logo ERCEkumenická rada cirkví v SR


Ekuména vo svete -  prepis relácií - december  2008


Ekuména vo svete 51/2008

Odvysielané na stanici Rádio Slovensko, 17. decembra 2008 o 19:20

 

Cirkvi oslávili 60. výročie deklarácie ľudských práv

Ženeva/Bern/Hanover, 8. decembra 2008 – CPCE/EKD/LWI/WCC/CEC

„Z kresťanského uhla pohľadu, „ľudské práva“ sú tie, ktoré slúžia na ochranu dôstojnosti, ktorú všetkým ľudským bytostiam dal Boh, nezávisle od ich náboženstva alebo svetonázoru. Tak ako ich neudeľuje žiadna autorita tohto sveta, tak ich ani žiadna autorita nemôže odopierať“, povedalo vo vyhlásení pri príležitosti Dňa ľudských práv predsedníctvo Spoločenstva protestantských cirkví v Európe.

10. decembra si svet pripomenul 60. výročie podpísania Všeobecnej deklarácie ľudských práv. Hoci sa takmer všetky štáty sveta v deklarácii pred 60 rokmi zaviazali chrániť ľudské práva, cirkvi pripomenuli, že „základné ľudské práva sú po celom svete často a zjavne porušované“. Nemecký evanjelický biskup Martin Schindehütte pripomenul ako príklad nedávne prenasledovania v Orisse v Indii, či porušovanie ľudských práv vrátane náboženskej slobody v Iraku i Iráne.

Cirkvi a kresťanské organizácie, známe dlhodobým úsilím o presadzovanie a napomáhanie základných práv človeka, oslávili Deň ľudských práv množstvom rozličných aktivít. Konferencia európskych cirkví vydala pri jeho príležitosti pohľadnicu a záložku s modlitbou inšpirovanou článkami Všeobecnej deklarácie.  Generálny tajomník Svetového luteránskeho zväzu, reverend Ishmael Noko, povedal v úvode novej publikácie tohto celosvetového spoločenstva evanjelických cirkví: „Výročia prijatia Všeobecnej deklarácie ľudských práv sú vhodným momentom pre obnovenie záväzku zasadzovať sa za ľudskú dôstojnosť všetkých ľudí.“

„Ochrana ľudskej dôstojnosti, ľudských práv, a zvlášť náboženskej slobody, je spoločnou úlohou pre cirkvi celého ekumenického sveta.“, dopĺňa už citované vyhlásenie Leuenbergského spoločenstva. Európske cirkvi sa k tejto úlohe zaviazali aj v dokumente „Ekumenická charta“.

Generálny tajomník Svetovej rady cirkví reverend Samuel Kobia bol 10. decembra, na deň výročia Všeobecnej deklarácie ľudských práv, jedným z 10 svetových náboženských vodcov, ktorí na Medzinárodnej medzináboženskej konferencii v holandskom Haagu spoločne podpísali prehlásenie s nadpisom „Viera v ľudských právach“. Signatári sa v ňom okrem iného zaviazali prispieť k plnšej implementácii ľudských práv.

Píše sa v ňom: „Náboženstvo sa musí zasadzovať za mier, zmierenie, univerzálne hodnoty, vzájomný rešpekt a pozdvihnutie ľudských práv a základných slobôd. Naše náboženstvá boli a sú schopné poskytovať inšpiráciu a ukazovať cestu k realizácii týchto cieľov. Chceme zopakovať náš záväzok rešpektovať všetky ľudské práva pre všetkých, tak ako sú uložené vo Všeobecnej deklarácii ľudských práv.“

Medzi ďalšími signatármi prehlásenia boli aj Dalajláma, anglikánsky arcibiskup Canterbury Rowan Williams, Ekumenický patriarcha Bartolomej I., a iní vysokí predstavitelia Židovstva, Islamu a ďalších svetových náboženstiev.

Cirkvi v Afrike majú iné problémy ako my

Maputo, Mozambik, 8. – 12. decembra 2008 – ENI/WCC

V piatok sa v hlavnom meste Mozambiku, Maputo, skončilo slávnostnými ekumenickými bohoslužbami stretnutie najvyššieho rozhodovacieho orgánu Celoafrickej konferencie cirkví – Valného zhromaždenia. Na záverečných bohoslužbách, na ktorých bol slávnostným kazateľom generálny tajomník Svetovej rady cirkví reverend Samuel Kobia, uviedli do úradu nového generálneho tajomníka najväčšieho ekumenického združenia cirkví v Afrike.

Stal sa ním doktor Andre Karamaga, ordinovaný služobník Presbyteriánskej cirkvi v Rwande, ktorý v posledných rokoch pracoval ako výkonný tajomník Svetovej rady cirkví pre Afriku. V minulosti pôsobil aj ako profesor misiológie na Ekumenickom Inštitúte Bossey. André Karamaga nahradil vo funkcii reverenda Mvume Dandalu.

Téma 9. valného zhromaždenia Celoafrickej konferencie cirkví, ktoré sa zišlo v dňoch 7. – 12. decembra, znela: „Afrika, vykroč von vo viere“. Hlavná diskusia sa venovala otázkam globalizácie a jej negatívnych dôsledkov na krajiny južnej pologule, obzvlášť v spojení so súčasnou finančnou krízou. Zhromaždenie odsúdilo dominantný vplyv západných krajín severnej pologule na ekonomiku chudobných zemí.

Ďalšou centrálnou témou bola dlhodobá kritická situácia v Zimbabwe. Delegáti vyzvali k zintenzívneniu tlaku na prezidenta Roberta Mugabeho, aby sa vzdal kontroly nad krajinou. Zároveň sa zaviazali k modlitbám za ukončenie nezákonnej vlády v tejto krajine.  

Valné zhromaždenie Celoafrickej konferencie cirkví sa koná raz za 5 rokov.  Zhromaždeniu predchádzal týždenný teologický seminár, ktorého sa zúčastnilo viac ako 70 študentov z rôznych kútov kontinentu.

Kresťania v Pakistane svedčia svojou službou o Božej láske

Pešávar, 10. decembra 2008 – WCC

24. novembra až 1. decembra navštívila delegácia Svetovej rady cirkví veriacich v Pakistane. Ekumenický tím „Živých listov“ sa v krajine nachádzal práve v dňoch, keď prišlo k teroristickým útokom v indickom Bombaji, odkiaľ stopy vinníkov viedli práve do Pakistanu. 

„Živé listy“ sú malé medzinárodné ekumenické tímy, ktoré navštevujú miesta na mape sveta, kde sa kresťania usilujú prekonávať násilie. Kresťanské komunity v Pakistane žijú dennodenne v prítomnosti Talibanu a Al-Qaidy. V nepriateľskom prostredí vydávajú svedectvo o zmierení v Kristovi službou svojim Moslimským susedom.

„Považujeme to za privilégium, že sme ako cirkev prítomní v momentálne azda najnepriateľskejších a najzraniteľnejších oblastiach sveta.“, povedal ekumenickej delegácii biskup Pešávaru Munawar K. Rumalshah zo Zjednotenej Cirkvi Pakistanu. „Boh nám dovolil byť tu v Jeho mene; slúžiť ľuďom, zvlášť tým, ktorí nás nenávidia a opovrhujú nami, tak, že čistíme ich rany a sýtime ich deti.“, povedal biskup.

Možno preto, podľa neho, neboli diakonické centrá, ktoré cirkev spravuje, napadnuté. Cirkevné centrá „nie sú výlučne pre kresťanov. V skutočnosti 95% tých, ktorí majú úžitok z nášho vyučovania, rozvojovej práce a zdravotnej starostlivosti, sú moslimovia.“, vysvetlil.

Kresťania v Pakistane sú vnímaní ako zástupcovia západu. „Keď západný svet urobí niečo proti Islamu ... veľmi si to odtrpíme. Niekedy extrémistickí moslimovia napadnú naše inštitúcie a kostoly“., doplnil reverend Insar Gohar, koordinátor práce s mládežou. Pakistanskí kresťania vedia, že extrémisti verbujú do svojich radov najmä medzi mladými. Každý cirkevný zbor preto rozvíja prácu s mládežou, aby ich odpútal od miest, kde extrémisti verbujú. 

