logo ERCEkumenická rada cirkví v SR


Ekuména vo svete -  prepis relácií - jún 2007


Ekuména vo svete 26/2007

Odvysielané na stanici Rádio Slovensko, 27. júna 2007 o 19:35

 

Eurodiakonia varuje pred znižovaním sociálnych štandardov v EÚ

(Ženeva, 20. jún 2007 – ENI) Cirkevné organizácie v Európe varujú predstaviteľov Európskej únie pred znižovaním úrovne sociálnej ochrany svojich občanov. Priestor na takéto znižovanie by mohla vytvoriť nová zmluvy, ktorá má nahradiť stroskotaný projekt ústavy pre Európsku úniu. „Sociálna politika a politika životného prostredia sú integrálnymi súčasťami každej politiky a nemožno ich vnímať len ako prívesok hospodárskej politiky“, hovorí sa v spoločnom vyhlásení účastníkov konferencie, ktorú usporiadala Eurodiakonia a Konferencia európskych cirkví. Eurodiakonia je strešnou organizáciou cirkevných sociálnych služieb v rôznych členských štátoch Európskej únie. Konferencia sa konala v súvislosti so samitom Európskej únie, ktorý v dňoch 21. a 22. júna v Bruseli rokoval o budúcnosti európskej ústavy. Pôvodný návrh totiž v referendách odmietli schváliť Francúzi a Holanďania.

 

Generálny tajomník SRC navštívil Izrael a Palestínu

(Ženeva, 14. jún 2007 – ENI) Generálny tajomník Svetovej rady cirkví Samuel Kobia v dňoch 21. – 26. júna navštívil Izrael a Palestínske územia. „Členské cirkvi Svetovej rady cirkví sú presvedčené, že kresťanské spoločenstvá vo Svätej zemi tvoria historickú a rozhodujúcu súčasť tejto oblasti. Zároveň si uvedomujú, že ich budúcnosť je závislá od budúcnosti moslimov a židov v tejto oblasti“, povedal Kobia pred odchodom na návštevu. Bezprostredne pred cestou do Izraela navštívil Kobia jordánske hlavné mesto Ammán, kde sa konala konferencia Svetovej rady cirkví o mierových riešeniach budúcnosti na Blízkom východe. „Usilujeme sa o to, aby sme zoskupili a podporili existujúce mierové iniciatívy cirkví v tejto oblasti. Zároveň však dbáme o napĺňanie príslušných rezolúcií OSN“, povedal Kobia po návrate z Ammánu. Cieľom Kobiovej návštevy v Izraeli a palestínskych územiach je vyjadrenie solidarity s cirkvami vo Svätej zemi a podpora ľudí, ktorých sa dotýka izraelsko-palestínsky konflikt.

 

Kresťania založili izraelsko-paletínske ekumenické fórum

(Ammán, 20. jún 2007 – ENI) Kresťanskí predstavitelia, ktorí sa zišli v jordánskom hlavnom meste Ammán, vyzvali Izrael, aby ukončil nelegálnu okupáciu palestínskych území. Vo vyhlásení, ktoré vydali 21. júna na záver trojdňovej schôdzky, vyjadrujú záujem cirkví v oblasti blízkeho východu na tom, aby vznikali kontakty smerujúce k vytváraniu mostov mieru. „Chceme ukončiť desaťročia nespravodlivosti, ponižovania a neistoty, desaťročia života na úteku a v podmienkach okupácie“, hovorí sa v spoločnom vyhlásení z Ammánu. Schôdzku zvolala Svetová rada cirkví a stala sa zároveň historickým medzníkom, na ktorom bolo založené Palestínsko-Izraelské ekumenické fórum. Cieľom fóra je mobilizovať verejnosť v krízovej oblasti k tomu, aby sa skončila okupácia palestínskych území. Hlavným nástrojom práce pre fórum bude medzináboženský dialóg.

 

Zjednotená Kórea je aj cieľom mnohých modlitieb

(Soul, 20. jún 2007 –ENI) Kresťania z oboch častí rozdeleného kórejského územia sa spoločne modlia za znovu zjednotenie ich krajiny. K rozdeleniu došlo ešte v roku 1953 pri ukončení kórejskej vojny. Hranica vznikla ako vojenská demarkačná línia a umelo rozdelila státisíce rodín a spoločné kultúrne dedičstvo jedného národa. Spoločné modlitby zorganizovali v spolupráci obe ekumenické združenia cirkví na severe i na juhu demarkačnej línie. Príležitosťou k modlitbám bolo siedme výročie podpísania spoločného vyhlásenia oboch častí krajiny, ku ktorému došlo 15. júna 2000 a podľa ktorého sa predstavitelia oboch častí rozdelenej krajiny zaväzujú k zlepšeniu vzájomných vzťahov.

