Vyhľadať
Close this search box.

Partneri

 

Svetová rada cirkví WCC – www.wcc-coe.org
Konferencia európskych cirkví KEK – www.cec-kek.org
Ekumenické fórum európskych kresťanských žien EFECW – www.efecw.net
Ekumenická mládežnícka rada v Európe EYCE – www.eyce.org
Ecumenical Diaconal Year Network  EDYN – www.edyn.org
Evanjelická bohoslovecka fakulta – UK Bratislava – www.fevth.uniba.sk
Katedra evanjelikálnej teológie a misie UMB Banská Bystrica – www.pdf.umb.sk
Evanjelická diakonia ECAV na Slovensku www.diakonia.sk