logo ERCEkumenická rada cirkví v SR


Ekuména vo svete -  prepis relácií - apríl 2007


Ekuména vo svete 17/2007

Odvysielané na stanici Rádio Slovensko, 25. apríla 2007 o 19:35

 

Medzi kandidátmi na evanjelického biskupa v Rakúsku sú aj ženy

(Varšava, 23. apríl 2007 – ENI) Evanjelická cirkev augsburského vyznania v Rakúsku bude mať možno po prvý krát v dejinách vo svojom čele ženu. Medzi nomináciami do volieb biskupa na nasledujúce obdobie je totiž aj niekoľko žien. „Zoznam ešte nie je konečný, ale môžem potvrdiť, že medzi navrhovanými kandidátmi sú aj ženy“, povedal hovorca cirkvi Thomas Dasek. „Zatiaľ je priskoro hovoriť o tom akú podporu môžu tieto kandidátky získať. Je to však jasný znak toho, že v našej cirkvi majú ženy rovnaké práva ako muži“, dodal hovorca. Nástupcu doterajšieho biskupa Herwiga Sturma, ktorý viedol cirkev od roku 1995, vyberú vo voľbách 1. júna. „Hoci niektorí hovoria, že ženy v úrade biskupa sú prekážkou zlepšovania ekumenických vzťahov, je stále viac predstaviteľov v rímskokatolíckej a pravoslávnej cirkvi, ktorí akceptujú náš spôsob spravovania cirkvi a mnohí majú pozitívny postoj k ženám farárkam“, povedal doterajší biskup Sturm.

 

Múzeum reformácie v Ženeve dostalo cenu Rady Európy

(Ženeva, 23. apríl 2007 – ENI) Ženevské medzinárodné múzeum reformácie dostalo cenu Rady Európy za rok 2007. Expozícia múzea je nainštalovaná v priestoroch, kde v roku 1536 rozhodli občania hlasovaním o tom, že mesto príjme reformáciu. Cenu v podobe bronzovej sošky, diplomu a šeku na 5.000 Eur prebrala riaditeľka múzea Isabelle Graessleéová. Slávnostný ceremoniál sa konal v parlamentnom zhromaždení Rady Európy v Štrasburgu 17. apríla a cenu odovzdal predseda zhromaždenia Rene van der Linden. Múzeum otvorili v roku 2005. Expozícia pozostáva z originálov dobových kníh, rukopisov, malieb a rytín, ktoré dokumentujú priebeh reformácie v Ženeve. Tá je spojená s menom francúzskeho teológa Jána Kalvína. V súčasnosti múzeum pripravuje novú expozíciu pri príležitosti 500-tého výročia narodenia Jána Kalvína.

 

Evanjelický biskup je proti pestovaniu plodín na výrobu alternatívnych palív

(San Salvador, 23. apríl 2007 – ENI ) Biskup evanjelickej cirkvi v El Salvadore sa otvorene postavil proti návrhom na rozšírené pestovanie cukrovej trstiny a kukurice. Za návrhom stojí pilotný projekt, ktorý má otestovať rastlinnú veľkovýrobu etanolu a znížiť tak závislosť na ropných produktoch. „Takýto spôsob pestovania kukurice a cukrovej trstiny bude mať negatívny dopad na doterajšie rodinné farmy“, povedal evanjelický biskup Medardo Goméz. Vláda El Salvadoru ponúkla, že sa stane hostiteľom pilotného projektu po tom, čo krajiny Latinskej Ameriky navštívil prezident Spojených štátov amerických George Bush. Etanol sa stále viac presadzuje ako alternatívne palivo popri ropných produktoch. „El Salvador je malá a chudobná krajina. Nerozumiem, ako mohla naša vláda súhlasiť s takýmto projektom, ktorý bude znamenať ďalšie ničenie lesov a krach malých roľníckych hospodárstiev,“ povedal biskup Goméz.

 

Cirkvi v USA kritizujú ľahkú dostupnosť zbraní

(New York, 23. apríl 2007 – ENI) Predstavitelia cirkví v Spojených štátoch amerických v súvislosti s nedávnou tragédiou na technickej univerzite vo Virginii ostro kritizovali ľahkú dostupnosť strelných zbraní. „Stále častejšie prípady strelieb na školách nás nútia k tomu, aby sme prestali s výrobou a neobmedzeným predajom týchto nástrojov ničenia“, povedal generálny tajomník ekumenickej rady cirkví v USA, Robert Edgar. „Viera, ktorá vyjadruje súcit so všetkými Božími deťmi, je v ostrom protiklade ku všetkým formám násilia“, dodal Edgar v súvislosti s tragédiou pri ktorej 16. apríla zahynulo 30 ľudí. Generálny tajomník Svetovej rady cirkví Samuel Kobia v tejto súvislosti poznamenal, že prípady vraždenia na školách sú stále častejšie a my sa tvárime, ako keby vôbec neboli ochotní sa z toho poučiť.