 

Náboženskí predstavitelia môžu pomôcť predchádzať utečeneckým krízam

(Nairobi, 20. jún 2007 – ENI) Hlavný predstaviteľ Organizácie spojených národov pre utečencov, Antonio Guterres vyzval náboženských a politických predstaviteľov, aby pomohli prekonať náboženskú neznášanlivosť, ktorá má na svedomí takmer 10 miliónov utečencov evidovaných v súčasnosti v systéme OSN. „Obraciam sa s naliehavou výzvou na náboženských a politických predstaviteľov, ktorí sú zodpovední za to, aby konali v mene tolerancie“, povedal Gutteres na tlačovej konferencii v Nairobi. Konferencia sa konala pri príležitosti Svetového dňa utečencov. Gutteres pred príchodom do Nairobi navštívil oblasť Sudánu, kde je situácia utečencov zvlášť zložitá. „Prosím náboženských a politických predstaviteľov, aby sa usilovali o pochopenie a snažili sa porozumieť rôznym spoločnostiam a spoločenstvám po celom svete. Naša spoločnosť sa stáva multi-etnická a multi-náboženská. Ľudia sa musia učiť žiť v takejto spoločnosti a naučiť sa vážiť si jeden druhého“, povedal Vysoký komisár OSN pre utečencov Antonio Guterres.

 

Malajzia upiera nemoslimským náboženstvám slobodu vyznania

(Singapúr, 20. jún 2007 – ENI) Predstavitelia piatich menšinových náboženstiev v Malajzii vyzvali svoju vládu, aby podnikla kroky, ktoré zlepšia práva príslušníkov rôznych náboženstiev v krajine. Vo výzve, ktorú doručili vláde, poukazujú na mnohé osobné tragédie prameniace zo zvýhodňovania Islamu ako štátneho náboženstva. Ide najmä o štátny zákon, ktorý zakazuje moslimom prestúpiť na iné náboženstvo. V súčasnosti je v Malajzii bežná prax pri ktorej úrady posielajú žiadateľov o prestup na iné náboženstvo do re-edukačných zariadení. Tam sa prevýchovou a psychickým nátlakom snažia presvedčiť konvertujúcich  moslimov, aby zmenili svoj názor a zostali moslimami. Tieto obvinenia sú súčasťou oficiálneho protestu, ktorý vláde doručili 19. júna a podpísali ho predstavitelia budhizmu, kresťanstva, hinduizmu, sikhizmu a taoizmu. Protest vznikol v reakcii na súdny proces proti moslimskej žene, ktorá žiadala štátne úrady o uznanie svojho prestupu na kresťanstvo, aby sa následne mohla vydať za svojho kresťanského snúbenca. Súd jej žiadosť zamietol a odkázal ju na islamský súd, ktorý ju môže odsúdiť a uväzniť pre zradu islamu.

 

Kresťania v Číne upozorňujú na zlé pracovné podmienky zamestnancov

(Hong Kong, 20. jún 2007  - ENI) Kresťanskí aktivisti v oblasti podnikania v Hong Kongu vyzvali vládu v Pekingu, aby dbala o dodržiavanie minimálnych štandardov hygieny a bezpečnosti pri práci v súvislosti so zabezpečovaním výroby pre olympijské hry v roku 2008. „Problém s podmienkami práce sa netýka len prípravy olympijských hier. Je to všeobecný problém v Číne“, povedal Hans Lutz, predseda Kresťanského výboru pre priemysel v Hong Kongu. Výbor vydal svoje stanovisko po tom, čo bola zverejnená správa odhaľujúca podmienky práce v čínskych podnikoch. Spáva odhaľuje okrem iného aj to, že zamestnávatelia nedodržiavajú základné pravidlá bezpečnosti na pracovisku a v mnohých prípadoch zamestnávajú aj deti.

 

Vatikán vydal „desatoro“ pre vodičov

(Rím, 20. jún 2007 – ENI)           Vatikán vydal „desať prikázaní“ pre motoristov s cieľom zlepšiť situáciu na cestách. Prikázania hovoria o zodpovednosti vodičov za svoje správanie na cestách a za stav ich vozidiel. „Nevyvážené správanie sa vodičov na cestách je rôzne a siaha od obyčajnej neslušnosti až po hrubé urážky, preklínanie a rúhanie sa. Vodiči v kritických situáciách často strácajú zmysel pre zodpovednosť a svojvoľne porušujú predpisy“, hovorí sa v najnovšom dokumente Pápežskej rady pre pastorálnu starostlivosť o migrantov a ľudí na cestách s názvom „Smernice pre pastorálnu starostlivosť na cestách“. „Niektorí ľudia zvládnu krízové situácie dobre, zatiaľ čo iní nie. V mnohom to závisí od ich charakteru, vzdelania a schopnosti ovládať sa“, hovorí ďalej vatikánsky dokument.

