logo ERCEkumenická rada cirkví v SR


Ekuména vo svete -  prepis relácií - marec 2009


Ekuména vo svete 12/2009

Odvysielané na stanici Rádio Slovensko, 25. marca 2009 o 19:20

 

Zasadala Centrálna konferencia Evanjelickej cirkvi metodistickej

4. februára a 11. – 14. marca 2009 – UMC-Europe/EMK-Schweiz

11. – 15. marca sa v Bülachu vo Švajčiarsku konalo stretnutie 16. Centrálnej konferencie Evanjelickej metodistickej cirkvi v Strednej a južnej Európe. Predchádzalo mu dvojdňové stretnutie výkonného výboru konferencie. Zúčastnilo sa ho okolo 130 delegátov a hostí z 15 európskych krajín, ale tiež zo Spojených štátov amerických a severnej Afriky. Zaoberalo sa teologickými, misionárskymi, cirkevno-právnymi, liturgickými a ďalšími otázkami. Jeho dôležitou súčasťou boli aj spoločné bohoslužby a štúdium Biblie. Hlavnou témou konferencie bolo „Hľadajte Boha, tak budete žiť – Metodistická cesta“. 

Stretnutie otvorili slávnostné Služby Božie s Večerou Pánovou, na ktorých kázal biskup Patrick Streiff. 12. marca predložil biskup Streiff správu o svojom 4-ročnom pôsobení vo funkcii, v ktorej hovoril aj o víziách pre prácu cirkvi v nadchádzajúcich rokoch. Biskup v správe okrem iného povzbudil cirkev, aby žila svoje misijné poslanie a aby posilňovala metodistickú identitu vychádzajúc zo stredu evanjelia. Podľa zakladateľa metodistov Johna Wessleyho má byť centrálnou téma lásky, „lásky Božej k nám a našej odpovede v láske k Bohu a k blížnym“.  

Na správu odzneli reakcie hostí z ekumenických organizácií. Medzi nimi tajomník pre komunikáciu a informácie Konferencie európskych cirkví reverend Luca Negro zdôraznil, že dnes stojí v popredí záujmu cirkví hľadanie identity. To vedie ľahko smerom od ekumény. Hľadanie identity z hĺbky evanjelia, ako to predložil biskup Streiff, je však s ekuménou kompatibilné. Láska a rozličné dary jednotlivých cirkví, ktoré sa navzájom dopĺňajú, pri tom stoja v strede. Dnes ide neraz o „ekuménu profilu“ namiesto doterajšej „ekumény zbližovania“. „Metodisti takto ukazujú zdravú cestu vlastnej identity, ktorá nie je v opozícii k iným identitám“, povedal reverend Negro. 

Jedným z vrcholov stretnutia bolo potvrdenie biskupa Streiffa vo funkcii a rozhodnutie o jeho voľbe na doživotie. Konferencia o ňom rozhodla jednoznačnou väčšinou 13. marca.  Stretnutia Centrálnej konferencie Evanjelickej cirkvi metodistickej v strednej a južnej Európe sa konajú raz za 4 roky. Centrálna konferencia je najvyšším rozhodovacím orgánom oblasti biskupstva.

Evanjelická cirkev metodistická v strednej a južnej Európe má 36 000 členov. Bohoslužby sa slávia 20 rôznych jazykoch. Biskupské územie zahŕňa 7 výročných konferencií v 15 krajinách Európy a severnej Afriky. Stredná a južná Európa je jedným zo 4 biskupských oblastí v Európe.

Neďaleko miesta, kde bol pokrstený Ježiš, otvorili baptisti krstiace centrum

18. – 22. marca 2009 – BWA/ bwavisit.blogspot.com

Viac ako 120 ľudí bolo pokrstených v rieke Jordán v piatok 20. marca pastormi Jordánskej únie baptistov. Krst bol vyvrcholením osláv, v ktorých bolo Krstiace centrum pri Betánii za Jordánom odovzdané k požehnanému používaniu baptistom a ďalším evanjelikálnym kresťanom. Centrum sa nachádza neďaleko miesta, kde údajne Ján Krstiteľ pokrstil Ježiša.  

Generálny tajomník Svetovej aliancie baptistov, reverend Neville Callam v hlavnom príhovore počas slávnosti vyjadril nádej, že „vody Jordánu uhasia ochromujúci oheň beznádeje, ktorý horel v srdciach tých, ktorí nepoznali Boha.“ Oslavy sa zúčastnili aj bývalý britský premiér Tony Blair, kráľ Abdullah II. bin Al Hussein a princ Ghazi Bin Mohammed.  

Kráľ Abdullah ponúkol v septembri 2007 prezidentovi Svetovej aliancie baptistov Davidovi Coffeymu pozemok, na ktorom dnes stojí centrum. Princ Ghazi je dnes predsedom dozornej rady krstiaceho centra. Na oslavách sa zúčastnili aj vrcholní predstavitelia Európskej baptistickej federácie – predseda Toma Magda a generálny tajomník Tony Peck. 

Generálny tajomník Svetovej aliancie baptistov Neville Callam pricestoval do Jordánska už v stredu večer 18. marca. Nasledujúci deň 19. marca poobede sa v hlavnom meste Jordánska Ammáne zúčastnil sa s viacerými predstaviteľmi baptistov stretnutia s moslimskými učencami, na ktorom diskutovali o nedávnej odpovedi baptistov na list 138 moslimských učencov adresovaný 27 kresťanským vodcom po celom svete, vrátane prezidenta Svetovej aliancie baptistov Dafida Coffeyho. List z októbra 2007 s názvom „Spoločné slovo medzi nami a vami“ vyzýval kresťanských vodcov k dialógu s moslimami v spoločnom úsilí o svetový mier. Odpoveď baptistov, ktorú predstavil vedúci komisie pre vierouku a medzicirkevnú spoluprácu, profesor Paul Fiddes, vyvolala živú a srdečnú diskusiu medzi prítomnými baptistami a moslimami. 

V sobotu 21. marca odcestoval reverend Neville Callam na pastorálnu návštevu do Izmiru, biblického mesta Smyrna v Turecku, kde v nedeľu kázal na bohoslužbách v baptistickom zbore.

Odpustky môžu napomôcť jednote kresťanov – tvrdí kardinál Kasper

Rím, 10. marca 2009 – ENI

Pred piatimi storočiami boli odpustky hlavnou príčinou nesúhlasu medzi pápežstvom a nasledovníkmi Martina Luthera, dnes však môžu pomôcť kresťanskej jednote, tvrdí kardinál Kasper, predseda Pápežskej rady pre napomáhanie jednoty kresťanov.

Podľa katolíckeho učenia, udelenie odpustkov cirkvou – obyčajne za dobré skutky alebo zvláštnu zbožnosť jednotlivcov – umožňuje skrátenie času v očistci, mieste, kde sa duše očisťujú pred vstupom do neba.

„Podráždenosť protestantov vo vzťahu k pokračujúcej praxi odpustkov v Katolíckej cirkvi je pochopiteľná“, napísal kardinál 7. marca vo Vatikánskom denníku „L'Osservatore romano“. „Dnešní katolícki historici však takisto priznávajú, že v stredoveku prichádzalo k vážnym zneužitiam odpustkov“. 