 

Vláda v Indii ocenila cirkvi za ich službu chorým na AIDS

(New Delhi, 23. apríl 2007 – ENI) Predstavitelia indickej vlády a Organizácie spojených národov ocenili príspevok kresťanských cirkví v Indii k zmierňovaniu následkov choroby AIDS a k jej prevencii. „Ste rozhodujúcim prvkom v tomto vážnom zápase. Konáte nádhernú službu v boji proti AIDS“, povedala generálna riaditeľka indickej vládnej agentúry pre boj proti AIDS Sujata Raová. Jedným z hlavných poskytovateľov starostlivosti o chorých na AIDS sú zdravotnícke zariadenia rímskokatolíckej cirkvi v Indii. Rozsiahlu sieť programov prevencie má aj evanjelická cirkev v Indii. Sujata Raová vyzdvihla tiež mimoriadny prínos baptistov, ktorí sa vo svojich programoch zameriavajú najmä na mladú generáciu. Podľa údajov agentúry OSN pre boj proti AIDS je práve v Indii najvyšší počet ľudí infikovaných vírusom HIV. „OSN vám poskytne všemožnú podporu vo vašej práci“, povedal Denis Brown, ktorý vedie agentúru OSN v Indii.

 

Nemecké cirkvi odsúdili vraždy pracovníkov biblickej spoločnosti v Turecku

(Berlín/Istanbul, 19. apríl 2007 – EPD) Predstavitelia nemeckej vlády okamžite zareagovali na zavraždenie pracovníkov biblickej spoločnosti v meste Malatya na východe Turecka. Prípad odsúdili aj predstavitelia nemeckých cirkví. Pri prepade kresťanského vydavateľstva minulý týždeň brutálne zbili a zavraždili troch ľudí, medzi nimi aj jedného Nemca. K činu sa priznali štyria páchatelia, ktorých zadržala turecká polícia. Predseda politickej frakcie kresťanských demokratov Volker Kauder povedal, že prípady násilia voči kresťanom sa v Turecku opakujú stále častejšie. Podľa neho majú tieto činy duchovné pozadie. Popri islamistickej propagande k násilným prejavom prispieva aj turecký nacionalizmus. Biskup evanjelickej cirkvi Wolfgang Huber vyslovil poľutovanie nad tým, že odpoveďou na šírenie Biblie v Turecku je zavraždenie ľudí, ktorí túto prácu konajú. „Prípad na východe Turecka ukazuje, ako úzko je prepojená náboženská sloboda a násilie“, dodal Huber.

 

Spoločenstvo protestantov v Európe aktivizuje mladých teológov

(Bad Godesberg, 21. apríl 2007 – GEKE) Ako majú protestantské cirkvi v Európe reagovať na aktuálne sociálne výzvy? To bola otázka, ktorou sa zaoberalo 30 mladých protestantov z členských cirkví Spoločenstva evanjelických cirkví v Európe. Na seminári, ktorý sa konal minulý týždeň v nemeckom meste Bad Godesberg odznela prednáška viedenského evanjelického teológa Ulricha Körtnera. Účastníci seminára sformulovali hlavné východiská budúcej študijnej práce, ktorá bude pokračovať v menších študijných skupinách po celý rok. Výsledky práce vyhodnotia na nasledujúcom stretnutí v lete 2008.

 

Svetová rada cirkví mení svoju štruktúru

(Ženeva, 18. apríl 2007 – ENI) Približne rok po rozhodnutí Valného zhromaždenia Svetovej rady cirkví o zmenách v štruktúre organizácie vymenovali minulý týždeň v Ženeve riaditeľov nových oddelení. Novinkou v štruktúre tejto najväčšej ekumenickej organizácie bude samostatné oddelenie pre integráciu a plánovanie úloh. „Je to výsledok rozhodnutí, ktoré prijalo Valné zhromaždenie v Porto Alegre. Máme nové programy, ktoré sú presnejšie zamerané na aktuálne úlohy“, povedal generálny tajomník Svetovej rady cirkví  Samuel Kobia. Valné zhromaždenie minulý rok totiž rozhodlo, že sekretariát má znížiť kvantitu úloh a zvýšiť ich kvalitu.

