Vyhľadať
Close this search box.

Vyhlásenie členských a pozorovateľských cirkví a náboženských spoločností ERCSR k 75. výročiu nástupu komunizmu k moci v Československu, 1948 – 2023

My, predstavitelia členských a pozorovateľských cirkví Ekumenickej rady cirkví v Slovenskej republike, považujeme prevzatie moci komunistami v Československu dňa 25. februára 1948, za jeden z najvýznamnejších, no zároveň najtemnejších dátumov 20. storočia a vôbec novodobých dejín Slovenska a rovnako i Česka. Považujeme za dôležité aj dnes pripomínať, aká bola skutočná tvár tohto údajne sociálne a […]

Vyhlásenie Ekumenickej rady cirkví v SR k občanom Slovenska na záver Ekumenických bohoslužieb v rámci Týždňa modlitieb za jednotu kresťanov / Trnava, 22.1.2023

Kostol sv. Anny v Trnave Vážení predstavitelia cirkví, oficiálni hostia tejto ekumenickej pobožnosti, sestry a bratia, milí televízni diváci, občania Slovenska! Je za nami rok 2022. Na chvíľu sa ešte obzeráme za ním. Pamätáme, že 22. februára sa skončil núdzový stav. Cirkvi patrili k najlojálnejším partnerom štátu pri dodržiavaní proticovidových opatrení. Chceli sme prispieť k […]

„Výzva konať spolu“: Posolstvo 11. Valného zhromaždenia Svetovej rady cirkví, Karlsruhe, Nemecko

Úvodná poznámka: Každé valné zhromaždenie Svetovej rady cirkví vydalo posolstvo, ktorého cieľom bolo tlmočiť skúsenosť zhromaždenia a inšpirujúcu povahu jeho práce. Ponúkame toto posolstvo k prečítaniu v každom cirkevnom zbore našich členských cirkví a odpublikovaniu vo všetkých cirkevných médiách. Dúfame, že toto posolstvo bude preložené do množstva jazykov a hojne použité. Bolo by dobré, aby […]

Modlitby za Ukrajinu

Ekumenické fórum Európskych kresťanských žien, ktorého je členom Ekumenická rada cirkví v SR – Ženská komisia, sa v podvečer 6.3.2022 stretlo v online priestore, aby piesňami a modlitbami vyjadrilio svoju podporu Ukrajine. V rámci stretnutia Ukrajinské sestry referovali aj o ich súčasnej situácii. Ukrajina sa spolieha na našu modlitebnú i materiálnu podporu. Zúčastnené ženy z […]