logo ERCEkumenická rada cirkví v SR


Mládežnícka komisia

Mládežnícka komisia Ekumenickej rady cirkví v Slovenskej republike je poradným a iniciatívnym orgánom ERC SR v otázkach definovania priorít pre prácu s mládežou v rámci ERC SR a tvorby spoločných ekumenických mládežníckych projektov a programov. Komisia funguje od roku 2000.

Komisia je členom Ecumenical Youth Council in Europe (EYCE)

 

Ciele a misia:

  • Systematická práca s mladými ľuďmi

  • Misia – oslovovanie mladých ľudí – nekresťanov

  • Výchova a vzdelávanie nových vedúcich

  • Práca s okrajovými (marginálnymi ) skupinami mládeže so zameraním na ľudskú dôstojnosť, demokratické práva a princípy, plnšie zapojenie do života cirkví a spoločnosti.

  • Obhajoba kresťanských hodnôt vo verejnom živote a v spoločnosti - podpora svedectva, služby a šírenia evanjelia

 

Úlohou komisie je:

  1. Sprostredkovávať výmenu informácií

  2. Navrhovať a vypracovávať spoločné ekumenické projekty (súhrnné a pilotné)

  3. Poskytovať pomoc a poradenstvo a servis pri tvorbe a písaní programov a projektov ( po formálnej aj obsahovej stránke)

  4. Vyvíjať a iniciovať ďalšie aktivity na podporu a rozvoj práce s mládežou, pripomienkovanie a účasť na tvorbe zákonov, lobbying v grantových programoch pre Ministerstvo školstva v iných nadáciách a grantoch.

  5. Určovať priority v práci s mládežou v rámci ERC SR

Členstvo v komisii:

Členstvo v komisii vzniká na základe poverenia príslušnej cirkvi po schválení Riadiacim výborom ERCSR.

Realizované aktivity od roku 2000:


Niektoré súbory sú komprimované programom WinZip, ktorý si môžete bezplatne stiahnuť z adresy www.winzip.com. Súbory PDF, ktoré majú ikonu , je možné prezerať pomocou bezplatného programu Adobe Acrobat Reader. Ak ho nemáte nainštalovaný, stiahnite si ho z www.adobe.com.

 

späť na hlavnú stránku    home  Home English    home     EN                                                                                             hore

 
.::.   .::.
 .::. ( © 2007 ERCSR