logo ERCEkumenická rada cirkví v SR


Ekuména vo svete -  prepis relácií - január 2008


Ekuména vo svete 05/2008

Odvysielané na stanici Rádio Slovensko, 30. januára 2008 o 19:20

18. – 25. januára 2008 sa kresťania po celom svete zišli k spoločným modlitbám. Odohrával sa Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov. Ako ho oslávili najvyšší kresťanskí a ekumenickí predstavitelia, ale i veriaci z rozličných cirkví, je témou dnešného vydania relácie.

Prinášame vám informácie o priebehu Týždňa modlitieb v Ženeve a v Ríme, mestách, ktoré možno považovať za hlavné strediská svetového kresťanstva.

Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov oslavuje tento rok storočnicu

Ženeva, 14. januára 2008 – ENI

18. až 25. januára, medzi sviatkami apoštolov Petra a Pavla, prebiehal po celom svete Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov. Tento rok to bolo už po stý raz, čo sa kresťania z rozličných cirkví počas ôsmich dní modlili za jednotu. V januári roku 1908 v týchto istých dňoch reverend Paul Wattson a sestra Lurana White po prvýkrát oslavovali oktávu modlitieb za jednotu. Prvý Týždeň modlitieb sa odohral v Graymoore v New Yorku. Obidvaja iniciátori patrili k Episkopálnej cirkvi a neskôr založili malú náboženskú komunitu v tradícii Františkánov, ktorá odvtedy nesie názov „Spoločnosť zadosťučinenia“. 

Po 2. Vatikánskom koncile, v roku 1966 začali spoločne pripravovať materiály pre Týždeň modlitieb Komisia pre vieru a poriadok Svetovej rady cirkví a vtedajší Sekretariát, dnešná Pápežská rada pre napomáhanie jednoty kresťanov.  V roku 1975 pre Týždeň modlitieb za jednotu prvýkrát použili materiál založený na texte, ktorý pripravila miestna ekumenická skupina.  Témou tohtoročného Týždňa bola výzva apoštola Pavla z Prvého listu Tesaloničanom "Neprestajne sa modlite!“. Materiály na tento Týždeň modlitieb pripravili cirkvi v USA, odkiaľ prvé impulzy k modlitbe za jednotu kresťanov vyšli.

Otvorenie Týždňa modlitieb

Rím, 18. januára 2008

Prvý deň Týždňa modlitieb za jednotu kresťanov otvorila v Ríme ekumenická bohoslužba v Kaplnke Svätej Brigity. Bohoslužbu viedol kardinál Walter Kasper, predseda Pápežskej rady pre napomáhanie jednoty kresťanov. Na bohoslužbe kázal evanjelický arcibiskup Turku Kari Mäkinen z Fínska. Arcibiskup Mäkinen prišiel do Ríma so zmiešanou evanjelicko – rímskokatolíckou skupinou pútnikov. Skupine pútnikov sa na osobnej audiencii prihovoril pápež Benedikt XVI. V prvý deň Týždňa modlitieb za jednotu vyzdvihol ovocie evanjelicko-katolíckeho dialógu vo Fínsku a Švédsku a zdôraznil, že modlitba je „kráľovskou bránou“ ekumenizmu.

Ekumenické udalosti v Ríme počas Týždňa modlitieb

Rím, 27. januára 2008

Počas ôsmich dní Týždňa modlitieb za jednotu kresťanov sa v Ríme konalo nespočetné množstvo ekumenických podujatí, formálnych i neformálnych, modlitieb, bohoslužieb, prednášok a iných stretnutí. Každý deň boli na programe minimálne dve oficiálne podujatia. V nedeľu bol ich počet omnoho vyšší. V evanjelickom Kostole Krista sa v nedeľu 20. januára konali spoločné bohoslužby s farnosťou Kostola Svätej Márie anjelskej a nemeckým a maďarským katolíckym kolégiom študentov. V pondelok sa v katolíckom kostole Caravita konali bohoslužby podľa Metodistickej tradície. Katolícki, anglikánski, metodistickí a evanjelickí veriaci sa v nich spoločne zaviazali k úplnému odovzdaniu sa službe Bohu a plneniu Jeho vôle. V nedeľu 27. januára ukončili kresťania v Ríme Týždeň modlitieb ekumenickou bohoslužbou opätovne v evanjelickom kostole Krista. Na bohoslužbe, ktorú zorganizovalo združenie „Kresťanské cirkvi spolu v Ríme“ kázal anglikánsky arcibiskup Yorku John Sentanu.

 

 

 

 

 

 

 

 

Udelenie ceny za úsilie v budovaní jednoty

Rím, 21. januára 2008 – ENI

Vo štvrtok 24. januára udelili v Centre pre jednotu v Ríme cenu Paula Wattsona za úsilie v budovaní kresťanskej jednoty. Ocenenie udeľuje Spoločnosť Františkánskych bratov zadosťučinenia. Laureátmi ceny sa stali Komisia pre vieru a poriadok Svetovej rady cirkví a Pápežská rada pre napomáhanie jednoty kresťanov. Už 40 rokov tieto dve telesá každoročne spoločne pripravujú materiály pre Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov. Cena Paula Wattsona je pomenovaná po iniciátorovi Týždňa modlitieb. Paul Wattson prvýkrát pozval k modlitbám za jednotu v januári 1908. Za Komisiu pre vieru a poriadok prevzali cenu súčasný predseda Komisie reverend John Gibaut a dvaja jeho predchodcovia Tom Best a Günter Gassmann. Pápežskú radu pre napomáhanie jednoty kresťanov pri preberaní ceny zastupoval jej predseda Kardinál Walter Kasper. Kardinál Kasper po prebratí ocenenia predniesol v Centre pre jednotu prednášku o Týždni modlitieb za jednotu kresťanov, jeho histórii a ovocí. Stretnutie, ktoré pripravilo Centrum pre jednotu spoločne s Laickým centrom v Ríme, zavŕšila spoločná ekumenická pobožnosť. Kázal na nej reverend Gibaut, nový predseda Komisie pre vieru a poriadok Svetovej rady cirkví.

