logo ERCEkumenická rada cirkví v SR


Ekuména vo svete -  prepis relácií - máj 2008


Ekuména vo svete 22/2008

Odvysielané na stanici Rádio Slovensko, 28. mája 2008 o 19:20

 

Zmeny na čele Srbskej pravoslávnej cirkvi

Sofia, 19 mája 2008 – ENI

Svätá synoda – riadiaci orgán Srbskej pravoslávnej cirkvi – oznámila, že 93-ročný patriarcha Pavle už je „príliš chorý“ na to, aby mohol ďalej vykonávať svoje povinnosti vyplývajúce z úradu. Vedenia cirkvi sa ujme Synoda. Jej najstarší biskup Amfilohje, ktorý je zároveň jej predsedom, bude stáť na čele cirkvi ako „správca trónu“. Podľa internetovej stránky Srbskej pravoslávnej cirkvi, bol patriarcha Pavle „uvoľnený z povinností“ 17.mája. Synoda o tom rozhodla krátko po svojom stretnutí v Belehrade.

Juhoafrický anglikánsky arcibiskup Desmond Tutu navštívil Ženevu

Ženeva, 20. mája 2008 – WCC

„Zlo, nespravodlivosť, útlak ... všetky tieto hrozné veci nebudú mať posledné slovo. Dobrota, smiech, radosť, starostlivosť, súcit, to, čo robíme a pomáhame robiť iným ... tieto nakoniec zvíťazia“, povedal 20. mája v Ženeve arcibiskup Desmond Tutu. Anglikánsky arcibiskup z Juhoafrickej republiky, laureát Nobelovej ceny za mier, sa prihovoril ekumenickým predstaviteľom cirkví z celého sveta a pracovníkom ekumenických organizácií sídliacich v Ženeve. Na stretnutí sa opätovne poďakoval Svetovej rade cirkví za „drahú solidaritu“, ktorú spoločenstvo ukázalo v dobe boja proti apartheidu v jeho krajine. Počas svojej návštevy v Ženeve zavítal arcibiskup Tutu aj do ústredia Organizácie Spojených národov. Prihovoril sa valnému zhromaždeniu Svetovej zdravotníckej organizácie. Zdôraznil úzky vzťah medzi „vierou a zdravím“, keď upozornil na potreby HIV pozitívnych detí, najmä v Afrike.

Kresťania poskytujú duchovnú i humanitárnu podporu Číne

Ženeva, 21. mája 2008 – WCC

21. mája poslal generálny tajomník Svetovej rady cirkví reverend Samuel Kobia kondolenčný list Čínskemu prezidentovi. Vyjadril v ňom „hlboký zármutok“ a „najúprimnejšiu sústrasť“ v súvislosti s tragickou katastrofou. - 12. mája zasiahlo juhozápadnú časť Číny, Sečuánsko, zemetrasenie, v dôsledku ktorého zahynulo viac ako 60 000 obyvateľov. Reverend Kobia uistil prezidenta Čínskej ľudovej republiky o tom, že milióny veriacich z členských cirkví myslia v týchto dňoch na bolesťou zmietanú krajinu a vyjadrujú solidaritu čínskemu ľudu. Svetová ekumenická humanitárna organizácia Akcia cirkví spolu a Čínska rada cirkví sa hneď na druhý deň po zemetrasení spojili s miestnou správou Sečuánska a Sečuánskou kresťanskou radou, aby prišli s pomocou a humanitárnou podporou pre postihnuté oblasti.

Britskí náboženskí vodcovia kritizovali zákon umožňujúci pokusy s embryonálnymi bunkami

Londýn, 21. mája 2008 – ENI

Britskí náboženskí vodcovia kritizovali nový zákon, ktorý umožní vedcom viesť výskum liečenia chorôb, ako je Alzheimerova a Parkinsonova nemoc, s použitím hybridných embryí obsahujúcich ľudskú i zvieraciu DNA. 20 mája, po dvoch dňoch diskusií, Britský parlament zahlasoval veľkou väčšinou proti návrhu zákona, ktorý by zakazoval takéto vedecké postupy. Zákonodarcovia odmietli takisto návrh znížiť hornú hranicu pre asistované potraty z 24 na 22 týždňov. Lekári v Spojenom kráľovstve podľa nového zákona takisto nebudú musieť, pri vnútro-maternicovom oplodnení žien žijúcich v lesbickom partnerstve, brať do úvahy potrebu dieťaťa mať „otca i matku“.

Konzultácia SLZ o ordinácii žien a ekumenických aspektoch tejto otázky

Ženeva, 20. mája 2008 – LWI

S blížiacim sa 11. valným zhromaždením, ktoré sa bude konať v júli 2010, pozýva Svetový Luteránsky zväz svoje členské cirkvi k otvorenosti, vzájomnému načúvaniu a učeniu sa o kladných skúsenostiach s ordináciou žien v cirkvách v rámci Luteránskeho spoločenstva i mimo neho. Správa z nedávnej konzultácie pozýva cirkvi dívať sa na ordináciu žien „nie ako na spoločenskú otázku, alebo len záležitosť žien, ale ako na skutočnosť, ktorá sa dotýka srdca toho, čo to znamená byť cirkvou.“ Konzultácia s názvom „Neustála reformácia cirkvi: Dnešné svedectvo ordinovaných žien“, ktorá sa konala koncom marca, je súčasťou programu Oddelenia pre teológiu a štúdium, ktorý nesie názov „Ženy v službe ako ekumenické svedectvo“. Program chce povzbudiť cirkvi k vnímaniu ordinácie žien nie ako prekážky ekumenických vzťahov, ale ako prínosu k rozvoju ekumenického hnutia.