Tím „Živých listov“ sa počas svojej návštevy Pakistanu stretol s pakistanskými biskupmi, zúčastnil sa Synody Zjednotenej Cirkvi Pakistanu, hovoril s ekumenickou mládežou, skupinami žien a duchovných.  Delegácia bola hosťom aj na Islamskej Univerzite v Islamabade, jednej z najrenomovanejších moslimských univerzít na svete, kde viedli priateľský dialóg so študentmi a ich majstrami o medzináboženskom dialógu a spoločnej úcte k spravodlivosti a mieru.

KEK v Čiernej Hore obhajovala práva veriacich

Brusel, 2. decembra 2008 – CEC

Predstavitelia Konferencie európskych cirkví (KEK) navštívili 27. – 29. novembra na pozvanie Srbskej pravoslávnej cirkvi Čiernu Horu. Stretli sa s predstaviteľmi vlády bývalej Juhoslovanskej republiky, vrátane ministra pre ľudské práva a práva menšín Fuada Nimaniho, ministra vnútra Josufa Kalamperovica a ministra spravodlivosti Mirasa Radovica.  

Dôvodom návštevy bol nedávny incident v meste Bajice-Cetinje. Miestnej pravoslávnej komunite zabránili protivníci 31. októbra sláviť liturgiu. Vymenili dokonca zámky na vstupných dverách do chrámu, aby veriaci nemohli vojsť do kostola. V krajine zaznamenali v posledných mesiacoch podobné incidenty vo viacerých pravoslávnych farnostiach. Na dôvažok zazneli z verejných médií opakovane falošné obvinenia proti Srbskej pravoslávnej cirkvi a jej predstaviteľom.  

Cieľom návštevy delegácie KEK bolo preskúmať skutočnosti a zistiť, čo sa v krajine deje. Návšteva zdôraznila potrebu otvoreného, transparentného a pravidelného dialógu medzi vládou a náboženskými spoločenstvami, ktorý by viedol k rozriešeniu existujúcich problémov, podpore tolerancie a vzájomného rešpektu.

Vedúci dvojčlennej delegácie Konferencie európskych cirkví reverend Rüdiger Noll zdôraznil potrebu ochrany miestnych spoločenstiev prostredníctvom účinného právneho systému. Povedal: „Očakávame, že príslušné autority urobia všetko čo je v ich moci, aby umožnili farnostiam sláviť liturgiu a budovať život svojho spoločenstva podľa štandardov náboženskej slobody.“

Delegácia sa zaujímala takisto o stav procesu reštituovania cirkevného majetku, ktorý bol skonfiškovaný za vlády komunistického režimu. Reštitučné opatrenia sa dodnes venovali takmer všetkým sektorom spoločnosti, nevzťahovali sa však na náboženské spoločenstvá.

Vládni predstavitelia Čiernej Hory uvítali návštevu delegácie Konferencie európskych cirkví, venovali pozornosť prezentovaným problémom a zaviazali sa k pokračujúcemu dialógu s cirkvami a náboženskými spoločenstvami.

Prebieha ďalšie kolo ekumenických dialógov baptistov a katolíkov

1. decembra 2008 – BWA

Od nedele 14. decembra do 20. decembra prebieha už 3. stretnutie druhej fázy medzinárodných ekumenických teologických dialógov medzi Svetovou alianciou baptistov a Vatikánom. Stretnutie sa koná na Duke Divinity School v Severnej Karolíne v USA.

Prvá fáza rozhovorov prebehla v rokoch 1984-1988. Druhá fáza dialógov má naplánovaných 5 stretnutí v rokoch 2006 – 2010. Jej hlavnou témou je „Slovo Božie v živote cirkvi: Písmo, tradícia a spoločenstvo (koinonia)“.

Cieľom rozhovorov je prehĺbiť vzájomné porozumenie, úctu, a kresťanskú lásku jedných k druhým, ale tiež povzbudiť spoločné iniciatívy v etických oblastiach života vrátane spravodlivosti, mieru, a svätosti života.

Prvé dve stretnutia druhej fázy dialógov sa odohrali v decembri 2006 v Alabame v USA a v decembri 2007 v Ríme v Taliansku.

Kde končia listy adresované Bohu?

Jeruzalem, 11. decembra 2008 – ENI

Izraelská pošta roztriedi denne vyše dvoch miliónov zásielok. Medzi nimi sa nájdu aj také, ktoré sú adresované „Ježišovi“, „Svätej Márii“, „Svätému Božiemu chrámu“, „Všemohúcemu“, alebo najčastejšie jednoducho „Bohu“. Tieto putujú na Poštový úrad nedoručiteľných zásielok v Jeruzaleme. Zatiaľ čo väčšinu nedoručiteľných listov pošle pošta naspäť odosielateľovi, zásielky adresované Bohu na Vianoce zozbierajú a vkladajú do škár západnej steny bývalého Jeruzalemského chrámu, známej ako Múr nárekov. Listy prichádzajú z celého sveta, 90% z nich posielajú kresťania. Nie je známe ako táto tradícia vznikla, hlavný manažér Izraelskej poštovej služby Avi Hochman však hovorí, že je to „veľká zodpovednosť“. Tohtoročnú zásielku niekoľkých stoviek listov Bohu doručili minulý týždeň v utorok.

Pre mladých je duchovno dôležité, nevedia však s kým sa o tom rozprávať

Oxford, Ohio, USA, 2. decembra 2008 – ENI

Medzinárodný prieskum na tému „Mladí a spiritualita“, ktorý prebiehal dva roky, ukázal, že respondenti vnímajú duchovno ako dôležitú súčasť svojho života. Mnohí z nich o tom zriedka hovoria s inými, v hĺbke srdca si však želajú, aby mohli. Majú ale pocit, že o duchovných otázkach nemajú s kým hovoriť. „Vo väčšine krajín, kde prieskum prebehol, v priemere len 7% mladých ľudí povedalo, že neveria, že život má duchovnú dimenziu, alebo že nevedia, či ju má“, píše sa v správe z prieskumu. „Mladí, ktorí veria, že život má aj duchovný rozmer, ho väčšinou chápu ako „vieru, že život má zmysel“, „vieru v Boha“, alebo „úprimnosť voči sebe samému“.

Vianočné posolstvo prezidenta Svetového luteránskeho zväzu

Ženeva, 4. decembra 2008 – LWI

"A Slovo stalo sa telom a prebývalo medzi nami" (J 1,14)

„Vianoce prinášajú dobrú zvesť pre Teba a pre všetkých ľudí o tom, že skutočný domov nie je ďaleko.“ – hovorí v tohtoročnom Vianočnom posolstve reverend Mark Hanson, prezident Svetového Luteránskeho zväzu. Predstava domova ako miesta pokoja a bezpečnosti oslovuje každého z nás. Jej naplnenie, zvlášť v kontextoch chladnej a tvrdej reality chudoby, neraz sprevádzanej chorobami či násilím plným nenávisti, sa môže zdať nedosiahnuteľným. „V každom kúte tohto sveta ľudská rodina túži po domove – mieste radosti, pokoja, a nádeje. Boh prišiel, aby si v Ježišovi utvoril domov u Teba. Od kolísky po kríž, Jeho život stelesňoval naplnenie zasľúbenej Božej milosti – odpustenie pre každého hriešnika, oslobodenie pre utláčaných, nádej, že sme vítaní v Božom srdci... Aj keby Ťa cesta života zaviala ďaleko od známych obrazov a zvukov z detstva, aj keby si sa cítil vykorenený a vyhnaný, toto svetlo Ťa hľadá, tento Boh Ťa nájde, tento domov príde k Tebe.“
– odkazuje nám reverend Mark Hanson.

Slovami tohto Vianočného posolstva sa s Vami, milí priatelia, lúčime. Ďakujeme vám za pozornosť a v novom roku sa vám opäť prihlásime s aktualitami zo sveta ekumény.