Hrubé zneužívania cirkvou, ktorá ich dávala za peniaze, boli hlavnou príčinou Lutherových snáh o reformu Katolíckej cirkvi v 16. storočí. Luther túto prax ostro kritizoval v 95 výpovediach, ktoré 31. októbra 1517 pribil na dvere chrámu vo Wittenbergu.

Podľa kardinála, odpustky, správne porozumené, nie sú prekážkou viery. Naopak, ukazujú milosť Božiu skrze cirkev voči kajúcemu hriešnikovi. Kasperov článok nasledoval po oznámení pápeža Benedikta XVI. o udelení „úplných odpustkov“ veriacim, ktorí navštívia počas Roku Svätého Pavla (jún 2008 – jún 2009) Baziliku Svätého Pavla za hradbami v Ríme.

Pápežská rada pre napomáhanie jednoty kresťanov usporiadala v roku 2001 sympózium, ktorého sa zúčastnili aj evanjelickí a reformovaní teológovia, a na ktorom bolo vysvetlené dnešné katolícke chápanie odpustkov. „Dnes už viac odpustky nie sú vo svojej praxi to, čo boli v 16. storočí“, potvrdil kardinál.  

V roku 1967 pápež Pavol VI. vysvetlil pravý význam odpustkov. Majú byť pripomienkou, že všetky ľudské bytosti potrebujú spasenie, „ktoré môže prísť len skrze Ježiša Krista“, doplnil najvyšší ekumenický predstaviteľ Vatikánu.

Futbaloví fanúšikovia zamilovaní do Krista

Florencia, 13. marca 2009 - Chiesa Evangelica Valdese – Comunità di Firenze

Skupina protestantov z talianskej Florencie, medzi ktorými sú valdénci a adventisti, založila združenie „Fialová s Ježišom“. Fialová je farba futbalového klubu Florencie AC Fiorentina, ktorý je momentálne na 5. mieste v tabuľke Série A najvyššej talianskej futbalovej súťaže. Združenie chce hovoriť o Kristovi a zvestovať evanjelium na jednom z najobľúbenejších miest talianskej spoločnosti – futbalovom štadióne.  

„Rozhodli sme sa spojiť to, že sme kresťania a zamilovaní do Ježiša s našim zapálením pre Fiorentinu. Chceme podporovať fialové družstvo neobyčajným a možno inovatívnym spôsobom. Naša asociácia sa zrodila z viery v Krista a vášne pre Fiorentinu, ale je samozrejme otvorená pre všetkých, ktorí chcú žiť ako futbaloví fanúšikovia vo svetle lásky a zvesti evanjelia“, hovorí jeden zo zakladateľov, Davide Roberto Papini.  

Jednou z najbližších iniciatív združenia chcú byť spoločné modlitebné chvíľky, alebo vo všeobecnosti bratské stretnutia, fanúšikov súperiacich družstiev pred každým zápasom Fiorentiny. Prvé modlitebné stretnutia by sa mali uskutočniť v máji pred zápasmi Fiorentiny so Sampdoriou (17. mája) a s AC Miláno (31. mája).

Cirkvi na Madagaskare uprostred udalostí politickej krízy

Ženeva, 17. – 19. marca 2009 – WARC/ENI

Prezident najväčšej protestantskej cirkvi na Madagaskare apeloval 17. marca opakovane prostredníctvom rozhlasového vysielania na kresťanských vojakov v armáde, aby sa nedopustili násilia a vraždy.

„Žiadal som kresťanov v armáde, aby pamätali na to, že sú pokrstení a že nesmú zabíjať ani prijať rozkazy od nadriadených k zabíjaniu.“, povedal reverend Lala Rasendrahasina v telefonickom rozhovore z hlavného mesta ostrovného štátu v Indickom oceáne – Antananariva.

Cirkev Ježiša Krista na Madagaskare je súčasťou iniciatívy Kresťanskej rady cirkví Madagaskaru, ktorá chce sprostredkovať mierové riešenie násilím poznačenej politickej krízy, ktorá už od svojho vypuknutia koncom januára zanechala 135 obetí na životoch. Dôvodom krízy, ktorá sa už dnes dá nazvať štátnym prevratom, sú diskusie okolo demokratickej reformy. Organizácia spojených národov napomáhala plánovanie stretnutia všetkých politických strán a občianskej spoločnosti, na ktorom by cirkvi zohrali úlohu mediátora.

V ten istý deň, kedy sa stretli predstavitelia Kresťanskej rady cirkví Madagaskaru, 17. marca, prezident krajiny Marc Ravalomanana oznámil svoje odstúpenie z funkcie. Odstúpenie bolo reakciou na kampaň opozičného lídra Andry Rajoelina. Odstupujúci prezident krajiny zastáva v protestantskej cirkvi vysokú laickú funkciu poddozorcu.

Krátko na to neznáme armádne zložky zatkli reverenda Rasendrahasina. Podľa informácií čínskej spravodajskej agentúry boli v tom istom čase zajatí aj 4 členovia armádneho komisariátu, ktorým prezident krajiny pri svojej demisii odovzdal moc.

Prezident protestantskej cirkvi, reverend Rasendrahasina, ktorý bol po krátkom čase prepustený, už predtým hovoril, že situácia je veľmi napätá aj pre ľudí v cirkvi. Jemu samotnému sa už 2 krát vyhrážali, že vypália jeho dom. Spolu s ďalšími pastormi si museli najať osobnú ochranku.

Cirkev Ježiša Krista na Madagaskare má 3,5 milióna členov z celkového počtu 20 miliónov obyvateľov Madagaskaru, a je členom Svetového reformovaného zväzu.

18. marca Svetový reformovaný zväz a Rada pre svetovú misiu, ktorá sídli v Londýne, vydali spoločné vyhlásenie, v ktorom apelovali na upokojenie situácie na Madagaskare po zmene vlády.

„V tejto chvíli máme starosť o pokoj a blaho všetkých obyvateľov Madagaskaru. Vyzývame všetky strany, aby vzali do úvahy vôľu ľudí pri hľadaní najlepšieho spôsobu, ako zaistiť dobrú vládu teraz i do budúcnosti.“, povedal vo vyhlásení reverend Setri Nyomi, generálny tajomník Svetového reformovaného zväzu.

Generálny tajomník Rady pre svetovú misiu Desmond van der Water dodal: „Sme si vedomí úlohy, ktorú kresťanské cirkvi na Madagaskare v tejto dobe môžu zohrať v úsilí o zmierenie, a modlíme sa o múdrosť a porozumenie, ktoré by viedli ich cestu.“ „Prosíme naše členské cirkvi po celom svete, aby mysleli vo svojich modlitbách na cirkvi a všetkých ľudí Madagaskaru.“, doplnil reverend Setri Nyomi.

Výročné stretnutie Komisie „Cirkev a spoločnosť“ sa konalo na mieste založenia KEK-u

Brusel, 10. a 16. marca 2009 – CEC

11. – 15. marca sa konalo výročné stretnutie Komisie „Cirkev a spoločnosť“ Konferencie európskych cirkví. 26-členná komisia spolu s pracovníkmi ústredia a zástupcami partnerských organizácií sa stretla na Pobreží Nyborgu v Dánsku, kde sa v roku 1959 zhromaždili predstavitelia 45 cirkví, aby na prvom valnom zhromaždení založili Konferenciu európskych cirkví.

