logo ERCEkumenická rada cirkví v SR


Ekuména vo svete -  prepis relácií apríl  2009


Ekuména vo svete 16/2009

Odvysielané na stanici Rádio Slovensko, 22. apríla 2009 o 19:20

Kresťania vo východnej Ázii sa dohodli, že si „nebudú kradnúť ovečky“

Baguio City, 15. apríla 2009 – ENI

Filipínske tradičné protestantské cirkvi, evanjelikáli, a letničné spoločenstvá sa dohodli so svojimi partnermi z Južnej Kórei na spolupráci pri „budovaní Božieho kráľovstva“ v Ázii namiesto vzájomného súperenia, ktoré neraz viedlo ku „kradnutiu ovečiek jedných druhým“. Juhokórejskí a filipínski cirkevní vodcovia oslávili 12. apríla v horskom meste Baguio na severe Filipín Veľkonočné sviatky spoločne. V slávnostnej prísahe sa zaviazali stať sa partnermi v práci „pre väčšiu žatvu Evanjelia a na slávu nášho Boha“.

Ruská pravoslávna cirkev sa chce priblížiť mladým

New York, 17. apríla 2009 – ENI

Ruskí pravoslávni kresťania musia odolať pokušeniu žiť len sami pre seba vo svojej subkultúre. Musia byť schopní osloviť aj ďalšie skupiny, a zvlášť mladých. – povedal moskovský patriarcha Cyril I. na tradičnom stretnutí so žurnalistami v predvečer Pravoslávnych osláv Veľkej Noci, ktoré tento rok pripadli na 19. apríla.  Reverend Vševolod Čaplin, ktorý bol v minulosti zástupcom Cyrila na Oddelení pre vonkajšie cirkevné vzťahy Ruskej pravoslávnej cirkvi, a nedávno bol vymenovaný do pozície riaditeľa novovytvoreného Oddelenia pre vzájomné vzťahy cirkvi a spoločnosti, vyvolal pozornosť ruských médií a internetových blogov, keď povedal: „Podľa môjho názoru, nočné kluby nemusia byť nevyhnutne o hýrení, opitosti, drogách a striptíze. .. Medzi mladými je vlastne celkom dobrý zvyk rozprávať sa dlho do noci. Spomínam si na časy, keď som mal 14-15 rokov. Stretávali sme sa malá skupinka kresťanov v baroch alebo na ulici a rozprávali sme sa o Bohu a osude Ruska.“

Prieskumy ukazujú, že sa blíži koniec kresťanskej Ameriky

New York, 14. apríla 2009/Toronto, 16. apríla 2009 – ENI

Kanadskí tínedžeri sa stávajú stále viac cnostnejšími – vyhýbajú sa alkoholu, cigaretám a sexu v oveľa väčšom počte ako predchádzajúce generácie – zistil nedávny prieskum. Výsledky však hovoria aj o tom, že dnešní mladí ľudia v Krajine javorového listu sa oveľa menej hlásia ku kresťanstvu. Na druhej strane náboženstvá, ktoré nie sú typické pre západnú kultúru, si medzi mladými Kanaďanmi získavajú čoraz viac priaznivcov. 

V Spojených štátoch amerických nedávny prieskum rovnako poukazuje na meniacu sa náboženskú scénu. Časopis Newsweek na titulnej stránke z 13. apríla ohlasuje „Koniec kresťanskej Ameriky“. Článok v časopise poznamenáva, že tohtoročný prieskum americkej náboženskej príslušnosti ukázal, že počet tých, ktorí v kolónke pre náboženskú príslušnosť uviedli „nezaradení“, sa za posledné dve desaťročia takmer zdvojnásobil: V roku 1990 to bolo 8% opýtaných, v roku 2009 ich počet stúpol na 15%. Ďalším zistením je, že severovýchodná časť USA, kde mali tradične veľký vplyv puritáni, protestanti, rímski katolíci a židia, sa stala baštou tých, ktorí sa nehlásia k žiadnej náboženskej príslušnosti.

Cirkvi reagujú na finančnú krízu

19. marca a 6. apríla 2009 – Eurodiakonia/25. a 30. marca 2009 – WCC

V priebehu posledného mesiaca medzinárodné kresťanské organizácie pri rozličných príležitostiach apelovali na politických vodcov, autority vo svete obchodu, a spoločnosť v súvislosti s globálnou finančnou krízou. 

Eurodiakonia – ekumenické spoločenstvo združujúce európske diakonické a charitatívne organizácie, adresovala list stretnutiu najvyšších predstaviteľov štátov Európskej Únie v Brusseli, v ktorom vyzvala k väčším investíciám do sociálnych služieb. Tie vytvárajú pracovné príležitosti a zmierňujú dopad ekonomického poklesu na ľudí. 

Svetová rada cirkví oslovila zasadnutie G20 v Londýne. Generálny tajomník rady, reverend Samuel Kobia, v liste zasadnutiu napísal: „Čestnosť, sociálna spravodlivosť a dôstojnosť pre všetkých“ musia byť v centre novej finančnej architektúry. K nim sa musia pridať mechanizmy potlačujúce „nenásytnosť ako základ ekonomického rastu. ... Cirkvi sú presvedčené, že boju so svetovou chudobou, potravinovej kríze a klimatickej zmene musí byť venovaná rovnaká pozornosť“ ako záchrane bankových inštitúcií pred finančným krachom.