 

Zo zdrojov agentúry  ENI a EPD  vybral a zostavil:

Ondrej Prostredník,

Ekumenicka rada cirkví v Slovenskej republike,

e:mail prostrednik@ekumena.sk, tel: 02 5443 3238, fax: 02 5443 3235)

 


Ekuména vo svete 16/2007

Odvysielané na stanici Rádio Slovensko, 18. apríla 2007 o 19:35

 

Generálny tajomník SRC blahoželal pápežovi k narodeninám

(Ženeva, 16. apríl 2007 – WCC)   Generálny tajomník Svetovej rady cirkví Samuel Kobia zaslal pápežovi Benediktovi XVI. blahoželanie pri jeho 80-tych narodeninách. Kobia oceňuje pápežovu celoživotnú odvahu a schopnosť vyrovnávať sa so zložitými otázkami, ktoré prináša doba. Zároveň poznamenáva, že pápežove odpovede a stanoviská na aktuálne témy sú vždy pevne zakotvené vo viere vo vzkrieseného Ježiša Krista, ktorá spája všetkých kresťanov. „Ďakujeme vám za to, že prinášate svetu dobrú zvesť o Ježišovi Kristovi. Ďakujeme Bohu za váš život a prácu“, píše sa v blahoprajnom liste.

 

Pri životnom jubileu pozdravil pápeža prezident SLZ

(Ženeva, 13. apríl 2007 – ENI) Pri príležitosti životného jubilea pozdravil pápeža Benedikta XVI aj prezident Svetového luteránskeho zväzu biskup Mark Hanson. V liste, ktorý Hanson píše aj v mene Evanjelickej luteránskej cirkvi v Amerike, hovorí: „Modlím sa, aby vaša služba nádeje a priateľstva, ktorú konáte ako biskup Ríma a primas Rímskokatolíckej cirkvi pokračovala ešte mnoho ďalších rokov.“

 

Metodisti v Británii odrádzajú voličov od podpory extrémistov

(Londýn, 13. apríl 2007  - ENI) Metodistická cirkev vo Veľkej Británii vyzvala voličov, aby v nadchádzajúcich voľbách 3. mája nehlasovali za extrémistických kandidátov. Cirkev zároveň vydala materiál, v ktorom pomáha svojim členom vyrovnávať sa s extrémistickými prejavmi v politike. Jedným z odporúčaní je aj to, aby cirkev neprepožičiavala svoje priestory na politické stretnutia kandidátov Britskej národnej strany s verejnosťou. Táto strana totiž otvorene vystupuje proti migrantom a svojimi verejnými vyhláseniami podnecuje nenávisť voči cudzincom. Podľa predstaviteľov cirkví preto nesie všetky základné rysy extrémistickej politickej strany.

 

Arménska apoštolská cirkev v Turecku zápasí o kríž na kostole

(Varšava, 13. apríl 2007 – ENI) Predstavitelia Arménskej apoštolskej cirkvi požiadali turecké úrady, aby mohli do svojho novo zreštaurovaného kostola na území Turecka nainštalovať kríž a konať v ňom bohoslužby. Kostol, ktorý obnovili, bol zničený v roku 1915, keď v Turecku prebehli etnické čistky proti Arménom a väčšinu z nich pozabíjali. „Kríž, ktorý na budovu chceme umiestniť tam vždy bol a zreteľne ho vidieť na starých dobových fotografiách“, povedal patriarcha cirkvi Mesorb II. Mutafyan v liste tureckému ministrovi kultúry a turizmu. „Preto žiadam o súhlas s umiestnením kovového kríža, ktorý je zaplatený zo zbierok miestnych veriacich a bude na svojom pôvodnom mieste, aby sme v budove mohli konať liturgiu“, píše sa ďalej v liste patriarchu.

 

Cirkvi v USA stoja za sezónnymi robotníkmi

(New York, 12. apríl 2007 – ENI) Predstavitelia cirkví v Spojených štátoch amerických privítali dohodu o zvýšení miezd medzi skupinou sezónnych robotníkov z Floridy a koncernom rýchleho občerstvenia McDonalds. Dohoda, ktorú si vybojovala skupina robotníkov známa ako Immokalee, zaväzuje sieť reštaurácií, aby najatým oberačom na svojich farmách zaplatila o jeden cent viac za každý zozbieraný a odovzdaný kilogram paradajok. Dohoda znamená zdvojnásobenie doterajšieho príjmu sezónnych robotníkov, ktorí migrujú za prácou po celých Spojených štátoch.