„Dánsko bolo v roku 1959 počas studenej vojny považované za dostatočne neutrálnu krajinu, cirkvi sa tam teda mohli stretnúť, aby spolupracovali pre dobro spoločnosti“, povedala Anthea Cox, spolumoderátorka Komisie. 

Komisia „Cirkev a spoločnosť“ na svojom výročnom stretnutí zhodnotila činnosť za posledných 6 rokov, vrátane úlohy sprostredkovateľa vzťahov medzi cirkvami a európskymi inštitúciami. Takisto diskutovala o strategických cieľoch a pracovnom programe na obdobie rokov 2009-2015. Súčasťou stretnutia boli prípravy na 13. valné zhromaždenie Konferencie európskych cirkví, ktoré bude v júli v Lyone vo Francúzsku. Komisia tiež pripravila list pre Radu Európy pri príležitosti jej 60. výročia.

Stretnutie vyvrcholilo slávnostnými Službami Božími v Kodaňskej katedrále, ktorá patrí Evanjelickej luteránskej cirkvi v Dánsku, hostiteľovi stretnutia. Po bohoslužbách nasledovalo podujatie pre verejnosť na tému „Úloha náboženstva vo verejnej sfére“. 

Komisia „Cirkev a spoločnosť“ oslávila počas stretnutia 10. výročie odkedy je súčasťou Konferencie európskych cirkví. Komisia vyrástla z pôvodnej Európskej ekumenickej komisie pre cirkev a spoločnosť, formálne založenej v roku 1984. Jej počiatky však siahajú až do roku 1959.

Európske cirkvi vyzývajú Európsku Úniu k ochrane nedele

Brusel, 16. marca 2009 – CEC

Plenárne zasadnutie Komisie „Cirkev a spoločnosť“ Konferencie európskych cirkví prijalo 14. marca jednohlasne vyhlásenie o ochrane nedele.

„V súvislosti s prebiehajúcou diskusiou v členských štátoch Európskej Únie, Komisia „Cirkev a spoločnosť“ vyzýva členské štáty a európske inštitúcie k ochrane nedele ako týždenného dňa odpočinku vo vznikajúcich legislatívach o pracovnom čase.“, píše sa vo vyhlásení Komisie.

Cieľom je zvýšiť ochranu zdravia pracujúcich a podporiť vyváženosť pracovného a rodinného života. Podľa vyhlásenia vedecké výskumy ukazujú, že nedeľa má väčší vplyv na zdravie pracujúcich ako ktorýkoľvek iný deň týždňa.

Nedávny prieskum Európskej nadácie pre zlepšenie životných a pracovných podmienok ukázal, že pravdepodobnosť ochorenia a absencie v podnikoch, ktoré pracujú v soboty a nedele je 1,3 krát väčšia ako vo firmách, ktoré nevyžadujú od zamestnancov prácu počas víkendu.

Predpisy Európskej Únie ochraňujú nedeľu ako deň odpočinku pre deti a mládež. Voľná nedeľa preto viac ako ktorýkoľvek iný deň v týždni ponúka príležitosť tráviť čas s rodinou a priateľmi.

Arcibiskup z Canterbury vyznamenal Krížom Svätého Augustína katolíckeho ekumenistu

Lambethský palác, Veľká Británia, 3. februára – Ecumenism in Canada ecumenism.net

Najvyšší anglikánsky predstaviteľ arcibiskup Canterbury Dr. Rowan Williams ocenil Krížom Svätého Augustína rímskokatolíckeho kňaza Monsignora Donalda Bolena.

Na súkromnej audiencii v Lambethskom paláci arcibiskup vrelo ocenil teologickú bystrosť a duchovné rozlišovanie, ktoré monsignor Bolen bezvýhradne odovzdal službe anglikánsko-rímskokatolíckym vzťahom počas svojho 7-ročného pôsobenia v Pápežskej rade pre napomáhanie jednoty kresťanov, ktorá sídli v Ríme. V mene Anglikánskeho spoločenstva, členov medzinárodných komisií pre dialóg, a viacerých bývalých arcibiskupov z Canterbury, ako tiež ich vyslancov pre Svätú stolicu, vyjadril hlbokú vďačnosť za jeho priateľstvo a odovzdanosť.

„Monsignor Bolen bol po mnohé roky omnoho viac ako len asistentom anglikánsko-rímskokatolíckeho dialógu. Bol priateľom a kolegom, ktorého hlboké oddanie sa možnostiam ekumenického dialógu a nášho spoločného svedectva pravdám evanjelia bolo neúnavné a inšpirujúce. Toto vyznamenanie je malým znamením úcty – láskyplnej a obdivujúcej – ktorú máme voči Donovi, a znak môjho osobného ocenenia jeho práce a priateľstva v posledných rokoch“, povedal arcibiskup Williams. 

Monsignor Donald Bolen je kňazom v arcidiecéze Regina v Saskatchewane v Kanade. V rokoch 2001-2008 bol vatikánskym zástupcom pre vzťahy s Anglikánskym spoločenstvom a so Svetovou metodistickou radou. V tejto funkcii slúžil ako jeden z 2 koordinátorov medzinárodných dialógov Rímskokatolíckej cirkvi s anglikánmi a s metodistami. Bol takisto členom medzinárodnej komisie zodpovednej za každoročnú prípravu materiálov pre Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov. V tejto funkcii navštívil v roku 2003 aj Slovensko. V súčasnosti prednáša náboženské predmety na Univerzite v Regine.

Vyznamenanie Kríž Svätého Augustína založil v roku 1965 arcibiskup Canterbury Michael Ramsey. Je to okrúhla medaila zobrazujúca repliku Canterburského kríža z 8. storočia. Na druhej strane je rytina trónu Sv. Augustína v Canterburskej katedrále. Kríž sa udeľuje duchovným i laikom, ktorí výrazne pomohli rozvoju priateľských ekumenických vzťahov Anglikánskeho spoločenstva.

 

Zo zdrojov agentúr, tlačových správ organizácií, a internetových stránok  ENI, CEC, WARC, BWA, bwavisit.blogspot.com, UMC-Europe, EMK-Schweiz, Ecumenism in Canada - ecumenism.net, Chiesa Evangelica Valdese – Comunità di Firenze  vybrala a zostavila:

Eva Guldanová,

Ekumenická rada cirkví v Slovenskej republike,

Email: ekumena.vosvete@gmail.com, tel: 02 5443 3238, fax: 02 5443 3235

 


Ekuména vo svete 11/2009

Odvysielané na stanici Rádio Slovensko, 18. marca 2009 o 19:20

 

Prezidentka Hnutia Fokoláre navštívila ekumenické organizácie v Ženeve

Ženeva, 9. marca – WCC/10. marca – ENI

8. a 9. marca, len niekoľko dní pred tým, ako si svet pripomenul rok od smrti Chiary Lubichovej - zakladateľky Hnutia Fokoláre, navštívila jej nástupkyňa Maria Emmaus Voce Ženevu.