 

Zo zdrojov agentúr a tlačových správ organizácií  ENI, WCC, LWI, BWA, CEC, AACC, CPCE, a EKD  vybrala a zostavila:

Eva Guldanová,

Ekumenická rada cirkví v Slovenskej republike,

Email: ekumena.vosvete@gmail.com, tel: 02 5443 3238, fax: 02 5443 3235

 


Ekuména vo svete 50/2008

Odvysielané na stanici Rádio Slovensko, 10. decembra 2008 o 19:20

 

Svet sa rozlúčil s patriarchom najväčšej pravoslávnej cirkvi

Moskva, 5. decembra 2008 – ENI

5. decembra podvečer sa svet dozvedel smutnú správu o zosnutí Ruského pravoslávneho patriarchu Alexeja II. Ešte predchádzajúci večer viedol patriarcha sviatočnú pobožnosť v jedenej z hlavných moskovských katedrál.  

Patriarcha zomrel vo veku 79 rokov vo svojom sídle v Peredelkine asi 40 kilometrov od Moskvy. Kresťanskí vodcovia a organizácie z celého sveta poslali Moskovskému patriarchátu kondolenčné listy.  

Alexej II. viedol najväčšiu pravoslávnu cirkev na svete od roku 1990, v postkomunistickom a post-sovietskom období, kedy prišlo doslova k jej znovuzrodeniu. Množstvo zničených cirkevných budov bolo obnovených a patriarchovo múdre vedenie významne prispelo k pozdvihnutiu postavenia cirkvi v kultúrnom a politickom živote národa.  

Kresťania po celom svete si ho budú pamätať ako energického podporovateľa hnutia za jednotu cirkvi. Hral významnú úlohu v teologických dialógoch s protestantskými cirkvami v Nemecku a Fínsku. Bol členom Centrálneho výboru Svetovej rady cirkví a v rokoch 1987-1992 prezidentom Konferencie európskych cirkví.

V roku 1989 spolupredsedal Prvému európskemu ekumenickému zhromaždeniu v Bazileji, ktoré bolo najväčším oficiálnym stretnutím anglikánskych, rímskokatolíckej, protestantských, a pravoslávnych cirkví Európy od obdobia protestantskej Reformácie v 16. storočí.  

Alexej II., vlastným menom Alexej Michailovič Ridiger, sa narodil 23. februára 1929 v Talline, hlavnom meste Estónska. V roku 1950 bol vysvätený za kňaza a v roku 1961 sa stal biskupom Tallinu a Estónska. V priebehu niekoľkých rokov sa stal arcibiskupom a potom metropolitom.

Slúžil ako zástupca riaditeľa Oddelenia pre vonkajšie záležitosti Ruskej pravoslávnej cirkvi a predseda vzdelávacej komisie, ktorá mala na starosti dohľad nad teologickými seminármi. Až do svojho zvolenia za patriarchu Moskvy a celého Ruska v júni 1990 spravoval Tallinskú diecézu.

Ruská pravoslávna cirkev zatiaľ neuviedla príčinu smrti patriarchu. 6. decembra, na druhý deň po smrti vodcu, sa stretla Svätá synoda cirkvi, aby určila zástupcu patriarchu, dokým nebude oficiálne zvolený nový nástupca. Stal sa ním metropolita Smolenska Cyril, ktorý v Ruskej pravoslávnej cirkvi stojí v súčasnosti na čele Oddelenia pre vonkajšie záležitosti.

Patriarchu Alexeja II. pochovali včera (9. decembra). Pohrebnú liturgiu viedol metropolita Cyril, počas obradu slúžil aj Ekumenický patriarcha Konštantínopola Bartolomej I.

Protestanti a letniční kresťania v Holandsku začali spoločný dialóg

30. októbra 2008 – GCF

Protestantská cirkev Holandska a Zjednotené letničné a evanjelikálne cirkvi – Zhromaždenia Božie v Holandsku vytvorili spoločnú komisiu pre dialóg. Na prvom stretnutí 30. septembra sa zhodli na tom, že cirkvi čelia spoločným výzvam v sekularizovanom svete. Je preto potrebné sa lepšie spoznať, vybudovať si vzájomnú dôveru, a zaoberať sa aj zložitými témami, v ktorých sa názory líšia, a ktoré neraz viedli k predsudkom. Komisia sa bude stretávať 5-krát do roka. Po dvoch rokoch urobí priebežné zhodnotenie svojej činnosti.  

Na oslavách 100. výročia letničných hnutí v Holandsku minulý rok na Olympijskom štadióne v Amsterdame sa generálny tajomník holandskej protestantskej cirkvi reverend Bas Plaisier verejne ospravedlnil za to, že „historické“ cirkvi neraz nazerali na letničné hnutia s opovrhnutím. Následne na to na zasadnutí Synody Protestantskej cirkvi prezident Zhromaždení Božích v Holandsku, reverend Peter Sleebos, vyjadril slová ľútosti a pokánia zo strany letničného hnutia.

Ekumenické sympózium o mučeníkoch a svätých

23. septembra a 4. decembra 2008 – WCC

„Oblak svedkov“ je názov spoločného projektu Komisie viera a poriadok Svetovej rady cirkví a kláštora v talianskom Bose. V rámci projektu sa 29. októbra až 2. novembra v kláštore konalo ekumenické sympózium o mučeníkoch a svätých.

Zúčastnilo sa ho okolo 80 medzinárodne uznávaných teológov a odborníkov z pravoslávnych, Rímskokatolíckej, protestantských i letničných cirkví z celého sveta. Cieľom tohto úsilia je spoločne osláviť dedičstvo, ktoré kresťanstvu zanechali muži a ženy, ktorých životy boli príkladom Evanjelia – či už ich nazývame svätí, mučeníci, alebo svedkovia viery.

„Stále viac si uvedomujeme, že svedkovia viery, súčasní rovnako ako tí z dávnejšej minulosti, nepatria len jednotlivým skupinám rozličných kresťanských vierovyznaní, ale sú spoločným dedičstvom a zdrojom inšpirácie pre celé kresťanstvo i za jeho hranicami“, povedala Tamara Grdzelidze, programová tajomníčka Komisie pre vieru a poriadok. 

Bolo by „dôležitým krokom smerom k viditeľnej jednote cirkvi“, keby si rozličné denominácie navzájom uznali „hrdinov viery, ktorí svojimi životmi vydali svedectvo pravde Evanjelia“ a našli spôsob ako si ich spoločne pripomínať – povedali účastníci sympózia v záverečnom posolstve svojim cirkvám. 

Posolstvo cirkvám zdôrazňuje podmanivý príklad zmierenia, ktorý priniesli niektorí z tých, ktorí umreli v rukách svojich kresťanských bratov a sestier: „Pokánie a odpustenie minulých skutkov medzidenominačného násilia bude pravdepodobnejšie, keď budeme spoločne uvažovať o tých, ktorí umreli odpúšťajúc tým, ktorí ich prenasledovali.“

Jedným z viacerých návrhov, ako pokračovať v spoločnej reflexii na túto tému je hovoriť v miestnych dialógoch o príbehoch mužov a žien z rôznych cirkví, ktorí viedli príkladný život.

Hoci rozdiely v otázkach ako sú príhovorné modlitby svätých, kanonizácia, uctievanie relikvií a odpustky, pretrvávajú, posolstvo zo sympózia poukazuje na to, že „treba klásť stále väčší dôraz na pripomínanie si svedkov viery ako zdroja inšpirácie pre všetky cirkevné spoločenstvá.“

Vodca Arménskej pravoslávnej cirkvi chce spoločný termín Veľkonočných sviatkov pre všetkých kresťanov

Rím, 3. decembra 2008 – ENI

Vodca Arménskej pravoslávnej cirkvi Aram I. na stretnutí s pápežom Benediktom XVI. navrhol, aby sa svetové cirkvi dohodli na spoločnom dátume Veľkej Noci, sviatku zmŕtvychvstania Ježiša Krista. „Neexistujú žiadne zvláštne doktrinálne problémy, ktoré by stáli v ceste dosiahnutiu tohto cieľa. Je to len problém kalendára.“, povedal Aram, katolikos Cilície, ktorý sídli v Libanone. Aram I. sa s Benediktom XVI. stretol počas svojej návštevy Ríma a Vatikánu 23. – 27. novembra.

