rámci zmluvy ACADEMIC SELECT

Ekumenická rada cirkví v SR vykonávacou prihláškou pristúpila ku zmluve Academic Select, ktorá umožňuje nákup vybraných produktov Microsoft so zľavou. Platnosť zmluvy je predĺžená na neurčito.
Oprávnenie nakupovať produkty prostredníctvom tejto zmluvy majú všetky organizačné jednotky členských cirkví alebo cirkví so štatútom pozorovateľa v Ekumenickej rade cirkví v SR, ktoré majú právu subjektivitu, alebo právnické osoby, ktorých právna subjektivita je odvodená od niektorej z týchto cirkví. Konkrétne ide o tieto cirkvi:

 • Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku,
 • Reformovaná kresťanská cirkev na Slovensku,
 • Pravoslávna cirkev na Slovensku,
 • Evanjelická cirkev metodistická, Slovenská oblasť,
 • Bratská jednota baptistov v Slovenskej republike,
 • Cirkev bratská v Slovenskej republike,
 • Cirkev československá husitská na Slovensku,
 • Starokatolícka cirkev na Slovensku,
 • Cirkev adventistov siedmeho dňa, Slovenské združenie,
 • Apoštolská cirkev na Slovensku,
 • Konferencia biskupov Slovenska (Rímskokatolícka cirkev a Gréckokatolícka cirkev)
 • Oprávnenie sa netýka cirkevných škôl, ktoré majú právo nakupovať produkty Microsoft prostredníctvom rezortu školstva.

 

O postupe pri nadobudnutí vybraného produktu Vás bude informovať manažér Microsoft licencií:

Pre bližšie informácie prosíme kontaktovať:
Vladimír Hricka
Produktový manažér
AutoCont SK a.s.
Einsteinova 24, 851 01 Bratislava
Tel.: +421 2 3278 8811, GSM: +421 905 414 124
E-mail: vladimir.hricka@autocont.sk
www.autocont.sk

Prípadný vzor objednávky:
Objednávateľ:
Názov organizácie:
Adresa:
Kontaktná osoba:
Telefonický kontakt:
IČO:
Bankové spojenie:

Dátum a miesto vystavenia objednávky:

Vec: Objednávka

Objednávame u Vás

Názov produktu:
Počet objednávaných kusov:
Kód produktu:
Jazyková verzia produktu:

Meno a podpis zodpovednej osoby
Pečiatka

 


 

Výber ponúkaných produktov:

Názov produktu Product Family Jazyk
Office Standard 2021 SLng LTSC 66 Office  Standard Single Language
Office Professional Plus 2021 SLng LTSC 85 Office Professional Plus Single Language
Office Mac Standard 2021 SLng LTSC 66 Office Mac Standard Single Language

Uvedená tabuľka predstavuje len výber ponúkaných produktov a orientačné ceny. Kompletná ponuka je k dispozícii v elektronickom formáte u správcu Microsoftu, projektového manažéra. Ceny sa menia sa každý mesiac. Cena sa uvádza bez DPH.

Licencie je možné zakúpiť aj na jednotlivé programy v rámci balíka Office (Word, Excel, Power Point, Outlook, Access a pod.). Ceny sa pohybujú medzi 20 – 30 €uro (závisí od produktu).

Je možné zakúpiť aj licenciu na staršie produkty ale za cenu nových.

Operačný systém Windows (najvyššiu aktuálnu verziu) nie je možné zakúpiť. Je možné dokúpiť len upgrade, ktorého predchodcom musí byť legálny operačný software Windows nižšej verzie s licenciou.

Bližšie informácie na požiadanie na adrese:

Ekumenická rada cirkví v SR
Palisády 48
811 06 Bratislava
tel: 0903/195-884
hovorkova@ekumena.sk