Anglikánska cirkev neplánuje osláviť 500. výročie nástupu svojho zakladateľa na trón

Canterbury, 16. apríla 2009 – ENI

Tento rok v júni si svet pripomenie 500. výročie nástupu na trón anglického kráľa Henricha VIII., neslávne známeho tým, že mal 6 manželiek. Začiatkom 30-tych rokov 16.storočia sa postupne odvrátil od Rímskokatolíckej cirkvi a pápeža, a ustanovil držiteľov anglického kráľovského trónu za najvyššiu hlavu cirkvi v Anglicku, čo viedlo k vytvoreniu Anglikánskej cirkvi. Pápež Klement VII. ho v roku 1533 pre rozvod so svojou prvou manželkou Katarínou Aragónskou a sobáš s dvornou dámou – presvedčenou protestantkou Annou Boleynovou, exkomunikoval. Anglikánska cirkev Anglicka však nemá žiadne konkrétne plány na oslavu polovice milénia od nástupu Henricha VIII. na trón. Ale turisti a žiaci britských škôl sa v apríli nanovo a modernými očami pozrú na dedičstvo a odkaz tohto reformačného panovníka, ktorého konanie a rozhodnutia zmenili tvár kresťanstva.

Kresťania, židia i moslimovia odsúdili plagáty s Ježišom propagujúce politickú stranu

Canterbury, 6. apríla 2009 – ENI

Vedúci predstavitelia troch protestantských cirkví, Moslimská rada Veľkej Británie, a Nadácia pre verejnú službu, ktorá sa stará o bezpečnosť židov v Británii, odsúdili Britskú národnú stranu za to, že použila obraz Ježiša, aby získala v blížiacich sa voľbách do Európskeho parlamentu posty. Plagáty a reklamné predmety extrémne pravicovej Britskej národnej strany zobrazujú Krista žehnajúceho ľud a obsahujú citát z Novej zmluvy „Ak mňa prenasledovali, budú prenasledovať aj vás.“ Za ním v reklame nasleduje otázka: „Čo by urobil Ježiš?“.

Sloboda vyjadrovania verzus ochrana náboženstva pred hanobením

Ženeva, 30. marca 2009 – ENI

Náboženské a sekulárne organizácie vyjadrili obavy, že nová rezolúcia Organizácie spojených národov na ochranu náboženských ideológií bude tieto chrániť za cenu slobody vyjadrovania. 26. marca Rada OSN pre ľudské práva schválila nezáväzné opatrenie, posledné v sérii opatrení proti nenávistným výrokom a „hanobeniu náboženstva“. Proces sa začal v roku 1999, keď Pakistan prvý krát žiadal takúto rezolúciu.  „Kto určí, kedy je náboženstvo hanobené?“, povedal 27. marca Barry Bussey, riaditeľ legislatívnych záležitostí Cirkvi Adventistov Siedmeho dňa. Toto uznesenie „je proste príliš otvorené možnostiam zneužitia moci“, doplnil. Zároveň vyzval k intenzívnejšej a lepšie zosúladenej opozícii, keď na budúci rok príde k obnove rezolúcie.

Biskup, ktorý poskytuje prístrešie utečencom zo Zimbabwe, dostáva smrteľné vyhrážky

Johannesburg, 26. marca a 14. apríla 2009 – ENI

Pripravení o všetky svoje majetky, plní strachu o svoje životy pre xenofóbne útoky a neraz so ženami, ktoré boli znásilnené, prichádzajú tisícky zimbabwiancov do Juhoafrického mesta Johannesburg. Na perách majú len tri slová: „Centrálny metodistický kostol“.

Táto nevýrazná budova v centre Juhoafrického hlavného mesta obchodu je po mnohé roky zavalená príchodom utečencov v núdzi, unikajúcich pred ekonomickou pohromou a politickým útlakom. Kostol si vyslúžil hnev neďalekých luxusných reštaurácií, v ktorých sa stravujú úspešní advokáti a ich klienti z Johannesburského Vysokého súdneho dvora, sídliaceho sa hneď vedľa kostola. 

Biskupovi Paulovi Verrynovi, ktorý kostol spravuje, sa už viackrát vyhrážali siahnutím na život. Biskup však vyznáva, že to ho neodradí od poskytovania útulku zúfalým utečencom zo Zimbabwe. Len v kostole ich našlo útočisko viac ako 2600. Podľa odhadov zhruba rovnaký počet žije na uliciach v blízkosti kostola. 

Biskup Verryn si už zvykol na stálu prítomnosť neprajníkov a odporcov. Stretáva sa s ňou od začiatku svojej služby v Sowete v roku 1980, keď bol jedným z hŕstky belochov žijúcich v domoch vo veľkej konglomerácii predmestských sídlisk vymedzených pre černochov, ktoré zaviedli počas vlády apartheidu. Kritika, ohováranie a útoky sa vtedy na neho valili z rôznych strán – odsúdenie od belošských teológov podporujúcich apartheid, policajné nájazdy, pošpiňujúce a osočujúce kampane.

Jedna skupina nepriateľov však zmenila svoj postoj k nemu. Vodcovia Holandskej reformovanej cirkvi, ktorí kedysi zastávali teológiu apartheidu, vydali nedávno vyhlásenie, v ktorom chvália Verryna za jeho prácu na pomoc utečencom. „Spôsob, akým biskup a tento cirkevný zbor dali budovu kostola k dispozícii trpiacim a cudzincom, je pre nás príkladom a inšpiráciou“, povedal vo vyhlásení moderátor Holandskej reformovanej cirkvi v Juhoafrickej republike reverend Kobus Gerber. „V Centrálnom metodistickom kostole je evanjelium Ježiša Krista konkretizované jedinečným spôsobom.“, doplnil.