Snahy o zblíženie kresťanov a moslimov v Afrike

Maidugri, Nigéria, 6. mája 2008/ Nairobi, Keňa, 19. mája 2008 – ENI

V konfliktoch, na pozadí ktorých bolo neraz napätie medzi náboženstvami, prišlo v Nigérii za posledných 30 rokov o život viac ako pol milióna ľudí. Navyše milióny obyvateľov zostali bez strechy nad hlavou, hoci krajina oficiálne netrpela v posledných 4 desaťročiach vojnu.  Začiatkom mája sa v Maidugri, meste na severe tejto najľudnatejšej Africkej krajiny, stretli kresťanskí a moslimskí náboženskí vodcovia Nigérie. Pokúsili sa o znovu vybudovanie rozbitých vzťahov, ktoré boli kedysi medzi dvoma najväčšími náboženstvami krajiny harmonické.  

V Somálsku pri podobnej príležitosti varovali kresťanskí vodcovia, že mierová konferencia v Džibuti bude úspešná, len ak sa jej zúčastnia všetky skupiny v krajine, vrátane kresťanov a islamských extrémistov. „Vítame každý proces, ktorý prichádza s nádejou priniesť Somálsku mier“, povedal pastor Ahmed Abubakar Muktar. „Obávam sa však, že stretnutie dosiahne len malý úspech, ak doň nebudú zapojení predstavitelia všetkých náboženstiev.“ Muktar, vodca letničnej cirkvi v Somálsku, žije od roku 2005 v exile v Keni. Jeho rodnú krajinu už desaťročia zmieta vojna.

Náboženskí vodcovia na juhu Afriky sa stavajú proti xenofóbnemu zabíjaniu

Kapské Mesto, JAR, 16. mája 2008/Lusaka, 23. mája 2008 - ENI

Náboženskí vodcovia Juhoafrickej republiky odsúdili násilie voči cudzincom, ku ktorému došlo v posledných 2 týždňoch v najväčšom meste krajiny Johannesburgu a jeho okolí. Násilnícke skupiny rabovali domy, napádali ľudí a viacerých pri útoku i zabili. Polícia opísala situáciu ako „organizovanú anarchiu“. Cirkevní predstavitelia neďalekej Zambie požiadali svojho prezidenta Levyho Mwanawasa, ktorý stojí na čele regionálneho združenia Juhoafrické Rozvojové spoločenstvo, aby zvolal mimoriadne stretnutie vládnych predstaviteľov regiónu južnej Afriky, ktoré by sa zaoberalo vlnou xenofóbneho násilia v Juhoafrickej republike.

Ekumenická komisia kresťanských cirkví v Argentíne slávi 20. výročie

Buenos Aires, 12. mája 2008 – ENI

Jedným z najdôležitejších úspechov Ekumenickej komisie kresťanských cirkví v Argentíne je to, že vďaka nej sú Rímski katolíci, Pravoslávni, Anglikáni, Reformovaní a Letniční v neustálom dialógu. – povedal pre agentúru ENI Elias Crisostomo Abramides, generálny tajomník Komisie. Ekumenické zoskupenie slávi tento rok 20. výročie svojej existencie. V juhoamerickej Argentíne sa väčšina obyvateľov hlási k Rímsko-katolíckej cirkvi. „Toto je jediná ekumenická organizácia v našej krajine, kde sa Katolícka cirkev stretáva s piatimi pravoslávnymi cirkvami, Anglikánskou cirkvou, všetkými reformovanými cirkvami a jednou letničnou cirkvou.“, zdôraznil Crisostomo Abramides, pravoslávny veriaci, ktorý je tajomníkom organizácie od roku 2006.

 

Zo zdrojov agentúr a tlačových správ organizácií  ENI, WCC, LWI  vybrala a zostavila:

Eva Guldanová,

Ekumenická rada cirkví v Slovenskej republike,

Email: ekumena.vosvete@gmail.com, tel: 02 5443 3238, fax: 02 5443 3235

 


Ekuména vo svete 21/2008

Odvysielané na stanici Rádio Slovensko, 21. mája 2008 o 19:20

Rozhovor s profesorom rozhovor s profesorom Williamom Hennom, poradcom Pápežskej rady pre napomáhanie jednoty kresťanov a delegátom Rímsko-katolíckej cirkvi v mnohých ekumenických dialógoch.

Profesor Henn pochádza zo Spojených štátov Amerických. Prednáša na Gregoriánskej Univerzite v Ríme, kde zároveň pôsobí ako poradca dekana a vedúci Katedry ekleziológie a ekumenickej teológie. Je rímsko-katolíckym kňazom a členom rehoľnej komunity Kapucínov.

S profesorom Hennom sme sa rozprávali o rozličných ekumenických dialógoch, o otázke vzťahu Písma a Tradície, o jeho nádejách pre ekumenické hnutie a  o tom, či sa nám - rozličným kresťanom - niekedy podarí zjednotiť.

Rozhovor pripravila Eva Guldanová.

Profesor Henn, ste zapojený vo viacerých rozličných ekumenických dialógoch. Poslednými medzi nimi bol dialóg medzi katolíkmi a baptistami a dialóg medzi Rímsko-katolíckou cirkvou a letničnými cirkvami. Aké témy sú v súčasnej dobe predmetom týchto dialógov?

Dialóg medzi baptistami a katolíkmi sa začal po takmer dvadsaťročnej prestávke pred dvoma rokmi. Zatiaľ sme mali dve týždňové stretnutia.  V poslednej dobe prejavili baptistickí teológovia hlbší záujem o otázky ako je napríklad problematika tradície. Takže posledné dva roky sme s baptistami diskutovali o otázkach Písma a Tradície. Zvyčajne majú ľudia predstavu, že protestanti sa veľmi zaujímajú o Bibliu a katolíkov veľmi zaujíma tradícia. Do určitej miery je to pravda. Zisťujeme však, že v skutočnosti nás oboch zaujíma oboje. Baptistov teší, keď vidia, že katolíci neprijímajú jednoducho všetko z tradície a sú ochotní podrobiť ju i kritike. Katolíci s radosťou poznávajú, že baptisti čítajú Písmo v rámci svojej vlastnej tradície.