 

 

Spoločná pracovná skupina SRC a RKC sa stretla v Ríme počas Týždňa modlitieb za jednotu

Rím, 25. januára 2008 – ENI

Počas Týždňa modlitieb za jednotu kresťanov sa v dňoch 20. – 27. januára v Ríme stretla Spoločná pracovná skupina Svetovej rady cirkví a Rímsko-katolíckej cirkvi. Spoločná pracovná skupina je nástrojom, ktorý monitoruje a napomáha spoluprácu medzi Rímsko-katolíckou cirkvou a Svetovou radou cirkví. Svetová rada cirkví v tomto procese reprezentuje spoločenstvo 347 pravoslávnych a protestantských cirkví všetkých svetových kontinentov.  V piatok doobeda skupinu na čele s reverendom Samuelom Kobiom, generálnym tajomníkom Svetovej rady cirkví, prijal na osobnej audiencii pápež Benedikt XVI.  Samuel Kobia sa pri príležitosti svojej návštevy v Ríme stretol takisto s predstaviteľmi členských cirkví Svetovej rady a zástupcami Federácie Protestantských cirkví v Taliansku. V interview pre vatikánsky denník Osservatore Romano vyjadril Kobia nádej, že v polovici 21. storočia dosiahnu kresťania takú mieru zjednotenia, že budú môcť spoločne pristupovať k Večeri Pánovej.

 

Benedikt XVI. a Samuel Kobia ukončili v Ríme Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov spoločnou modlitbou

Rím, 25. januára 2008 – ENI

Po prvýkrát v histórii sa generálny tajomník Svetovej rady cirkví zúčastnil v Ríme spoločne s pápežom na bohoslužbe na záver Týždňa modlitieb za jednotu kresťanov. Týmto gestom si pripomenuli sté výročie modlitebnej iniciatívy. „Chcel by som Vás uistiť o našom záväzku pokračovať spolupráci medzi nami najlepším možným spôsobom“, povedal Samuel Kobia na bohoslužbe 25. januára v Bazilike Svätého Pavla za hradbami. Kobia ďalej zdôraznil dôležitosť „cirkvi, ktorá je jedna; zjednotená vo svojom svedectve“ svetu poznačenému násilím a nejednotnosťou. Pápež Benedikt XVI. v homílii na vešpernej bohoslužbe povedal: „Loďka ekumenizmu by nikdy nedokázala vyplávať z prístavu, keby ju nebol dal do pohybu široký prúd modlitieb a nepoháňalo ju vanutie Svätého Ducha.“

Oslavy Týždňa modlitieb za jednotu v Ženeve

Ženeva, 21. januára 2008 – ENI

V Ženeve, označovanej aj ako Protestantský Rím, sa centrálne udalosti Týždňa modlitieb za jednotu kresťanov konali v nedeľu 20.januára. Zdôraznili význam modlitby za jednotu v situáciách konfliktu a utrpenia.  Skoro poobede sa otvorili dvere Ekumenického centra, v ktorom sídli množstvo svetových i európskych ekumenických a kresťanských organizácií a spoločenstiev. Návštevníci si mohli pozrieť výstavu, ktorú pripravilo Združenie cirkví a kresťanských spoločenstiev Ženevy. Výstava predstavila ekumenické aktivity v tomto meste Jána Kalvína. Po otvorení výstavy nasledovala diskusia okolo okrúhleho stola na tému „Modlitba za jednotu kresťanov v situáciách konfliktu a utrpenia“. Sestra Sheila Flynn z dominikánskej rehole, ktorá pochádza pôvodne z Írska, hovorila o svojich skúsenostiach s prácou s ľuďmi zasiahnutými AIDS v Južnej Afrike.

Slávnosť zavŕšila ekumenická bohoslužba v kaplnke Ekumenického centra s účasťou viacerých významných kresťanských osobností. Medzi nimi boli napríklad, generálny tajomník Svetovej rady cirkví Samuel Kobia a ctihodný Collin Williams, generálny tajomník Konferencie Európskych cirkví.

Kresťanské mládežnícke hnutia volajú po väčšom úsilí o jednotu

Ženeva, 24. januára 2008 – ENI

Medzinárodné mládežnícke hnutia a organizácie zo všetkých hlavných kresťanských tradícií vyzvali k intenzívnejšiemu úsiliu o zjednotenie kresťanov. Vyjadrili to v spoločnom vyhlásení 23.januára pri príležitosti 100. výročia Týždňa modlitieb za jednotu kresťanov. Vyhlásenie adresovali vedúcim predstaviteľom Rímsko-katolíckej cirkvi, Svetovej rady cirkví, svetových spoločenstiev rozličných kresťanských cirkví a regionálnych ekumenických rád a organizácií. Vo vyhlásení vyjadrili smútok nad skutočnosťou, že sa zatiaľ nemôžeme spolu zísť pri Večeri Pánovej: „Mnohí z nás pociťujú bolesť, že nemôžeme spoločne sláviť Eucharistiu a byť zjednotení pri Stole Pánovom.“ Mladí žiadajú kresťanov a vedúcich predstaviteľov cirkví, aby zapojili do ekumenických dialógov viac mladých ľudí. Zároveň sa zaväzujú k „zvyšovaniu vedomia dôležitosti jednoty kresťanov medzi mladými ľuďmi“.

Zo zdrojov agentúry  ENI  vybrala a zostavila:

Eva Guldanová,

Ekumenická rada cirkví v Slovenskej republike,

Email: ekumena.vosvete@gmail.com, tel: 02 5443 3238, fax: 02 5443 3235

 

Ekuména vo svete 04/2008

Odvysielané na stanici Rádio Slovensko, 23. januára 2008 o 19:20

 

Začal Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov

Ženeva, 17. januára 2008 – ENI

V piatok 18. januára začal Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov. Týždeň modlitieb, ktorý sa koná tradične každý rok medzi sviatkami apoštolov Petra a Pavla, oslavuje tento rok 100. výročie od svojho vzniku. Kresťania rozličných vierovyznaní po celom svete sa v tomto týždni zhromažďujú k spoločným modlitbám, ekumenickým bohoslužbám a rôznym iným aktivitám. Tohtoročný týždeň modlitieb pozýva cirkvi k vytrvalosti v duchovnom zápase za jednotu. „Neprestajne sa modlite!“, výzva apoštola Pavla z 1. listu Tesalonickým (5.kapitoly, 17.verš) je témou tohtoročného modlitebného týždňa. „Hoci je modlitba nepochybne srdcom kresťanského života, modliť sa spoločne nie je pre rozličné cirkvi celosvetového kresťanstva jednoduché. Ešte i dnes sú spoločné modlitby skôr výnimočnou záležitosťou ako súčasťou každodenného života cirkví“, povedala reverendka Kersten Storch z Nemeckej Evanjelickej cirkvi, ktorá pracuje pre Svetovú radu cirkví.  Materiály pre týždeň modlitieb za jednotu kresťanov pripravuje každoročne zmiešaná skupina Pápežskej rady pre napomáhanie jednoty kresťanov a Komisie pre vieru a poriadok Svetovej rady cirkví v spolupráci s miestnou skupinou v krajine, kde sa materiály pripravujú.