 

Zo zdrojov agentúry  ENI a EPD  vybral a zostavil:

Ondrej Prostredník,

Ekumenicka rada cirkví v Slovenskej republike,

e:mail prostrednik@ekumena.sk, tel: 02 5443 3238, fax: 02 5443 3235)


Ekuména vo svete 25/2007

Odvysielané na stanici Rádio Slovensko, 20. júna 2007 o 19:35

 

Spor o najnovší nemecký preklad Biblie pokračuje

(Hamburg,  14. jún 2007 – EPD)  Spor o používanie nemeckého prekladu Biblie do reči zohľadňujúcej rodovú rovnosť pokračuje. Teologický výbor evanjelickej cirkvi v severnom polabsku vydal stanovisko, v ktorom odporúča používanie tohto prekladu aj v liturgii evanjelickej cirkvi. Takéto stanovisko však protirečí názoru biskupov Zjednotenej evanjelickej luteránskej cirkvi v Nemecku. Podobne aj Rada Evanjelickej cirkvi v Nemecku, teda vrcholný orgán evanjelických cirkví v Nemecku, neodporúča používanie spomínaného prekladu na bohoslužbách. V stanoviskách oboch týchto orgánov sa hovorí, že takýto preklad nie je vhodný pre bohoslužby. Teológovia evanjelickej cirkvi v severnom polabsku si naopak myslia, že čítanie kázňového textu z prekladu, ktorý zohľadňuje rodovú rovnosť, môže priniesť mnoho cenných impulzov pre lepšie porozumenie  textu. Pri preklade hebrejského tetragramu označujúceho Božie meno, ktorý sa tradične prekladá ako Pán, používa spomínaný nemecký preklad výrazy ako „ja-som-tu“, „Adonaj“, „večný“, alebo „svätá“.

 

Evanjelici nechcú predať kostol na synagogu

(Bielefeld, 15. jún 2007 – EPD) Výbor pre vzťahy židov a kresťanov v Nemecku vyzval zástupcov vlastníkov evanjelického kostola Pavla Gerhardta v Bielefelde, aby súhlasili s predajom budovy. Kostol ešte pred niekoľkými týždňami obsadila skupina evanjelikov, ktorí odmietajú vydať budovu do rúk miestnej židovskej náboženskej obce. Tá odkúpila tamojší evanjelický kostol, aby tam mohla zriadiť synagógu. „Smútok nad stratou kostola je pochopiteľný. Na druhej strane je skutočnosť, že v kostole sa naďalej bude vzývať meno Božie, dôvodom pre radosť“, hovorí sa v stanovisku, ktoré minulý týždeň zverejnil výbor. Príslušníci občianskej iniciatívy obsadili kostol v marci, aby tak zabránili jeho odpredaju. Vedenie miestneho evanjelického cirkevného zboru však napriek tomu súhlasilo s predajom, pretože nedokáže financovať prevádzku dvoch kostolov naraz.

 

Záujem o život v komunitách rastie

(Hermannsburg, 13. jún 2007 – EPD) V Nemecku rastie záujem o život v náboženských komunitách. Komunita Koinonia v nemeckom Hermannsburgu  združuje 23 mužov a žien, ktorí sa rozhodli žiť v spoločenstve. Delia sa o svoj majetok a všetky dôležité rozhodnutia robia spoločne. V zakladajúcej listine spoločenstva vyhlasujú, že takýto spôsob života si zvolili z lásky k Pánovi Ježišovi. Nejde však o uzavretý spôsob života. Komunita má množstvo aktivít, ktorými slúži svojmu okoliu. Ponúka programy pre trávenie voľného času, duchovné cvičenia a v afrických krajinách podporuje programy boja proti chorobe AIDS. V Nemecku dnes pôsobí vyše 120 podobných spoločenstiev. Ich organizačné podoby sú veľmi rozmanité. Niektoré si zachovávajú typický mníšsky ráz a žijú v historických kláštoroch. Stále viac však pribúda takých komunít, ktoré združujú celé rodiny. Biskup a predseda Rady Evanjelickej cirkvi v Nemecku Wolfgang Huber oceňuje túto formu kresťanskej služby, ktorá podľa neho znamená nový prínos pre evanjelickú spiritualitu.