Myslím, že osobnosť pápeža Jána Pavla II. pritiahla mnohých ľudí. Zdá sa, že mal dar, že vedel vyjadriť svoju vieru veľmi pozitívnym spôsobom a to zapôsobilo aj na mnohých baptistov. Jeden z členov baptistickej delegácie mi daroval knihu, ktorú napísal spolu s ďalšími baptistami a evanjelikálmi. Kniha sa zaoberá rozličnými aspektmi listov – encyklík pápeža Jána Pavla II. Ján Pavol II. na nich skutočne hlboko zapôsobil, dokonca tak, že ho nazývajú našim spoločným učiteľom.

Čo sa týka letničných kresťanov, na stretnutiach počas posledných 9 rokov sme sa zaoberali otázkou „Čo to znamená byť kresťanom?“. Aké miesto má krst? Čo sú dary Svätého Ducha? Jedná sa o dlhodobý proces alebo je to niečo okamžité?  Aj tu opätovne objavujeme, že máme mnoho spoločného. Obe cirkvi túžia nasledovať Ježiša, túžime žiť ako Jeho učeníci.  Takže sa v dialógu usilujeme vybudovať hlbší vzájomný rešpekt.

Čo je cieľom týchto dialógov?

Povedal by som, že cieľom oboch týchto dialógov – medzi katolíkmi a baptistami a medzi katolíkmi a letničnými nie je v tejto fáze snaha o úplné zjednotenie. Pokúšame sa lepšie porozumieť jedni druhým, snažíme sa objaviť, čo máme spoločné a lepšie to pochopiť. A možno tiež odhaliť oblasti, v ktorých by sme mohli spoločne pokročiť ďalej, nájsť v budúcnosti zhodu vo väčšej miere.

Boli ste takisto členom katolíckej delegácie v poslednom kole dialógu medzi Rímsko-katolíckou cirkvou a Svetovým reformovaným zväzom. Záverečná správa z tohto dialógu nesie názov „Cirkev ako spoločenstvo spoločného svedectva o Božom kráľovstve“ a bola oficiálne publikovaná minulý rok. V tomto poslednom kole dialógu ste k problematike pristupovali s použitím novej metodológie. V čom bola táto metóda nová a ako ju hodnotíte?

Áno, myslím, že metódu, ktorú spomínate, možno najlepšie popísať takto: namiesto toho, aby sme začali s teologickými problémami alebo otázkami, začali sme so skúsenosťami našich dvoch cirkví na miestach, kde musia čeliť obzvlášť ťažkým sociálnym problémom.  Toto bolo odjakživa prosbou zvlášť kresťanov z južnej pologule – z Ázie a Afriky. Títo naši bratia majú niekedy pocit, že v ekumenizme sa jedná o záležitosti staré niekoľko storočí a tie pre nich nie sú tak naliehavé ako niektoré skutočné ťažkosti, s ktorými sa musia boriť, ako napríklad pandémia AIDS v Afrike.

Takže sme sa tentokrát pokúsili ukázať, že nie je protirečenie medzi klasickými témami - ako napríklad ospravedlnenie z viery - a na druhej strane našou spoločnou reakciou na sociálne problémy dneška. A preto sme sa rozhodli, že by sme jednoducho mohli začať práve s problémami dneška.

Takže v rámci tohto posledného kola dialógov sme počas siedmych rokov skúmali situáciu na troch rôznych miestach, kde naše dve cirkvi čelia veľmi ťažkým sociálnym výzvam.

Jedno z tých miest bolo v Južnej Afrike, kde Juhoafrická reformovaná cirkev s holandskými koreňmi v istom zmysle podporovala myšlienku apartheidu. Rodina Reformovaných cirkví – zastúpená Svetovým reformovaným zväzom – odmietla túto cirkev a vyňala ju zo svojho kruhu. 

My sme skúmali, čo sa počas tých udalostí odohralo. Ako sa reformovaní kresťania a katolíci v Južnej Afrike, ale i ďalšie cirkvi – Anglikáni a Protestanti, snažili postaviť proti apartheidu.  Nakoniec bol apartheid v tejto krajine porazený.

Jednou z fascinujúcich stránok tohto štúdia bolo potom nielen vidieť, ako kresťania spolupracovali, ale následne uvažovať takisto nad tým, čo to hovorí o tom, ako chápali Cirkev: Čo je Cirkev? Aká je jej úloha? Ako Cirkev rozhodne o tom, či niečo také, ako apartheid, je správne alebo nie? Je o tom niečo napísané v Biblii alebo v našej tradícii?  Čo sme teda mohli vidieť, boli podobnosti a rozdiely v spôsobe, akým naše cirkvi žijú a konajú, keď reagujú na veľmi zložité situácie..

Známa osobnosť arcibiskup Desmond Tutu, ktorý síce nie je z Reformovanej cirkvi, je anglikán, patrí do Episkopálnej cirkvi, povedal pamätnú vetu: „Apartheid je príliš silný pre rozdelenú kresťanskú cirkev.“ A to, čo sme v Južnej Afrike videli bolo, že hoci sa do spoločného úsilia nezapojili všetky cirkvi, niet pochybností, že spolupráca a dialóg cirkví napomohli veľmi významným spôsobom prekonaniu apartheidu.

Okrem toho, že ste boli zapojený v bilaterálnych dialógoch, dlhý čas spolupracujete takisto so Svetovou radou cirkví a jej Komisiou pre vieru a poriadok.

Táto Komisia je na poli ekumenizmu hlavným organizátorom multilaterálnych dialógov. Aký je rozdiel medzi bilaterálnymi (čiže dvojstrannými) a multilaterálnymi (čiže mnohostrannými) ekumenickými dialógmi?