Stretla sa s predstaviteľmi švajčiarskych cirkví, navštívila Svetový reformovaný zväz a Svetový luteránsky zväz, hovorila s čelnými predstaviteľmi Konferencie európskych cirkví, Svetovej študentskej kresťanskej federácie, a navštívila aj Ekumenický inštitút Bossey.  

V Ekumenickom centre v Ženeve sa prihovorila pracovníkom Svetovej rady cirkví. Zaviazala sa nasledovať kroky svojej predchodkyne v napomáhaní jednoty a vyzvala predstaviteľov Svetovej rady cirkví a ďalších ekumenických organizácií, aby žili slová Ježiša Krista volajúce po jednote.

Generálny tajomník Svetovej rady cirkví reverend Samuel Kobia v pozdrave prezidentke hnutia Fokoláre pripomenul, že Chiara Lubichová navštívila Ekumenické centrum v Ženeve pri troch rozličných príležitostiach. „Chcem Vás uistiť, že Vás vítame s tým istým duchom vzájomnej lásky“, povedal. 

Dr. Maria Emmaus Voce bola zvolená za novú prezidentku hnutia v júli 2008, štyri mesiace po zosnutí jeho zakladateľky. Má dobré znalosti v oblasti ekumenického dialógu, najmä s pravoslávnymi cirkvami. Má takisto bohaté skúsenosti v kresťansko-moslimskom dialógu.

Chiara Lubichová založila Hnutie Fokoláre počas 2. svetovej vojny so skupinou priateľov v mestečku na severe Talianska. Dnes má hnutie 2 milióny členov a komunity Fokoláre existujú v 182 krajinách sveta. Hoci má hnutie korene v Rímskokatolíckej cirkvi, jeho členmi sú v súčasnosti veriaci zo širokého spektra kresťanských cirkví, a takisto moslimovia, židia, budhisti, hinduisti, taoisti, či ľudia bez náboženskej príslušnosti.

Spomienkové slávnosti na pred rokom (14. marca 2008) zosnulú zakladateľku hnutia Chiaru Lubichovú sa konali po celom svete v ekumenickom duchu, ktorý bol jej samotnej a hnutiu, ktoré založila, tak blízky.

Stretol sa Výkonný výbor Svetovej aliancie baptistov

27. februára – 4. marca 2009 – BWA

Na prelome februára a marca sa vo Falls Church vo Virginii v Spojených štátoch amerických konalo stretnutie Výkonného výboru a pomocných komisií Svetovej baptistickej aliancie. Stretlo sa na ňom viac ako 100 účastníkov zastupujúcich jednoty baptistov po celom svete.

Prvé dva dni sa stretnutie venovalo prípravám Svetového kongresu baptistov, ktorý sa uskutoční v lete 2010 v Honolulu na Havaji. Zároveň prebiehala konzultácia s regionálnymi vodcami Svetovej baptistickej aliancie.

V piatok 27. februára začali rokovať pomocné komisie, ako Komisia pre mužov, Komisia pre ženy, Mládežnícke oddelenie, či Výbor pre evanjelizáciu a vzdelávanie. Zasadala aj pridružená humanitárna organizácia Svetová baptistická pomoc a stále výbory pre Ústavu a smernice, personálny výbor a výbor pre členstvo.

3.-4. marca prebiehali rokovania samotného Výkonného výboru. Museli rozhodnúť okrem iného aj o skrátení rozpočtu organizácie z dôvodu všadeprítomnej finančnej krízy.

Personálny výbor predstavil výkonnému výboru reverenda Raimunda Césara Barreta Jr. z Brazílie, ktorého odporučil do funkcie riaditeľa novoustanoveného Oddelenia pre slobodu a spravodlivosť. Zriadenie tohto oddelenia schválilo stretnutie Generálnej rady v júli 2008 v Prahe. Nového riaditeľa musí vo funkcii potvrdiť Generálna rada na svojom najbližšom stretnutí 27. júla až 1. augusta 2009 v Ede v Holandsku.

Oddelenie pre slobodu a spravodlivosť sa bude venovať otázkam ľudských práv a náboženskej slobody a bude koordinovať vzťahy Svetovej baptistickej aliancie a Organizácie spojených národov.

Výkonný výbor je spolu s Generálnou radou riadiacim orgánom aliancie. Stretáva sa dva razy do roka, obyčajne v marci a v júli.

Najvyšší predstavitelia baptistov a adventistov sa dohodli na prehlbovaní spolupráce

USA, 13. marca 2009 – BWA

11. marca sa stretli generálny tajomník Svetovej baptistickej aliancie reverend Neville Callam a medzinárodné vedenie Cirkvi Adventistov Siedmeho dňa, vrátane prezidenta Jana Paulsena. Na stretnutí obidve strany potvrdili záväzok napomáhať presadzovaniu hodnôt, ktoré obe cirkvi zdieľajú, a pracovať pre náboženskú slobodu. Reverend Callam povedal, že „Svetová aliancia baptistov sa teší z partnerstva v úsilí o náboženskú slobodu.“ Vyjadril radosť zo „spolupráce v minulosti“ a teší sa na „tieto príležitosti, ktoré budú pokračovať s hlbším zameraním“. John Graz z Adventistickej cirkvi zdôraznil, že baptisti a adventisti siedmeho dňa „zdieľajú kristocentrickú vieru a mnoho spoločných hodnôt ... ako zapálenie pre náboženskú slobodu.“ „V mnohých krajinách po celom svete úzko spolupracujeme, aby sme napomáhali a bránili túto slobodu.“, doplnil. Stretnutie sa konalo v svetovej centrále Cirkvi Adventistov siedmeho dňa v Silver Spring v Marylande v USA.

Svetový deň modlitieb žien sa tento rok zameral na Papuu Novú Guineu

Rím, 7. marca 2009

V prvý marcový piatok, 6. marca, sa vo viac ako 170 krajinách sveta konali ekumenické bohoslužby a modlitby pri príležitosti Svetového dňa modlitieb žien. Táto iniciatíva siaha až do 19. storočia, keď sa začalo utvárať hnutie žien zamerané na vzájomnú pomoc, solidaritu a spoločnú modlitbu.

Materiály pre ekumenickú bohoslužbu pripravujú každý rok skupiny žien v inej krajine. Výťažok zo zbierky zo stretnutí po celom svete potom putuje na podporu práce žien v tejto krajine. Minulý rok pripravovali materiály sestry z Guyany, tento rok sa pozornosť zamerala na Papuu Novú Guineu, krajinu s obrovským počtom rozličných domorodých spoločenstiev a kultúr. V Papue Novej Guinei sa hovorí viac ako 800 jazykmi a rozmanitosť vyjadruje aj miestne úslovie „Každá dedina iná kultúra“. Spoločnou témou tohtoročných ekumenických stretnutí po celom svete bolo „V Kristovi sme mnohí jedno telo“.

V hlavnej metropole Talianska – Ríme sa ekumenická bohoslužba pri príležitosti Svetového dňa modlitieb žien konala v Metodistickom kostole. Stretli sa na nej sestry a bratia zo 6 kontinentov. K metodistickým veriacim sa pridali adventisti, baptisti, evanjelici, rímski katolíci, valdénci, i bratia a sestry z Armády spásy. Počas bohoslužby nechýbalo svedectvo rehoľnej sestry z Papuy Novej Guinei, nádherné piesne spevokolu kórejských sestier a prezentácia o krajine Papua Nová Guinea. Po spoločných modlitbách nasledovalo stretnutie agapé – v ktorom účastníkov veriaci z domáceho metodistického cirkevného zboru pohostili občerstvením.