 

Cirkevnej banke v Nemecku sa minulý rok darilo

(Dortmund, 13. jún 2007 – EPD)  Nemecká banka pre cirkev a diakoniu hospodárila v minulom roku so ziskom 5,2 milióna EUR. Je to o dve percentá viac než rok predtým. Na valnom zhromaždení cirkevnej družstevnej banky to minulý týždeň oznámil predseda predstavenstva banky Ekkehard Thiesler. „Výsledok je pre nás uspokojivý“, povedal Thiesler. Rast zisku očakáva banka aj v najbližších dvoch rokoch. Medzi jej zákazníkov patria predovšetkým cirkevné inštitúcie a diakonické zariadenia. Družstevná spoločnosť má 3600 členov a valné zhromaždenie rozhodlo o vyplatení dividend vo výške 7%. V roku 2006 poskytla banka úvery v celkovej výške 138 miliónov EUR, čo je o 55 miliónov viac ako v predchádzajúcom roku. Dopyt po pôžičkách súvisí najmä s potrebou obnoviť zariadenie cirkevných domov sociálnych služieb a cirkevných nemocníc. Banka začala svoju činnosť v roku 2003.

 

Profesionálna mediálna práca v cirkvi je dôležitá

(Bielefeld, 14. jún 2007 – EPD) Evanjelický zväz pre tlačovú prácu v nemeckom Westfálsku si v týchto dňoch pripomína 100-ročnicu svojej práce. „Profesionálna a nezávislá žurnalistická práca je nevyhnutná pre zachovanie jasného evanjelického profilu cirkvi“, povedal na oslave výročia riaditeľ zväzu Wolfgang Riewe. Zväz založili v roku 1907 s cieľom pomáhať cirkvi a cirkevným zborom pri prezentácii svojej práce prostredníctvom médií. V súčasnosti sa činnosť zväzu rozšírila z tlačených médií na televíznu a rozhlasovú prácu. Centrála zväzu zároveň slúži ako odborný poradný orgán cirkvi pri zásadných rozhodnutiach v oblasti komunikácie cirkvi s verejnosťou.

 

Ukončili práce na novom vydaní Bachovho diela

(Lipsko, 13. jún 2007 – EPD) Po viac ako 50 ročnej príprave mohli v stredu minulý týždeň v Lipsku slávnostne predstaviť nové kompletné vydanie Bachovho diela. Ide o historicko-kritické vydanie diela hudobného skladateľa Johana Sebastiana Bacha, ktorý žil v rokoch 1685-1750. Vydanie obsahuje partitúry s komentármi a pokladá sa za epochálne dielo, ktoré sa stane štandardnou súčasťou každej hudobnej knižnice. Na príprave vydania spolupracovalo niekoľko inštitúcií a množstvo odborníkov. Pri zhromažďovaní podkladov pre vydanie porovnali jeho pripravovatelia stovky notových rukopisov predovšetkým z lipského Bachovho archívu, ale aj z množstva ďalších rukopisných zbierok v Nemecku a po celom svete. Práca na vydaní začala ešte v roku 1951 a pokračovala aj napriek rozdeleniu Nemecka. Vydanie obsahuje 100 zväzkov s notovými zápismi a komentármi.

 

Biskup Huber blahoželal novozvolenému izraelskému prezidentovi

(Hannover, 13. jún 2007 – EPD) Biskup Wolfgang Huber zaslal novozvolenému izraelskému prezidentovi Simonovi Peresovi blahoprajný telegram. „Prajem vám silu, múdrosť a Božie požehnanie pri vykonávaní tohto vysokého úradu“, píše sa v liste predsedu Rady Evanjelickej cirkvi v Nemecku. Huber v liste ďalej vyjadruje nádej, že doterajšie politické a životné skúsenosti pomôžu Peresovi vykonať rozhodné kroky k dosiahnutiu mieru medzi Izraelom a jeho susedmi. Peresovo sedemročné volebné obdobie v novej funkcii sa začína v júli. V súčasnosti Peres pôsobí ako vicepremiér štátu Izrael. Biskup Huber sa s ním stretol počas svojej návštevy Izraela v apríli tohto roku. „Hoci je situácia na Blízkom východe mimoriadne komplikovaná, nestrácame nádej na trvalý mier, ktorý bude okrem iného, založený aj na rešpektovaní práva štátu Izrael na existenciu“, uviedol biskup Huber v liste novozvolenému prezidentovi.

 

Južanskí baptisti popierajú hlavnú vinu človeka na klimatických zmenách

(Washington, 14. jún 2007 – EPD) Valné zhromaždenie najväčšej protestantskej cirkvi v Spojených štátoch amerických kritizuje celosvetový boj proti klimatickým zmenám ako prehnaný. „Nie je dokázané, že hlavnú zodpovednosť za globálne otepľovanie majú ľudia a ich správanie“, vyhlásili delegáti zhromaždenia južanských baptistov v stredu minulý týždeň na svojom stretnutí v meste San Antonio v štáte Texas. Podľa vyhlásenia v dejinách vždy dochádzalo k nárastom a poklesom priemerných teplôt na zemi a veda zatiaľ nie je jednotná v názore na to, čo zapríčiňuje tieto výkyvy. V stanovisku delegátov sa ďalej uvádza, že nie je správne, aby sa proti klimatickým zmenám bojovalo zákonmi. Cestou videokonferencie sa zhromaždeniu prihovoril aj americký prezident George Bush. Vo svojom prejave ocenil zápas baptistov proti umelému prerušeniu tehotenstva a ich prínos v boji proti šíreniu choroby AIDS.