Po prvé musím povedať, že rovina multilaterálnych dialógov je v ekumenizme veľmi dôležitá. Multilaterálne dialógy sa dosť líšia od bilaterálnych. Pri bilaterálnych máte len dve cirkvi a často, keď sú len dvaja partneri, rozhovory o jednotlivých otázkach môžu byť oveľa konkrétnejšie. Sú tam totiž len dve strany, ktoré treba, tak povediac, zmieriť. Multilaterálne dialógy sú však úžasnou skúsenosťou. Pri nich sa skutočne spolu stretnú mnohé strany: pravoslávni a anglikáni, rozliční protestanti z rôznych rodín – baptisti, metodisti, a samozrejme tiež katolíci. Takže je to veľmi fascinujúca práca.

V rámci Komisie Viera a poriadok ste boli v tíme, ktorý pripravoval text správy zo štúdie o ekumenickej hermeneutike, čiže ekumenickom výklade Písma. Táto štúdia úzko súvisí s dlhodobou ekumenickou diskusiou o vzťahu Písma a Tradície. Aká je história tejto problematiky v rámci Svetovej rady cirkví?

Práca, ktorá sa týkala hermeneutiky, budovala na jednom z najdôležitejších dokumentov Komisie Viera a poriadok z roku 1963 – známej správe o Tradícii (s veľkým „T“) a tradíciách (s malým „t“) - z konferencie v Montreale. Pre katolíkov a pravoslávnych to bol veľmi vzrušujúci dokument, pretože celá Komisia viera a poriadok, celé to spoločenstvo rozličných cirkví povedalo, že v určitom zmysle Tradícia dokonca predchádza Písmo. Nie v tom zmysle, že by bola dôležitejšia, ale - Ježiš hovoril a toto hovorené slovo a svoj príklad odovzdal apoštolom a tí ho odovzdali ďalej a len po určitom čase toto slovo mohlo pod vedením Ducha Svätého vziať na seba formu Písma.

Bol to teda v roku 1963 veľmi dôležitý krok vpred. 

Komisii sa však nepodarilo vyriešiť všetky problémy ...

Komisia pre vieru a poriadok sa vrátila k tejto otázke v 90-tych rokoch (minulého storočia), pretože Montrealský dokument sa skutočne pokúsil postaviť Písmo a Tradíciu do kladného vzťahu a vidieť Tradíciu v pozitívnom svetle, nechal však otvorenú dôležitú otázku, ktoré tradície sú dobré a verné Písmu a ktoré možno nie sú také dobré a treba ich korigovať. 

Túto otázku si musela Komisia položiť v novej štúdii o hermeneutike. Štúdia má už niekoľko rokov. Pokúsila sa na otázku odpovedať a hovoriť nielen o vzťahu Písma a Tradície, ale i o tom, ako sa Cirkev vo svojom živote snaží rozlíšiť, ktoré tradície skutočne vyjadrujú Evanjelium, a ako urobiť toto rozhodnutie. 

Nie je to ľahké. Znamená to, že sme museli hovoriť o vzťahu Cirkvi k Slovu Božiemu v Písme a potom v histórii, v celých dejinách výkladu Slova Božieho.  Myslím, že tu cirkvi urobili niekoľko dôležitých krokov.  Takisto si myslím, že štúdium bude pokračovať.

V poslednej dobe sa Komisia pre vieru a poriadok zamerala na to, ako vyjadrujeme Evanjelium nielen v slovách, ale napríklad aj prostredníctvom umenia, znakov a symbolov.  Ďalšou myšlienkou bolo pokračovať v spoločnej reflexii o Slove Božom a tom ako mu rozumieme zahľadením sa na raných kresťanských autorov z obdobia po vytvorení Novej zmluvy – Cirkevných otcov a matky, autorov z prvých storočí, ktorí žili v čase prvých ekumenických koncilov.

Takže je to veľmi dôležitá téma. Zvlášť preto, že pre nás, všetkých kresťanov, a pre naše učenie, pre našu bohoslužbu, pre to, ako žijeme – Slovo Božie je v srdci všetkého. Naozaj nemôžeme bez neho existovať a preto čím bližšie k sebe budeme, čím si budeme podobnejší v tom, ako milujeme Božie Slovo, ako sa ho modlíme, a ako mu rozumieme, tým bližšie budeme k zjednoteniu v jednej Cirkvi.

Nakoniec, pri spätnom pohľade na všetky ekumenické diskusie, v ktorých ste boli zapojený, prezraďte nám, kde vidíte najväčší pokrok a aké sú Vaše nádeje pre budúcnosť? Podarí sa nám niekedy dospieť k tej jednote, za ktorú sa Kristus modlil?

Aká úžasná otázka J. Pred niekoľkými rokmi som mal príležitosť navštíviť malý ostrov neďaleko škótskeho pobrežia, ostrov Iona. Je tam nádherné spoločenstvo reformovaných kresťanov. Ja som františkán a toto protestantské spoločenstvo má niečo, ako rehoľné sľuby. Sú to teda ľudia, ktorí žijú takým spôsobom ako ja.  A sú veľmi inšpirujúci.

– Toto spoločenstvo usporiadalo workšop pre mladých ekumenikov. Požiadali teda zopár starších ekumenikov, medzi nimi aj mňa, aby strávili s týmito mladými ľuďmi týždeň a rozprávali sa s nimi o ich nádejách a vízii kresťanskej jednoty.  Vtedy som povedal, že jednou z najväčších síl ekumenického hnutia je to, že je zakorenené vo vôli Ježiša Krista. A to je taká mocná sila, že je nezastaviteľná. Ak Kristus chce jednotu, ak sa Kristus modlil za jednotu, neviem si predstaviť, ako by ekumenické hnutie mohlo byť porazené. Napriek našej nerozumnosti, napriek všetkému, čo my, ľudské bytosti, občas popáchame.. Myslím, že v tom je obrovská nádej.