 

Zo zdrojov agentúr, tlačových správ organizácií, a internetových stránok  ENI, WCC, a Eurodiakonia  vybrala a zostavila:

Eva Guldanová,

Ekumenická rada cirkví v Slovenskej republike,

Email: ekumena.vosvete@gmail.com, tel: 02 5443 3238, fax: 02 5443 3235


Ekuména vo svete 15/2009

Odvysielané na stanici Rádio Slovensko, 15. apríla 2009 o 19:20

 

Kresťania na mnohých miestach sveta oslávili Veľkú Noc spolu

Kenley, UK, 13. apríla 2009 – LW

Veľký týždeň, a zvlášť trojdnie od Veľkého piatku po Veľkonočnú nedeľu, kedy kresťania slávia najvýznamnejšie cirkevné sviatky, boli príležitosťou k vyznaniu spoločnej viery vo vykupiteľskú smrť a zmŕtvychvstanie Ježiša Krista. Kresťania z rozličných cirkví na rôznych miestach sveta, vrátane Jeruzalema, Ríma, či Londýna, oslávili sviatky spoločnými ekumenickými bohoslužbami. 

“Súčasťou našich modlitieb počas Veľkého týždňa boli bratia a sestry z rozličných kresťanských cirkví a prosba o jednotu kresťanov, zvlášť čím viac sme sa blížili k Veľkému piatku“, povedala reverendka Linda Williamsová, farárka v anglikánskom Kostole všetkých svätých v Kenley.  

Počas Veľkého piatku kresťania v Kenley, predmestí na juhu Londýna, usporiadali už tradičný pochod svedectva ulicami svojho mestečka. Cieľom pochodu bolo stretnúť sa a oslavovať Boha spolu, - v prvom rade ako kresťania, nie ako denominácie – doplnila reverendka Williamsová.

Kristov príbeh utrpenia má na Filipínach rôzne podoby

Manila, 9. apríla 2009 – ENI

Na Filipínach, kde je v niektorých dedinách súčasťou Veľkého týždňa tradícia kajúcich priklincovať sa na drevené kríže, príbeh Kristovho utrpenia naberá aj novú formu iniciatív aktivistov.

„Nové vlastenecké združenie“, ktoré zoskupuje ľavicovo orientované organizácie, sa 7. apríla v Manile pridalo k robotníkom a mestským skupinám chudobných v raz do roka organizovanej protestnej akcii s názvom „Kalvária ľudu“. 

Na Veľký piatok na poludnie sa v troch dedinách na sever od Manily viac ako 10 kajúcich ľudí nechalo pribiť na kríž. Medzi nimi i Ruben Enaje, maliar – natierač domov, ktorý tento akt vykonáva od roku 1986, keď prežil pád z trojposchodového domu.

Talianski protestanti pomáhajú obetiam zemetrasenia

7. apríla 2009 – Eurodiaconia/NEV/Diaconia Valdese

Dva dni po prvých záchvevoch tragického zemetrasenia v regióne Abruzzo v Taliansku Valdénska diakonia informovala, že medzi obeťami neregistrujú žiadnych protestantov. Napriek tomu sa už od prvých hodín katastrofy naplno zapojili do pomoci.

Zemetrasenie, ktoré začalo 6. apríla nadránom, si vyžiadalo takmer 300 ľudských obetí; viac ako 100 000 ľudí ostalo bez strechy nad hlavou. Federácia protestantských cirkví v Taliansku za podpory Valdénskej diakonie a európskej Eurodiakonie okamžite vyhlásili zbierku na pomoc tým, ktorí katastrofu prežili.

Eurodiakonia sa zároveň pridala k výzve k modlitbám z úst prezidenta Federácie, pastora Domenica Maselli: „Ľud Abruzza, tak ťažko zasiahnutý touto katastrofou, je v centre našich modlitieb; predovšetkým tí, ktorí stratili svojich drahých ...“ Reverend Maselli vyjadril tiež solidaritu so všetkými pracujúcimi na záchrane tých, ktorí prežili. 

Federácia protestantských cirkví v Taliansku združuje v krajine Apoštolskú cirkev, Armádu spásy, Jednotu baptistov, Evanjelickú cirkev, metodistov, valdéncov, reformovaných a presbyteriánov.

Kresťania a židia vo Svätej Zemi sa dobre nepoznajú

Jeruzalem, 19. marca 2009 – ENI/2. apríla 2009 – WCC

Aby sme si vytvorili obraz o zdraví spoločnosti, je treba sa pozrieť na to, ako zaobchádza so svojimi najmenšími menšinami – domnieva sa Rabbi Daniel Rossing, výkonný riaditeľ Jeruzalemského centra pre židovsko-kresťanské vzťahy. V prípade arabských kresťanov – menšinovej skupiny vo Svätej zemi – sú indikátory veľmi znepokojujúce.  

Centrum nedávno uskutočnilo verejný prieskum medzi dospelými príslušníkmi Židovstva v Izraeli o ich postojoch ku kresťanstvu a kresťanskej prítomnosti v Izraeli. Výsledky ukázali silnú koreláciu medzi úrovňou vzdelania a toleranciou ku kresťanom.

Taktiež zobrazili vysoký stupeň izolácie, ktorá v súčasnosti existuje v Izraelskej spoločnosti. Viac ako 50% respondentov uviedlo, že nemá kresťanských priateľov ani známych. Mladí ľudia pritom vykazujú podstatne nižšiu úroveň tolerancie voči kresťanstvu.  

Iný podobný prieskum nedávno poukázal na vyššiu toleranciu ku kresťanom medzi sekulárnymi židmi ako medzi nábožensky zainteresovanými. Židovskí obyvatelia s vyšším príjmom majú tiež tendenciu k väčšej tolerancii. 

Jeruzalemské centrum pre židovsko-kresťanské vzťahy, v ktorom pracujú dvaja židia a dvaja kresťania, sa usiluje o prekonanie predsudkov a hlbšie vzájomné porozumenie medzi týmito náboženstvami. Prináša množstvo vzdelávacích programov pre kresťanov i židov o kľúčových aspektoch toho druhého náboženstva, vrátane dejín jeho prítomnosti vo Svätej Zemi.

