Vyhľadať
Close this search box.

Vyhlásenie predstaviteľov členských a pozorovateľských cirkví a náboženských spoločností Ekumenickej rady cirkví na Slovensku k vojne na Ukrajine

24. februára 2022 vojská Ruskej federácie napadli Ukrajinu. Útok vzbudil hrôzu svojou nečakanosťou a intenzitou. Považujeme ho za akt agresie voči suverénnemu a zvrchovanému štátu. Počínanie Ruska odmietame a odsudzujeme.
Vyjadrujeme hlbokú sústrasť Ukrajincom. Cítime so všetkými, ktorí sú vojnou zasiahnutí, a to bez rozdielu. Je nám nesmierne ľúto každej ľudskej obete a surového ničenia materiálnych hodnôt.
Prosíme a vyzývame široké ekumenické spoločenstvo kresťanov na Slovensku k neustávajúcim modlitbám o ukončenie ruskej vojenskej agresie, o mier na Ukrajine a o spravodlivé vyriešenie naliehavých politických, národnostných a bezpečnostných otázok, ktoré destabilizujú tento región.
Rovnako prosíme a vyzývame členov našich miestnych spoločenstiev, aby otvorili srdcia i ruky na pomoc tým, ktorí utekajú pred vojnou. Buďme štedrí, obetaví a nápomocní.
S nevýslovným smútkom nad hrôzou vojny, so srdcami otvorenými k pomoci blížnym a so stálou nádejou v Bohu prosíme: Pane, daruj mier medzi bojujúce strany na Ukrajine!
Za predstaviteľov členských a pozorovateľských cirkví a náboženských spoločností Ekumenickej rady cirkví na Slovensku,

Ivan Eľko, generálny biskup ECAV na Slovensku, predseda ERC na Slovensku,
Ján Szöllös, Bratská jednota baptistov na Slovensku, podpredseda ERC na Slovensku.