Povedal by som, že jeden z najväčších úspechov doteraz je to, že sme sa stali priateľmi. V mnohých oblastiach. Mnohí kresťania sú priateľmi. Stále síce existuje na niektorých miestach nepriateľstvo, ale ja si myslím si, že došlo k obrovskej zmene.

Spomínam si, že v trojzväzkovom diele o histórii ekumenického hnutia, ktoré vyšlo krátko po založení Svetovej rady cirkví, si jeden z autorov položil otázku „Ako to bude vyzerať v budúcnosti?“ A sám si na ňu odpovedal slovami: „Naša nádej nikdy nebude prehnane veľká. Pretože ak len porovnáte situáciu aká bola medzi kresťanmi v roku 1950 so situáciou v roku 1900, je úplne, úplne iná. Existuje medzi nami oveľa väčšie priateľstvo, oveľa väčší dôraz na snahu konať Kristovu vôľu a byť jedno.“

Myslím si, že je veľmi veľa vecí, ktoré už teraz môžeme robiť spoločne.  V rámci Katolíckej cirkvi rovnako ako v ostatných spoločenstvách, s ktorými je ona v dialógu, hovoríme v poslednom čase stále viac o úsilí nájsť prechodné kroky, ktoré by sme mohli spolu podniknúť, hoci sme ešte stále rozdelení. Hľadáme spôsoby, ako spolu pracovať pre spravodlivosť a mier, snažíme sa spolu modliť. Myslím, že je v tom veľa nádeje.

Dva z aktuálnych dialógov, v ktorých je Katolícka cirkev zapojená – dialóg s Anglikánskymi biskupmi a dialóg s Metodistami – sa pozreli na posledných 40 rokov nášho spoločného putovania k jednote. Výsledkom tohto hodnotiaceho ohliadnutia sa bolo, že zostavili zoznam skutočne konkrétnych vecí, ktoré môžeme robiť spoločne dnes v našej súčasnej situácii.

Myslím si, že ak tieto kroky podnikneme, naše priateľstvo bude rásť a bude čoraz väčšie. A pretože verím, že jednota je Kristovou vôľou, som naplnený nádejou a myslím si, že Duch Svätý spôsobí ešte viac zázrakov. Myslím si, že viera, o ktorú sa delíme, je už zázrakom, a je to Svätý Duch, ktorý koná tento zázrak, a bude v ňom pokračovať.

Ďakujeme veľmi pekne za rozhovor.

Bolo mi potešením!

 

Zostavila:

Eva Guldanová,

Ekumenická rada cirkví v Slovenskej republike,

Email: ekumena.vosvete@gmail.com, tel: 02 5443 3238, fax: 02 5443 3235

 


Ekuména vo svete 20/2008

Odvysielané na stanici Rádio Slovensko, 14. mája 2008 o 19:20

 

Európski Anglikáni a Protestanti diskutovali o modeloch jednoty

Klingenthal, 24. apríla 2008 – CPCE

Dialóg medzi Anglikánskymi cirkvami Veľkej Británie a Írska a Spoločenstvom Protestantských cirkví v Európe pokračoval ďalšou fázou. 21. – 23. apríla 2008 sa na zámku Klingenthal vo Francúzsku uskutočnila konzultácia, ktorú zorganizoval Inštitút Ekumenického výskumu Svetového Luteránskeho zväzu v Štrasburgu. Európski anglikáni a protestanti na stretnutí diskutovali o rozličných modeloch jednoty. Ústrednými pojmami diskusie bola „jednota v zmierenej rôznosti“, „plná viditeľná jednota“ a „spoločenstvo“. Zaoberali sa aj teologickým poňatím kňazskej služby a praktickými dôsledkami uvedenia ekumenických dohôd do života jednotlivých cirkví. Dialóg sa najbližšie zameria na objasnenie otázky: čo je to spoločenstvo a ako sa stáva viditeľným v službe a živote cirkvi.

Kresťania prichádzajú na  pomoc katastrofou postihnutému Mjanmarsku

6. mája 2008 – BWA/WCC

Baptistická svetová pomoc - humanitárna a rozvojová agentúra Svetovej aliancie baptistov, sa 6. mája zaviazala pomôcť sumou 50 000 Amerických dolárov obetiam ničivého tajfúnu v Mjanmarsku. 3. mája zasiahol juhovýchodnú ázijskú krajinu tajfún Nargis, ktorý pripravil o život takmer 100 000 obyvateľov a zaplavil veľkú časť krajiny. Generálny tajomník Svetovej rady cirkví, reverend Samuel Kobia, vyjadril v ten istý deň v kondolenčnom liste Mjanmarskej rade cirkví „hlbokú bolesť a zármutok“ nad tragickou katastrofou. Humanitárna organizácia „Akcia cirkví spolu“, ktorá je dcérskou organizáciou Svetovej rady cirkví a Svetového Luteránskeho zväzu okamžite spustila proces mobilizácie s cieľom poskytnúť v najbližších dňoch čo najintenzívnejšiu pomoc ľuďom v zasiahnutých územiach. Reverend Kobia vyjadril tiež „nádej, že Mjanmarská vláda umožní ľahký prístup a poskytne nevyhnutnú podporu medzinárodným pracovníkom a agentúram humanitárnej pomoci.“

Cirkvi v Bolívii vyzývajú k pokojnému dialógu po rozhodnutí najbohatšieho regiónu krajiny odtrhnúť sa