 

Zo zdrojov agentúry  ENI a EPD  vybral a zostavil:

Ondrej Prostredník,

Ekumenicka rada cirkví v Slovenskej republike,

e:mail prostrednik@ekumena.sk, tel: 02 5443 3238, fax: 02 5443 3235)

 


Ekuména vo svete 24/2007

Odvysielané na stanici Rádio Slovensko, 13. júna 2007 o 19:35

 

V nemeckom Kolíne sa skončil evanjelický festival Kirchentag

(Kolín, 10. jún 2007 – EPD) 100.000 ľudí sa zišlo na bohoslužbe, ktorá bola záverom tohtoročného nemeckého evanjelického festivalu Kirchentag  v Kolíne. „To, že sme minulé dni prežili ako krásnu slávnosť viery, je veľký dar Boží,“ povedal na záver Kirchentagu cirkevný prezident Reinhard Höppner. Na päť dňovom stretnutí napočítali spolu 1,1 milióna hostí, čo je viac ako pri poslednom Kirchentagu v Hannoveri. V sobotu festival navštívila aj nemecká spolková knacelárka Angela Märkelová a prezident  Nemecka Horst Köhler. Podľa organizátorov festival ukázal, že spiritualita a zodpovednosť za svet sú nerozlučiteľné. V programe sa organizátorom zároveň podarilo poukázať na otázky dôstojnosti ľudského života v dnešnej spoločnosti.

 

Märkelová hovorila na Kirchentagu o globalizácii

(Kolín, 10. jún 2007, EPD) Nemecká kancelárka Angela Märkelová vo svojom vystúpení na Kirchentagu v Kolíne hovorila aj o témach, ktoré sa diskutovali na samite G8. Jej vystúpenie pred veriacimi v Kolíne sa totiž udialo v tesnej nadväznosti na samit G8 v nemeckom Heilgendamme. Märkelová upozornila na potrebu spravodlivého obchodu a zodpovednosti pri rozvoji. „Globalizácia môže byť prínosom len vtedy, ak sa budeme pridŕžať základných štandardov v oblasti sociálnej politiky a životného prostredia“, povedala kancelárka. Najbližší evanjelický Krichentag sa uskutoční v roku 2009 v Brémach. Organizátori však pozvali návštevníkov tohtoročného festivalu aj na pripravovaný ekumenický Kirchentag, ktorý sa bude konať v roku 2010 v Mníchove.

 

Kobia: Kresťania v minulosti používali násilie a diskriminovali inoveriacich

(Kolín, 7. jún 2007 – ENI) „Kresťania musia pripustiť, že v minulosti používali násilie a diskriminovali ľudí inej viery“, povedal na Kirchentagu  v nemeckom Kolíne generálny tajomník Svetovej rady cirkví Samuel Kobia. „Ak sa nepostavíme zoči-voči tejto časti našich dejín, ak neurobíme pokánie, bude to stále zaťažovať naše vzťahy k príslušníkom iných náboženstiev“, dodal Kobia. „Spolužitie ľudí rôznych náboženských vyznaní v dnešnom svete je možné len vtedy ak všetci prekonáme dejiny nadvlády a útlaku a naučíme sa žiť vedľa seba ako susedia a priatelia, ktorí sa delia o spoločný domov. Kobia už pri svojom nástupe do funkcie generálneho tajomníka Svetovej rady cirkví uviedol, že medzináboženský dialóg bude hlavnou prioritou pre túto najväčšiu ekumenickú organizáciu. Vo svojej prednáške v Kolíne poukázal tiež na to, že aj dnes sú do mnohých, najmä kresťansko-moslimských konfliktov zapletení náboženskí vodcovia a svojim radikalizmom stupňujú utrpenie ľudí.