Najvyšší predstavitelia štyroch írskych cirkví spoločne odsúdili nedávne násilnosti

Rím/Belfast, 11. marca 2009 – ENI

Pápež Benedikt XVI. sa pridal k najvyšším írskym predstaviteľom anglikánov, metodistov, protestantov a rímskych katolíkov, keď ostro odsúdil nedávne útoky v Severnom Írsku. Tie spôsobili v priebehu dvoch dní smrť troch osôb - dvoch britských vojakov a jedného policajta. „Najdôraznejším spôsobom odsudzujem tieto ohavné skutky terorizmu, ktoré nielen že znesvätili ľudský život, ale vážne ohrozili prebiehajúci mierový proces v Severnom Írsku“, povedal Benedikt XVI. minulý týždeň v stredu počas generálnej audiencie v Bazilike Svätého Petra v Ríme. „Prosím Pána, aby sa už nikto viac nepoddal strašnému pokušeniu násilnosti.“, vyjadril v modlitbe.

Kresťania v Iraku majú dôležité miesto

Bejrút, 17. februára 2009 – ENI/WCC

V prvej polovici februára sa v Libanone stretlo 12 cirkevných vodcov cirkví v Iraku. Na stretnutí zdôraznili, že kresťania boli a sú súčasťou Iraku od zrodu tohto národa. Nie sú teda iba menšinou, ale základnou a neodmysliteľnou súčasťou irackej spoločnosti. Svedectvo kresťanov je hlboko zakorenené v histórii Iraku a v organizácii jeho spoločnosti.

„Ako pravé deti tejto krajiny majú kresťania právo žiť slobodne a tešiť sa rovnakým právam i zodpovednostiam, aké majú všetci ostatní obyvatelia“, vyhlásilo 12 irackých cirkevných vodcov 10. – 11. februára v Dar Sayedat Al Jabal vo Fatke v Libanone.

Stretnutie, ktoré sa venovalo predovšetkým problémom, ktorým v súčasnosti čelia irackí kresťania, najmä otázkam bezpečnosti a nútenej migrácie, zorganizovala Svetová rada cirkví.

Viacerí z účastníkov stretnutia mali skúsenosť, že boli sami obeťami únosu v Iraku. Napriek tomu však vyzývajú irackých kresťanov, aby „zostali vo svojej vlasti a aktívne sa podieľali na jej znovuvybudovaní a rozvoji“. Irackí kresťania majú v tejto krajine úlohu, dodávajú cirkevní vodcovia.

Zdôraznili takisto význam pokračujúceho dialógu medzi kresťanmi a moslimami. Potvrdili i záväzok k vzájomnej spolupráci na zmierení medzi všetkými obyvateľmi Iraku a znovuvybudovaní mieru v krajine.  

V týchto dňoch, mesiac po spoločnom vyhlásení irackých cirkevných vodcov, si pripomíname prvé výročie od únosu a zavraždenia chaldejského biskupa Monsignora Paula Faraja Rahhu z Mosulu a jeho 3 pomocníkov. Bohoslužieb na jeho pamiatku sa zúčastnili i niekoľkí zástupcovia moslimov.

V Nórsku ukradli z kostola maľbu Lukasa Cranacha

Oslo, 9. a 12. marca 2009 – ENI

Zlodej umeleckých predmetov sa v Nórsku vlámal do kostola a ukradol cenný 450-ročný obraz s názvom „Nechajte dietky prichádzať ku mne“ od nemeckého umelca z obdobia Reformácie Lucasa Cranacha. Oznámilo to 9. marca oddelenie pre ekonomické zločiny Nórskej štátnej polície. Policajný riaditeľ Kenneth Didriksen pre nórsky denník Aftenposten potvrdil, že krádež renesančnej maľby v evanjelickom kostole v meste Larvik v diecéze Tunsberg na juhu krajiny ukazuje, že trend, ktorý sa v poslednom období objavil v iných častiach Európy, teraz dosiahol aj Nórsko. 
O tri dni neskôr, 12. marca Nórska polícia oznámila, že sa jej podarilo cenný, takmer pol tisícročia starý obraz získať späť. Policajti zajali v súvislosti s krádežou muža, ktorý ich doviedol k vozidlu, v ktorom bol obraz ukrytý. Polícia nevylúčila v budúcnosti zajatie ďalších osôb.

Veriaci i neveriaci, vedci i laici, si pripomínajú 200. výročie narodenia Darwina

Toronto, 3. marca 2009 – ENI

Stovka podujatí po celom svete sa koná pri príležitosti 200. výročia narodenia Charlesa Darwina, a to ani nehovoríme o množstve spisovateľov a vedcov, ktorí sa pridávajú so svojím názorom o jeho vplyve na vedu a náboženskú vieru. Darwina niekedy predstavujú ako velikána ateistov, jeho teórie však prijíma aj mnoho veriacich. 150 rokov po Darwinovom vydaní knihy „Pôvod druhov“ kreacionisti a evolucionisti pokračujú v diskusii o Darwinovej teórii vývoja, ktorá hovorí, že živé organizmy sú navzájom pospájané postupnými rodokmeňovými líniami, a že rastlinné a živočíšne druhy sa prispôsobujú podľa prostredia, v ktorom žijú.

 

Zo zdrojov agentúry ENI a tlačových správ organizácií WCC a BWA  vybrala a zostavila:

Eva Guldanová,

Ekumenická rada cirkví v Slovenskej republike,

Email: ekumena.vosvete@gmail.com, tel: 02 5443 3238, fax: 02 5443 3235

 


Ekuména vo svete 10/2009

Odvysielané na stanici Rádio Slovensko, 11. marca 2009 o 19:20

 

 

Koncom februára navštívila Slovensko reverendka Sarah Hinlicky Wilsonová z Ekumenického inštitútu Svetového luteránskeho zväzu v Štrasburgu. Jedným z cieľov jej návštevy bola aj odpoveď na pozvanie predniesť na Evanjelickej bohosloveckej fakulte v Bratislave prednášku o ekumenizme.  

Sarah Wilsonová je ordinovanou služobníčkou v Evanjelickej luteránskej cirkvi v Amerike. Minulý rok získala doktorát na Princetonskom teologickom seminári a od októbra pôsobí ako asistujúca výskumná profesorka na Ekumenickom Inštitúte v Štrasburgu. Zároveň je redaktorkou časopisu Evanjelické fórum.

 

Doktorka Wilsonová nám predstavila inštitút v Štrasburgu a porozprávala nám o tom, čo je náplňou práce ekumenického bádateľa. Podelila sa s nami aj o rady ako napomôcť napredovaniu ekumenického hnutia.  Rozhovor s ňou pripravila Eva Guldanová. 

Inštitút pre ekumenický výskum v Štrasburgu je pridruženou inštitúciou Svetového luteránskeho zväzu. Aká je jeho úloha v rámci evanjelického spoločenstva?