Vo väčšine rokov oslavujú kresťania Veľkonočné sviatky v dvoch rozličných termínoch. Prvý – podľa Gregoriánskeho kalendára, používa Rímskokatolícka a väčšina protestantských cirkví, druhý z nich – vypočítaný na základe Juliánskeho kalendára, používa väčšina pravoslávnych cirkví. Katolikos Aram povedal, že verí, že ekumenická iniciatíva sláviť Veľkú Noc spoločne by prispela k viditeľnému vyjadreniu kresťanskej jednoty.

Rozdiely v dátume slávenia Veľkej Noci sa vyskytovali už medzi ranými kresťanskými spoločenstvami. Boli do veľkej miery rozriešené Nicejským koncilom v roku 325 n.l. Hlavný problém sa objavil v 16. storočí, keď pápež Gregor XIII. zaviedol namiesto Juliánskeho kalendára, používaného od roku 46 p.n.l., takzvaný Gregoriánsky kalendár. Väčšina pravoslávnych cirkví dodnes používa kalendár Juliánsky.

Na Blízkom východe žijú kresťania rôznych tradícií ako malé menšiny vo vzájomne veľmi blízkych vzťahoch. Preto aj z Blízkeho východu prichádza mnoho podnetov pre dohodnutie spoločného dátumu najvýznamnejších kresťanských sviatkov. Na niektorých miestach Blízkeho východu sa už lokálne cirkvi dohodli a používajú spoločný dátum.

Napriek rozličným metódam používaným na určenie dátumu sviatkov, v niektorých rokoch pripadne Veľká Noc na ten istý deň. Bolo to napríklad v rokoch 2001 a 2004, najbližšie tomu tak opäť bude v roku 2010.

V roku 1998 naliehal Aram I. na delegátov Valného zhromaždenia Svetovej rady cirkví v Harare, aby schválili, že rok 2001 bude „začiatkom spoločného slávenia Veľkej Noci“. Aram bol v tom čase moderátorom Svetovej rady cirkví - spoločenstva, ktoré k dnešnému dňu združuje 349, prevažne protestantských a pravoslávnych cirkví.

Africké a európske cirkvi hovorili spolu o migrácii

24. novembra 2008 – WCC/CEC/AACC/FCEI

Predstavitelia cirkví z Afriky, Európy a zástupcovia migrantských cirkví sa po prvýkrát stretli na Konzultácii afrických a európskych cirkví o migrácii a meniacom sa obraze cirkvi. Konala sa 20. – 23. novembra v Palerme na Sicílii. Zorganizovali ju spoločne Svetová rada cirkví, Konferencia európskych cirkví, Celoafrická konferencia cirkví a Federácia protestantských cirkví v Taliansku.

„Rozmanitosť nie je problémom, musí však byť vnímaná ako kairos – ten správny čas pre cirkvi v ich spoločnom úsilí o jednotu“, povedal na konferencii reverend Fidele Mushidi z Frankfurtu nad Mohanom v Nemecku. 

Konzultácia bola príležitosťou diskutovať na rovnakej úrovni o skúsenostiach ale i zodpovednostiach, ktoré sa týkajú zmien v cirkvách v dôsledku migrácie.  „Pre nás kresťanov je osud imigrantov podstatný, je totiž v srdci kresťanskej skúsenosti“, povedal biskup Aboagye Mensah.

Profesor Paolo Naso z Federácie protestantských cirkví v Taliansku zdôraznil, že „je nevyhnutý holistický prístup k otázke migrácie a integrácie“. Zatiaľ čo migrácia a rôznorodosť sú vo verejnej a politickej debate vnímané skôr ako prekážky súdržnosti spoločnosti, konzultácia zdôraznila pohľad cirkví, že rozmanitosť ponúka nové príležitosti pre obnovu a udržateľnosť spoločnosti.

„Cirkev pútnikov a cudzincov bude chápať samú seba ako cirkev ľudí, ktorí sú na pochode, v ktorej inakosť nie je dôvodom pre vylúčenie, ale zdrojom rastu vo vzájomnom uznaní a úcte k rozličným podobám kresťanstva“, povedala na stretnutí Amélé Ekué, profesorka misiológie na Ekumenickom Inštitúte Bossey.

Otázka klimatickej zmeny je pre náboženských vodcov hlboko duchovnou

Uppsala, 1, decembra 2008 – ENI/WCC

Vodcovia svetových náboženstiev podpísali na summite vo švédskej Uppsale dokument, ktorý vyzýva k rozsiahlej a rýchlej redukcii emisií skleníkových plynov, najmä oxidu uhličitého, v bohatých častiach sveta. Manifest vyzýva politických vodcov, aby dosiahli dohodu o stratégii, ktorá je dostatočne zodpovedná a ambiciózna, aby zachránila Zem pre budúce generácie.  

„Čo si myslíme a čo veríme sa v rozličných kontextoch líši. Keď však ide o zodpovednosť pri starostlivosti o Zem, ktorú máme od Boha len zapožičanú, sme v zhode“, povedal arcibiskup Evanjelickej cirkvi Švédska Anders Wejryd pri prezentácii dokumentu účastníkom Rámcového stretnutia OSN o klimatickej zmene v poľskom Poznani.

Medzináboženský summit, ktorý stretnutiu OSN predchádzal, zvolala švédska evanjelická cirkev. Konal sa 28. – 29. novembra a zúčastnilo sa ho okolo 1000 predstaviteľov kresťanského, židovského, moslimského, budhistického a sikhského náboženstva.

Pár dní pred kľúčovou konferenciou OSN náboženskí predstavitelia potvrdili, že viera je nositeľkou nádeje a dokáže odolať zúfalstvu a fatalizmu. Klimatickú otázku vnímame ako hlboko duchovnú záležitosť, - zdôraznili vodcovia svetových náboženstiev na stretnutí v Uppsale.

Predstavitelia 24 amerických cirkví poslali list Barackovi Obamovi

New York, 5. decembra 2008 – ENI/WCC

Vodcovia 24 kresťanských cirkví v Spojených štátoch amerických poslali list nastávajúcemu prezidentovi USA Barackovi Obamovi. Vyzývajú ho v ňom, aby „spravil dosiahnutie Izraelsko-Palestínskeho mieru bezprostrednou prioritou“ počas svojho prvého roku vo funkcii.

„Aby sa podarilo dosiahnuť trvalý mier, musí Vaša vláda zabezpečiť diplomatické vedenie na vysokej úrovni, ktoré bude smerovať k jasnému cieľu konečnej dohody“, napísalo 40 vysokých cirkevných predstaviteľov v liste 2. decembra. 

Predstavitelia tradičných protestantských, Rímsko-katolíckej, pravoslávnych, evanjelikálnych a prevažne afro-amerických cirkví sa stretli 2. – 4. decembra v hlavnom meste USA, Washingtone na výročnom stretnutí Konferencie cirkví Spojených štátov, ktoré sú členmi Svetovej rady cirkví. Hlavnou témou zhromaždenia bolo „Tvoriť mier: Hlásiť sa k Božím zasľúbeniam“.

Stretnutie sa venovalo aj otázke etických rozmerov klimatickej zmeny. Jeho súčasťou bolo ocenenie 5 iniciatív, skupín, alebo jednotlivcov za ich vynikajúcu službu pri budovaní mieru. Cenu s názvom „Blahoslavení tvorcovia pokoja“ udeľuje Konferencia cirkví Spojených štátov, ktoré sú členmi SRC, každoročne od roku 2004 na svojom výročnom stretnutí.