 

Cirkvi v Ugande rozhorčilo zrušenie zákona trestajúceho cudzoložstvo

(Nairobi, 12. apríl 2007 – ENI) Zrušenie zákona trestajúceho cudzoložstvo v Ugande spôsobilo nevôľu tamojších predstaviteľov cirkví. Rozhodnutie zároveň vyvolalo veľmi zanietenú diskusiu v celej krajine. „Všetci si prajeme, aby krajina mala nový zákon v tejto oblasti“, povedal výkonný tajomník ugandskej ekumenickej rady cirkví Grace Kaiso. Rada združuje rímskokatolícku, anglikánsku a pravoslávnu cirkev v Ugande. Pôvodný zákon svojim rozhodnutím zrušil ústavný súd. Rozhodnutie zdôvodnil tým, že trestanie cudzoložstva je v rozpore s ústavou krajiny. Zrušený zákon postihoval vydaté ženy za mimomanželský pohlavný styk. Rovnaký priestupok mužov však žiaden zákon nepostihoval.

 

Kardinál v Hong Kongu zarába spevom na charitu

(Hong Kong, 12. apríl 2007  - ENI) Čínsky kardinál v Hong Kongu propaguje gregoriánsky liturgický spev na vlnách komerčného rádia. Zároveň túto kampaň využíva na zbieranie finančných prostriedkov pre dobročinné aktivity rádu sestier Matky Terezy. Ľudia môžu prácu cirkvi pre najchudobnejších podporiť prostredníctvom zaslania SMS správy. Kardinála Josepha Zena pozvali do komerčnej rozhlasovej šou, v ktorej sa hostia môžu s poslucháčmi podeliť o svoje obľúbené piesne tým, že ich sami v rádiu zaspievajú. Kardinál využil príležitosť na predstavenie gregoriánskeho chorálu pre poslucháčov, ktorí väčšinou vôbec nie sú kresťania. Jeho krok však zaznamenal úspech a poslucháči štedro podporili sociálnu prácu rádu.

 

Hinduisti v Británii žiadajú rovnaké práva ako ostatné náboženstvá

(Londýn, 11. apríl 2007 – ENI) Predstavitelia hinduistickej komunity v Británii žiadajú, aby im boli priznané také isté kultúrne a náboženské práva a slobody, aké majú kresťania, moslimovia a židia. V súčasnosti žije v Británii asi polmiliónová menšia hinduistov. „Žiadame, aby sme mali právo spopolňovať našich zosnulých tak ako to káže naša tradícia z Indie a iných miest už vyše 4000 rokov“, povedal Andrew Bogan, ktorý je predstaviteľom Spoločnosti pre anglo-ázijské priateľstvo v Newcastle na severovýchode Anglicka. „Spôsob pochovávania našich zosnulých je jedným z centrálnych prejavov našej viery“, povedal Bogan, keď hodnotil uplynulú šesťmesačnú kampaň za priznanie náboženskej slobody hinduistom ako úspešnú.

 

Svetová rada cirkví bojuje proti klimatickým zmenám

(Ženeva, 10. apríl 2007 – ENI) Svetová rada cirkví v Ženeva bola hlavným organizátorom stretnutia, ktoré sa konalo v dňoch 12. – 15. apríla v Londýne. Jeho cieľom bolo preskúmať potenciál cirkevných organizácií v oblasti boja proti klimatickým zmenám. Občianske združenia v Británii pripravujú širokú kampaň namierenú na ochranu životného prostredia a na boj proti klimatickým zmenm. Do celého procesu chcú čo najviac zapojiť aj cirkvi.

 

Počet pravidelných návštevníkov bohoslužieb v Británii klesá

(Londýn, 10. apríl 2007 – ENI) Počet pravidelných návštevníkov bohoslužieb vo Veľkej Británii klesá. Najnovší prieskum ukázal, že len jeden z desiatich dospelých Britov chodí do kostola. Štatistické zisťovania však hovoria, že v Británii sa až 53% obyvateľov hlási ku kresťanstvu, čo je 26,2 milióna ľudí. Prieskum zorganizovala cirkevná dobročinná agentúra. Po jeho vyhodnotení uviedla, že od posledného podobného prieskumu pred šiestimi rokmi došlo k poklesu pravidelnej návštevnosti nedeľných bohoslužieb o 20%. Prieskum hovorí, že 7,6 milióna Britov chodí do kostola pravidelne každú nedeľu a jedna štvrtina z nich príde do kostola aspoň raz za rok.

 

Zo zdrojov agentúry  ENI a EPD  vybral a zostavil:

Ondrej Prostredník,

Ekumenicka rada cirkví v Slovenskej republike,

e:mail prostrednik@ekumena.sk, tel: 02 5443 3238, fax: 02 5443 3235)

 


Ekuména vo svete 15/2007

Odvysielané na stanici Rádio Slovensko, 11. apríla 2007 o 19:35

 

Cirkvi v Jeruzaleme vyzvali na zrušenie embarga voči Palestíne

(Jeruzalem, 30. marec 2007 – ENI) Predstavitelia cirkví v Jeruzaleme vo svojom veľkonočnom posolstve vyzvali kresťanov po celom svete, aby sa zasadzovali za ukončenie finančného embarga voči Palestíne. Embargo uvalilo na krajinu  medzinárodné spoločenstvo po tom, čo v roku 2006 nastúpila k moci islamistická strana Hamas. „Mnohé životne dôležité súčasti spoločnosti sú v zúfalom stave. Je to dôsledok blokovania finančnej pomoci. Najviac je postihnutá oblasť spravodlivosti, hospodárstva, zdravotníctva a vzdelávania“, píše sa vo vyhlásení trinástich predstaviteľov cirkví pôsobiacich v Jeruzaleme.

