Vyhľadať
Close this search box.

Noc otvorených kostolov 2024

Vážení a milí priaznivci Ekumenickej rady cirkví v SR,
na dvere nám už pomaly klope podujatie, ktoré by nám malo pripomenúť, že naše srdce je otvorené všetkým ľuďom dobrej vôle a všetkému dobrému. Všetci to v tejto neľahkej dobe potrebujeme. Blíži sa Noc otvorených kostolov 2024.
V tomto roku bola Ekumenická rada cirkví v SR po prvý raz vyzývateľom k účasti na podujatí v spolupráci s Evanjelickou cirkvou a. v. na Slovensku a s Viedenskou rímskokatolíckou arcidiecézou.
Som rád, že sa nám prihlásili prvé lastovičky – farnosti, ktoré otvárajú svoje srdcia a rady privítajú dňa 7. júna 2024 svojich návštevníkov.
Sú to:

Cirkevný zbor Bratskej jednoty baptistov v Bratislave na ulici Palisády 27A
Cirkevný zbor Starokatolíckej cirkvi v Nitre na Chrenovskej ulici 8/15
Občianske združenie Kostolisko farnosť Modrý Kameň, Kaplnka sv. Anny, Dolné Strháre
Kostol Nanebovzatia Panny Márie, Banská Bystrica
Katedrála sv. Františka Xaverského, Banská Bystrica
Cirkevný zbor ECAV Banská Bystrica, Lazovná ul.
Cirkevný zbor ECAV Koceľovce
Cirkevný zbor ECAV Zemianske Kostoľany a Prievidza
Cirkevný zbor ECAV Nová Dubnica
Cirkevný zbor ECAV Rusovce
Cirkevný zbor ECAV Bratislava – Prievoz
Synagóga, mesto Levice
Cirkevný zbor Reformovanej kresťanskej cirkvi, Levice
Kostol Ducha Svätého, Levice
Kostol sv. Michala, Levice
Kostol sv. Jozefa, Levice
Cirkevný zbor ECAV Levice, Veľký evanjelický kostol
Cirkevný zbor Cirkvi bratskej, Zborový dom Levice
Cirkevný zbor ECAV Banská Štiavnica
Cirkevný zbor ECAV Plavé Vozokany

Predpokladám, že niektoré farnosti sa zaregistrovali na iných webových stránkach, takže ich nevedieme v našej evidencii. No tým farnostiam, ktoré sa prihlásili na našich alebo evanjelických kontaktných adresách, by som sa chcel touto cestou úprimne poďakovať za ich ochotu a podporu. Program podujatí ECAV je dostupný na nasledujúcej webovej stránke, prípadné detailnejšie informácie vám určite poskytnú zúčastnené farnosti. https://www.ecav.sk/public/events
Pevne verím, že v budúcich rokoch pri dobrom zdraví a Božom požehnaní bude takýchto lastovičiek iba pribúdať.
Za spoluprácu ďakujem Janke Nunvářovej, tlačovej tajomníčke GBÚ ECAV ako aj Mag. Markusovi Poriesovi projekčnému vedúcemu a pani Vere Rieder zodpovednej za komunikáciu a design z Viedenskej rímskokatolíckej arcidiecézy.
Ladislav Krpala GT ERC v SR

Noc kostolov viac: https://apsida.sk/c/1971/noc-kostolov-v-roku-2024