Vedú takisto „stretávacie skupinky“, kde sa židia a kresťania, ktorí majú niečo spoločné – vek, pohlavie, profesiu, bydlisko ... – zídu a hovoria o veciach, ktoré sa ich oboch týkajú, a zároveň si vymieňajú informácie o svojej kultúre a diskutujú o možnostiach spolupráce, napríklad v sociálnej oblasti. 

Rabbi Rossing povedal: „Rovnako ako môže byť náboženstvo zneužité na rozdúchavanie plameňov konfliktu, tak má schopnosť plamene konfliktu aj zadusiť. .. Veríme, že arabskí kresťania, hoci sú maličkou populáciou, môžu zohrať premosťujúcu úlohu, ale len vtedy, ak väčšinové náboženstvá budú mať aspoň minimálnu predstavu o tom, kto títo kresťania sú.“

Evanjelici z celého sveta sa stretli na najväčšej teologickej konferencii

Augsburg/Ženeva, 23. februára, 25. – 30. marca 2009 – LWI

„Teológia v živote evanjelických cirkví: Transformujúce perspektívy a prax dnes“ – to bol titul globálnej teologickej konzultácie, ktorá sa konala 25. – 31. marca v nemeckom meste Augsburg. Pripravilo ju Oddelenie pre teológiu a štúdium Svetového luteránskeho zväzu v spolupráci s Inštitútom protestantskej teológie Univerzity Augsburgu. Zúčastnilo sa jej vyše 120 teológov z viac ako 30 krajín sveta. 

Stretnutie bolo vyvrcholením študijného programu „Teológia v živote Cirkvi“, ktorý začal v roku 2004. Počas 6 seminárov v Afrike, Ázii, Európe a Severnej Amerike sa program venoval teologickej práci v súvislosti s otázkami výziev chudoby, medzináboženských napätí, fundamentalizmu, impéria, náboženskej obnovy, či pentekostalizmu.  Záverečné stretnutie v Augsburgu sa zaoberalo témami biblickej, systematickej a praktickej teológie, ako sú napríklad kontextuálna hermeneutika, stvorenie, vykúpenie a eschatológia, či úloha cirkvi v spoločnosti.

Účastníci sa na témy pozreli zo zorného uhla veľkého množstva rozličných kontextov, v ktorých evanjelické cirkvi žijú. Rôznorodosť pohľadov bola na konferencii vyzdvihnutá ako jedno z bohatstiev evanjelickej teológie. Účastníci sa zamýšľali nad tým, ako tieto rozličné perspektívy pretvárajú súčasnú evanjelickú teológiu.  Zhodli sa na centrálnej dôležitosti prepojenia teológie a konkrétneho každodenného života cirkví pre budúce formovanie evanjelických cirkví a ich vzájomného spoločenstva. 

„Čo sa deje v miestnych kontextoch a podmienkach cirkví má obrovský dopad na formuláciu teológie“, povedal reverend Dr. Thomas Nyiwe, prezident Evanjelickej luteránskej cirkvi Kamerunu a podpredseda Programového výboru Oddelenia pre teológiu a štúdium.  Riaditeľka Oddelenia SLZ pre teológiu a štúdium, reverendka Dr. Karen Bloomquistová povedala o stretnutí v Augsburgu, že to bolo „pravdepodobne najväčšie, a určite najrozmanitejšie stretnutie teológov, aké Svetový luteránsky zväz doteraz pripravil“.

Významným faktorom bolo aj miesto stretnutia – Augsburg, pre evanjelikov významné historicky ako miesto, kde bolo v roku 1530 prednesené Augsburské vyznanie, základný dokument viery evanjelických cirkví. Pre moderné evanjelické cirkvi je toto mesto nemenej dôležité i vďaka tomu, že pred 10 rokmi tu zástupcovia SLZ spolu s predstaviteľmi Vatikánu podpísali Spoločné vyhlásenie o učení o ospravedlnení. Viacerí účastníci stretnutia potvrdili, že „prísť do Augsburgu bolo ako prísť domov – duchovne i teologicky“.

Nový predstaviteľ pre ekumenické a zahraničné vzťahy v Ruskej pravoslávnej cirkvi

Moskva, 1. apríla 2009 – ENI

Biskup Hilarion Alfeyev, v súčasnosti biskup Ruskej pravoslávnej cirkvi pre Viedeň a celé Rakúsko, a predstaviteľ Moskovského patriarchátu pre Európske organizácie v Bruseli, bol vymenovaný za hlavu Oddelenia pre vonkajšie cirkevné záležitosti Ruskej pravoslávnej cirkvi. O vymenovaní rozhodla 31. marca synoda biskupov, ktorej predsedal patriarcha Cyril I. Bolo to prvé stretnutie synody od slávnostného uvedenia patriarchu do funkcie v februári tohto roku. Patriarcha Cyril I. pred svojím zvolením (27. januára 2009) sám viedol vyše 20 rokov Oddelenie pre vonkajšie cirkevné záležitosti. 

42-ročný biskup Hilarion študoval v Oxforde, kde získal doktorát z filozofie. Študoval takisto klasickú hudbu a skladateľstvo. V súčasnosti slúži aj ako člen Centrálneho a Výkonného výboru Svetovej rady cirkví.  Anatolij Krasikov, riaditeľ Centra pre náboženské a sociálne štúdiá na Európskom Inštitúte v Moskve povedal, že toto rozhodnutie synody „je pre cirkev ziskom“.