Nemecký kardinál naklonený ekumenizmu odstupuje z funkcie

Bielefeld, Nemecko, 17. januára 2008 – ENI

Kardinál Karl Lehmann si pri odchode do dôchodku vyslúžil hlboké uznanie svojho úsilia napomáhať porozumeniu medzi kresťanmi. Kardinál, ktorý je zároveň Rímsko-katolíckym biskupom Mainzu, oznámil rezignáciu 15.januára. Odstupuje z funkcie predsedajúceho Nemeckej biskupskej konferencie, ktorú zastával 21 rokov. Dôvodom sú zdravotné problémy. Kardinál Lehmann sa takisto vyjadril, že chce prenechať priestor pre vedenie cirkvi mladším generáciám. Z pozície odstúpil od 18. januára. Predsedajúci biskup Nemeckej evanjelickej cirkvi Wolfgang Huber, ocenil pri odchode kardinála do dôchodku, jeho ekumenického ducha a pevnú ukotvenosť v Katolíckej viere.

Anglikánsky biskup v Zimbabwe založil novú cirkev

Harare/Londýn, 11. – 15. januára 2008 – ENI

Anglikánska cirkev provincie Centrálnej Afriky odobrala 11. januára kňazskú licenciu – čiže povolenie vykonávať kňazskú službu, biskupovi Nolbertovi Kunongovi zo Zimbabwe. Kunonga sa rozhodol vyňať diecézu Harare, v ktorej bol biskupom, spod pôsobenia regionálnych autorít cirkvi. Kunongovo rozhodnutie viedlo k roztržkám, v ktorých zasahovala aj polícia. 14. januára založil Nolbert Kunonga vlastnú cirkev s názvom Anglikánska provincia Zimbabwe.  Biskup Kunonga je oddaným prívržencom prezidenta Roberta Mugabeho. Mugabe ma na svedomí potláčanie ľudských práv v Zimbabwe, ktoré sa počas uplynulých mesiacov neprestajne stupňovalo. Biskup použil policajné sily Zimbabwejskej polície, aby prerušil nedeľné bohoslužby vo viacerých anglikánskych kostoloch Harare, ktoré nie sú na jeho strane. Anglikánske spoločenstvo na čele s arcibiskupom z Canterbury Rowanom Williamsom odsúdilo vo vyhlásení 15. januára násilné použitie policajných síl proti oponentom zosadeného pro-vládneho biskupa Kunonga.

Nové vedenie amerického zoskupenia „Kresťanské cirkvi spolu“

New York, 15. januára 2008 – ENI

Americké zoskupenie „Kresťanské cirkvi spolu“ vymenovalo Reverenda Leonida Kishkovskeho za svojho moderátora. Reverend Kishkovsky je riaditeľom vonkajších záležitostí a vnútrocirkevných vzťahov Pravoslávnej cirkvi v Amerike. Zároveň je členom Centrálneho výboru Svetovej rady cirkví. Zoskupenie viac ako 55 kresťanských cirkví všetkých tradícií, ktorého plným členom je i Rímsko-katolícka cirkev, sa stretlo na zasadnutí 8. – 11. januára v Baltimore v Americkom štáte Maryland. Aliancia cirkví oznámila, že pokračovali v skúmaní „oblastí, ktoré ich zjednocujú a ktoré ich rozdeľujú v otázke ohľadom tematiky „chudoba“ “. Zoskupenie „Kresťanské cirkvi spolu v USA“ bolo oficiálne ustanovené v januári 2003. Jeho cieľom je „umožniť cirkvám a národným kresťanským organizáciám rásť spolu v Kristu bližšie jeden k druhému, aby naše kresťanské svedectvo vo svete bolo mocnejšie“.

Americkí Židia a Adventisti rozčarovaní, že volebný proces pokračuje v sobotu

Oxford, Ohio, USA, 16. januára 2008 – ENI

Americký štát Nevada rozhodol, že zasadnutia politických strán, ktoré sú súčasťou výberového procesu kandidátov na prezidentské voľby v novembri, sa uskutočnia v sobotu 19.januára. Toto rozhodnutie sklamalo a znechutilo členov Židovskej komunity a Cirkvi Adventistov siedmeho dňa. Sobota je totiž pre nich dňom oslavy Pána, kedy sa konajú bohoslužby. Veriaci oboch spoločenstiev vyjadrili nespokojnosť, že teraz musia urobiť rozhodnutie či pôjdu na bohoslužby alebo voliť. Volebný výbor strany Republikánov mal naplánovaný začiatok na 9.hodinu ráno, Demokrati sa mali stretnúť o 11:30. Obidva tieto termíny sú v konflikte s tradičným časom bohoslužieb ako v kostole, tak v synagóge.

Nemecká cirkev ustanovila deň spomienky na tragickú Krištáľovú noc

Ženeva, 22.decembra 2007 – LWI/EKD

Na svojom jesennom stretnutí koncom októbra schválila obrovskou väčšinou synoda Evanjelickej cirkvi vo Würtembergsku ustanovenie 9. novembra za deň spomienky a pokánia. Synoda povzbudila cirkevné zbory pripomínať si v tento deň udalosti Krištáľovej noci v roku 1938, a to pokiaľ možno ekumenicky a v spolupráci s miestnymi zastupiteľstvami. Rada kresťanských cirkví v Nemecku už k tejto príležitosti pripravila bohoslužobné materiály. Winfried Dalferth, člen Würtembergskej synody objasnil, že zámerom nebolo vytvoriť ďalší sviatok, ale skôr deň spomienky, ktorý by ochránil historické udalosti pred zabudnutím. Spomienka na tieto udalosti prispeje k zlepšeniu kresťansko-židovských vzťahov v Nemecku. Tento rok - 2008, kedy oslávia deň spomienky a pokánia po prvýkrát, je 70. výročím tragickej udalosti a je teda nepochybné, že si ho budú chcieť pripomenúť všetky spoločenstvá.  
V noci z 9. na 10. novembra 1938 fašisti podpálili synagógy a rozbili okná na židovských obchodoch po celom Nemecku. Uväznili desiatky tisícov židovských mužov a žien, odvliekli ich do koncentračných táborov a povraždili.  K oficiálnemu adaptovaniu dňa spomienky sa chcú pridať aj ďalšie evanjelické krajinské cirkvi a členské cirkvi Rady kresťanských cirkví v Nemecku.