La Paz/Ženeva, 4.mája 2008 – LWI/ 5. mája 2008 – ENI

30. apríla predstavitelia evanjelickej, metodistickej a reformovanej cirkvi spoločne so zástupcami letničných zhromaždení a ekumenických organizácií v Bolívii vydali spoločné vyhlásenie v súvislosti s blížiacim sa referendom. V najbohatšom regióne krajiny sa 4. mája konalo referendum o osamostatnení. Cirkvi v krajine pred jeho uskutočnením upozorňovali: „Situácia môže byť horšia, ak sa necháme premôcť dezinformáciami, nedostatkom dialógu a záujmami jednotlivcov a skupín, ktoré rozbíjajú harmóniu a pokoj v našej krajine.“ V predvečer referenda vyzval generálny tajomník Svetového Luteránskeho zväzu reverend Ishmael Noko všetky strany sporu k „úprimnému dialógu, ktorý je jedinou schodnou cestou vedúcou k spravodlivosti, pokoju a zmiereniu“. Čelný predstaviteľ Bolívijskej evanjelickej cirkvi reverend Luis Cristóbal Alejo Fernández po referende, v ktorom obyvatelia regiónu Santa Cruz povedali svoje jednoznačné „áno“ osamostatneniu, vyzval k pokojným demonštráciám s modlitebným obsahom. „Ako prorocká cirkev takisto odmietame všetky separatistické plány. Vyzývame preto k dialógu a pokojnému vyjednávaniu, ktoré by viedli k skorému vyriešeniu tohto sporu.“, povedal reverend Fernández, prezident Bolívijskej evanjelickej luteránskej cirkvi.

Tisíce kresťanských veriacich neodstrašil dážď počas ekumenickej bohoslužby

Shillong, India, 6. mája 2008 – ENI

Tisíce veriacich zasiahol neutíchajúci dážď na štadióne v indickom meste Shillong. Zišli sa tam k bohoslužbe pri príležitosti valného zhromaždenia Národnej rady cirkví v Indii. Shillong je mesto na severovýchode Indie, nazývané aj kresťanským srdcom regiónu. V nedeľu 4. mája boli takmer všetky miestne protestantské kostoly v Shillongu zatvorené. Organizátori slávnostnej bohoslužby informovali, že viac ako 50 000 kresťanov v tradičných pestrofarebných odevoch sa v tento deň zišlo na štadióne pri príležitosti uvedenia do funkcie nových vedúcich predstaviteľov najväčšej ekumenickej organizácie v Indii. Národná rada cirkví Indie združuje 30 pravoslávnych a protestantských cirkví.

Kresťanskí vodcovia vyzývajú k spravodlivému mieru pri príležitosti 60 rokov od obnovenia štátu Izrael

Jeruzalem, 8. mája 2008 – ENI

Viac ako 140 medzinárodných kresťanských vodcov podpísalo pri príležitosti 60. výročia obnovenia štátu Izrael spoločné vyhlásenie. Vyzývajú v ňom k spravodlivému mieru medzi Izraelcami a Palestínčanmi. Vyhlásenie vydali 8. mája. „Naliehame na všetkých, ktorí pracujú pre mier a spravodlivosť v Izraeli a Palestíne, aby zobrali do úvahy, že základom pre vybudovanie trvalého riešenia musí byť spravodlivosť. Spravodlivosť má svoje korene v Bohu. Výsledkom spravodlivosti bude pokoj a bezpečnosť“, povedali vo vyhlásení, citujúc proroka Izaiáša, vedúci predstavitelia kresťanských cirkví. 

Ruskí dobrodinci ponúkajú „instantné“ kostoly

Varšava, 7. mája 2008 – ENI

Skupina ruských pravoslávnych podnikateľov našla spôsob, ako čiastočne zmierniť pretrvávajúci problém s nedostatkom bohoslužobných priestorov na území bývalého Sovietskeho zväzu. Ponúkajú predpripravené kostoly zostavené z hotových dielov, ktoré dokážu zmontovať do 24 hodín. Prototyp takéhoto provizórneho dreveného kostola už postavili v Kemerove na Sibíri. Práve na tomto rozsiahlom území na severe Ázie je podľa Vasilija Smirnova, riaditeľa Ruského klubu pravoslávnych filantropov, nedostatok kostolov najakútnejší.

Čínska vláda nechce povoliť zahraničných kaplánov na Olympiáde

Hong Kong, 5. mája 2008 – ENI

Kresťanský vedúci predstaviteľ z Hong-Kongu, ktorý pracuje v duchovnej službe športovcom, povedal, že Čínske autority by mali umožniť zahraničným protestantským duchovným a veriacim slúžiť ako dobrovoľníci v Olympijskej dedine. Duchovná služba dobrovoľných kaplánov by prispela ku kvalite Olympijských hier, ktoré sa uskutočnia v auguste tohto roku v Pekingu. „Žiadali sme o povolenie pre cudzincov slúžiť v Olympijskej dedine ako kapláni, ale doteraz sme nedostali žiadnu pozitívnu odpoveď. Myslíme si, že našu ponuku zamietli.“, povedal reverend Johnny Yiu Yuk Hing 5. mája po modlitebnom stretnutí za Olympijské podujatie. „Na minulých Olympijských hrách v Aténach bolo okolo 30 protestantských kaplánov z rozličných krajín. Tento rok však nebudú pripustení žiadni zahraniční dobrovoľníci. Do dnešného dňa nám povolili len troch miestnych čínskych duchovných ako športových kaplánov“, doplnil reverend Yuk Hing, ktorý je generálnym tajomníkom Koalície Hong-Kongských športových duchovných.

Ekumenický patriarcha Bartolomej a Dalajláma boli zaradení do zoznamu 100 najvplyvnejších ľudí sveta

New York, 6. mája 2008 – ENI

Americký týždenník Time uverejnil 12. mája svoj zoznam „Top 100 osobností sveta“. V tomto zozname 100 najvplyvnejších svetových osobností sa ocitli aj dvaja významní náboženskí predstavitelia: Ekumenický patriarcha Konštantínopola Bartolomej I., a vodca tibetských budhistov žijúci v Indii – Dalajláma. V holde na počesť Ekumenického patriarchu, uverejnenom v časopise, Rowan Williams, arcibiskup Canterbury a hlava svetového anglikánskeho spoločenstva hlboko ocenil angažovanosť patriarchu Bartolomeja v otázkach ochrany životného prostredia.