Synoda takisto vymenovala reverenda Vševoloda Čaplina, súčasného zástupcu riaditeľa Oddelenia pre vonkajšie záležitosti, do funkcie riaditeľa novovytvoreného Oddelenia vzájomných vzťahov cirkvi a spoločnosti. Analytici v ruských médiách tento krok vytvorenia nového oddelenia s niektorými podobnými funkciami ako sú tie Oddelenia pre vonkajšie vzťahy, komentovali tak, že patriarcha Cyril si takto zabezpečil, že on bude mať vždy rozhodujúce slovo.

Americký prezident vymenoval do svojho poradného orgánu členku Centrálneho výboru Svetovej rady cirkví

Washington, 6. apríla 2009 – NCC USA/WCC

Členka Centrálneho výboru Svetovej rady cirkví reverendka Sharon Watkinsová, prezidentka americkej Kresťanskej cirkvi – Učeníci Kristovi, je medzi 25 náboženskými a spoločenskými vodcami, ktorých vymenoval prezident Barack Obama do svojej Poradnej rady pre náboženské a susedské vzťahy. Doktorka Sharon Watkinsová, bola hlavnou kazateľkou na Národnej bohoslužbe vo Washingtone deň po inaugurácii amerického prezidenta.

Medzi vymenovanými sú aj vodcovia ďalších dvoch členských cirkví Svetovej rady cirkví – biskupka Vashti M. McKenzie z Africkej metodistickej episkopálnej cirkvi a reverend Dr. William J. Shaw z Národnej baptistickej konvencie USA, ako tiež reverendka Peg Chemberlin z Bratskej cirkvi, ktorá bola zvolená za prezidentku Národnej rady cirkví USA. Svojej funkcie v tejto ústrednej americkej ekumenickej organizácií, združujúcej 35 kresťanských cirkví a spoločenstiev sa ujme začiatkom budúceho roku. 

Zoznam členov Poradnej rady zverejnil Biely dom 6. apríla. Všetci vymenovaní budú v rade slúžiť jeden rok.  Reverend Dr. Michael Kinnamon, generálny tajomník Národnej rady cirkví USA povedal, že 45 miliónov kresťanov, ktorých ekumenická rada združuje, bude dobre zastúpených prezidentom vymenovanými predstaviteľmi.

Tony Blair nesúhlasí s pápežom v pohľade na homosexualitu

Londýn, 8. apríla 2009 – ENI

Bývalý britský premiér Tony Blair, ktorý v roku 2007 po svojom odchode z funkcie predsedu vlády prestúpil na rímskokatolícku vieru, povedal, že nesúhlasí s názormi pápeža Benedikta XVI. na homosexualitu. Dodal tiež, že zakorenené postoje Katolíckej cirkvi sa líšia od názorov bežných veriacich. Tony Blair uviedol tieto komentáre v interview, ktoré 8. apríla publikoval časopis „Attitude“ („Postoj“). Ten sa v Británii predstavuje ako najpredávanejší časopis gayov.

Nemci sa počas Pôstu zdržiavali od áut

Trier, Nemecko, 8. apríla 2009 – ENI

Takmer 2000 ľudí v juhozápadnej časti Nemecka a v Luxembursku sa počas Pôstneho obdobia zapojilo do cirkvou podporovaného pôstu od áut. Počas Pôstneho obdobia sa zdržiavali od používania svojich áut a namiesto toho si volili iné alternatívy prepravy: pešo, na bicykli, pomocou verejných dopravných prostriedkov, alebo, ak zlyhali všetky ostatné možnosti, sa dohodli na spoločnom cestovaní v jednom aute.

 

Zo zdrojov agentúr, tlačových správ a informácií organizácií, a internetových stránok  ENI, WCC, LWI, NCC USA, NEV, Eurodiaconia a Diaconia Valdese  vybrala a zostavila:

Eva Guldanová,

Ekumenická rada cirkví v Slovenskej republike,

Email: ekumena.vosvete@gmail.com, tel: 02 5443 3238, fax: 02 5443 3235


Ekuména vo svete 14/2009

Odvysielané na stanici Rádio Slovensko, 8. apríla 2009 o 19:20

 

Vo Vatikánskom futbalovom pohári hrajú aj evanjelici

- Rozhovor s evanjelickým teológom, ktorý kope v Clericus Cup-e

V polovici februára sa vo Vatikáne začal hrať už 3. ročník súťaže Clericus Cup – futbalového turnaja družstiev katolíckych kňazov a seminaristov z rozličných Pápežských univerzít a internátov. Súťaží spolu 16 družstiev v štyroch skupinách a rozhodujú im talianski ligoví rozhodcovia top série A.  Zápasy sa hrajú každú sobotu s výnimkou Veľkej noci. Finále vyvrcholí 23. mája. 

Turnaj sponzoruje Taliansky olympijský výbor, Nadácia Jána Pavla II. pre šport, a Talianske športové centrum – laické katolícke združenie, ktoré podporuje vzdelávanie prostredníctvom športu. 

Turnaj sa prvýkrát konal na jar roku 2007 a v prvých dvoch ročníkoch sa ho zúčastnilo viac ako 300 hráčov z 50 rôznych krajín.  Vatikánsky štátny sekretár, kardinál Tarcisio Bertone, ktorý je iniciátorom pohára "Clericus Cup", pri jeho zahájení povedal: "Touto iniciatívou chceme poukázať na vysokú hodnotu športu vo vývoji mladého človeka".

Tento rok v turnaji Clericus Cup zápolia spolu s katolíckymi kňazmi a seminaristami aj dvaja protestantskí študenti teológie. Jeden z nich, 25-ročný Philipp Haas, nám prezradil, ako sa dostal k súťaženiu v pohári a čo to preňho znamená.

Philipp pochádza z Nemecka zo Štuttgartu, kde patrí do Würtenbergskej krajinskej cirkvi. Do služby evanjelického kňaza sa začal pripravovať na Teologickej fakulte v Tübingene. Minulý rok študoval na Univerzite v Berne vo Švajčiarsku. Tento rok je študentom Protestantského centra ekumenických štúdií – Centra Melanchton v Ríme. Rozhovor s ním pripravila Eva Guldanová.

