Vyhľadať
Close this search box.

Vyhlásenie Ekumenickej rady cirkví v SR k občanom Slovenska na záver Ekumenických bohoslužieb v rámci Týždňa modlitieb za jednotu kresťanov

Vážení hostia tejto ekumenickej pobožnosti, sestry a bratia vo viere v Pána Ježiša Krista, milí televízni diváci, občania Slovenska!

Naše ostatné stretnutie pri Týždni modlitieb za jednotu kresťanov bolo pred dvoma rokmi v Trnave. Vo Vyhlásení k občanom Slovenska sme vyzývali našich duchovných, aby svoju službu konali s láskou k ľuďom bez rozdielu. Vyzývali sme veriacich, aby žili aktívnu lásku. Vyzývali sme mužov a ženy k poctivému manželskému životu, v ktorom nieto miesta pre násilie, či odcudzenie detí. Vyzývali sme k citlivosti na potreby druhých, k zveľaďovaniu prírodného a kultúrneho dedičstva, k pracovitosti. Odsúdili sme kradnutie, nepoctivosť, internetovú nenávisť. Vyzývali sme k povedomému občianstvu a k účasti na parlamentných voľbách.

Toto všetko vnímame ako autentickú misiu nás samotných, ale i veriacich našich cirkví a náboženských spoločností. Radi by sme boli v tejto misii vierohodní, dôslední a úspešní. Robíme pokánie z toho, ak sa nám to nie vždy darí.

O šesť týždňov neskôr sa naša krajina ocitla v zovretí pandémiou. Každá jedna téma o ktorej sme hovorili, bola preskúšaná pandemickou realitou. Dnes k tomu nechceme povedať nič nové a duchaplné. Cítime, že treba vyrieknuť slová uznania, poďakovania, no i znepokojenia.

Uznanie a poďakovanie patrí zdravotníckemu personálu: lekárom, sestričkám, pracovníkom záchrannej služby a testovacích zariadení. Personálu všetkých typov zariadení sociálnej starostlivosti. Pedagógom na všetkých typoch škôl. Otcom a matkám, ktorí sa snažili i v lockdowne vytvárať prívetivé rodinné prostredie pre členov svojich rodín. Tým, ktorí vyrábali potraviny, distribuovali ich, predávali. Tým, ktorí občanom poskytovali základné služby a pomáhali udržiavať chod spoločnosti. Predstaviteľom a zamestnancom samospráv, vykonávajúcich množstvo protipandemických opatrení.
Všetkým verejným autoritám a odborníkom, ktorí sa snažili nastavovať opatrenia v boji s pandémiou. Príslušníkom Ozbrojených síl – vojakom, polície, hasičského a záchranného zboru, finančnej správe ktorí pomáhali v krízových situáciách.

Keď sa pozrieme do prostredia cirkví a náboženských spoločností, ďakujeme duchovným, ktorí sa snažia v sťažených podmienkach kvalitne slúžiť všetkých členov svojich komunít.
Ďakujeme duchovným – mnohí z nich sú otcovia a matky detí – ktorí v skafandroch dobrovoľne pracovali na COVID oddeleniach a boli pri pacientoch v osudových chvíľach.
Neordinovaným laikom, ktorí zabezpečovali online vysielania, núdzový chod našich zhromaždení, navštevovali chorých a osamelých.
Pracovníkom našich charitatívnych a diakonických zariadení, ktorí neopúšťali svojich klientov.
Duchovným Ústredia Ekumenickej a pastoračnej služby v Ozbrojených silách a ozbrojených zboroch Slovenskej republiky, ktorých účinkovanie zastrešuje Ekumenická rada cirkví už 15 rokov a tiež duchovným Ordinariátu Ozbrojených síl a ozbrojených zborov Slovenskej republiky, za ich podiel na riešení krízových situácií.

Tých, ktorým by sme radi poďakovali a vyjadrili im uznanie, je oveľa viac. Slovensko má svojich anonymných hrdinov. Dokazovali, že nevymizla spolupatričnosť a obetavosť. Prispievali ku zvládnutiu tlaku pandémie. Pre všetkých vyprosujeme Božie požehnanie!

Mnohé nás ale i bolí. Predovšetkým, je nám ľúto každého, komu pandémia zobrala niekoho drahého. Prosíme Pána Boha o útechu každého zarmúteného srdca a rodiny.

Je nám ľúto každého, kto v nemilosrdnom mlyne pandémie zažíval osobné a vzťahové traumy. Kto prišiel o prácu, o podnikanie, o príjem a životné istoty. Prihovárame sa za všetkých týchto ľudí, rodiny, podniky. Apelujeme, aby moderný štát uplatnil nástroje solidarity a pomoci voči nim.

Sme znepokojení tým, koľko zlých emócií, hnevu a frustrácie sa nakopilo v spoločnosti. Ako rastie agresivita, živá i internetová. Agresor nemusí byť prostoduchý človek zbavený súdnosti, ale aj intelektuál s kultivovaným imidžom. Ľudský hriech je všeobecný.

Bolí nás, že pod pojem „občiansky protest“ sa vmestila aj vulgárnosť a násilie. Že debata o pandémii dostala radikálne pozadie a ohrozuje dokonca aj politickú stabilitu.

Deklarujeme, že ako cirkvi a náboženské spoločnosti sme sa snažili prispieť k riešeniu pandémie. Boli sme lojálni voči opatreniam. Dôverovali sme ich odbornosti. Vysvetľovali sme ich a uplatňovali. Boli sme za to i kritizovaní. Pritom sme niesli status obyčajnej prevádzky a tiež zákazy a obmedzenia, aké historicky nemali obdobu.

Bol to náš príspevok pre spoločné dobro. Z hľadiska biblických princípov ale nemôžeme dlhodobo akceptovať, ak vstúpenie do prostredia cirkvi je podmienené splnením zvláštnych zdravotníckych požiadaviek. A ak vzniká jeden zástup, ktorý ich splnil a druhý, na bok vyčlenený zástup, ktorý ich nesplnil. V skutočnosti jestvuje iba jeden zástup – zástup hriešnikov. A jediná požiadavka – túžbu po Bohu. Ľudí chceme chrániť, ale nie za cenu segregácie, ako ju pociťujeme v cirkvi.

Vážení občania Slovenska, kresťania i nie kresťania, cítime sa byť spojení s vami vo vašich životných zápasoch. Žehnáme vám. Prajeme vám i celému nášmu milovanému Slovensku vymanenie sa z pandémie, pokoj, zmierenie a napredovanie.