Ekumenický inštitút v skutočnosti patrí nezávislej nadácii – Nadácii pre medzikonfesionálny výskum. Vznikol pred o niečo viac ako 40-timi rokmi so zámerom, aby sme mali organizáciu, ktorá by sa venovala nezávislému vedeckému výskumu, ktorý je potrebný na podporu teologickej stránky ekumenizmu. Takže dnes Ekumenický inštitút poskytuje odborníkov a konzultantov pre dialógy, ktoré Svetový luteránsky zväz vedie v mene evanjelikov na celom svete.

Aké programy inštitút ponúka?

Hlavným programom, ktorý inštitút ponúka verejnosti je každoročný letný seminár; koná sa vždy počas prvého júlového týždňa. Tento rok to bude náš 43. ročník. Pozývame prednášateľov z celého sveta a zo všetkých možných kresťanských tradícií – rímskych katolíkov, pravoslávnych, anglikánov, evanjelikov, reformovaných, letničných, ... ktorí hovoria na rozličné témy: minulý rok bola hlavnou témou spiritualita, rok predtým bola téma „Cirkev a štát“, tento rok budeme hovoriť o liturgii. Ľudia, ktorí sa zúčastňujú týchto konferencií, takisto prichádzajú z celého sveta a z rozličných kresťanských spoločenstiev. Hlavnou myšlienkou je teda priviesť ľudí na jedno miesto, kde sa môžu zamerať na spoločnú tému, a tá sa môže stať zjednocujúcou silou pre všetky rozličné cirkvi.

Vy ste na Inštitúte výskumnou profesorkou. Čo je Vašou úlohou? Čo robí taký výskumný profesor? Alebo inými slovami: V čom spočíva ekumenický výskum?

Moja práca má tri rozličné stránky: Prvá je byť súčasťou letného seminára, o ktorom som práve hovorila. Po druhé ponúkam vzdelávanie a výskum v rozličných prostrediach, čo znamená, že prídem niekam na prednášku, napríklad ako som teraz prišla sem na Slovensko. Mám takisto svoj vlastný projekt, na ktorom pracujem, o ktorom diskutujem s mojimi kolegami a s ďalšími ľuďmi na celom svete, ktorých tá téma zaujíma. Každý v našom tíme si zvolí svoju vlastnú tému, ktorej sa chce venovať do hĺbky v nádeji, že to bude môcť poslúžiť ekumenickému spoločenstvu.  Treťou oblasťou, pre verejnosť snáď najzreteľnejšou, je, že sme poradcami pre medzinárodné dialógy. Ja som bola napríklad určená pre Evanjelicko-pravoslávny dialóg. V máji teda pôjdem na týždeň na Island, aby som sa stretla s ostatnými evanjelikmi, ktorí v tomto dialógu zastupujú Svetový luteránsky zväz, a s pravoslávnymi reprezentujúcimi Konštantínopolský patriarchát. Tento rok budeme mať prípravné stretnutie, budúci rok bude stretnutie oficiálne, kde sa pokúsime zostaviť spoločné vyhlásenie. Témou tohtoročného stretnutia je „Duchovný úrad v tajomstve Cirkvi“. Som tiež súčasťou prípravného dialógu medzi evanjelikmi a letničnými a dúfame, že na budúci rok v júli v Štutgarte na valnom zhromaždení Svetového luteránskeho zväzu, celé evanjelické spoločenstvo schváli začatie oficiálneho dialógu s letničnými. Sme to však my, ako inštitút, kto robí prvé kroky smerom k tomuto dialógu.

Akej téme sa venujete vo svojom vlastnom špecifickom projekte?

Teraz posledne som pracovala na návrhu evanjelického spôsobu chápania svätých. Lebo, viete, svätí sú nesmierne dôležití pre katolíkov, pravoslávnych, anglikánov .. Pokúšala som sa teda pozrieť na problematiku zo zorného uhla evanjelickej teológie a nájsť v rámci evanjelickej teológie spôsob, ako by sme mohli v istom zmysle uznať niečo také ako svätých, ale dať tomu naše špecifické teologické zafarbenie, tak, aby to bolo pre nás prijateľné, a zároveň nájsť cestičku k ostatným kresťanom, ktorí majú svätých.

Sarah, máte slovenský pôvod a v našej krajine ste už v minulosti strávili nejaký čas. Čo by sme podľa vás mali na Slovensku robiť, aby sme pokročili v ekumenickom hnutí?

Prichádzajú mi na myseľ dve veci, ktoré by podľa mňa pomohli: Prvá je – musíte len tráviť spolu čas. Mnoho obáv z ekumenického hnutia je v skutočnosti obavami z tej druhej osoby – toho katolíka, toho evanjelika, toho reformovaného, toho pravoslávneho ... ktorý vyzerá veľmi zvláštne, má čudné náboženské zvyky, je ťažké mu dôverovať ... Celkom prirodzeným spôsobom ekumenického schádzania sa je, napríklad, začať spolu sýtiť hladných, alebo vytvoriť útulok pre bezdomovcov, alebo napísať spoločnú petíciu na vládu proti nejakému nespravodlivému zákonu. Pri takejto skúsenosti si kresťania uvedomia: „Oh, máme toho tak veľa spoločného, čo nám pomáha slúžiť vo svete tak, ako to Boh od nás chce ..“ .. Toto môže naozaj pomôcť prekonať strach.  Druhá vec, ktorú by som chcela spomenúť – a tá je ťažšia – je byť úprimný o minulosti a byť ochotný vyznať hriechy, a byť ochotný aj odpustiť hriechy. Takže, ak niekto povie: „Títo kresťania v minulosti zaobchádzali zle s mojimi spolubratmi ...“, je dôležité, aby tí ľudia uznali: „Áno, robili sme to; a ľutujeme to. A chceli by sme vaše odpustenie.“ Ale potom musí tá cirkev naozaj povedať: „Skutočne vám odpúšťame, nebudeme vám to viac vytýkať; začneme sa pozerať do budúcnosti namiesto, aby sme sa stále zaoberali minulosťou.“

Tento krát ste prišli na Slovensko okrem iného aj preto, aby ste prednášali o ekumenizme. Myslíte si, že sa kresťanským cirkvám podarí zjednotiť? Aké kroky sú potrebné, alebo akými štádiami musíme ešte prejsť, kým sa spoločne doplavíme do prístavu jednoty?