 

Svetový luteránsky zväz žiada ukončenie hospodárskej blokády Palestíny

(Lund, 27. marec 2007 – ENI) Rada Svetového luteránskeho zväzu vyzvala na svojom zasadnutí v Lunde medzinárodné spoločenstvo, aby ukončilo hospodársku blokádu palestínskych území. „Hlavným problémom na Blízkom východe je izraelsko-palestínsky konflikt. Ak nebude vyriešený, bude ohrozovať mier nie len na Blízkom východe ale aj na celom svete“, uvádza sa vo vyhlásení Rady. Predstavitelia Svetového luteránskeho zväzu zároveň privítali skutočnosť, že sa vytvorila palestínska vláda národnej jednoty a vyslovili očakávanie, že nová vláda bude plniť predchádzajúce dohody smerujúce k nastoleniu mieru a stability v tejto oblasti.

 

Finančná situácia Svetového luteránskeho zväzu je uspokojivá

(Lund, 30. marec 2007 – ENI) Pokladník Svetového luteránskeho zväzu, Peter Stoll si myslí, že finančná situácia jeho organizácie je uspokojivá. Zároveň však vyzval predstaviteľov členských cirkví, aby sa nevyhýbali povinnosti platiť členské príspevky v plnej výške a prispievali aj na prípravu budúceho valného zhromaždenia Svetového luteránskeho zväzu, ktoré sa bude konať v roku 2010. Výzva odznela v správe, ktorú Stoll predložil zasadnutiu Rady Svetového luteránskeho zväzu, ktoré sa konalo vo švédskom Lunde.

 

V Portugalsku sa stretli zástupcovia evanjelikálnych cirkví

(Bratislava, 2. apríla 2007 – AC SR/ERC v SR) V dňoch 15. – 17. marca sa na pozvanie Evanjelickej Aliancie Portugalska zúčastnili na misijnej medzidenominačnej konferencii v Lisabone aj zástupcovia evanjelikálnych cirkví zo Slovenska. Prácu Evanjelickej aliancie v Portugalsku predstavil jej predseda Paolo Pascual. Hlavným rečníkom bol Mguiza Mkandla zo Zimbabwe, ktorý vedie misijnú službu DAWN. Konferencia sa venovala viacerým aktuálnym témam ako napríklad “Viera a práca”, “Európska únia – hrozba či šanca?”, alebo “Moslimský svet”.  V Portugalsku je dnes 168 000 veriacich, ktorí sa hlásia k evanjelikálnym cirkvám a ich počet stále rastie. “Skutočne nás to povzbudilo k bližšej spolupráci medzi cirkvami a k novému nadšeniu pre Božie dielo aj tu na Slovensku“, povedal po návrate z konferencie biskup Ján Lacho z Apoštolskej cirkvi. Spolu s ním sa na konferencii zúčastnil aj predseda Bratskej jednoty baptistov na Slovensku a novozvolený podpredseda Ekumenickej rady cirkví Tomáš Kriška.

 

Kresťania v Egypte pripravujú film o samovražedných atentátnikoch

(Toronto, 30. marec 2007 – ENI) Kresťanská koptská organizácia v Egypte pripravuje vydanie dokumentárneho filmu o samovražedných atentátoch. Film prináša autentické výpovede arabských moslimov, ktorí reagujú na otázku, či tí, ktorí dobrovoľne zomierajú pri bombových atentátoch sú samovrahovia alebo martýri. Dokumentárny film pripravila Koptská evanjelická organizácia pre sociálnu prácu spolu s celosvetovou Organizáciou pre kresťanskú komunikáciu. Podľa zostavovateľov filmu dáva dokument príležitosť, aby sa svetu prihovorili obyčajní ľudia, ktorých názory na úlohu násilia v arabskom hodnotovom systéme nie sú všeobecne známe.