Pokuta pre kňaza, ktorý odmietol odbavovať bohoslužby s farárkou

Ženeva, 22.decembra 2007 – LWI/ELCF

Súd v severofínskom meste Hyvinkaa nariadil pastorovi zaplatiť pokutu za to, že odmietol vykonať Služby Božie s miestnou farárkou. Pastor bol v cirkevnom zbore, ktorý je členom Evanjelickej Luteránskej cirkvi Fínska, na návšteve ako zástupca Evanjelického Luteránskeho združenia vo Fínsku. Miestny predseda tohto združenia, ktoré neakceptuje kňazskú službu žien v Evanjelickej cirkvi Fínska, bol takisto obvinený.  Evanjelická Luteránska cirkev Fínska schválila ordináciu žien v roku 1986. V marci 1988 boli ordinované za farárky prvé ženy. V roku 1990 synoda cirkvi odsúhlasila, že ženy môžu byť vysvätené do biskupského úradu. Cirkev mala v roku 2005  748 žien a 1449 mužov v ordinovanej službe. 66% zborových farárov sú muži, zatiaľ čo okolo 62% kaplánskych miest v nemocniciach zastávajú ženy. Rovnako tak v službe pastorálneho poradenstva rodinám, prevažnú väčšinu – 69,8% služobníkov cirkvi tvoria ženy.

Kresťania v Hong-Kongu protestujú proti novému rozhodnutiu čínskej vlády

Hong Kong, 14. januára 2008 – ENI

Cirkevní vodcovia v Hong-Kongu oponovali rozhodnutiu Čínskej vlády zaviesť všeobecné hlasovacie právo v tomto osobitnom administratívnom kraji Číny až v roku 2017. Tisícky obyvateľov pochodovali ulicami na protest a požadovali všeobecné volebné právo od roku 2012 – návrh, ktorý Peking nedávno zamietol. Rímsko-katolícky kardinál Joseph Ze a Metodistický pastor Ralph Lee Ting-sun, ktorý je zároveň čestným generálnym tajomníkom Hong-Kongskej kresťanskej rady cirkví, viedli protestujúcich ulicami mesta. Organizátori udávajú, že sa demonštrácie zúčastnilo viac ako 22 000 ľudí, polícia tvrdí, že ich bolo okolo 6000.

Hong Kong je jeden z dvoch osobitne spravovaných regiónov Číny. Do roku 1997 bol od Číny nezávislým štátom spravovaný Spojeným kráľovstvom. V súčasnosti sa na území dodržiava princíp: jedna krajina, dva systémy.

 

Zo zdrojov agentúr  ENI, LWI, EKD a ELCF  vybrala a zostavila:

Eva Guldanová,

Ekumenická rada cirkví v Slovenskej republike,

Email: ekumena.vosvete@gmail.com, tel: 02 5443 3238, fax: 02 5443 3235

 


Ekuména vo svete 03/2008

Odvysielané na stanici Rádio Slovensko, 16. januára 2008 o 19:35

Reakcie cirkví na krízovú situáciu po voľbách v Keni

Nairobi/Ženeva, 2.-11. januára 2008 – ENI/LWI

Predstavitelia svetových cirkví a ekumenických organizácií viackrát za posledné dva týždne naliehavo reagovali na kritickú situáciu, ktorá vznikla v Keni po prezidentských voľbách. Voľby sa uskutočnili 27. decembra, a podľa výsledku, ktorý je predmetom diskusií, v nich tesne zvíťazil prezident Mwai Kibaki. Po voľbách sa v krajine rozpútalo etnicky a politicky motivované násilie. Jeho dôsledkom zahynulo viac ako 600 ľudí a 250.000 zo strachu opustilo svoje domovy.

2. januára reverend Samuel Kobia, generálny tajomník Svetovej rady cirkví, ktorý je sám pôvodom z Kene, vyzval politických vodcov k vyjednávaniu, nezávislému preskúmaniu výsledku volieb a zmiereniu smerujúcemu k utíšeniu nepokojov v krajine.

Nasledujúci deň Svetový Luteránsky zväz vo výzve naliehavo apeloval na politických predstaviteľov Kene, aby pracovali na mierovom vyriešení krízy. „Neexistuje politické ospravedlnenie straty životov“, povedal vo vyhlásení reverend Ishmael Noko, generálny tajomník Svetového Luteránskeho zväzu.

9. januára v ďalšom vyhlásení povzbudil Samuel Kobia politických lídrov Kene, aby pokračovali v úsilí smerujúcemu k dialógu a ocenil rolu cirkví ako mierotvorcov v krajine. Cirkvi Kene „boli intenzívne zapojené v úsilí o vyriešenie situácie a vo vyzývaní k pokoju“ práve vo chvíli, keď ich „služba uzdravovania a zmierenia“ bola najviac potrebná. Svetová rada cirkví sa vo výzve obrátila tiež na cirkvi na celom svete s prosbou o modlitby za ľud Kene a miestne cirkvi. Rovnako žiada o poskytnutie humanitárnej pomoci prostredníctvom ekumenických partnerov – cirkvi v krajine.

11. januára vyjadrili predstavitelia cirkví v Keni obavy z ďalšieho zabíjania a devastovania majetkov. Stalo sa tak potom, čo hlavná opozičná strana Kene – Oranžové demokratické hnutie vyzvala svojich prívržencov k masovej akcii. „Krajina sa zmieta v bolestiach a krváca. Potrebuje pokoj. Ľudia stratili životy. Toto nie je vhodná chvíľa na protesty.“, povedal 11.januára pre agentúru ENI Rímsko-katolícky biskup Martin Kivuva z diecézy Machakos. „Chceme, aby dali šancu dialógu.“, doplnil.