Bola by som samozrejme veľmi zlou ekumenickou výskumnou profesorkou, keby som na Vašu otázku, či kresťanské cirkvi niekedy dosiahnu jednotu, odpovedala „Nie“.  Verím tomu. Ale verím tomu tak, ako verím, že Kristus príde opäť v sláve, alebo, že sa mi odpúšťajú všetky moje hriechy. ... nie je to presvedčenie založené v prvom rade na dôkazoch, je to viera založená na Božej moci a láske. 
Zatiaľ, čo však čakáme, kým Boh urobí pre nás veľké veci, ktoré urobí, je niekoľko vecí, ktoré môžeme ako cirkvi spraviť ako prípravu na toto: prvou vecou, ktorú môžeme urobiť, sú kroky v uznaní jedni druhých, vo vzájomnom uznaní sa ako cirkvi. Už teraz naše cirkvi prešli ďalekú cestu. Pred 100 rokmi nebolo pre väčšinu cirkví možné uznať inú cirkev ako skutočnú Cirkev Ježiša Krista. Avšak prostredníctvom organizácií ako Svetová rada cirkví prišlo ku skutočnému zblíženiu a stalo sa pre cirkvi možným začať uznávať jedna druhú.  Druhým krokom je naozaj ten veľmi špecializovaný výskum, v ktorom som aj ja zapojená; ktorý sa zaoberá nezhodami, či už pramenia z toho, že dve cirkvi žili v rozličných kútoch sveta – anglikáni a pravoslávne cirkvi napríklad objavili, že majú veľmi veľa spoločného, nikdy však nezdieľali spoločnú históriu.. takže teraz hľadajú novú spoločnú cestu dopredu.
Alebo sa teológovia venujú vážnym nezhodám z minulosti, ako napríklad môžeme vidieť medzi evanjelickými cirkvami a katolíckou cirkvou. Zvlášť významným prínosom v tejto oblasti bola práca na učení o ospravedlnení a Spoločné vyhlásenie, ktoré podpísali pred 10 rokmi.  Je to veľmi špecializovaná a namáhavá práca.
Ale aj keď sa cirkvám podarí týmto akademickým spôsobom dosiahnuť úplnú dohodu, alebo konsenzus, stále je ešte nevyhnutný posledný krok. Nazývame ho prijatie. Dôjde k nemu vtedy, keď všetci ľudia v cirkvi po celom svete, od bežných veriacich sediacich v nedeľu v kostolných laviciach cez duchovných, biskupov a expertov, spolu povedia: „Áno, naplno uznávam, že táto druhá cirkev je naozaj cirkvou; áno, chcem sa od nich učiť; áno, som ochotný/ochotná ich vyučovať, áno rád/rada sa budem s nimi modliť.“ Tento posledný krok je skutočne prácou Ducha Svätého. Môžeme ho povzbudiť, urobiť kroky týmto smerom, ale v konečnom dôsledku to naozaj bude Duch, kto nám povie: „Áno, toto dielo, ktoré ste vykonali, je naozaj dobré, je správne, je plné lásky.“ .. a takto budeme spolu žiť v budúcnosti.

Ďakujeme veľmi pekne za rozhovor.

 

Zostavila:

Eva Guldanová,

Ekumenická rada cirkví v Slovenskej republike,

Email: ekumena.vosvete@gmail.com, tel: 02 5443 3238, fax: 02 5443 3235


Ekuména vo svete 09/2009

Odvysielané na stanici Rádio Slovensko, 4. marca 2009 o 19:20

 

Zasadal Výkonný výbor Svetovej rady cirkví

Ženeva, 24. februára 2009 – WCC

17. – 20. februára sa v Bossey neďaleko Ženevy vo Švajčiarsku stretol Výkonný výbor Svetovej rady cirkví. Zaoberal sa konfliktami v Kongu a v Gaze, dopadom globálnej ekonomickej krízy na rozpočet organizácie, ako tiež postupom procesu výberu nového generálneho tajomníka rady. 

„Podobne ako naše členské cirkvi, Svetová rada cirkví neostala nezasiahnutá svetovou finančnou krízou.“, povedal generálny tajomník reverend Samuel Kobia. 

V dvoch vyhláseniach ku konfliktom v Kongu a Gaze vyzvala Svetová rada členské cirkvi k modlitbám za trpiacich, k zintenzívneniu humanitárnej a technickej podpory, ktorá by pomohla nanovo vybudovať zničené krajiny, a k apelovaniu na vlády v mene trpiacich.

Výkonný výbor vydal vyhlásenie aj pri príležitosti 100. výročia medzinárodného dňa žien, v ktorom vyzval cirkvi, aby „investovali do budovania stabilných rodín“. To povedie k rodovej rovnosti a mieru.

Výbor venoval pozornosť aj Medzinárodnému roku zmierenia vyhlásenému na rok 2009 Organizáciou spojených národov. 19. februára v Ekumenickom centre v Ženeve usporiadala Svetová rada cirkví verejnú panelovú diskusiu na tému „Zmierenie“. 

Medzinárodný ekumenický panel expertov v nej vyzdvihol príspevok a úlohu cirkví v procesoch zmierenia po celom svete. Panelovej diskusii predsedal reverend Kjell Magne Bondevik, bývalý Nórsky premiér, ktorý v súčasnosti pôsobí aj ako moderátor Komisie Svetovej rady cirkví pre medzinárodné záležitosti.

Reverend Bondevik na stretnutí povedal: „Zatiaľ čo pravda je zjavným predpokladom zmierenia, zmierenie je zase predpokladom pre trvalý mier.“ Podľa reverenda Dr. Setriho Nyomiho, generálneho tajomníka Svetového reformovaného zväzu, neexistuje voľba medzi spravodlivosťou a mierom, lebo jedno nemôže bez druhého existovať.

Vatikánsky stály pozorovateľ pri OSN v Ženeve, arcibiskup Silvano Tomasi, zdôraznil úlohu odpustenia v procese zmierenia. Upozornil, že slovo „odpustenie“ nie je ani raz spomenuté v uznesení Valného zhromaždenia OSN, ktoré deklarovalo rok 2009 ako Medzinárodný rok zmierenia. Odpustenie otvára dvere možnostiam, ktoré politika samotná nemôže dosiahnuť, povedal.

25-členný Výkonný výbor Svetovej rady cirkví sa skladá z predsedníctva a 20 zvolených členov Centrálneho výboru rady. Stretáva sa 2-krát do roka a rieši úlohy, ktoré mu zverí Centrálny výbor. Reaguje tiež na nepredvídané mimoriadne udalosti. Moderuje ho Rev. Dr. Walter Altmann z Evanjelickej cirkvi v Brazílii.

Náčelníci indiánskych kmeňov budú pri založení novej celosvetovej organizácie reformovaných kresťanov

Ženeva, 11. februára 2009 – ENI/20. februára 2009 – WARC

Náčelníci indiánskych kmeňov Ameriky budú pozvaní na oslavy vzniku novej celosvetovej cirkevnej organizácie. Pozvanie prichádza ako odpoveď na radu zástupcov miestnych indiánskych skupín vedúcim predstaviteľom reformovaných cirkví. Títo sa v polovici februára stretli v Grand Rapids v americkom štáte Michigan, aby naplánovali zakladajúce stretnutie Svetového spoločenstva reformovaných cirkví, ktoré sa bude konať práve tam.

„Pri našom príchode do Michiganu by sme chceli uznať, že prichádzame ako hostia do vašej zeme“, hovoria cirkevní predstavitelia v nahranej pozvánke, ktorú poslali náčelníkom 12 indiánskych kmeňov. Tento prístup „je v súlade so záväzkom Svetového reformovaného zväzu k spravodlivosti“. Prvotné národy budú hostiteľmi udalosti. „Je to spôsob uznania, že oni sú pôvodnými obyvateľmi krajiny“, povedal generálny tajomník Svetového reformovaného zväzu, reverend Setri Nyomi. 

18. – 28. júna 2010 sa v Grand Rapids v Michigene zhromaždia delegáti z viac ako 100 krajín na inaugurácii Svetového spoločenstva reformovaných cirkví, ktoré vznikne spojením Svetového reformovaného zväzu a Reformovanej ekumenickej rady. Obidve tieto organizácie dnes združujú cirkvi, ktorých korene siahajú k Reformácii v 16. storočí vedenej Jánom Kalvínom, Johnom Knoxom a ďalšími.