 

Prezident Kene požiadal cirkvi o pomoc pri riešení etnických konfliktov

(Nairobi, 29. marec 2007 – ENI) Predstavitelia protestantských cirkví v Keni privítali žiadosť prezidenta krajiny Mwai Kibakiho, ktorý u kresťanov hľadá pomoc pri riešení etnických konfliktov na severozápade Kene. Reagoval tak vlastne na výzvu cirkví, ktoré prezidentovi pripomínali jeho sľub, že vyrieši problémy, ktoré viedli k etnickým zrážkam v oblasti Mt. Elgon. „Toto je naša úloha, ale očakávame, že politici verejne preukážu podporu našej službe zmierenia“, povedal anglikánsky biskup Joseph Wasonga v rozhovore pre agentúru ENI.

 

Katolícka cirkev na Filipínach žiada vyšetrenie nepotrestaných vrážd

(Manila, 28. marec 2007 – ENI) Rímskokatolícky arcibiskup z filipínskeho hlavného mesta Manila nalieha na vytvorenie kultúry mieru. So svojou výzvou sa obracia rovnako na rebelov ako aj na vládu a žiada okamžité zastavenie beztrestného zabíjania nepohodlných ľudí. Aktivity rebelov, ktoré vláda necháva nepotrestané, stále viac prehlbujú krízu na Filipínach. „Vidíte, ako je toto zlo rozšírené po celom svete. Musíme sa snažiť o kultúru mieru a vzájomnej pomoci“, povedal kardinál Gaudencio Rosales na tlačovej konferencii v Manile.

 

Svetová rada cirkví pripravuje veľké mierové zhromaždenie

(Ženeva, 28. marec 2007 – ENI) Svetová rada cirkví oznámila, že v roku 2011 zorganizuje celosvetové mierové zhromaždenie. Podujatie sa bude konať pri príležitosti ukončenia desaťročnej dekády na prekonanie násilia. Očakáva sa, že na stretnutí, ktoré bude niesť názov Medzinárodná ekumenická mierová konvokácia“ sa zíde asi 2000 účastníkov z cirkví, organizácií a sietí, ktoré sa zapájali do kampane. Zároveň sa očakáva aj účasť predstaviteľov iných náboženstiev. Výsledkom zhromaždenia by malo byť prijatie spoločnej ekumenickej deklarácie o spravodlivom mieri.

 

Cirkvi v Japonsku kritizujú nový zákon o ľuďoch s postihnutím

(Tokyo, 2. apríl 2007 – ENI) Kresťanské skupiny v Japonsku kritizujú najnovšiu novelu zákona o ľuďoch s postihnutím. Zákon, ktorý mal podporiť ekonomickú nezávislosť telesne postihnutých dosiahol podľa cirkví pravý opak. „Tento zákon vážnym spôsobom porušuje právo postihnutých na dôstojný život“, uviedol Yusuke Nakamura, predseda ekumenickej rady cirkví v Japonsku, ktorý je zároveň predsedom výboru pre starostlivosť o ľudí s postihnutím.

 

Nemeckí evanjelici navštívili Izrael a Palestínu

(Frankfurt nad Mohanom, 30. marec 2007 – EPD) Rada Evanjelickej cirkvi v Nemecku vykoná v týždni po Veľkej noci návštevu Izraela a palestínskych autonómnych území. Na programe cesty sú rozhovory s predstaviteľmi náboženského a politického života ako aj návštevy v zariadeniach evanjelickej cirkvi. Pred mesiacom vykonala podobnú návštevu Svätej zeme delegácia nemeckej katolíckej konferencie biskupov. Predstavitelia evanjelickej cirkvi sa stretnú s predsedníčkou knessetu Daliou Itzikovou, ktorá v súčasnosti vykonáva právomoci prezidenta Izraela. Počas návštevy palestínskych území sa stretnú s vysokými predstaviteľmi tamojšej samosprávy.

 

Diakonia a charita v Nemecku navrhujú zavedenie opatrovateľskej dovolenky

(Lipsko, 30. marec 2007 – EPD) Predstavitelia evanjelickej diakonie a katolíckej charity v Nemecku predložili návrh na vytvorenie špeciálneho voľna pre ľudí, ktorí sa chcú v domácnosti starať o svojich starých príbuzných. Podobne ako pri rodičovskej dovolenke, požadujú právnu úpravu takejto dovolenky vrátane nároku na zachovanie pracovného miesta pri návrate do práce. V Nemecku už dnes existujú firmy, ktoré z vlastnej iniciatívy dávajú svojim zamestnancom takúto možnosť. Zástupcovia krajinskej vlády v spolkovom štáte Sasko uviedli, že sú ochotní o takejto možnosti uvažovať. Podľa združenia poisťovní je v Sasku až 65 % starých ľudí v domácej  opatere.