Mladí chcú byť novým ohňom pre ekumenické hnutie

Denver, USA, 25. novembra 2008 – NCC USA/1. decembra 2008 – WCC

„Nový oheň: Ekumenické dni mladých“ bol názov stretnutia mladých ekumenikov zo Spojených štátoch amerických, ktoré sa konalo v Denveri, v štáte Colorado, 8. – 10. novembra. Účastníci vyjadrili veľkú túžbu prehlbovať vzájomné vzťahy, pracovať účinnejšie na tom, aby boli Telom Kristovým pre svet, a aby priniesli nový oheň pre ekumenické hnutie.  

Podľa Davida Fraccaro, koordinátora ekumenickej formácie mladých v rámci Konferencie cirkví USA, ktoré sú členmi Svetovej rady cirkví, „je jasné, že sa vynára obnovené hnutie mladých v USA, ako na inštitucionálnej úrovni, tak i na úrovni cirkevných zborov“. Konferencia „Nový oheň“ poskytla priestor na stretnutie zástupcov mnohých ekumenických iniciatív mladých, na nadviazanie vzájomných kontaktov, a vybudovanie základov hnutia, ktoré vydrží.  

„Veľmi na nás zapôsobila hĺbka otázok účastníkov a rozumnosť, s akou sa chcú zapojiť“, povedal reverend Dr. Michael Kinnamon, generálny tajomník Národnej rady cirkví USA. „Energia na stretnutí Nový oheň je dobrou predzvesťou pre budúcnosť – i prítomnosť ekumenického hnutia“, doplnil.  

Účastníci Ekumenických dní mladých napísali posolstvo pre Valné zhromaždenie Národnej rady cirkví USA a organizácie Služba cirkví svetu, ktoré sa konalo nasledujúci týždeň. „Rozumieme, že naša súčasná jednota v Kristu nie je konečným cieľom, ale začiatkom nášho angažovania sa vo svete“, hovorí sa v posolstve. „Cítime hlboký záväzok k tomu aby sme viedli dialóg a budovali vzťahy s našimi kresťanskými bratmi a sestrami, vrátane tých, s ktorými najviac nesúhlasíme, a ktorí ešte nie sú súčasťou našich rozhovorov.“

Mladí ekumenici sa chcú viac spolu deliť o zdroje, či už sú to financie, čas, ľudské zdroje alebo iné, a prehlbovať osobné vzťahy, ktoré existujú v rámci hnutia.  „Posúvali sme naše hranice, delili sme sa o to, čím sme zraniteľní, a rástli sme spolu ako bratia a sestry, ako súčasť niečoho, čo je väčšie ako my sami“, napísala skupina v spoločnom vyhlásení. „ ... upevnili sme vzťahy, ktoré umožnia, aby tento oheň horel, a budú ho rozžarovať do budúcnosti“.

 

Zo zdrojov agentúr a tlačových správ organizácií  ENI, GCF, WCC, CEC, AACC, FCEI, a NCC USA  vybrala a zostavila:

Eva Guldanová,

Ekumenická rada cirkví v Slovenskej republike,

Email: ekumena.vosvete@gmail.com, tel: 02 5443 3238, fax: 02 5443 3235

 


Ekuména vo svete 49/2008

Odvysielané na stanici Rádio Slovensko, 3. decembra 2008 o 19:20

 

Svetová rada cirkví a Rímskokatolícka cirkev prehlbujú vzájomné vzťahy

Ženeva, 24. novembra 2008 – WCC

Medzinárodná Spoločná pracovná skupina je nástrojom, ktorý monitoruje a napomáha spoluprácu Rímskokatolíckej cirkvi a Svetovej rady cirkví. Jej členovia sa 16. – 23. novembra stretli v Ekumenickom Inštitúte Bossey neďaleko Ženevy vo Švajčiarsku. Prijal ich generálny tajomník Svetovej rady cirkví reverend Samuel Kobia, ktorý podčiarkol význam pracovnej skupiny pre prehlbovanie a zveľaďovanie vzťahov medzi Rímsko-katolíckou cirkvou a členskými cirkvami rady.

Spoločná skupina začala pracovať na dvoch študijných procesoch: procese prijímania a stotožňovania sa s výsledkami ekumenických dialógov, motivovanom potrebou zožať výsledky mnohoročných vzájomných stretnutí a pretaviť ich do života cirkví, a na študijnom procese o Duchovných koreňoch ekumenizmu. Skupina v záverečnom komuniké „poukázala na skutočnosť, že zapojenie sa do ekumenického hnutia ovplyvnilo cirkvi a obohatilo ich to“.

Skupina sa tiež rozhodla venovať sa v rámci svojho programu najbližších 5 rokov aj fenoménu globálnej migrácie a úlohe mladých v ekumenickom hnutí. Bude v tejto úlohe spolupracovať s mládežníckou komisiou Svetovej rady cirkví a mládežníckymi organizáciami v rámci Rímsko-katolíckej cirkvi, aby posilnili aktívne zapojenie sa mladých do hnutia za jednotu kresťanov. Mladí musia mať v hnutí priestor aj pre vedúce pozície a zodpovedné úlohy.

Spoločná pracovná skupina Svetovej rady cirkví a Rímsko-katolíckej cirkvi v rámci svojho stretnutia navštívila aj Pravoslávne centrum Ekumenického patriarchátu v Chambesy neďaleko Ženevy, kde sa zúčastnila večernej pobožnosti a privítal ju metropolita Jeremiáš. Súčasťou stretnutia bola takisto návšteva ženevskej Katedrály Sv. Petra, ktorá patrí Reformovanej cirkvi, a neďalekého múzea Reformácie, kde si pozrela aj aktuálnu výstavu kaligrafov z citátov Jána Kalvína, pri príležitosti blížiaceho sa 500. výročia jeho narodenia. Program návštev uzavrel výlet do spoločenstva sestier v Grandchamps, ktoré významne ovplyvnilo ekumenickú spiritualitu.

Predstavitelia európskych cirkví sa stretli s francúzskym predsedníctvom Európskej Únie

Brusel, 21. novembra 2008 – CEC

Predstavitelia európskych cirkví, zastúpení Konferenciou európskych cirkví a Komisiou (katolíckych) biskupských konferencií v Európskom spoločenstve sa 21. novembra stretli s predstaviteľmi francúzskeho predsedníctva Európskej Únie. Stretnutia predstaviteľov európskych cirkví a predsedníctiev Európskej Únie sa stali už dobrou tradíciou. Cirkevných predstaviteľov privítal na francúzskom Ministerstve zahraničných vecí štátny sekretár pre Európske záležitosti Jean-Pierre Jouyet.

Diskusia sa venovala budúcnosti Európskej Únie a Lisabonskej zmluvy, ako aj otázkam súvisiacim s finančnou krízou. Predstavitelia cirkví vyjadrili želanie, aby legislatíva Európskej Únie i národné legislatívy európskych štátov lepšie chránili nedeľu ako deň odpočinku. Európska Únia práve v tomto období reviduje Úpravu o pracovnom čase.

Ďalšou témou bola otázka presídľovania utečencov a politiky ich návratu v Únii. Delegácia zdôraznila potrebu spoločnej európskej politiky pre migráciu a azyl, ktorá by ochraňovala ľudské práva utečencov, žiadateľov o azyl a migrantov a ktorá by považovala integráciu za dvojsmerný proces, do ktorého sú zapojení ako migranti tak i hostiteľské spoločenstvá.

Stretnutie sa venovalo aj otázkam práv menšín na celom svete, zvlášť tam, kde sú kresťanské menšiny pod tlakom prenasledovania. Ako príklad odznela situácia kresťanov v Iraku. V poslednej fáze sa diskusia venovala globálnym záležitostiam ako sú klimatická zmena a vzťahom medzi Európskou Úniou a Afrikou.