Filip, vieme, že Clericus Cup je turnaj seminaristov a kňazov, ktorí študujú na rozličných pápežských univerzitách v Ríme. Ako si sa ty, študent evanjelickej teológie, stal jeho súčasťou?

V skutočnosti to bolo pomerne jednoduché. Chcel som študovať jeden rok v Ríme a preto som sem prišiel. Počas 10 mesiacov teraz chodím na prednášky na rozličných univerzitách. Medzi inými som sa zapísal aj na Pápežskú univerzitu Svätého Anzelma. Tam som sa dozvedel, že majú futbalové družstvo a chcel som sa k nim pridať. Tajomníčka, u ktorej som sa na začiatku semestra zapisoval, bola Rakúšanka, vedel som sa s ňou teda dobre dohovoriť. Upozornila ma na toto futbalové družstvo aj na Clericus Cup a tak som sa zapojil.

A čo pritiahlo evanjelického teológa do Ríma? Prečo si túžil študovať v Ríme?

Lebo ma veľmi zaujíma katolícka teológia, a takisto katolícky náhľad, zbožnosť a spiritualita. Zaujímam sa všeobecne o ekuménu, a katolícky pohľad na vec považujem takisto za dôležitý. Okrem toho je podľa mňa Rím nádherné a obdivuhodné mesto.

Ako sa váš tím pripravuje na zápasy?

Stretávame sa raz do týždňa, vždy vo štvrtok. Najprv sa rozcvičíme, pomerne dlho sa rozbehávame, naťahujeme, a robíme zahrievacie cviky, a nakoniec si zahráme futbal. Pripravujeme sa takto každý týždeň a okrem toho sa stretávame vždy ráno pred zápasom o jednu hodinu skôr, aby sme sa jednak fyzicky pripravili, ale aj dostali rady a tipy od trénera. Máme skutočne profesionálneho trénera, ktorý má pre nás vyhradený čas, je to veľmi šikovné.

Byť kňazom, alebo sa pripravovať na službu v cirkvi, je duchovné povolanie. Ľudia teda obyčajne neočakávajú, že uvidia farárov a teológov intenzívne praktizovať nejaký šport. Na druhej strane, staré latinské príslovie hovorí: Corpus sans, mens sana. – V zdravom tele zdravý duch. Ako sa na to pozeráš?

Áno, je samozrejme pravda, že sa to zdá úsmevné vidieť kňazov športovať. Už sme sa nad tým zamýšľali. Neďaleko nášho domu zvykol behávať a športovať jeden kňaz, všetci okoloidúci sa prekvapene pozerali... Ja v tom ale nevidím žiaden problém. Naopak, je to prirodzene veľmi dôležité, ako pre každého vedca, alebo pre každého človeka, ktorý sa zaoberá akoukoľvek činnosťou.

A zvlášť človek, ktorý pracuje s ľuďmi a zároveň sa venuje tímovému športu, ľahko zbadá, ako blízko to má k teológii. Že treba nájsť medzi hráčmi vzájomný súlad a cvičiť sa v ňom. Má to čo do činenia s ľudským spolunažívaním, existenciou v ľudskom spoločenstve. V tímových športoch sú dôležité vzťahy.

Počas tréningov určite nehovoríte len o športe. Tým, že majú tvoji spoluhráči v tíme teba, možno sa občas vynoria aj teologické alebo ekumenické témy. Myslíš si, že šport a športové aktivity môžu napomôcť rásť myšlienke ekumenizmu?

No, netreba to samozrejme preceňovať. Avšak myslím si na druhej strane, že sa potom možno venovať ekuméne na uvoľnenejšej úrovni a takmer hravou formou sa jeden druhému priblížiť a potom si aj tak ľudsky lepšie porozumieť. A keď si budeme ľudsky bližšie, dokážeme potom cez to neraz aj lepšie pristúpiť k teologickým témam, lebo si jednoducho vybudujeme zdravý základ spoločného spolužitia. A potom bude bezpochyby ľahšie sa stretnúť aj pri zložitých témach. Takýmto spôsobom môže teda aj šport, kde sa človek sústredí na iné, jednoducho veľmi dobre prispieť aj k duchovnému zblíženiu... ide totiž o to, aby sa človek naučil spoločne zdravo s týmito témami zaobchádzať, aj s nezhodami, a tak budeme môcť trochu posunúť vpred aj ekumenické úsilie..

Akým spôsobom chceš túto svoju ekumenickú skúsenosť zužitkovať, keď sa na konci roku vrátiš do svojej krajiny? Máš už nejaké plány?

Ešte nemám žiadne presné plány, myslím však, že skúsenosti, ktoré som tu nadobudol, vrátane skúseností duchovnej povahy, ponesiem ďalej. A takisto skúsenosť spolužitia s ľuďmi z iných krajín, či dokonca kontinentov, ktorých som tu stretol. Rovnako tak to, čo som sa naučil o katolíckej teológii. Možno si na Univerzite v Tübingene zapíšem nejaký kurz katolíckej teológie a uvidím rozdiely a odlišnosti.

 

Zostavila:

Eva Guldanová,

Ekumenická rada cirkví v Slovenskej republike,

Email: ekumena.vosvete@gmail.com, tel: 02 5443 3238, fax: 02 5443 3235


Ekuména vo svete 13/2009

Odvysielané na stanici Rádio Slovensko, 1. apríla 2009 o 19:20

 

Misia je jadrom bytia Cirkvi

Ženeva, 13. marca 2009 – WCC

Predstavitelia dvoch nezávislých komisií Svetovej rady cirkví - Komisie pre svetovú misiu a evanjelizáciu a Komisie pre vieru a poriadok sa začiatkom marca stretli na spoločnej konzultácii o misii a ekleziológii v Berekfürdö v Maďarsku. Účastníci stretnutia, ktorí prišli z 13 rozličných krajín, diskutovali o dokumente Komisie pre vieru a poriadok „Podstata a misia Cirkvi“ a o študijnom projekte Komisie pre svetovú misiu a evanjelizáciu „Misia a jednota“.