 

Eugen Drewermann dostal cenu Ericha Fromma

(Štutgart, 29. marec 2007 – EPD) Katolícky teológ a kritik cirkvi Eugen Drewermann dostane cenu Ericha Fromma za mierovú angažovanosť. Drewermann bol v roku 1992 zbavený kňazského úradu kvôli názorom, ktoré neboli v súlade s oficiálnym učením katolíckej cirkvi. Pri svojich 65. narodeninách v roku 2005 napokon vystúpil z katolíckej cirkvi. Svojou teologickou tvorbou výrazne ovplyvnil využívanie psychológie v teologickom výskume. Cenu Ericha Fromma udeľujú osobnostiam, ktoré pokračujú v humanistickom odkaze tohto významného psychoanalytika a psychológa.

 

Zo zdrojov agentúry  ENI a EPD  vybral a zostavil:

Ondrej Prostredník,

Ekumenicka rada cirkví v Slovenskej republike,

e:mail prostrednik@ekumena.sk, tel: 02 5443 3238, fax: 02 5443 3235)

 


Ekuména vo svete 14/2007

Odvysielané na stanici Rádio Slovensko, 4. apríl 2007 o 19:35

 

V dňoch 20. až  27. marca sa vo švédskom Lunde konalo zasadnutie Rady Svetového luteránskeho zväzu. V období medzi valnými zhromaždeniami je Rada najvyšším rozhodovacím orgánom tohto spoločenstva, ktoré tvorí 140 členských cirkví v 78 krajinách sveta. Zväz združuje 66,7 milióna evanjelikov. Súčasťou zasadnutia Rady boli aj oslavy 60 výročia vzniku Svetového luteránskeho zväzu, ktorý založili v roku 1947 práve v Lunde. Evanjelickú cirkev augsburského vyznania na Slovensku na tomto jubilejnom zasadnutí zastupovali generálny biskup Miloš Klátik, koordinátorka práce so ženami Magdaléna Ševčíková a člen Rady a bývalý generálny biskup Július Filo. V dnešnej relácii vám prinášame rozhovor o priebehu slávností 60. výročia, ktorý s biskupom Filom pripravil Ondrej Prostredník. 

 

Svetový luteránsky zväz si v tomto roku pripomína 60. výročie svojho vzniku. V akých historických podmienkach vzniklo toto spoločenstvo a čo vôbec viedlo k vzniku tohto spoločenstva evanjelických cirkví?

 

Spolupráca evanjelických cirkví existovala aj pred tým. V Lunde sa v roku 1947 zišla 4. konferencia evanjelických cirkví a pokračovala ňou spolupráca z predchádzajúceho obdobia. Po vojne si však evanjelické cirkvi v Európe a vo svete uvedomili novú výzvu. Tou základnou výzvou boli dôsledky 2. svetovej vojny, ktoré bolo treba prekonať aj za pomoci cirkví. Možno povedať, že tá základná výzva, ktorá viedla k vzniku Svetového luteránskeho zväzu bola diakonická. Pomoc spoločnosti, ktorá bola v traumách, pomoc utečencom, ktorí v tom čase v Európe zaplavovali mnohé časti. Táto veľká úloha bola pre týmto spoločenstvom v tom čase. Samozrejme s tým súviselo aj zmierenie, ktoré bolo treba priniesť aj medzi predstaviteľov cirkví. Mnohí tam totiž prichádzali ako zástupcovia cirkví z krajín, ktoré boli vo vojne znepriatelené. To všetko bolo treba preliečiť silou Božieho slova a evanjelia.

 

Za tých 60 rokov sa činnosť Svetového luteránskeho zväzu rozvíjala a prechádzala rôznymi zmenami. Dali by sa charakterizovať tie hlavné fázy vývoja práce Svetového luteránskeho zväzu a čím je Svetový luteránsky zväz dnes?

 