 

Zo zdrojov agentúr a tlačových správ organizácií  ENI, WCC, CPCE, LWI, BWA  vybrala a zostavila:

Eva Guldanová,

Ekumenická rada cirkví v Slovenskej republike,

Email: ekumena.vosvete@gmail.com, tel: 02 5443 3238, fax: 02 5443 3235


Ekuména vo svete 19/2008

Odvysielané na stanici Rádio Slovensko, 7. mája 2008 o 19:20

 

Metodisti v Amerike schválili dohodu o úplnom spoločenstve s evanjelikmi

Fort Worth, Texas, USA, 29. apríla 2008 – UMNS/ENI

Biskup Spojenej Metodistickej cirkvi v USA Melvin Talbert povedal, že cítil „pieseň vo svojom srdci“, keď delegáti generálnej konferencie metodistov schválili dohodu o úplnom spoločenstve s Evanjelickou Luteránskou cirkvou v Amerike. Dohodu schválili drvivou väčšinou hlasov 28. apríla vo Fort Worth v Texase. V dňoch 23. apríla až 2.mája sa tam konala generálna konferencia Spojenej metodistickej cirkvi, najvyššie zákonodarné zhromaždenie tejto denominácie, ktoré sa koná raz za 4 roky. Biskup Talbert bol spolupredsedom tímu, ktorý viedol ekumenický dialóg medzi metodistami a evanjelikmi v Amerike. Dohoda o úplnom spoločenstve je ovocím 30 rokov spoločného dialógu. V rámci už tradičného ekumenického dňa počas generálnej konferencie, 29. apríla, deň po schválení dohody, bol počas rannej bohoslužby na konferencii slávnostným kazateľom biskup Mark Hanson, prezident Svetového Luteránskeho zväzu a predsedajúci biskup Evanjelickej Luteránskej cirkvi v Amerike.

Na záver generálnej konferencie oslávili Metodisti 100. výročie „Sociálneho kréda“

Fort Worth, Texas, USA, 2. mája 2008 – UMNS/CPCE

V posledný deň generálnej konferencie, 2. mája, oslávili metodisti sté výročie špecifického metodistického dokumentu „Sociálneho kréda“. Pôvodné krédo, prijaté v roku 1908 na generálnej konferencii v Baltimore v Spojených štátoch, ostro odsudzovalo prácu detí, navrhovalo lepšie pracovné podmienky pre robotníkov vrátane jedného dňa pracovného voľna do týždňa, spravodlivejšiu vyššiu mzdu a bezpečnosť pri práci. Za základ života v spoločnosti ponúkalo biblické zlaté pravidlo „čokoľvek chcete, aby vám ľudia činili, čiňte im aj vy“. Za sto rokov svojej existencie prešlo krédo viacerými revíziami a aktualizáciami. V roku 1968 k nemu metodisti pridali sadu podrobných Sociálnych princípov. Samotné krédo používajú metodisti pravidelne v rámci nedeľných bohoslužieb. Pri príležitosti stého výročia pripravila pracovná skupina novú, súčasnú a zároveň nadčasovú verziu kréda. Je poetická a má formu litánie.

Metodisti nezmenili princípy vo vzťahu k homosexuálom

Fort Worth, Texas, USA, 30. apríla 2008 – UMNS/ENI

Po dlhej diskusii plnej emócií sa generálna konferencia Spojenej metodistickej cirkvi uzniesla, že vo svojich Sociálnych princípoch nezmení vyjadrenia o homosexuálne orientovaných ľuďoch. 30. apríla delegáti hlasovaním potvrdili stanovisko, že praktizovanie homosexuality sa nezlučuje s kresťanským učením. „Sociálne princípy musia byť verné biblickému učeniu“, povedal reverend Eddie Fox, riaditeľ oddelenia pre evanjelizáciu Svetovej Metodistickej rady. Generálna konferencia zároveň zachovala pravidlo, ktoré neumožňuje metodistickým pastorom posväcovať homosexuálne zväzky. Viac ako 100 ľudí protestovalo proti týmto uzneseniam. Generálna konferencia však zároveň schválila uznesenie zdôrazňujúce, že každý jednotlivec má posvätnú hodnotu, lebo je stvorený na Boží obraz. Metodisti teda majú byť „láskaví, vľúdni, odpúšťať a milovať jeden druhého, ako aj nás Kristus miloval a prijal.“ Delegáti ďalej prijali uznesenie, že cirkev sa stavia proti „všetkým formám násilia a diskriminácie, založeným na pohlaví alebo sexuálnej orientácii.“

Evanjelický biskup rešpektuje rozhodnutie Nemeckého parlamentu v ťažkej otázke

11. apríla 2008 – CPCE/EKD

Predsedajúci biskup Nemeckej evanjelickej cirkvi Wolfgang Huber vyslovil svoje stanovisko ohľadom novej úpravy zákona o kmeňových bunkách. Nemecká Spolková rada prijala nové rozhodnutie v súvislosti s týmto zákonom 11. apríla. Týmto rozhodnutím umožňuje vedcom používať pre účely výskumu embryonálne kmeňové bunky, ktoré boli vytvorené v zahraničí najneskôr v máji 2007. Predĺžila sa tak doba, v ktorej mohli byť bunky pre výskum vytvorené. Doteraz zákon umožňoval používať len bunky vytvorené pred koncom roku 2001. „Mám rešpekt voči tomu, ako Spolková rada rozhodla v tejto ťažkej otázke.“, povedal biskup Huber. „Cieľom však musí byť, čo najskôr ukončiť základný výskum s embryonálnymi bunkami a presunúť ťažisko na prácu iba s dospelými bunkami. Ľudské embryá nesmú byť produkovan a spotrebovávane pre účely výskumu. Politici i vedci sa teraz musia jednoznačne zasadiť o to, aby sa takéto rozšírenie zákona už neopakovalo.“, dodal biskup Huber.