Extrémisti útočili na kresťanov v Indii dokonca i počas Vianoc

Pobingia, India, 10. januára 2008 – ENI

Pastor Sidheswar Digal práve robil Štedrovečerné prípravy, keď 24. decembra začul vonku dav hučiaci anti-kresťanské slogany. „Keď som vyšiel von, zbadal som našich ľudí, ako sa hnali do džungle. Volali na mňa „Bež!“, a tak som sa k nim pridal.“, rozpráva pastor Digal, z letničnej cirkvi „Zhromaždenie Božie“. Jeho kostol, rovnako ako i miesta modlitby a oslavy Boha ďalších dvoch susedných cirkví – Baptistov a Rímskych katolíkov – zničil rozbúrený dav 600 fundamentalistov a hinduistických extrémistov. Dav obrátil v trosky všetky tri kostoly v Pobingii v indickom štáte Orissa. Pri brutálnom útoku prišlo o život najmenej 9 ľudí. V hlavnom meste Orissy Bhubanesware protestovalo 10.januára okolo 10.000 ľudí proti útokom voči kresťanom, ktoré sa odohrali počas Vianoc. Rečníci na manifestácii apelovali na vládu štátu Orissa, aby skoncovala s obviňovaním kresťanov zo spojenia s protizákonným hnutím Maoistických rebelov. Zároveň požadovali, aby vláda umožnila kresťanským cirkvám a skupinám poskytnúť obetiam bezprostrednú pomoc.

Štedrá pomoc pravoslávnych kresťanov veriacim v Grécku

New York, 11. januára 2008 – ENI

Grécka pravoslávna arcidiecéza v Amerike a Americká Biblická spoločnosť ohlásili, že darujú viac ako 10.000 výtlačkov Novej Zmluvy pre tých, ktorí prežili požiare, ktoré zachvátili Grécko v lete minulého roku. „Naša podpora dôležitých programov ako je tento jasne ukazuje na to, že cirkev si uvedomuje nevyhnutnosť uspokojenia ako fyzických tak i duchovných potrieb každého jednotlivca“, povedal 10. januára vo vyhlásení arcibiskup Demetrios, hlava Gréckej pravoslávnej arcidiecézy v USA. Do arcidiecézy patrí 1,5 milióna veriacich.

Svetová zdravotnícka organizácia obnovuje vzťahy so spoločenstvami veriacich

Ženeva, 11. januára 2008 – ENI

Cirkev Adventistov Siedmeho dňa oznámila, že Svetová zdravotnícka organizácia, sídliaca v Ženeve, oslovila vedúcich predstaviteľov cirkvi, ktorí sú zaangažovaní v programoch na ochranu zdravia. Svetová zdravotnícka organizácia ich pozvala na úvodné rozhovory v rámci prípravy obnovenia partnerstva s náboženskými organizáciami. Adventistická spravodajská sieť ďalej uviedla, že po troch desaťročiach, kedy sa zdravotnícka organizácia vyhýbala takýmto kontaktom, zdravotnícki vodcovia v cirkvi oceňujú, že pod vedením generálnej riaditeľky Dr. Margaret Chan sa Svetová zdravotnícka organizácia „aktívne snaží nadviazať kontakty s organizáciami, ktoré sú schopné efektívnejšie implementovať svetové zdravotnícke ciele.“ Adventistická spravodajská sieť, ktorá sídli vo Washingtone, to ohlásila 9. januára.

16-roční Fíni majú právo hlasovať vo voľbách cirkevného zboru

Ženeva, 22.decembra 2007 – LWI/ELCF

Generálna synoda Evanjelickej Luteránskej cirkvi vo Fínsku, schválila na svojom zasadnutí v novembri minulého roku návrh, ktorý dáva právo 16- a 17- ročným členom cirkevných zborov hlasovať vo voľbách v rámci zboru. Minimálny vek pre to, aby sa niekto mohol stať kandidátom v takýchto voľbách však ostáva 18 rokov. Oznámilo to v tlačovej správe komunikačné centrum cirkvi. Zástancovia návrhu ho odôvodňovali tým, že takáto možnosť rozšíri príležitosti mladých podieľať sa aktívne a zodpovedne na živote cirkvi a posilní ich oddanosť voči cirkvi. Podľa Fínskej evanjelickej cirkvi sú mladí Fíni najaktívnejší v cirkevných zboroch v čase, keď navštevujú hodiny konfirmácie. V roku 2006 bolo 88% z týchto mladých vo veku 15 rokov. Cirkev vyjadrila nádej, že udelenie práva podieľať sa na rozhodnutiach cirkvi v období krátko po konfirmácii, povzbudí mladých k väčšiemu záujmu o život cirkvi a k aktívnemu zúčastňovaniu sa na ňom.  Fínska evanjelická Luteránska cirkev má vyše 4,5 milióna členov v 517 cirkevných zboroch. Od roku 1947 je členkou Svetového Luteránskeho zväzu.

Dánski kresťania a moslimovia vytvorili spoločné fórum pre spoluprácu

Ženeva, 22.decembra 2007 – LWI/CND

Vedúci predstavitelia kresťanských a moslimských spoločenstiev v Dánsku založili oficiálne spoločné fórum, v rámci ktorého chcú pracovať na zlepšení porozumenia medzi oboma náboženstvami. Na nedávnej konferencii v Islamskom Centre Imáma Aliho sa stretlo 40 náboženských vodcov. Diskutovali o možnostiach, ako zlepšiť vzájomné vzťahy a ako odstrániť strach a predsudky na oboch stranách. Predseda Dánskej Islamskej rady, Jehad Al Farra, uvítal nové fórum a zvlášť prítomnosť oboch skupín – sunnitských i šiitských moslimov – na konferencii. „Dialóg vedie vždy k lepšiemu porozumeniu. Ako sa Dánsko čím ďalej viac stáva multi-etnickou a multi-náboženskou spoločnosťou, objavujú sa nedorozumenia. Tieto však môžu byť bez ťažkostí vyjasnené prostredníctvom Fóra dialógu.“, dodal Al Farra. Moslimovia tvoria takmer 2% súčasnej dánskej populácie. Dánsko má 5,5 milióna obyvateľov.