Svetová rada cirkví odsúdila teroristické útoky v Bombaji

27. novembra 2008 – WCC

„Hlboko šokovaný a zarmútený“ informáciami o teroristických útokoch v indickom Bombaji generálny tajomník Svetovej rady cirkví reverend Samuel Kobia druhý deň po tragédii jednoznačne odsúdil tieto „bezohľadné teroristické skutky a násilie namierené proti nevinným ľudským životom.“ Vyjadril takisto „úprimnú sústrasť a súcit“ obetiam útokov a ich rodinám. „Sme presvedčení, že neexistuje nijaké ospravedlnenie takýchto ohavných skutkov terorizmu a násilia“, napísal Kobia 27. novembra predsedovi vlády Indie Manmohanovi Singhovi.  Väčšina cirkví v Indii sú členmi Svetovej rady cirkví. Násilie v Bombaji si vyžiadalo takmer 200 obetí.

Prístup k vzdelaniu – rozhodujúci v boji s násilím na Haiti

Haiti, 27. novembra 2008 – WCC

Vzdelanie je rozhodujúcim nástrojom v boji proti násiliu – povedal prezident Protestantskej federácie Haiti reverend Sylvain Exantus 6 členom medzinárodnej ekumenickej delegácie, ktorá navštívila ostrovnú krajinu v Karibiku 24. – 28. novembra.

„Popri rodine a cirkvi je škola najdôležitejším prostredím formácie a odovzdávania hodnôt. Človeka, ktorý bol o ne pripravený, možno ľahko zmanipulovať k účasti na násilných skutkoch. ... Vidím tie deti na uliciach, mnohé sú z rozbitých rodín, a mám strach, že tu je potenciál pre násilie“, vysvetlil reverend Exantus. 

Delegácia je ďalším z tímov „Živých listov“, iniciatívy Svetovej rady cirkví v rámci Dekády na prekonanie násilia. „Živé listy“ sú malé ekumenické tímy, ktoré navštívia krajinu poznačenú násilím a konfliktami, aby počúvali, učili sa, vyjadrili solidaritu, ale tiež sa podelili o skúsenosti, výzvy a spôsoby pri prekonávaní násilia a budovaní mieru.  

Haiti je jednou z krajín s najväčším výskytom násilia na svete. Násilie je dôsledkom vnútorných i vonkajších faktorov. Haiti je tranzitnou krajinou obchodu s drogami medzi Kolumbiou a Spojenými štátmi americkými a Kanadou. Toto povzbudzuje vznik lokálnych gangov, ktoré sú otvorene tolerované.  Vnútorné faktory zahŕňajú nezamestnanosť, ktorá je medzi mladými ľuďmi až 70%, a skorumpovanosť súdneho systému.

„Keď chýba spravodlivosť, niektorí ľudia volia odpovedať na násilie ešte väčším násilím“, povedala farárka Hyacinthe Junie, členka riadiaceho výboru Protestantskej federácie Haiti. „V tomto kontexte môžu cirkvi prispieť aj tým, že budú vychovávať tvorcov mieru, ľudí, ktorí nebudú riešiť konflikty opätovným návratom k násiliu“, doplnil reverend Exantus. 

Ekumenický tím okrem stretnutí s cirkvami, kresťanskými a humanitárnymi organizáciami, ako aj zástupcami občianskej spoločnosti, navštívil aj územia, ktoré v posledných mesiacoch zasiahli 4 ničivé hurikány.

Cirkvi neostali potichu pri príležitosti Svetového dňa AIDS

Ženeva/Nairobi, 24. a 27. novembra a 1. decembra 2008 – ENI/WCC

Náboženskí vodcovia „by mali rozhlasovať zo striech, že AIDS nie je Boží trest, ale zdravotný stav, ktorému sa dá predísť“, povedal v interview bývalý vodca Juhoafrickej anglikánskej cirkvi arcibiskup Njongo Ndungane pre Svetovú kampaň AIDS pri príležitosti 20. výročia Svetového dňa AIDS.

Svetový deň AIDS, ktorý sa konal 1. decembra, je dňom svetovej solidarity s obeťami pandémie, ktorá si vyžiadala viac ako 25 miliónov životov. Okolo 33 miliónov ľudí na svete žije v súčasnosti s vírusom ľudskej imunitnej nedostatočnosti, čiže HIV. Z nich je okolo 2,1 milióna detí. 

Arcibiskup Ndungane ďalej dodal, že „Náboženskí vodcovia by sa mali preto usilovať pracovať pre to, aby sa podarilo dosiahnuť generáciu bez AIDS. Mali by tiež prejavovať láskavú starostlivosť a podporu nakazeným... bojovať proti stigmatizácii, zaistiť, že nakazení majú prístup k základným potrebám ako sú potrava a lekárska starostlivosť a povzbudzovať tých, ktorí nie sú infikovaní, aby zostali nenakazení.“

„Dve tretiny nakazených dospelých a 85% nakazených detí naliehavo potrebujú ošetrenie. Potrebujeme odhodlaných vodcov a iniciatívy, aby sa podarilo dosiahnuť univerzálny prístup k prevencii, liečbe, starostlivosti, a podpore.“, povedala Linda Hartke, vedúca predstaviteľka ekumenickej organizácie, ktorá vedie viacero kampaní za ľudské práva a lepší svet.  

Vo Svetový deň AIDS vyznalo niekoľko kresťanských a moslimských vodcov v Afrike, že ich úsilie v boji s HIV a AIDS nebolo vždy dostačujúce: „Nie vždy sme využili príležitosť povzbudiť ľudí v našich spoločenstvách, aby sa išli dať otestovať. Odsudzovali sme nakazených a postihnutých. Nejednali sme, ako by Boh chcel, aby sme jednali“, povedali vo vyhlásení kresťanskí a moslimskí vodcovia z Kene, Ugandy, Tanzánie a Sudánu.

Počet protestantov Nemecku klesá rýchlejšie ako počet katolíkov

Trevír (Trier), Nemecko, 19. novembra 2008 – ENI

Počet veriacich v oboch najväčších cirkvách v Nemecku – Evanjelickej a Rímskokatolíckej – sa zmenšuje. Po prvýkrát od roku 1990, kedy došlo k zjednoteniu Nemecka, sa však Evanjelická cirkev Nemecka dostala pod hranicu 25 miliónov. V minulom roku (2007) sa k cirkvi hlásilo 24,83 miliónov z 82 miliónov obyvateľov Nemecka. To je viac ako o milión členov menej ako pred piatimi rokmi. Počet katolíckych veriacich v Nemecku za minulý rok takisto klesol, ale o menej. V súčasnosti sa ku Katolíckej cirkvi hlási 25,46 miliónov Nemcov. Celkovo v Nemecku v súčasnosti 61,2% obyvateľov patrí do jednej z dvoch najväčších cirkví. V čase zjednotenia Nemecka v roku 1990 bolo v krajine o niečo viac protestantov ako katolíkov.

Krajiny bývalého východného Nemecka sa rozkladali prevažne na území, ktoré bolo historicky srdcom evanjelikov, na miestach, kde v 16. storočí žil a pracoval reformátor Martin Luter. V týchto krajinách sa ku kresťanskej viere hlási v súčasnej dobe najmenej ľudí. V Sasku-Anhaltsku, do ktorého patrí aj mesto Wittenberg, kde Luter v roku 1517 vyvesil známych 95 téz proti odpustkom, a ktoré bolo centrom Reformácie, dnes iba 18,7% populácie patrí k hlavným protestantským cirkvám alebo ku katolíckej cirkvi. Najväčší počet kresťanov v dnešnej dobe žije na juhu a juhozápade Nemecka, v bývalých západonemeckých krajinách – v Sársku na hranici s Francúzskom sa ku kresťanstvu hlási 84,6%, v Porýní, Bavorsku, a Baden-Württembergsku je to vo všetkých viac ako 70%.

