logo ERCEkumenická rada cirkví v SR


Program: Centrum pre štúdium siekt

 

Centrum pre štúdium siekt (CŠS) vzniklo ako špecializované odborné pracovisko Ekumenickej rady cirkví v SR v júni 2001. Zaoberá sa problematikou siekt, kultov a nových náboženských hnutí, ale i javmi, ktoré s nástupom novej religiozity bezprostredne súvisia. Jeho poslaním je na základe odborného monitoringu a analýzy súčasnej náboženskej domácej a zahraničnej scény verejnosti sprístupňovať objektívne a kvalifikované informácie a poradenstvo v rámci uvedenej oblasti.

Pri CŠS pôsobí aj Ekumenická spoločnosť pre štúdium siekt (občianske združenie založené r. 1995). Spoločne vydávajú štvrťročník Rozmer – časopis pre kresťanskú duchovnú orientáciu. Toto odborné periodikum obsahuje príspevky o mnohých náboženských kultoch, ale tiež svedectvá, rozhovory, reportáže, spravodajstvo, listáreň, recenzie a bibliografiu odbornej literatúry a iné zaujímavé rubriky. Ich autormi sú renomovaní tuzemskí a zahraniční experti z rôznych spoločensko-vedných oblastí: teológovia, religionisti, psychológovia a psychiatri, sociológovia a iní, pretože fenomén siekt je problémom celospoločenským a viac či menej sa dotýka každého z nás. Redakcia spolupracuje s podobne orientovanými časopismi vychádzajúcimi vo viacerých európskych krajinách.

Okrem toho CŠS realizuje pre odbornú i laickú verejnosť osvetové prednášky, semináre a konferencie s medzinárodným zastúpením. Spolupracuje s členskými cirkvami ERC a Konferenciou biskupov Slovenska, s tuzemskými a zahraničnými poradenskými centrami, redakciami, inštitúciami a uznávanými špecialistami. Vlastní archív odbornej literatúry a videodokumentačných nahrávok. Poskytuje bezplatné poradenstvo tak pre jednotlivcov, ako i pre cirkevné a štátne inštitúcie.

 


 

Kontaktná adresa:

Redakcia časopisu ROZMER

Svoradova 3

811 03 Bratislava 1

Tel.: 02 / 2072 2838

E-mail: rozmer(zavináč)sekty.sk

Web: http://www.rozmer.sk

 

 

späť na hlavnú stránku    home  Home English    home     EN                                                                                             hore

 
.::.   .::.
 .::. ( © 2007 ERCSR