V rôznych obdobiach prirodzene pribúdali úlohy. Jedna z dôležitých úloh, ktoré pribudli bola spolupráca cirkví na podporu menšinových cirkví. A to sa týkalo najmä nás. Pri tom chcem povedať ešte jednu vec. V Lunde, ako som sa dozvedel boli piati zástupcovia našej cirkvi zo Slovenska. To je, možno povedať, veľký počet a bolo to zrejme z vlastného podnetu a vlastného záujmu. My sme spolu zakladajúcou cirkvou. Spolupráca cirkví na podporu jej misie v jej konkrétnom kontexte bola asi jednou z najdôležitejších úloh, ktorá v tom ďalšom období dominovala. Viedlo to aj ku štylizácii misijných stanovísk, alebo k rozvíjaniu komunikačných nástrojov cirkví, alebo tiež ku výmene skúseností aj za pomoci, napríklad, štipendijných programov a množstvo ďalších vecí. Predsa však dnes, keď sa pozrieme na to ako sa Svetový luteránsky zväz programovo štrukturuje, tak vidíme, že tu dominuje veľmi, naozaj veľmi, rozvojová práca a humanitárna práca, teda pomoc v humanitárnych katastrofách a pomoc pri rozvoji. Tá je smerovaná predovšetkým na juh zemegule. Svetový luteránsky zväz sa stal partnerom množstva vládnych rozvojových programov, ktoré investujú svoje prostriedky do rozvoja cestou Svetového luteránskeho zväzu a pomáhajú zodpovedným spôsobom krajinám tretieho sveta. Dnes sa táto práca deje pod hlavičkou organizácie, ktorá má skratku ACT – Spoločná akcia cirkví – tak by sme to mohli preložiť. Táto je dnes už širšia ako len v prostredí Svetového luteránskeho zväzu. Operačná schopnosť Svetového luteránskeho zväzu bola doplnená o ekumenickú oblasť, teda aj o iné cirkví, ktoré v humanitárnej a rozvojovej práci pôsobia. Z dnešných úloh možno tiež vyzdvihnúť mnohé výzvy, ktoré dnes trápia cirkvi. Napríklad otázky rodiny a jej ochrany, otázky vzťahov v manželstve a tak isto aj misie. Vznikol nový misijný dokument Svetového luteránskeho zväzu, ktorý je veľkým podnetom pre činnosť cirkví.

 

Okrúhle jubileá sú vždy príležitosťou aj na úvahy o budúcnosti každého spoločenstva. Ako vy vnímate, aj na pozadí skúseností, ktoré máte so Svetovým luteránskym zväzom, budúcnosť tohto spoločenstva?

 

Možno by som začal spomienkou práve na tie oslavy v Lunde. Na tieto oslavy bolo pozvaných spolu 492 ľudí, medzi nimi aj traja zo Slovenska. Títo ľudia sa zišli v nadšení zo skutočnosti, že patríme spolu. Myslím, že Svetový luteránsky zväz je dobrou platformou, ktorá vytvára povedomie o spoločenstve Božieho ľudu v tomto čase na Zemi. Z tohto povedomia vyplývajú prirodzene úlohy a zodpovednosť. Ja si myslím, že je treba, aby v zahraničí bolo čím viac takýchto prepojení ponad hranice kultúr a politických rozdelení, ktoré vytvárajú povedomie o jednej spoločnej vízii, o jednom Božom svete, ktorý Pán Boh pre nás má. V Lunde sa pri tejto slávnostnej príležitosti konalo aj zasadnutie Rady Svetového luteránskeho zväzu, ktoré malo tému – možno povedať všeobecnú a predsa dôraznú: Žiť v spoločenstve dnešného sveta. Ide o to uvedomovať si všetky tie veci, ktoré dnešný svet ťažia a tiež, ktoré otvárajú nádeje. Svetový luteránsky zväz si uvedomuje, že bude musieť svoju prácu možno aj zmeniť a tiež aj spôsob spolupráce cirkví. Pretože niektoré cirkvi majú možno menej prostriedkov a keď tieto prostriedky dávajú, tak ich treba veľmi dobre zdôvodniť. Určitá decentralizácia a regionalizácia práce, teda presunutie zodpovednosti do regiónov sa ukazuje byť dobrou cestou, pomocou ktorej sa podarí zabezpečiť čím viacej úloh tohto svetového spoločenstva. Okrem toho tu však stále viac a viac prichádza ako úloha spolupráca s inými. Sú to iné kresťanské spoločenstvá, napríklad na zasadnutí bol aj zástupca Svätej stolice kardinál Walter Kasper, ktorý tam prehovoril. Je tu však aj občianska spoločnosť. Veľmi dobre oslovil naše zhromaždenie bývalý prezident Fínska Marti Achtisari, ktorý je v súčasnosti poverencom generálneho tajomníka pre Kosovo. Hovoril o dome Európy, o tom, čo v tomuto domu môže pomôcť. Dôležitá je spolupráca medzi cirkvami a možno povedať aj medzi náboženstvami, s občianskou spoločnosťou je to, čo Svetový luteránsky zväz tiež napomáha. Je veľmi dôležitým nástrojom v tom, aby sme naozaj žili v spoločenstve dnešného sveta vedome a boli svetlom tohto sveta z moci Kristovho evanjelia.

 

Zostavil:

Ondrej Prostredník,

Ekumenicka rada cirkví v Slovenskej republike,

e:mail prostrednik@ekumena.sk, tel: 02 5443 3238, fax: 02 5443 3235)

 

 

späť na hlavnú stránku    home  Home English    home     EN                                                                                             hore

 
.::.   .::.
 .::. ( © 2007 ERCSR