 

Samit G8 sprevádzalo stretnutie náboženských predstaviteľov

(Kolín, 6. jún 2007 – ENI) Náboženskí predstavitelia z ôsmich najrozvinutejších priemyselných krajín sveta vyhlásili, že krajiny G8 musia robiť viac preto, aby splnili sľuby, ktoré ešte v roku 2005 dali rozvojovým krajinám. „Ich záväzky z roku 2005 predstavujú veľmi dôležité kroky smerujúce k vykoreneniu extrémnej chudoby v rozvojových krajinách. Žiaľ pohľad na minulé roky ukazuje, že kroky vyspelých štátov týmto záväzkom nezodpovedajú,“ hovorí sa vo vyhlásení náboženských predstaviteľov, ktoré vydali pri príležitosti samitu G8 v Nemecku. Vyhlásenie podpísalo 50 kresťanských, moslimských, židovských, budhistických, hinduistických a šintoistických predstaviteľov. Skupina náboženských predstaviteľov sa v súvislosti so samitom zišla na dvojdňovom medzináboženskom stretnutí v Kolíne. Hostiteľom stretnutia bol evanjelický biskup a predseda Rady Evanjelickej cirkvi v Nemecku Wolfgang Huber. Vo vyhlásení sa ďalej uvádza, že miléniové ciele na odstránenie chudoby, ktorých plnenie je rozvrhnuté do roku 2015, nie sú splnené ani na polovicu, hoci polovica času na ich splnenie už od roku 2005 uplynula.

 

Zvony v nemeckých kostoloch vyzývali k solidarite s chudobnými

(Trier, Nemecko, 4. jún 2007 – ENI) V protestantských kostoloch v Nemecku sa 6. júna rozozvučali zvony. Ich vyzváňanie malo upozorniť predstaviteľov bohatých a vplyvných štátov G8 na ich zodpovednosť v boji proti chudobe vo svete. „Touto špecificky cirkevnou aktivitou sme chceli upozorniť politických predstaviteľov na potrebu solidarity s najchudobnejšími ľuďmi sveta“, povedal Ralf Göttlicher, ktorý je koordinátorom programu „Cirkev a G8“. Program, v ktorom sa náboženskí predstavitelia vyjadrujú k témam samitu G8, organizuje Evanjelická cirkev v Nemecku v nadväznosti na celonemecký cirkevný festival Kirchentag.

 

Pakistanský zákon o rúhaní sa postihuje najmä kresťanov

(Bangalore, 8. jún 2007 – ENI) Kresťania v Pakistane protestujú proti tamojšiemu zákonu o rúhaní sa . Práve na kresťanov totiž v posledných týždňoch padajú stále častejšie obvinenia z rúhania sa, ktoré sa riešia podľa uvedeného zákona. „Náboženskí extrémisti stále viac zneužívajú tento zákon a vláda sa zatvrdilo bráni akejkoľvek diskusii“, hovorí sa vo vyhlásení Národnej komisie pre mier a spravodlivosť, ktorá pôsobí pri rímskokatolíckej cirkvi v Pakistane. Koncom mája na základe zákona o rúhaní sa odsúdili 29 ročného Younisa Masiha, ktorý údajne vyriekol urážlivé výroky o Mohamedovi ešte v septembri 2005. Malo sa to stať vtedy, keď Masihov sused od neho žiadal, aby kresťania v ich meste zachovávali moslimské a nie kresťanské rituály. Diskusia prerástla do hádky, po ktorej Masiha obvinili a žiadali pre neho trest smrti. V tomto roku na základe zákona súdili už 16 kresťanov, pričom 9 z nich boli ženy.

 

Predstavitelia židovstva, islamu a kresťanstva sa spoločne modlili za pokoj

(Jeruzalem, 5. jún 2007 – ENI) Jeruzalemský rímskokatolícky arcibiskup sa pripojil k odsúdeniu násilia a zabíjania na blízkom východe. Spoločne ho vyjadrilo niekoľko desiatok náboženských predstaviteľov na medzináboženskom stretnutí, ktoré sa konalo 3. júna v Jeruzaleme. Arcibiskup Fouad Twal, ktorý bol hostiteľom stretnutia uviedol, že stretnutie sa koná pri 30. výročí začatia izraelsko-arabskej vojny. „Už bolo dosť zabíjania, násilia a nadvlády v celej oblasti“, povedal arcibiskup. Stretnutie sa konalo v rámci celosvetovej iniciatívy za mier v Palestíne a Izraeli, ktorú organizuje Svetová rada cirkví v Ženeve. Na záver stretnutia v Jeruzaleme, na ktorom sa zúčastnilo 120 predstaviteľov židovstva, kresťanstva a islamu, zaznela modlitba za vzájomné uznanie ľudskej dôstojnosti, náboženských, občianskych a národných práv.

