Vyhľadať
Close this search box.

Aktuality

Kostol sv. Anny v Trnave Vážení predstavitelia cirkví, oficiálni hostia tejto ekumenickej pobožnosti, sestry a

Materiál Robte dobro, domáhajte sa práva(Izaiáš 1,17)

V týchto dňoch vyšlo nové číslo štvrťročníka Rozmer – časopisu pre kresťanskú duchovnú orientáciu, ktorý

Úvodná poznámka: Každé valné zhromaždenie Svetovej rady cirkví vydalo posolstvo, ktorého cieľom bolo tlmočiť skúsenosť

V týchto dňoch vyšlo nové číslo štvrťročníka Rozmer – časopisu pre kresťanskú duchovnú orientáciu, ktorý

V týchto dňoch vyšlo nové číslo štvrťročníka Rozmer – časopisu pre kresťanskú duchovnú orientáciu, ktorý