logo ERCEkumenická rada cirkví v SR


Ponuka produktov Microsoft v rámci zmluvy Academic Select

Ekumenická rada cirkví v SR vykonávacou prihláškou pristúpila ku zmluve Academic Select, ktorá umožňuje nákup vybraných produktov Microsoft so zľavou. Platnosť zmluvy je predĺžená na neurčito.

Oprávnenie nakupovať produkty prostredníctvom tejto zmluvy majú všetky organizačné jednotky členských cirkví alebo cirkví so štatútom pozorovateľa v Ekumenickej rade cirkví v SR, ktoré majú právu subjektivitu, alebo právnické osoby, ktorých právna subjektivita je odvodená od niektorej z týchto cirkví. Konkrétne ide o tieto cirkvi:

 • Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku,

 • Reformovaná kresťanská cirkev na Slovensku,

 • Pravoslávna cirkev na Slovensku,

 • Evanjelická cirkev metodistická, Slovenská oblasť,

 • Bratská jednota baptistov v Slovenskej republike,

 • Cirkev bratská v Slovenskej republike,

 • Cirkev československá husitská na Slovensku,

 • Starokatolícka cirkev na Slovensku,

 • Cirkev adventistov siedmeho dňa, Slovenské združenie,

 • Apoštolská cirkev na Slovensku,

 • Konferencia biskupov Slovenska (Rímskokatolícka cirkev a Gréckokatolícka cirkev)

Oprávnenie sa netýka cirkevných škôl, ktoré majú právo nakupovať produkty Microsoft prostredníctvom rezortu školstva.


O p
ostupe pri nadobudnutí vybraného produktu Vás bude informovať manažér Microsoft licencií:

 

Pre bližšie informácie prosíme kontaktovať:

Vladimír Hricka

Produktový manažér

AutoCont SK a.s.

Einsteinova 24, 851 01 Bratislava

Tel.: +421 2 3278 8811, GSM: +421 905 414 124

E-mail: vladimir.hricka@autocont.sk

www.autocont.sk

Prípadný vzor objednávky:

Objednávateľ:

Názov organizácie:

Adresa:

Kontaktná osoba:

Telefonický kontakt:

IČO:

Bankové spojenie:

 

 

Dátum a miesto vystavenia objednávky:

 

Vec: Objednávka

 

 

Objednávame u Vás

Názov produktu:

 

Počet objednávaných kusov:

 

Kód  produktu:

 

Jazyková verzia produktu:

 

 

Meno a podpis zodpovednej osoby

PečiatkaVýber ponúkaných produktov:

Názov produktu  Product Family Jazyk
Office Standard 2019 54 Office  Standard Single Language
Office Professional Plus 2019 70 Office Professional Plus Single Language

Uvedená tabuľka predstavuje len výber ponúkaných produktov a orientačné ceny. Kompletná ponuka je k dispozícii v elektronickom formáte u správcu Microsoftu, projektového manažéra. Ceny sa menia sa každý mesiac. Cena sa uvádza bez DPH.

Licencie je možné zakúpiť aj na jednotlivé programy v rámci balíka Office (Word, Excel, Power Point, Outlook, Access a pod.). Ceny sa pohybujú medzi 12 - 30 €uro (závisí od produktu).

Je možné zakúpiť aj licenciu na staršie produkty ale za cenu nových.

Operačný systém Windows (najvyššiu aktuálnu verziu) nie je možné zakúpiť. Je možné dokúpiť len upgrade, ktorého predchodcom musí byť legálny operačný software Windows nižšej verzie s licenciou.

 

Bližšie informácie na požiadanie na adrese:

 

Ekumenická rada cirkví v SR

Palisády 48

811 06 Bratislava

tel: 0903/195-884

hovorkova@ekumena.sk

 

 

späť na hlavnú stránku    home  Home English    home     EN                                                                                             hore

 
.::.   .::.
 .::. ( © 2007 ERCSR