Vyhľadať
Close this search box.

Apoštolská cirkev

Apoštolská cirkev na Slovensku je evanjelikálna cirkev letnično-charizmatického smeru. Je súčasťou celosvetového cirkevného spoločenstva Assemblies of God, ktoré spolu s ostatnými letničnými a charizmatickými cirkevnými spoločenstvami má asi 300 miliónov členov – znovuzrodených kresťanov.

História a základná charakteristika cirkvi

Počiatky Apoštolskej cirkvi na Slovensku siahajú do roku 1907. V tomto roku boli v oblasti Vysokých Tatier a západného Slovenska sformované domáce zbory, ktorých členovia v roku 1924 zažili skúsenosť krstu Duchom Svätým a vytvorili prvé spoločenstvá Apoštolskej viery na Slovensku. Apoštolská viera na Slovensku bola mnoho rokov nepriamo ovplyvňovaná Apoštolskou misiou – založenou v roku 1906 v Portlande, ktorá pravidelne posielala do miestnych cirkevných zborov slovenskú literatúru a noviny. Niektorí z kazateľov týchto zborov boli v priamom kontakte s účastníkmi duchovného prebudenia na Azusa Street v Los Angeles – USA a s duchovným prebudením v Nórsku.

Napriek tomu, že jednotlivé cirkevné zbory dôsledkom misijného pôsobenia rástli, Apoštolská cirkev na Slovensku nepožiadala pred druhou svetovou vojnou o registráciu a tak v roku 1948, keď prišli k moci komunisti, veriaci z týchto zborov začali mať problémy. Boli považovaní za ilegálnu sektu, prenasledovaní a obmedzovaní až do roku 1977, keď bola prijatá Ústava Apoštolskej cirkvi na Slovensku a cirkev sa stala štátom uznanou. Počas celého tohto obdobia cirkev rástla, a to napriek izolácii od bratov a sestier vo svete. Prelomom v živote cirkvi bol rok 1989, keď príchod demokracie umožnil neskrývaný vnútorný život a misijné pôsobenie cirkvi. V tomto období mala Apoštolská cirkev šesť cirkevných zborov.

Apoštolská cirkev na Slovensku má v súčasnosti 39 zborov a 27 kazateľských staníc a okolo 6000 účastníkov bohoslužieb, spolu s deťmi a návštevníkmi.

Poslanie a misijné ciele

Cirkev vníma svoje poslanie v misijnom budovaní zborov na miestach, kde dobrá správa evanjelia Ježiša Krista ešte neprenikla. Chce slúžiť svojim veriacim, aby všetkých pripravila a vystrojila pre plnohodnotný a Bohom požehnaný život služby.

Víziou Apoštolskej cirkvi na Slovensku je zasiahnuť evanjeliom celé Slovensko i Slovákov v zahraničí a vychovávať učeníkov, ktorí žijú a slúžia v miestnych zboroch

 

Apoštolská cirkev na Slovensku

Mgr. Ing. Pavol Zsolnai, biskup

Sreznevskeho 2, 831 03 Bratislava

tel: 00421 948 592 562

e-mail: pavol.zsolnai(@)acsr.sk

www.acsr.sk