Spoločný židovsko-moslimský projekt medzináboženského dialógu v USA

Oxford, Ohio, 21. decembra 2007 – ENI

Dve veľké a významné náboženské organizácie – židovská a moslimská – predstavili projekt medzináboženského dialógu, ktorý chce osloviť a zapojiť stovky tisícov ich členov na celom území Spojených štátov a Kanady. Na svojom kongrese, ktorý sa koná raz za dva roky, oznámila Únia Reformovaných Židov, že zahájila diskusiu s Islamskou Spoločnosťou Severnej Ameriky.

Prípravy 2000. výročia narodenia apoštola Pavla v Tarze

Varšava, 9. januára 2008 – ENI

Malá Rímsko-katolícka komunita v Turecku dúfa, že oslávi 2000. výročie narodenia apoštola Pavla, tým, že sa zlepší postavenie kresťanských menšín v krajine. Zároveň dúfajú, že pri príležitosti okrúhleho výročia narodenia apoštola národov, znovu otvoria kresťanský kostol v meste, kde sa apoštol narodil – v Tarze na juhu Turecka. Ako je totiž známe, Turecko je krajinou, kde sa prevládajúca väčšina obyvateľov hlási k Islamu. „Toto výročie určite pritiahne veľké množstvo pútnikov. Prirodzene, budú potrebovať kostol, kde by sa mohli cítiť doma a modliť sa“, povedal pre ekumenickú spravodajskú agentúru ENI biskup Luigi Padovese, Katolícky apoštolský vikár v Anatolii. „Vládna komisia teraz formálne posudzuje našu žiadosť. Ale vyšší úradníci už odsúhlasili, že by sme mali mať možnosť uctievať Boha na tomto mieste.“

 

Zo zdrojov agentúr  ENI, LWI, ELCF a CND  vybrala a zostavila:

Eva Guldanová,

Ekumenická rada cirkví v Slovenskej republike,

Email: ekumena.vosvete@gmail.com, tel: 02 5443 3238, fax: 02 5443 3235

 


Ekuména vo svete 02/2008

Odvysielané na stanici Rádio Slovensko, 9. januára 2008 o 19:35

 

Dnes Vám priblížime koncoročné stretnutie Púte dôvery na zemi, organizované komunitou bratov z Taizé, ktoré sa uskutočnilo minulý týždeň v Ženeve a ktoré pritiahlo desiatky tisícov mladých kresťanov z celej Európy i spoza jej hraníc.

40 000 mladých ľudí z rozličných cirkví a krajín najmä z Európy sa zišlo od 28. decembra do 1. januára v Ženeve vo Švajčiarsku. Prišli na už 30. európske stretnutie mladých, ktoré každoročne pripravuje ekumenická komunita bratov z Taizé. Stretnutia „Púte dôvery na Zemi“, ako sa tieto stretnutia nazývajú, sa vždy na prelome starého a nového roka konajú v niektorom z Európskych miest. Mladí ľudia sú obyčajne prijatí do rodín, kde sú ubytovaní. Tak tomu bolo i tento rok. Rodiny z cirkevných zborov a farností nielen v Ženeve, ale aj v širokom okolí až po Lausanne, vrátane okolitých Francúzskych dediniek, prijali mladých ľudí s otvorenou náručou a vrelým srdcom.

Väčšina mladých pricestovala do Ženevy 28. decembra. Niektorí z nich však opustili svoje krajiny už o pár dní skôr, aby prišli pomôcť s prípravou a organizáciou stretnutia. Medzi nimi bol i Vlado z Bratislavy. Spýtali sme sa ho, čo ho na takéto stretnutia privádza a s akými očakávaniami prišiel do Ženevy:

„No, môžem povedať hneď na úvod, že na veľkom koncoročnom Európskom stretnutí Taizé nie som po prvý raz; takže boli u mňa aj očakávania, ale aj určité istoty. To, na čo sa vždy teším, čo u mňa tvorí centrum tohto stretnutia, sú samotné modlitby a spiritualita stretnutia Taizé. Oslovuje ma, že tie modlitby sú také internacionálne. Práve v tom čase, keď sú tu zhromaždení mladí naozaj zo všetkých krajín Európy a aj sveta, tak tie spevy sú také autentické, také - skutočne tá akási internacionalita je cítiť – jednak z tých modlitieb a jednak potom z celého stretnutia.

Očakávania sa týkajú takisto aj náboženských otázok: Taizé je ekumenická komunita a práve tu, kde sme teraz, vo Švajčiarsku, je toto prostredie skôr protestantské, a tak je možno pre nás zo Slovenska, kde sme väčšinou katolíci, neobvyklé. Aj ja som bol prijatý do protestantskej rodiny, kde mám možnosť spoznávať iné kresťanské vierovyznanie a takto sa zbližovať. Toto ma priťahuje, je to takýmto spôsobom zaujímavé prežívať aj tú rôznorodosť, jednak národnú a jednak takúto náboženskú. Na Taizé stretnutia chodím celkovo s takou duševnou istotou v tom, že spoznám mnohých zaujímavých ľudí. Tu je ich možno jednoduchšie, ľahšie osloviť ako v každodennom živote, a rozprávať sa s nimi; vymieňať si jednak skúsenosti a jednak zážitky. Toto mám na týchto stretnutiach nesmierne rád.“

Program stretnutia je jednoduchý a predsa vnútorne veľmi bohatý. Každé ráno počas piatich dní sa mladí stretávajú v miestnom cirkevnom zbore alebo farnosti na spoločnú modlitbu a zdieľanie v malých skupinkách. Na obed a večer sa všetci účastníci zhromaždia spolu na spoločnej modlitbe s bratmi z Taizé. Poobede sa zúčastňujú na programe, ktorý pre nich pripravili bratia z Taizé v spolupráci s miestnymi komunitami a organizáciami. Ponúknutý program obsahoval množstvo rozličných zaujímavých workšopov. Rovnako tak si mohli mladí zvoliť stráviť čas v tichu alebo v duchovnom rozhovore s niektorým z bratov.