 

Desmond Tutu sa zasadzuje za ochranu životného prostredia

(Oslo, 4. jún 2007 – ENI) Nositeľ Nobelovej ceny mieru, anglikánsky arcibiskup Desmod Tutu vyzval svetovú verejnosť k okamžitým krokom proti hrozbe klimatických zmien. Výzvu predniesol počas kázne v najväčšom meste za polárnym kruhom v nórskom Tromso. „Budúcnosť planéty je v našich rukách. Nebesá i zem povolávam dnes za svedkov proti vám. Predložil som ti život i smrť, požehnanie i kliatbu. Vyvoľ si teda život, aby si zostal nažive ty i tvoje potomstvo“, povedal arcibiskup Tutu, keď citoval slová biblickej knihy Deuteronómium. Bohosluba za polárnym kruhom, ktorá sa konala 3. júna bola súčasťou podujatí pri príležitosti medzinárodného dňa životného prostredia, ku ktorému vyzvala Organizácia spojených národov. Na bohoslužbe sa okrem predstaviteľov nórskej evanjelickej cirkvi zúčastnil aj ruský pravoslávny arcibiskup Murmanska Simon. 

 

Zo zdrojov agentúry  ENI a EPD  vybral a zostavil:

Ondrej Prostredník,

Ekumenicka rada cirkví v Slovenskej republike,

e:mail prostrednik@ekumena.sk, tel: 02 5443 3238, fax: 02 5443 3235)

 


Ekuména vo svete 23/2007

Odvysielané na stanici Rádio Slovensko, 6. júna 2007 o 19:35

 

Rada Svetového luteránskeho zväzu na svojom marcovom zasadnutí v Lunde zvolila za predsedu svojho projektového výboru emeritného generálneho biskupa evanjelickej cirkvi Júliusa Fila. Biskup Filo vo funkcii nahradil doterajšieho predsedu Andersa Veirida, ktorý sa stal arcibiskupom švédskej evanjelickej cirkvi. Prvé zasadnutie projektového výboru pod vedením nového predsedu sa konalo koncom mája v Ženeve. O práci projektového výboru sa s emeritným biskupom Filom zhováral Ondrej Prostredník.

 

Koncipovanie práce v projektoch je dnes pomerne obvyklou záležitosťou v mnohých organizáciách. A predsa spojenie projekty a cirkev sa nám zdá byť nezvyklé. Odkedy Svetový luteránsky zväz má projektovú prácu?

 

Môžeme povedať – veľmi dlho. Dávnejšia minulosť sa týkala najmä potrieb cirkví v povojnovom období, utečeneckej práce. Potom sa luteránsky zväz orientoval na služby, ktoré mali pomôcť rozvoju komunity. Boli to projekty, kde cirkvi lokálne pomáhali pri pozdvihnutí všeobecného stavu – sociálneho a duchovného. Išlo o spoločenskú diakoniu. Vždy išlo o verejnoprospešné veci. Nikdy sa to netýkalo iba členov cirkvi, ale spoločenstva národa, uprostred ktorého cirkev žila. Tieto služby na rozvoj spoločenstva, komunity boli už veľmi dlho dôležitou súčasťou práce luteránskeho zväzu. V tom istom čase podobne projektovým spôsobom pôsobil Svetový luteránsky zväz tak, že umožňoval spoluprácu cirkví. Preto bolo vytvorené oddelenie na spoluprácu cirkví. V tom čase som aj ja pracoval v tomto oddelení. Tento najnovší stav je taký, že sa vytvoril projektový výbor, ktorý mal veľmi promptne reagovať na naliehavé potreby cirkví v službe, rozvoji. To sú hlavné témy, lebo oddelenie, z ktorého vyrastá táto práca sa volá misia, rozvoj, tým sa myslí rozvoj celého spoločenstva. Dalo by sa povedať viac znakov Božieho kráľovstva v Božom ľude a ten Boží ľud to nie je len ten, ktorý si uvedomuje, že patrí Bohu, ale národ, spoločenstvo ľudí žijúcich v prostredí, kde cirkev pôsobí.

 

O akom objeme finančných prostriedkov rozhoduje projektový výbor a akým spôsobom prebieha rozhodovanie?