Navzdory ekonomickej kríze, ekumenická finančná agentúra zvyšuje investície

Amersfoort, Holandsko, 10. februára 2009 – ENI

Kresťanská mikrofinančná inštitúcia Oikocredit, ktorá pomáha chudobným ľuďom, často vylúčeným z dosahu komerčného bankového sektora, rozšírila pole svojich investícií o jednu tretinu. Nárast investícií prichádza v dobe, kedy sú finančné trhy zmietané globálnou ekonomickou krízou.  

„V roku 2008 mali partneri Oikocreditu vplyv na 15 miliónov domácností, ako vo vidieckych tak i v mestských oblastiach“, píše sa v správe, ktorú organizácia uverejnila 6. februára.  

Oikocredit založila v roku 1975 Svetová rada cirkví ako ekumenickú rozvojovú kooperatívnu spoločnosť s cieľom ponúknuť sociálne spravodlivé nástroje pre investovanie. Dnes je jedným z najväčších svetových súkromných finančníkov v oblasti mikrofinancií.  

V minulom roku „sme len v oblasti mikrofinancií investovali 287 miliónov Euro do malých, stredných, a veľkých mikrofinančných inštitúcií“, hovorí sa vo výročnej správe. Celkové investície v roku 2008 dosiahli 365 miliónov Euro, čo je nárast o 32%. „Naši partneri podporujú podnikateľov a umožňujú im vybudovať lepší život pre seba, svoje rodiny a spoločenstvá.“, hovorí Oikocredit.

Evanjelická cirkev Nemecka (EKD) zvýšila v minulom roku svoju podporu Oikocreditu. Thomas Begrich, zodpovedný za financie EKD, opísal Oikocredit ako partnera, „ktorý poskytuje základnú a udržateľnú podporu ekonomikám v rozvojových krajinách.“ 

Pre Oikocredit má zvláštne miesto v jeho dlhodobej rozvojovej stratégii Afrika. V roku 2008 zvýšila inštitúcia investície v Afrike na 52 miliónov Euro.

Kapitál agentúry pochádza od 500 cirkví a cirkevných organizácií a okolo 30 000 jednotlivcov.

Vodcovia rozličných náboženstiev budú spolu pracovať na odstraňovaní škôd po požiaroch v Austrálii

Melbourne, 23. februára 2009 – ENI

Austrálski náboženskí vodcovia sa zaviazali k spoločnej odozve na devastujúce požiare, ktoré spálili územia naprieč južnou Austráliou, najmä v štáte Viktória. „Prichádzajúc spomedzi našich rozličných náboženských tradícií, ako tu dnes spolu stojíme ... zväzujeme sa pracovať spolu pre spoločné dobro, nehľadiac na naše rozdielnosti“, povedali vo vyhlásení vodcovia rozličných náboženstiev. Vyhlásenie nahlas prečítali na bohoslužbe 22. februára v Melbourne, hlavnom meste provincie Viktória, pri príležitosti Národného dňa smútku nad obeťami požiarov.

Cirkvi protestujú proti zavádzaniu islamského práva Šaria v Pakistane

Bangalore, India, 24. februára 2009 – ENI

Cirkvi v Pakistane sa pridali k skupinám bojujúcim za ľudské práva. Vyjadrujú znepokojenie nad súhlasom federálnej vlády presadiť Islamské právo v časti krajiny Malakand sužovanej nepokojmi. Toto územie na severe krajiny je takmer výlučne pod kontrolou Talibanu. Jeho súčasťou je aj údolie Swat s množstvom prírodných krás. Údajným zámerom vládneho rozhodnutia je dohovoriť na nepokojnom území prímerie s pro-Talibanskými skupinami. Pakistanská vláda súhlasila 17. februára zaviesť v regióne, nachádzajúcom sa asi 160 kilometrov od Islamabadu, Islamský právny systém Šaria. Tým sa však ústavné aj súdne právo na tomto území stanú nadbytočnými.

Kňaz v Zambii protestuje proti brutálnemu zaobchádzaniu polície s novinármi

Lusaka, 20. februára 2009 – ENI

Reverend Frank Bwalya, rímskokatolícky kňaz, ktorý vedie v druhom najväčšom meste Zambie Kitwe Rádio Icengelo, usporiadal individuálny protest na prejav solidarity s dvoma žurnalistami novín The Post. Reverend Bwalya hovorí, že novinári sa stali obeťou brutality policajtov. Polícia v Kitwe 10. februára zbila a zadržala žurnalistov Mutunu Chanda a Abela Mambwe, ktorí predtým odfotografovali príslušníkov polície ako bijú šoféra taxi služby. Podľa informácií polície novinári odmietli odovzdať svoje fotoaparáty.

Anglikánski duchovní v Anglicku nesmú byť členmi Britskej národnej strany

Londýn, 11. februára 2009 – ENI

Generálna synoda Anglikánskej cirkvi Anglicka rozhodla 322 hlasmi proti 13 zakázať svojim duchovným členstvo v Britskej národnej strane. Strana lobuje za navracanie imigrantov do krajín ich pôvodu. 10. februára Vasantha Gnanadoss, laická členka synody, v návrhu na hlasovanie poznamenala, že štátne policajné služby takisto zakazujú členstvo v Britskej národnej strane. Gnanadoss, ktorá má ázijský pôvod, žiadala synodálnych biskupov, aby sformulovali a zaviedli podobnú politiku pre duchovných a pre tých, ktorí vystupujú v mene cirkvi. Generálna synoda je legislatívnym orgánom Anglikánskej cirkvi, skladá sa z biskupov, duchovných a laikov. 

Ruský podnikateľ sponzoruje v Londýne autobusy hlásajúce existenciu Boha

Varšava, 24. februára 2009 – ENI

Riaditeľ ruskej televíznej stanice so sídlom v Londýne sa plánuje postaviť voči nedávnej ateistickej kampani na plagátoch Londýnskych autobusov tým, že bude financovať ešte väčšie plagáty, ohlasujúce, že Boh existuje.  Verejná doprava sa stala v poslednom čase populárnym prostriedkom pre zbožných veriacich a oddaných ateistov na propagáciu svojej viery. Neveriaci sa usilujú verejne proklamovať svoj ateistický postoj na autobusoch v Toronte, v Zürichu sa im to nepodarilo kvôli miestnym predpisom. „Ľudia ako som ja sú prirodzene obozretní, keď vidia takéto ateistické snahy. Vieme totiž, čo ateizmus narobil v Rusku, takmer zničil dušu našej krajiny“, povedal pre agentúru ENI Alexander Korobko, riaditeľ satelitného kanálu „Ruská hodina“.

 

Zo zdrojov agentúry ENI a tlačových správ organizácií WCC a WARC  vybrala a zostavila:

Eva Guldanová,

Ekumenická rada cirkví v Slovenskej republike,

Email: ekumena.vosvete@gmail.com, tel: 02 5443 3238, fax: 02 5443 3235 

späť na hlavnú stránku    home  Home English    home     EN                                                                                             hore

 
.::.   .::.
 .::. ( © 2007 ERCSR