Workšopy sa týkali hľadania odpovedí na základné otázky života a prehlbovania duchovnej dimenzie ako napríklad zamyslenie s bratom z Taizé nad otázkou „Môžeme odpovedať Kristovi záväzkom na celý život?“ či workšop na tému „Zdieľať sa s Bohom v modlitbe“.  Spev je neoddeliteľnou súčasťou spirituality Taizé. Okrem nácviku Taizé piesní bolo možné objaviť hĺbku spirituality reformovaných kresťanov prostredníctvom ich spievaných žalmov či sa započúvať do spevov pravoslávneho zboru. Ďalšie workšopy sa týkali práce s tými, ktorí sú chudobní, často omnoho chudobnejší ako my, s utečencami a prisťahovalcami, či obeťami vojen a katastrof, ktorým pomáhajú humanitárne organizácie ako Červený Kríž a Červený Polmesiac. Odpovede na otázky vedy a viery bolo možné hľadať spolu s bádateľmi z CERN-u – Európskeho Centra pre Nukleárny výskum, ktoré sa nachádza v Ženeve. Ostatné workshopy ponúkali bližšie zoznámenie sa so švajčiarskou kultúrou a mestom Ženeva.

Ekumenické a svetové organizácie sídliace v Ženeve v Ekumenickom centre sa takisto zapojili do programu Taizé stretnutia. Generálny tajomník Svetového reformovaného zväzu reverend Setri Nyomi spolu so zástupcom generálneho tajomníka Svetového Luteránskeho zväzu reverendom Chandranom Paulom Martinom oslovili mladých prostredníctvom biblického zamyslenia a spoločného zdieľania. Vo workšope na tému „Božie slovo nie je spútané“ hovorili o oslobodzujúcej sile Slova Božieho v histórii i v živote každého z nás. Poukázali na hlboký význam dôrazu na Písmo Sväté v protestantských cirkvách. Na Silvestra oslovil mladých v osobitnom workšope reverend Samuel Kobia, generálny tajomník Svetovej rady cirkví.

Reverend Roger Schmidt, tajomník pre mládež Svetového Luteránskeho zväzu takto zhodnotil Taizé stretnutie v Ženeve:

Mal som pocit, že to bolo skutočne veľmi úspešné stretnutie v tom zmysle, že mladí ľudia z celej Európy zo všetkých kresťanských cirkví sa tu spolu zišli, aby oslavovali, modlili sa a rozprávali sa o svojej viere. Myslím, že to bol veľmi silný zážitok; pre mesto i pre mladých ľudí, ktorí sem prišli. Zvlášť bolo, podľa mňa, dôležité, že mladí ľudia mohli nahliadnuť do miestneho kontextu, tým, že bývali v rodinách, ktoré ich prijali ako svojich hostí.

Myslím si zároveň, že táto skúsenosť bola dosť dôležitá pre ekumenické organizácie, ktoré tu sídlia. Je totiž veľmi dôležité, aby mladí odhalili a mohli pocítiť ich prítomnosť. Rovnako tak je dôležité pre ekumenické organizácie, že mohli získať od mladých ľudí ich priamy náhľad. Bolo úžasné vidieť mladých ľudí tu v Ekumenickom Centre ako rozprávajú s generálnymi tajomníkmi Svetovej rady cirkví, Svetového Luteránskeho zväzu a Svetového reformovaného zväzu a mať možnosť uvedomiť si, čo je pre mladých naozaj dôležité.

Brat Alois, predstavený komunity bratov v Taizé, nástupca brata Rogera, sa každý večer po večernej modlitbe prihovoril mladým ľudom. Vyzýval ich byť svetlom a nástrojmi zmierenia medzi kresťanmi:

“Svetlo Kristovo môžeme komunikovať jedine spolu. Preto tu v Ženeve spúšťame “výzvu k zmiereniu Kresťanov”. V minulosti v mene pravdy evanjelia, išli kresťania rozdelenými cestami. Dnes, v mene pravdy evanjelia, sa chceme zmieriť. ... Zmierenie nie je jednou dimenziou evanjelia medzi mnohými. Je srdcom evanjelia. Je znovu-obnovením dôvery medzi Bohom a ľuďmi; a táto dôvera premieňa vzťahy medzi ľudskými bytosťami.“

S použitím informácií dostupných na web-stránke komunity Taizé: www.taize.fr

zostavila:

Eva Guldanová,

Ekumenická rada cirkví v Slovenskej republike,

Email: ekumena.vosvete@gmail.com, tel: 02 5443 3238, fax: 02 5443 3235


Ekuména vo svete 01/2008

Odvysielané na stanici Rádio Slovensko, 2. januára 2008 o 19:35

 

Rozhovor s profesorom Frederickom Blissom, koordinátorom Ekumenickej sekcie na Fakulte teológie Pápežskej Univerzity Svätého Tomáša v Ríme.

Ekumenická sekcia pripravuje študentov v špecializácii na otázky ekumény z rímskokatolíckeho uhla pohľadu. Fakulta teológie tejto univerzity je výnimočná tým, že ponúka nielen niekoľko predmetov, ale kompletný program štúdia v odbore ekumenizmu.

Frederick Bliss pochádza z Nového Zélandu. Okrem koordinovania Ekumenickej sekcie a vyučovania niekoľkých predmetov v rámci ekumenickej špecializácie, prednáša na Univerzite Svätého Tomáša aj praktické predmety ako napríklad pastorálnu teológiu. Je kňazom a členom rehoľnej komunity „Spoločnosť Máriina“.

Profesor Bliss nám predstaví program ekumenického štúdia na univerzite a okrem toho nám prezradí svoje Novoročné prianie. Rozhovor s ním pripravila Eva Guldanová.

Profesor Bliss, ste koordinátorom študijného programu na získanie Licenciátu v odbore Ekumenizmu na Fakulte Teológie Pápežskej Univerzity Svätého Tomáša v Ríme. Porozprávajte nám, prosím, o tomto programe na Univerzite, ktorú všetci nazývajú Angelicum podľa anjelského učiteľa Tomáša Akvinského. Ako dlho už existuje tento študijný program a aká je jeho história?

Ekumenická špecializácia na Teologickej fakulte Univerzity Angelicum začala približne pred 25 rokmi. Od svojho vzniku rozvíjala chápanie ekumenizmu na základe myšlienok druhého Vatikánskeho koncilu, zvlášť vo vzťahu k dialógom, ktoré Rímskokatolícka cirkev viedla s rozličnými kresťanskými spoločenstvami a cirkvami na celom svete. Významné medzi týmito dialógmi boli zvlášť: dialóg s evanjelikmi, s anglikánskym spoločenstvom, a s pravoslávnymi teológmi.