Rozhodovanie sa robí po celom procese, ktorý má svoje pravidlá. K tým pravidlám patrí to, že členská cirkev požiada o zaradenie projektu na zasadnutie projektového výboru. Potom pracovníci štábu Svetového luteránskeho zväzu v Ženeve, oddelenia pre misiu a rozvoj, projekty posúdia a žiadajú si dodatočné informácie. Vždy tam ide o všeobecné informácie o cirkvi, o podrobný popis projektu, implementačný plán. Ide o projekty väčšinou na viac rokov. Teraz sa robil plán na 3 roky dopredu. Potom sa v zozname, v katalógoch projekty predkladajú členom projektového výboru, aby si ich mohli preštudovať doma. Potom na zasadnutí, približne za 3-4 dni, posúdi projekty a validujú ich. Tento rok vedenie Svetového luteránskeho zväzu, oddelenia pre spoluprácu a cirkvi, spracovalo 51 projektov na takéto schválenie. 21 z nich bolo z Afriky, 10 z Ázie, 8 z Európy, 12 z Latinskej Ameriky. Tieto projekty spolu predstavujú celkový objem na 1 rok asi 3,5 mil. USD, na 3 roky 8,6 mil. USD. Najväčší objem finančných prostriedkov ide na projekty do Afriky, cca 2 mil. USD, najmenší do Európy – iba 181 tis. USD. Zrejme preto, lebo ide o sociálne podmienené a celkovou situáciou podmienené prostredie, do ktorého patrí chudoba, bieda, AIDS, nespravodlivosť, neuznávanie hodnoty žien a ich vyraďovanie zo spoločenského života, rovnako mládež. To všetky sú dimenzie, podľa ktorých sa projekty posudzujú, či tieto kritériá spĺňajú, či sledujú tieto ciele, celkovú spravodlivosť a duchovný rast spoločenstva, do ktorého sú tieto prostriedky investované.

 

Naznačili ste väčšinou sociálne témy. Financuje táto práca prostredníctvom projektového výboru aj stavebné projekty? Aká je situácia v tejto oblasti?

 

Najmä v Európe, strednej a východnej Európe to boli najobľúbenejšie projekty. Vždy sme sa snažili presviedčať našich bratov a naše sestry v zahraničí a robíme to doteraz, že infraštruktúra je potrebným predpokladom na to, aby sa dali plniť duchovné ciele. Keďže sme infraštruktúru zdedili značne v poškodenom stave alebo je treba nanovo budovať napríklad zariadenia diakonie, ale aj mnohé misijné projekty strediská, školy, pre nás sú veľmi potrebné tie investičné prostriedky. Treba povedať to, že to nie je prioritou pre mnohé naše agentúry, našich partnerov a cirkvi v zahraničí, ktorí prostriedky dávajú. Oni vidia najmä potrebu rozvíjať ľudské zdroje, investovať do vzdelávania, pomáhať cirkvám, aby si vedeli pomôcť sami, a to sa deje najmä tým, že sa tvoria nové kádre, že ľudia sa učia konať, žiť, učiť po novom tak, aby cirkev mohla rásť a využívala slobodu, ktorú má.

 

Kto sú ľudia, ktorí tvoria projektový výbor, teda rozhodujú o tomto veľkom finančnom objeme?

 

Tento výbor je volený Radou Svetového luteránskeho zväzu. Vyberá sa tak, že sú zastúpené všetky regióny Svetového luteránskeho zväzu, teda Ázia, Afrika, Latinská Amerika, Severná Amerika, z Európy sú traja predstavitelia – zo severu, stredu a juhu, resp. zo západnej Európy. Teda všetky regióny, spolu 8 členov. To zasadnutie nie je len v tomto malom krúžku 8 členov. Na zasadnutí sa vždy zúčastňujú všetci pracovníci oddelenia pre misiu a rozvoj a najmä zástupcovia našich členských cirkví, ktoré vyberajú svoje prostriedky od svojich členov a sú oveľa efektívnejší v schopnosti podporovať rast cirkvi celosvetovo. Sú to predovšetkým cirkvi zo severských krajín – Švédsko, Dánsko, Nórsko, Fínsko. Najmä tiež, to je najväčší podporovateľ rozvoja luteránskej cirkvi v Nemecku, ktoré, aj keď cirkevná daň nie je ideálny spôsob, ako sa dostať k darom ľudí na podporu cirkví, predsa sú v tom najefektívnejšie a svetovú ekuménu a najmä luteránsky zväz najmä oni podporujú, a samozrejme USA. Sú to pracovníci, ktorí pracujú pod názvom „Pomoc cirkvi švédskej“, „Pomoc cirkvi fínskej“. Sú to agentúry cirkvou zriadené inštitúcie, ktoré sú vybavené odborníkmi poznajúcimi podrobne pomery v Latinskej Amerike, Afrike, Ázii, ktorí tam cestujú. Často to boli misionári, ktorí tam pôsobili. Sú to odborníci schopní posúdiť mnohé vecí. V tomto tíme je približne 40 ľudí. Je radosťou byť súčasťou toho tímu a pomáhať mu k spolupráci, aby sa ľudia dokázali dohodnúť, aby si vedeli otvorene a s láskou povedať, čo si myslia o tých jednotlivých veciach.

 

Zostavil:

Ondrej Prostredník,

Ekumenicka rada cirkví v Slovenskej republike,

e:mail prostrednik@ekumena.sk, tel: 02 5443 3238, fax: 02 5443 3235)


 

späť na hlavnú stránku    home  Home English    home     EN                                                                                             hore

 
.::.   .::.
 .::. ( © 2007 ERCSR