Pravoslávni na Ukrajine si pripomenuli sovietsku genocídu

Varšava, 24. novembra 2008 – ENI

Najväčšia pravoslávna cirkev na Ukrajine si pripomenula výročie hladomoru zo začiatku 30-tych rokov minulého storočia, na následky ktorého zomreli milióny ľudí. Cirkev po prvýkrát oficiálne označila sovietmi zosnovanú tragédiu ako „akt genocídy“. Ruská vláda toto označenie odmieta. „Zločin tohto druhu sa mohol udiať jedine v prostredí, ktoré nenávidí Boha i človeka“, povedala vo vyhlásení na stretnutí v Kyjeve Ukrajinská pravoslávna cirkev, ktorá je lojálna voči Moskovskému patriarchátu. „Bude nám to navždy pripomínať dni, kedy diabol panoval nad Ukrajinou a ostatnými národmi v bývalom Sovietskom zväze.“

Kostol, ktorý sa mal stať kasínom, navrátia ukrajinským katolíkom

Varšava, 28. novembra 2008 – ENI

Rímsko-katolícka cirkev na Ukrajine, ktorá je tam menšinovou cirkvou, uvítala prísľub miestneho zastupiteľstva na navrátenie kostola v Dnepropetrovsku, ktorý im bol skonfiškovaný za éry Sovietskeho zväzu. Budovu kostola kúpila pred rokom americká firma s plánom premeniť kostol na kasíno. „Regionálna vláda ponúkla podnikateľskej spoločnosti alternatívne miesto“ pre vybudovanie kasína. „Podarilo sa dosiahnuť predbežnú dohodu“, povedal pre agentúru ENI Oleg Kovyňov, hovorca Charkovsko-záporožskej diecézy na východe krajiny. „Ak budeme mať dosť ľudských síl a podarí sa nám získať dostatok prostriedkov, mali by sme získať kostol naspäť k používaniu do roka.“, doplnil.

 

Zo zdrojov agentúr a tlačových správ organizácií  ENI, WCC, a CEC  vybrala a zostavila:

Eva Guldanová,

Ekumenická rada cirkví v Slovenskej republike,

Email: ekumena.vosvete@gmail.com, tel: 02 5443 3238, fax: 02 5443 3235


Ekuména vo svete 48/2008

Odvysielané na stanici Rádio Slovensko, 26. novembra 2008 o 19:20

 

Európski protestanti zjednocujú osnovy teologického štúdia

Berlín, 21. novembra 2008/ Bern, 25. novembra 2008 – CPCE

Minulý týždeň od štvrtka do nedele (20. – 23. novembra) sa v Berlíne konala konzultácia Spoločenstva protestantských cirkví v Európe o vzdelávaní kandidátov pripravujúcich sa na ordinovanú službu. Začal sa ňou proces vývoja spoločných noriem pre prípravu budúcich kňazov, ktoré budú záväzné pre celú Európu.

Už v roku 2003 sa európski protestanti zhodli na tom, že podmienkou, aby niekto mohol byť uvedený do úradu pastora, je teologické vzdelanie minimálne na úrovni magistra.

Podľa profesora Michaela Beintkera, jedného z prezidentov Spoločenstva protestantských cirkví v Európe, má potreba spoločných noriem svoj základ už v zakladajúcom dokumente Spoločenstva – Leuenbergskej zmluve. Jej podpísaním si protestantské cirkvi Európy navzájom uznávajú ordináciu - vysviacku a kňazský úrad. To musí mať dôsledky v porovnateľnosti kurzov počas teologického štúdia, čo následne umožní prijať kňazov z jednej cirkvi pre službu v druhej.

„Diskusia je teda o celom modeli vzdelávania budúcich kňazov“, povedal profesor Beintker. Je potrebné zjednotiť sa aj na takých veciach ako sú ciele a formy praktických fáz tréningu budúcich farárov. Ďalšou centrálnou otázkou je potreba zjednodušiť možnosť prestupu medzi teologickými školami a vytvoriť multinárodnostné študijné kurzy pre spoločné štúdium študentov z rozličných zemí v rámci programov financovaných Európskou Úniou.

V záverečnom komuniké z konzultácie sa píše: „Je potrebná dobrá spolupráca teologických fakúlt, resp. podobných teologických inštitúcií, a cirkví. Na jednej strane záujmy cirkví by mali byť naplno zohľadnené, na strane druhej musí byť bez obmedzení zaistená sloboda akademickej teológie vyvierajúcej z vierovyznania cirkvi. Tvárou v tvár rastúcim nárokom na profesionálne schopnosti rastie význam jasnej motivácie a osobnostnej vhodnosti kandidáta pre službu.“

Na konzultácii, ktorú Leuenbergské spoločenstvo pripravilo spolu s Evanjelickou cirkvou Nemecka (EKD) sa stretlo 30 predstaviteľov 25 protestantských cirkví z 15 krajín Európy. Evanjelickú cirkev A.v. na Slovensku zastupoval generálny biskup Miloš Klátik.

Najbližšia konzultácia sa uskutoční v roku 2010. Medzi tým bude na projekte pracovať pracovná skupina. Záverečný výstup odprezentujú v roku 2012  7. Valnému zhromaždeniu Spoločenstva protestantských cirkví v Európe.

Spoločenstvo protestantských cirkví v Európe – Leuenbergské spoločenstvo tvorí 105 evanjelických, reformovaných, zjednotených, metodistických, valdénskych, českobratských a husitských cirkví, ktoré majú medzi sebou úplné spoločenstvo, čo znamená, že si navzájom uznávajú sviatosti – Krst a Večeru Pánovu, a kňazský úrad.

Kresťania v Európe sú nábožnejší ako sa zdá

Varšava, 6. októbra 2008 – ENI/Brusel, 20. novembra 2008 – CPCE

Hoci Európania chodia do kostola menej ako kedykoľvek v minulosti, veľká väčšina sa stále považuje za nábožensky založených, ukazuje nedávny prieskum nemeckej nadácie Bertelsmann. 17. septembra v Bruseli zverejnila nadácia výsledky Medzinárodného náboženského monitoru. 74% všetkých Európanov sú nábožní, jedna štvrtina sa dokonca považuje za veľmi nábožných. Len 23% tvrdí, že sú nenáboženskí. 

Veľké rozdiely možno pozorovať medzi jednotlivými európskymi krajinami. Náboženský monitor zistil, že najviac veriacich pravidelne navštevuje kostol v Poľsku – 64% a v Taliansku – 49%. Najmenej chodia do chrámu Nemci – len 17% uvádza pravidelnú návštevu bohoslužieb, a Francúzi dokonca iba 16%. Zaujímavé je aj zistenie, že dôležitosť náboženstva v každodennom živote má pomerne stabilnú hodnotu naprieč generáciami. Mladí ľudia veria v Boha a v posmrtný život v rovnakom počte ako ostatné vekové kategórie.

Jednota cirkví pomôže svetu veriť v mier

Ženeva, 19. novembra 2008 – WARC

Ohrozenie mieru a bezpečnosti na rôznych miestach sveta by malo dodať na naliehavosti úsiliu o kresťanskú jednotu; - povedal reverend Setri Nyomi, generálny tajomník Svetového reformovaného zväzu. „Ako môžu cirkvi pomôcť rozvíjať svetový mier, mier medzi národmi a vnútri národov, keď medzi nimi samotnými mier nie je?“- spýtal sa počas prejavu na Konferencii s názvom „Civilizácia mieru – Náboženstvá a kultúry v dialógu“, ktorú v Nikózii na Cypre 16. - 18. novembra zorganizovali Spoločenstvo Svätého Egídia a Pravoslávna cirkev Cypru. Konferencie sa zúčastnilo asi 250 náboženských vodcov a 1000 členov Spoločenstva Sv. Egídia a lokálnych náboženských skupín.  

„Ak nie sme zjednotení, oddeľujeme sa od Pána cirkvi a robíme svetu ťažkým, aby uveril.“, povedal Nyomi. Súčasne vyjadril vďačnosť za jednotu cirkví na miestach ako India, Severná Amerika, južná Afrika, Austrália a Európa, a za teologické dialógy, ktoré pomohli prekonať odsúdenia minulej doby a posunúť sa k lepšiemu porozumeniu. „Zároveň sme zarmútení viditeľnými znameniami rozdelenia – vrátane tých nových, ku ktorým prišlo – a tým, ako Cirkev neprestáva byť ohrozená rozdelením; nie ani tak pozdĺž doktrinálnych hraníc, ale po ideologických a etických líniách.“ „Ak míňame našu energiu na to, čo nás rozdeľuje, odpútava nás to od práce na kresťanskej jednote a našom príspevku k mieru medzi národmi.“, doplnil reverend Nyomi.