Teologická fakulta našej Univerzity má rozličné špecializácie, ekumenické zameranie je jednou z nich. Odbor založil pred takmer 25 rokmi belgický kňaz Remi Hokman. V posledných 8 rokoch sme odbor rozšírili, takže zahŕňa nielen vzťahy medzi kresťanskými cirkvami, ale každý rok máme väčší počet prednášok s medzináboženskou tematikou. V najbližšej budúcnosti plánujeme dokonca ustanoviť špecializované profesorské miesto pre štúdium medzi-náboženských predmetov. Bude zahŕňať židovsko-kresťanské vzťahy a vzťahy medzi Rímskokatolíckou cirkvou a rozličnými svetovými náboženstvami. Plánujeme štedro investovať do tejto pozície, aby sa spolu s ňou rozvinuli i ďalšie aktivity.

Komu je určený program ekumenického štúdia na Angelicum? Odkiaľ prichádzajú Vaši študenti?

Naši študenti prichádzajú z celého sveta. V zásade sú to katolíci, ale čím ďalej tým častejšie mávame i študentov z iných kresťanských spoločenstiev – a to nás veľmi teší. Z iných cirkví sme mali predovšetkým evanjelikov a anglikánov, tento rok máme aj presbyteriánskeho študenta. Sme tomu skutočne veľmi radi. V minulosti sme mali aj niekoľko moslimských študentov. Všetci obohatili skúsenosť katolíckych študentov. Pretože je jedna vec, keď sa katolík rozpráva s katolíkom; a je to úplne niečo iné, keď sa katolícky študent rozpráva s veriacim z inej tradície. Práve toto je veľmi obohacujúce. Vzájomná výmena je pre všetkých veľkým ziskom.

Na ktorom stupni štúdia sa možno na Univerzite Svätého Tomáša špecializovať na ekuménu?

Poskytujeme postgraduálny stupeň štúdia. Študenti k nám prichádzajú s titulom bakalára. Počas prvého roku študijného programu licenciátu získajú najprv magisterský titul. Štúdium licenciátu trvá celkovo dva roky. Licenciát znamená, že absolventi nášho programu na Angelicum sú pripravení vyučovať na teologickom seminári. Po programe licenciátu nasleduje 2-4-ročné doktorandské štúdium. Je teda možné získať titul magistra, licenciát i doktorát v oblasti ekumény. V poslednom období stále narastá počet našich doktorandských študentov. Tento rok bol jeden z doktorandov promovaný so „suma cum laude“, to jest s najvyšším možným ocenením.

Aké sú hlavné témy, ktorým sa štúdium venuje? Ktorým otázkam venujete zvláštnu pozornosť?

Témy, ktoré štúdium pokrýva, sú predovšetkým v podstate katolícke pochopenie ekumenického a medzináboženského dialógu. Je založené na dokumentoch Druhého Vatikánskeho koncilu a na teologickom vývoji, ktorý vyrástol z tohto koncilu za viac ako 40 rokov. Veľmi veľa sa toho napísalo; pedagógovia z našej fakulty a naši absolventi takisto prispeli k tomuto úsiliu. Napríklad jeden z našich absolventov z radov laikov - z Japonska - je v súčasnosti šéfredaktorom časopisu „Ázijská kresťanská revue“. Tento pán získal doktorát na našej škole v odbore ekumenických štúdií.

Okrem vyučovania na vysokých školách, aké nádeje vkladáte do tých, ktorí úspešne ukončia študijný program na Vašej univerzite? Akým spôsobom môžu slúžiť cirkvi?

Našou nádejou je, že nielen študenti budú osobne obohatení, a že spoločenstvo, v ktorom budú slúžiť, bude obohatené. Dúfame tiež, že dôjde k niečomu veľmi dôležitému, a to totiž prijímaniu, k otvorenosti voči iným spoločenstvám. Takže tí, ktorí od nás odídu, povedú svoje spoločenstvo k vzťahom s ďalšími. A spoločne budú prehlbovať porozumenie toho, čo sa slovami podarilo dosiahnuť v ekumenických dialógoch, a pretlmočia tieto slová do reality, takpovediac ich stelesnia. O tom je totiž budovanie Tela Kristovho.

Ekumenická sekcia je na Angelicum veľmi živá a aktívna. Rovnako je tomu vo vzťahoch navonok. S ktorými inštitúciami udržiava úzky kontakt?

Ekumenická sekcia na Angelicum má veľmi dobré vzťahy s ostatnými univerzitami v Ríme a tak isto s Centro pro Unione, čo v preklade znamená Centrum pre jednotu. Je to vynikajúca ekumenická knižnica, kde naši študenti často robia svoj výskum a zúčastňujú na programoch, ktoré Centrum pripravuje.  Naše vzťahy s celým svetom udržujeme predovšetkým prostredníctvom našich absolventov, ktorí jednak vyučujú, ale hlavne sú zapojení do činnosti diecéz v rôznych končinách sveta a usilujú sa tam realizovať ekumenické programy. Sú s nami v kontakte aspoň raz do roka. Informujú nás o tom, čo robia, o rozvoji, ktorý povzbudzujú.

Máte nejaké Novoročné prianie? Nejaké želanie do budúcnosti pre Váš študijný program alebo pre ekumenické hnutie?

Najskôr pre ekumenické hnutie: každý rok s radosťou pozorujeme vývoj vo vzájomných vzťahoch. Mám na mysli nielen vzťahy na medzinárodnej či národnej úrovni. Obzvlášť myslím na príbehy o zmenených srdciach a ľuďoch. Lebo tak sa v základoch buduje Telo Kristovo. V tom ako sa ľudia k sebe správajú, a keď sa menia ich srdcia. A ak my k tomuto môžeme prispieť, sme nesmierne šťastní. 
Moje prianie do nového roku je, aby ľudia vedeli hlbšie oceniť druhých. A zároveň aby prehlbovali svoj vzťah s Kristom v rámci vlastnej tradície. Aby sa zamysleli a položili si otázku: „Ako môžeme budovať mosty jedných k druhým? A prostredníctvom budovania mostov nielen upevniť cirkev, ale urobiť tento svet lepším, práve preto, že kresťanská cirkev je v ňom prítomná.“

Ďakujeme veľmi pekne za rozhovor.

Zostavila:

Eva Guldanová,

Ekumenická rada cirkví v Slovenskej republike,

Email: ekumena.vosvete@gmail.com, tel: 02 5443 3238, fax: 02 5443 3235


 

späť na hlavnú stránku    home  Home English    home     EN                                                                                             hore

 
.::.   .::.
 .::. ( © 2007 ERCSR