Pracovné skupiny, ktoré sa v obidvoch komisiách venujú ekleziológii, čiže náuke o cirkvi, vzájomne ocenili prácu toho druhého a spoločne zdôraznili, že misia leží v srdci toho, čo je Cirkev. Dohodli sa tiež na spolupráci na rozličných projektoch súvisiacich s misiou a jednotou, ako sú napríklad otázky jednoty a misie v súvislosti s novovznikajúcimi cirkvami. Takisto sa dohodli, že každá z komisií bude mať zastúpenie na stretnutiach tej druhej.

Korene obidvoch komisií siahajú až ku Svetovej misionárskej konferencii v roku 1910 v Edinburgu, ktorá sa považuje za oficiálny začiatok moderného ekumenického hnutia, a komisie sa dohodli na spolupráci pri príprave osláv tejto storočnice v Edinburgu v roku 2010.

Nemecký ekumenista vyzval katolícku cirkev k prehodnoteniu oficiálneho postoja k Lutherovi

Rím, 20. marca 2009 – ENI

Medzinárodne uznávaný expert na jednotu cirkvi vyzval Rímskokatolícku cirkev, aby oficiálne deklarovala, že exkomunikácia Martina Luthera už dnes nie je platnou. Také vyhlásenie „by v týchto ekumenicky menej vzrušujúcich časoch ... bolo významným krokom a znakom nádeje a povzbudenia“, povedal profesor Günther Gassmann.

Profesor Gassmann je evanjelickým kňazom a teológom; v rokoch 1984 – 1995 bol riaditeľom Komisie pre vieru a poriadok Svetovej rady cirkví. Na prednáške pre verejnosť 19. marca v Ríme pripomenul, že spoločné evanjelicko-katolícke prehlásenie z roku 1983, pri príležitosti 500 rokov od narodenia Martina Luthera, sa usilovalo vypracovať spoločnú pozíciu k dielu a dedičstvu reformátora. „Luther, hlavný symbol a zosobnenie Reformácie počas 400 minulých rokov katolícko-evanjelického konfliktu a rozdelenia, je dnes vnímaný ako spoločný učiteľ“, povedal profesor Gassmann v Centre pre jednotu (Centro Pro Unione) - ekumenickom výskumnom centre v talianskom hlavnom meste. Nabádal predstaviteľov Katolíckej cirkvi, aby oficiálne prijali „toto zmenené hodnotenie Martina Luthera“.

Gassmann v prednáške predostrel prehľad výsledkov katolícko-evanjelického dialógu od roku 1965 až po rok 2005, pričom vyzdvihol podpísanie Spoločného vyhlásenia k učeniu o ospravedlnení. Vyhlásenie, ktoré predstavovalo „zhodu v najzásadnejších teologických rozdieloch medzi katolíkmi a evanjelikmi od doby Reformácie“ podpísali v roku 1999 predstavitelia Svetového luteránskeho zväzu a Vatikánu. Bolo to po prvý, a zatiaľ jediný krát, čo katolícka cirkev a jej partneri v dialógu oficiálne potvrdili výsledky bilaterálnych rozhovorov – doplnil Gassmann.

Svetová ekumenická konferencia zdvihla hlas proti kastám

Bangkok/Ženeva, 18. – 27. marca 2009 – LWI/WCC/ENI

95 predstaviteľov cirkví a vedúcich organizácií z celého sveta vyjadrilo svoju solidaritu s Dalitmi. Stretli sa na Globálnej ekumenickej konferencii o spravodlivosti pre Dalitov.

V Južnej Ázii, najmä v Indii, žije okolo 250 miliónov Dalitov. Podľa 3500 rokov starého hinduistického učenia o kastovom systéme sú títo ľudia „nečistí“ a „znečisťujúci“ a preto považovaní za „nedotknuteľných“. V systéme kást nie sú zahrnutí ani v tej najnižšej úrovni.

„Nedotknuteľnosť a diskriminácia na základe pôvodu a príslušnosti ku kaste sú v priamom protirečení voči dôstojnosti, ktorú Boh dal každej ľudskej bytosti“, povedal reverend Chandran Paul Martin, zástupca generálneho tajomníka Svetového luteránskeho zväzu, pred otvorením konferencie, ktorá sa konala 21. – 24. marca v Bangkoku v Thajsku. Konferenciu zorganizovali Svetová rada cirkví a Svetový luteránsky zväz v spolupráci s Kresťanskou konferenciou Ázie.

Indická Ústava, dva špeciálne zákony a ďalšie ustanovenia zakazujú „kastovú diskrimináciu“ a praktizovanie „nedotknuteľnosti“. „Mnoho z toho však zatiaľ zostáva len túžbou“, povedal reverend Vincent Manoharan, predstaviteľ Národnej kampane za práva Dalitov v Indii. „Vlády, ktoré vylučujú celú vrstvu svojich vlastných občanov – alebo dovoľujú, aby sa s nimi tak zaobchádzalo – nie sú kompetentné vládnuť“, povedal reverend Dr. Ishmael Noko, generálny tajomník Svetového luteránskeho zväzu. 20 z 25 miliónov kresťanov v Indii sú Daliti.