Požiar v centrále britských Adventistov

Watford, Anglicko, 17. novembra 2008 – ENI

Centrálu Cirkvi Adventistov Siedmeho dňa vo Veľkej Británii a Írsku zachvátil 16. novembra v poobedňajších hodinách oheň. Budovu cirkvi, kde Adventisti sídlili 50 rokov, úplne zničil. S plameňmi bojovalo vo Watforde, meste na sever od Londýna, 10 požiarnych áut. Podľa informácií Adventistickej tlačovej agentúry so sídlom v Bazileji si požiar nevyžiadal žiadne obete na životoch.

Vladimír Putin navštívil novú mešitu v Čečensku

Moskva, 21. novembra 2008 – ENI

Vladimír Putin, ktorý sa na čelo ruskej politiky dostal v roku 1999 aj v súvislosti s vojnou v Čečensku, ako jeden z prvých navštívil obrovskú novú mešitu v hlavnom meste Čečenska, Groznyj. Mešitu, údajne najväčšiu v Európe, ukázal Putinovi v predvečer jej otvorenia 17. októbra, bývalý prezident odštiepeneckej republiky Ramzan Kadyrov. Návšteva bola prejavom otvorenejších vzťahov Ruskej pravoslávnej cirkvi a ruskej vlády k islamskému svetu. Podľa oficiálnej webovej stránky čečenskej vlády ďalší významní vodcovia, napríklad čelný predstaviteľ Lýbie Muammar Kaddáfí, takisto avizovali návštevu svätyne nazvanej „Srdce Čečenska“.

Baptisti vo Vietname získali oficiálne uznanie vlády

20. novembra 2008 – BWA

Baptistické zbory Vietnamu získali začiatkom októbra oficiálne uznanie vietnamskej vlády. Dekrét dovoľuje tejto baptistickej jednote „žiť podľa evanjelia, slúžiť Pánovi, slúžiť národu, mať úzky vzťah s ľudom krajiny a konať v súlade s národným zákonom“.

Baptistické zbory Vietnamu boli sformované v roku 1989. Ich ústredie sídli v najväčšom vietnamskom meste – Hočiminovom Meste. Majú viac ako 18 400 členov, ktorí sa stretávajú vo vyše 400 podomových cirkevných zboroch v 42 provinciách a mestách krajiny. Sú jedným z 5 baptistických združení v krajine. Väčšina ostatných baptistických združení na oficiálne vládne povolenie ešte len čaká. 

Vláda udelila dekrét o oficiálnom uznaní Baptistickým zborom Vietnamu 3. októbra. 13. októbra sa v hlavnom meste Vietnamu Hanoj pri tejto príležitosti konala slávnostná bohoslužba. 

V máji 2006 navštívila delegácia Svetovej baptistickej aliancie Vietnam s cieľom zasadiť sa za ľudské práva v krajine. Návšteva delegácie bola vôbec prvou príležitosťou pre 5 baptistických združení, aby sa všetky spolu stretli.

Kresťania vo Vietname tvoria asi 8% z populácie 86 miliónov obyvateľov. Protestanti, vrátane baptistov, zaznamenali v poslednej dobe intenzívny rast, hlavne prostredníctvom cirkevných spoločenstiev, ktoré sa stretávajú v domácnostiach.

Duchovní na Srí Lanke sú poslední, ktorí neopustili ľudí uprostred konfliktu

Colombo, 17. novembra 2008 – ENI/22. a 24. októbra a 20. novembra 2008 – WCC

Duchovní v konfliktom zmietanom území na severe Srí Lanky sú utrápenému ľudu jedinou oporou. Zatiaľ čo humanitárni pracovníci, vrátane pomocných síl Organizácie spojených národov, na rozkaz vládnych predstaviteľov odišli z regiónu Vanni, ktorý majú v moci tamilskí rebelovia, duchovní pastieri ľudu sa rozhodli zostať. Napriek tomu, že im bolo ponúknuté, aby opustili najnebezpečnejšie oblasti. Chcú slúžiť svojim ľuďom hľadajúcim útočisko, kým sa vládne sily pomaly približujú. Poskytujú duchovnú a citovú oporu, ale starajú sa aj o zdravotné potreby ľudí a riskujú životy pri prinášaní liekov a základných potrieb z vládou kontrolovaných území.

Počas konfliktu, ktorý začal v roku 1983, prišlo o život vyše 80 000 ľudí. V ozbrojenom konflikte na severe a východe ostrova bojujú za autonómiu svojho územia Tamilskí rebelovia, ktorí tvrdia, že ich Sinhalská väčšina diskriminuje. Sinhalčania tvoria okolo 70% obyvateľstva Srí Lanky.

Delegácia Svetovej rady cirkví navštívila zasiahnuté územia v rámci iniciatívy „Živé listy“ v lete 2007 a na čele s generálnym tajomníkom reverendom Samuelom Kobiom opätovne v polovici októbra tohto roku. Reverend Kobia bol počas návštevy slávnostným kazateľom na ekumenických službách Božích organizovaných Národnou kresťanskou radou Srí Lanky. Bohoslužby boli trojjazyčné – v angličtine, sinhalčine a tamilčine. Po nich nasledovalo hodinové predstavenie etnických tancov oboch komunít – sinhalskej a tamilskej.

Kresťania tvoria 9% z 19 miliónovej populácie Srí Lanky a sú jedinou náboženskou skupinou, ktorá vytvára mosty medzi etnicky rozštiepenými Sinhálčanmi, ktorí sú väčšinou budhisti, a Tamilmi, z ktorých väčšina sa hlási k hinduizmu.

Pozývame Vás k modlitbám za Betlehem počas Adventu a Vianoc

18. novembra 2008 – WCC

Zatiaľ čo sa mnohí kresťania na celom svete pripravujú osláviť Advent a Vianoce v bezpečí svojich domovov a spoločenstiev, Vianočné sviatky v Betleheme, vo Svätej Zemi - rodisku Pána Ježiša, budú prebiehať v ťažkej atmosfére nepokoja a neistoty.

Kresťania z celého sveta, jednotlivci, spoločenstvá, cirkvi, farnosti a cirkevné zbory, ale aj kresťanské organizácie sú pozvané modliť sa za spravodlivosť, pokoj a bezpečnosť pre Palestínu a Izrael, a poslať modlitbu alebo pozdrav pokoja do Betlehema. Táto tradícia vznikla v roku 2000. 

Mnohí obyvatelia Betlehema, napriek dlhotrvajúcej dobe ťažkých skúšok odmietajú vzdať sa nádeje. Pokračujú v hľadaní nenásilných spôsobov ako sa postaviť za svoje práva a pracovať pre pokojnú a spravodlivú budúcnosť ako Izraelčanov, tak i Palestínčanov.

Ľudia v Betleheme si veľmi cenia priania a modlitby, ktoré im prichádzajú spoza hraníc ich regiónu v čase Vianoc. Sú znameniami nádeje, ktoré pomáhajú prelomiť sužujúci pocit izolácie, ktorý je ich každodenným spoločníkom. 

Pozývame aj Vás, pošlite Vianočnú správu alebo modlitbu v čase od začiatku Adventu až do Sviatku Zjavenia Krista Pána na emailovú adresu aei@p-ol.com .

 

Zo zdrojov agentúr a tlačových správ organizácií  ENI, WCC, WARC, BWA, a CPCE  vybrala a zostavila:

Eva Guldanová,

Ekumenická rada cirkví v Slovenskej republike,

Email: ekumena.vosvete@gmail.com, tel: 02 5443 3238, fax: 02 5443 3235 

späť na hlavnú stránku    home  Home English    home     EN                                                                                             hore

 
.::.   .::.
 .::. ( © 2007 ERCSR