Reformovaní z krajín na Dunaji sa stretli v Rakúsku

Gallneukirchen, 16. apríla 2008 CPCE/epdÖ

„Reformovaní pre Európu“, znela hlavná téma 4. konzultácie cirkví z krajín na Dunaji. Konzultácia sa konala 9. – 13. apríla v Gallneukirchen v hornom Rakúsku. Stredobodom diskusií boli vzťahy a spolupráca stredoeurópskych reformovaných cirkví s pravoslávnymi kresťanmi a s moslimami. Fenomén sekularizácie a duchovné potreby ľudí, ktorí sa nehlásia k žiadnej cirkvi, boli tiež predmetom konzultácie. Jej cieľom bolo „spoznať prostredie, v ktorom fungujú jednotlivé cirkvi a navzájom si vymeniť skúsenosti“, povedal horno-rakúsky krajinský superintendent Reformovanej cirkvi Thomas Hennefeld. Cirkvi, ktoré sa na stretnutí zúčastnili, uznali, podľa slov superintendenta Hennefelda, za dôležité pre európske cirkvi „posilňovať vlastnú konfesionálnu identitu, avšak bez toho, aby prílišne zdôrazňovali to, čo ich rozdeľuje“. Väčšina účastníkov stretnutia prišla z maďarsky-hovoriacich menšinových reformovaných cirkví z Maďarska, Rumunska, Chorvátska a Čiech. Ďalší účastníci zastupovali Nemecko, Poľsko a Taliansko. Dvaja z prednášateľov na odborné témy boli rímsko-katolícki profesori.

Protestantské cirkvi južnej a východnej Európy podpísali spoločnú dohodu

Viedeň, 17. apríla 2008 – CPCE

Tridsať európskych protestantských cirkví podpísalo navzájom dohodu, ktorou sa stávajú regionálnym združením v rámci Spoločenstva Protestantských cirkví v Európe. Rakúsky evanjelický biskup Michael Bünker, generálny tajomník Spoločenstva, označil novoustanovené združenie cirkví južnej a východnej Európy ako „živé, rozmanité a s kontinuitou“. Cirkvi podpísali dohodu, ktorá ich povedie k užšej spolupráci, 17. apríla na výročnom stretnutí v Gallneukirchen v Rakúsku. Stali sa tak prvým oficiálnym regionálnym združením v rámci Leuenbergského spoločenstva, ktoré reflektovalo na odporučenie valného zhromaždenia európskeho Spoločenstva protestantských cirkví v Budapešti v roku 2006. Biskup Bünker, ktorý označil podpísanie dohody medzi cirkvami za „historické“, povedal, že v budúcnosti by žiadna z členských cirkví Spoločenstva nemala existovať mimo regionálneho združenia. „Len na takýchto miestach môžu cirkvi skutočne zakusovať záväzný charakter“ spoločenstva „v zmierenej rôznosti“ “, dodal generálny tajomník Spoločenstva, biskup Bünker. V budúcom roku sa práca regionálneho združenia zameria na tému „Bohoslužba v meniacej sa dobe“. Medzi 30 cirkvami strednej a južnej Európy, ktoré spolu podpísali dohodu, sú i členské cirkvi Leuenbergského spoločenstva zo Slovenska.

30 rokov spolupráce evanjelikov s pravoslávnymi v Nemecku

Württemberg, Nemecko, 3. apríla 2008 – CPCE

Pracovná skupina pre vzťahy s pravoslávnymi cirkvami Evanjelickej krajinskej cirkvi vo Württembergsku oslávila 4. apríla 30. výročie svojej existencie. Popri evanjelickom krajinskom biskupovi Frankovi Otfriedovi Julym sa oslavy zúčastnili i viacerí predstavitelia pravoslávnych cirkví, medzi nimi i zástupca Ekumenického patriarchátu v Konštantinopole, biskup Vasilios von Aristi. Evanjelická krajinská cirkev vo Württembergsku ustanovila „Pracovnú skupinu pre vzťahy s pravoslávnymi cirkvami“ v roku 1978. Cieľom skupiny bolo stretávať sa a prehĺbiť vzájomné porozumenie. To, čo sa vtedy javilo ako cesta do neznáma, viedlo k vytvoreniu trvalých vzťahov naplnených vzájomnou dôverou. Pracovná skupina udržiava styky takmer so všetkými pravoslávnymi i orientálnymi cirkvami. Spolupracuje s ich komunitami na území Württembergska, ale podniká tiež návštevy do krajín, kde sa tieto cirkvi zrodili, či už je to v Európe, na Blízkom Východe, až po Egypt a Gruzínsko.

Nová komisia v Indii preštuduje ústavnosť zákonov zakazujúcich zmenu náboženstva

Bangalore, India, 28. apríla 2008 – ENI

Indická národná komisia pre menšiny ustanovila výbor, ktorý preštuduje ústavnú oprávnenosť zákonov zakazujúcich Hinduistom obrátenie na iné náboženstvo. Zákony tohto typu sú v Indii silne spolitizované. Cirkvi a iné organizácie tvrdia, že tieto zákony zasahujú do slobody svedomia. „Sloboda zvoliť si náboženstvo je základným právom a štát nesmie túto slobodu obmedzovať“, povedal pre agentúru ENI Mohamed Shafi Qureshi, predseda Národnej komisie pre menšiny v Indii. Komisia oznámila, že ustanoví špeciálny výbor, začiatkom apríla.

 

Zo zdrojov agentúr a tlačových správ organizácií  ENI, CPCE, LWI, BWA, UMNS, ALC, epdÖ a EKD  vybrala a zostavila:

Eva Guldanová,

Ekumenická rada cirkví v Slovenskej republike,

Email: ekumena.vosvete@gmail.com, tel: 02 5443 3238, fax: 02 5443 3235

  

späť na hlavnú stránku    home  Home English    home     EN                                                                                             hore

 
.::.   .::.
 .::. ( © 2007 ERCSR