Kresťania sa pripravujú na voľby v Indii

New Delhi, 6. marca 2009 – ENI

Kresťanskí vodcovia v Indii, najväčšej svetovej demokracii, zostavili príručku pre voliča. Krajina sa totiž pripravuje na celonárodné voľby, ktorých sa má právo zúčastniť 714 miliónov obyvateľov. „Vyzývame kresťanov, aby sa naplno zapojili do volebného procesu“, apelovali v spoločnom vyhlásení kresťanské skupiny na záver ekumenickej konferencie, ktorá sa konala v hlavnom meste Novom Dillí v marci. „Musíme vystúpiť na verejnosť a odovzdať svoje hlasy, aby sme podporili demokraciu a potlačili náboženské vplyvy na vedenie krajiny.“, vyhlásili spoločne kresťanskí vodcovia. Voľby v Indii sa budú konať postupne v jednotlivých štátoch od polovice apríla do polovice mája.

Náboženskí vodcovia odsúdili zaucho, ktoré dostal exprezident Tanzánie

Nairobi, 13. marca 2009 – ENI

Kresťanskí a moslimskí vodcovia v Tanzánii odsúdili útok na bývalého prezidenta Aliho Hassana Mwinyiho. Prezident na dôchodku vyzval k pokojnej kresťansko-moslimskej koexistencii v mieri, a takisto k širšiemu používaniu kondómov pri predchádzaní šíreniu HIV a AIDS.  „Je to hanebný a hrozný skutok. Odsudzujem ten útok“, povedal pre agentúru ENI anglikánsky arcibiskup Dar es Salaamu Valentino Mokiwa. „Podľa mňa je správne, ak politici hovoria o kresťansko-moslinských vzťahoch“. Tanzánsky súd poslal 13. marca na jeden rok do väzenia 26-ročného Ibrahima Saida, ktorý 10. marca vyfackoval ex-prezidenta Mwinyiho počas jeho príhovoru na oslavách narodenín proroka Mohameda, v ktorom sa zasadzoval za používanie kondómov.

Bankár v Nigérii založil rádio, ktoré chce šíriť zbožnosť

Lagos 10 March 2009 – ENI

Nigérijský bankár Erastus Akingbola spustil rozhlasovú stanicu, ktorá sa usiluje propagovať morálne hodnoty, etiku, a zbožnosť ako základné princípy budovania národa v krajine, ktorá zakazuje priame náboženské vysielanie.

„Chceme využiť silu masmédií na nápravu a znovuvybudovanie hodnotového systému v našom národe. Nekážeme náboženstvo. Kážeme zbožnosť, morálku, etickosť a zdravé hodnoty“, povedal Akingbola, ktorý je sám kresťanom a profesijne pracuje ako výkonný riaditeľ Interkontinentálnej banky.

V Nigérii je okolo 90 štátnych a súkromných rozhlasových staníc. Novozaložené rádio Inspiration FM je však prvou stanicou, ktorá si za svoj cieľ zvolila napomáhanie zbožnosti.

„Komunikujeme to správne posolstvo, ktoré pomôže mladým dosiahnuť vznešené ambície a veľkosť prostredníctvom tvrdej práce, zbožnosti, a občianskych pravidiel. V Inspiration FM veríme, že dokážeme pretvoriť náš utlčený sociálny charakter, veríme, že môžeme pretvoriť budúcnosť našej spoločnosti na lepšiu. .. Veríme, že Nigéria môže byť lepšia“, vysvetlil Akingbola. 

Nigéria je najľudnatejšou africkou krajinou. Zo 146 miliónov obyvateľov sa okolo polovica hlási k Islamu, asi 40% tvoria kresťania.

Japonsko si pripomína sté výročie služby evanjelizátora v slumoch

Tokio, 12. marca 2009 – ENI

Kresťania v Japonsku, odborové zväzy, zákaznícke jednotné družstvá a občianske skupiny si pripomenuli 100. výročie začiatku služby japonského evanjelizátora a sociálneho aktivistu reverenda Toyohiko Kagawa. Reverend Kagawa žil v rokoch 1888 až 1960. „Kagawa bol pacifistom aktívnym na svetovej scéne. Venoval svoj život tomu, že sa skláňal k slabým a chudobným, bývajúcim v slumoch, niesol bolesti trpiacich, ochraňoval tých, ktorých spoločnosť neprijímala, a zvestoval evanjelium“, povedali v prejave Shiro Abe a Sizuo Imai, zástupcovia Národnej komisie pre Storočnicu obetavého života Toyohika Kagawu.

Černošská feministická teológia oslavuje 20. výročie

New York, 3. marca 2009 – ENI

Womanistická teológia – teológia afro-amerických žien, ktoré sa pozerajú na kresťanskú vieru cez prizmu skúsenosti žien čiernej pleti – slávi dve desaťročia. Za toto obdobie získala práca womanistického hnutia prominentné miesto v náboženských a akademických kruhoch v Spojených štátoch amerických, a jeho dôležitosť, ale i popularita tohto teologického prístupu stále rastie. Kedysi len hŕstka žien teologičiek, ktoré sami seba nazvali „Womanistky“, sa dnes rozšírila na amerických univerzitách, seminároch a teologických školách a má už medzi sebou pomaly tri generácie. Prívrženkyne tohto teologického prúdu sú vo vekovom rozpätí od 20 do vyše 60 rokov.

 

Zo zdrojov agentúr, tlačových správ organizácií, a internetových stránok  ENI, WCC, a LWI  vybrala a zostavila:

Eva Guldanová,

Ekumenická rada cirkví v Slovenskej republike,

Email: ekumena.vosvete@gmail.com, tel: 02 5443 3238, fax: 02 5443 3235

 


 

späť na hlavnú stránku    home  Home English    home     EN                                                                                             hore

 
.::.   .::.
 .::. ( © 2007 ERCSR