Vyhľadať
Close this search box.

„Výzva konať spolu“: Posolstvo 11. Valného zhromaždenia Svetovej rady cirkví, Karlsruhe, Nemecko

Úvodná poznámka:
Každé valné zhromaždenie Svetovej rady cirkví vydalo posolstvo, ktorého cieľom bolo tlmočiť skúsenosť zhromaždenia a inšpirujúcu povahu jeho práce. Ponúkame toto posolstvo k prečítaniu v každom cirkevnom zbore našich členských cirkví a odpublikovaniu vo všetkých cirkevných médiách. Dúfame, že toto posolstvo bude preložené do množstva jazykov a hojne použité. Bolo by dobré, aby sa o ňom diskutovalo, aby ho ľudia rozoberali, uvažovali nad ním, a modlili sa vychádzajúc z neho, lebo predstavuje úvahy a modlitby viac ako 4000 ľudí, ktorí sa zúčastnili zhromaždenia, zatiaľ čo hľadáme cestu k jednote, ktorú Kristus ponúka. Zverujeme vám teraz toto posolstvo s prosbou, aby ste ho odovzdali všetkým kresťanom a ľuďom dobrej vôle, aby sme sa spolu mohli zjednotiť v objavovaní toho, ako Kristova láska pohýna svet k zmiereniu a jednote.

Výzva konať spolu
„Veď nás ženie Kristova láska“ (2Kor 5,14)

Celý text (preklad)

„Výzva konať spolu.“ Posolstvo 11. Valného zhromaždenia Svetovej rady cirkví

Svetová rada cirkví je spoločenstvo 352 členských cirkví vo viac ako 120krajinách sveta. Reprezentujú vyše 560 miliónov kresťanov. Je to najväčšie a najrozmanitejšie spoločenstvo cirkví na svete a počet jej členských cirkví stále rastie. Svetová rada cirkví je spoločenstvom cirkví, ktoré na základe Písma Svätého vyznávajú Pána Ježiša Krista ako Boha a Spasiteľa. Svetová rada cirkví vznikla po 2. svetovej vojne v roku 1948 a naša cirkev patrí medzi zakladajúce cirkvi.

Úvodná poznámka:
Každé valné zhromaždenie Svetovej rady cirkví vydáva posolstvo, ktorého cieľom je tlmočiť skúsenosť zhromaždenia a inšpirujúcu povahu jeho práce. Zverujeme vám teraz toto posolstvo s prosbou, aby ste ho odovzdali všetkým kresťanom a ľuďom dobrej vôle, aby sme sa spolu mohli zjednotiť v objavovaní toho, ako Kristova láska pohýna svet k zmiereniu a jednote.

Celý text (preklad)

Originálne texty:

Posolstvo 11. Valného zhromaždenia SRC:
https://www.oikoumene.org/resources/documents/message-of-the-wcc-11th-assembly-a-call-to-act-together

Vyhlásenie o jednote:
https://www.oikoumene.org/resources/documents/unity-statement-of-the-wcc-11th-assembly