Vyhľadať
Close this search box.

Stretnutie Riadiaceho výboru ERC v SR

Dňa 15. mája 2024 sa uskutočnilo plánované stretnutie Riadiaceho výboru ERC v SR, na ktorom sa preberali, okrem ďalších vecí, otázky týkajúce sa Ústredia Ekumenickej pastoračnej služby v OS a OZ SR. O situácii v Ústredí EPS informoval členov Riadiaceho výboru generálny duchovný plk. Viktor Sabo.
O stretnutí so štátnym tajomníkom MZ SR Ladislavom Slobodníkom v súvislosti so službou duchovných v zdravotníckych zariadeniach informoval členov RV podpredseda ERC v SR Ján Szöllös.
Jedným z bodov programu stretnutia bola rozlúčka a privítanie nového zástupcu Cirkvi bratskej. Pri tejto príležitosti predstavil predseda Rady Cirkvi bratskej Štefan Evin svojho nástupcu, nového predsedu Rady Cirkvi bratskej Milana Mitanu, ktorý ho nahradí v Riadiacom výbore ERC.
Účastníci stretnutia využili túto príležitosť na to, aby sa slovami predsedu ERC a generálneho biskupa ECAV Ivana Eľka poďakovali Števkovi Evinovi za jeho dlhoročnú a plodnú prácu v prospech ERC. Na záver odovzdal predseda ERC v mene celého kolektívu Riadiaceho výboru ERC menovanému pamätný darček.
Po skončení rokovania poprosil predseda ERC podpredsedu ERC Janka Szöllösa o modlitbu, ktorá ukončila stretnutie.

Ladislav Krpala GT ERC v SR