logo ERCEkumenická rada cirkví v SR


Ekuména vo svete -  prepis relácií - február 2007


Ekuména vo svete 9/2007

Odvysielané na stanici Rádio Slovensko, 28 februára 2007 o 19:40

 

Cirkvi v Latinskej Amerike si za svojho predsedu po prvý krát nezvolili belocha

(Buenos Aires, 23. február 2007 – ENI) Latinskoamerická rada cirkví si za predsedu po prvý krát v dejinách svojej existencie zvolila človeka tmavej pleti. Je ním 48 ročný anglikánsky biskup  Julio Murray z Panamy. „Dnes sa začína nové obdobie života nášho ekumenického spoločenstva“ povedal po oznámení výsledkov voľby biskup Murray. Očakávania od nového predsedu sú veľké. Hlavne cirkvi, v ktorých väčšinu tvoria pôvodní obyvatelia kontinentu, vidia v Murrayovej voľbe naplnenie svojich túžob po uznaní rovnocennosti.

 

Vraždy kňazov na Filipínach majú na svedomí vládni vojaci

(Manila, 23. február 2007 – ENI) Správa úradu filipínskej prezidentky Glorie Macapagal-Arroyovej potvrdzuje existenciu dôkazov o vraždách politických aktivistov, pracovníkov cirkví, novinárov a sudcov. Správa, ktorú verejnosť dlho očakávala, hovorí, že „vojenskí dôstojníci tolerovali a v mnohých prípadoch dokonca navádzali“ svojich vojakov na zabíjanie ľudí nepohodlných režimu. Úrad prezidentky dlho odmietal zverejniť správu s odôvodením, že zatiaľ nie je kompletná. Obsah správy však napokon zverejnili aj na naliehanie predstaviteľov cirkví. „Sme spokojní, že správa je konečne na verejnosti. Nazdávame sa totiž, že niet dôvodu na to, aby naši občania nemohli poznať pravdu o týchto vraždách a očakávame skoré zriadenie komisie na ich vyšetrenie“, povedal biskup Efren Supanga z episkopálnej cirkvi na Filipínach.

 

V Argentíne zaznamenali rast evanjelikálnych cirkví

(Buenos Aires, 23. február 2007 – ENI)    Jednota kresťanov v Argentíne závisí od postoja predstaviteľov a členov tamojších cirkví k vojenským režimom z nedávnej minulosti. To vyplýva z diskusie počas stretnutia Rady cirkví v Latinskej Amerike, ktoré sa konalo v minulých dňoch.  Predstavitelia cirkví zároveň konštatovali, že nástup demokracie v Argentíne začiatkom 80-tych rokov znamenal predovšetkým vznik a rast evanjelikálnych cirkví, zatiaľ čo tradičné cirkvi ako je rímskokatolícka a niektoré protestantské cirkvi stagnujú. Potvrdzujú to aj výsledky prieskumu, ktorý na konferencii predstavili.

 

Episkopálna cirkev v USA dostala v otázke homosexuálov ultimátum

(Nairobi, 22. február 2007 – ENI) Anglikánsky arcibiskup Peter Akinola z Nigérie povedal, že anglikánske spoločenstvo cirkví požiada Episkopálnu cirkev v Spojených štátoch amerických, aby prestala praktizovať ordináciu biskupov, ktorí žijú vo vzťahu s osobami rovnakého pohlavia. V opačnom prípade bude musieť táto cirkev odísť z celosvetového spoločenstva anglikánskych cirkví. „Ak sa zaviažu, že s touto praxou prestanú, bude to znamenať veľkú slávnosť pre naše spoločenstvo,“ povedal arcibiskup na tlačovej konferencii v Nairobi na záver niekoľkodňového zasadnutia najvyšších predstaviteľov anglikánskych cirkví z celého sveta. „Ak však budú pokračovať s takýmto spôsobom života, nemáme inú možnosť a požiadame ich, aby naše spoločenstvo opustili,“ dodal arcibiskup.

 

Severské cirkevné rozvojové agentúry sú proti klastrovým bombám

(Oslo, 22. február 2007 – ENI) Severské cirkevné rozvojové organizácie vydali v minulých dňoch výzvu na okamžité zmrazenie výroby klastrových bômb. Výzvu vydali generálni tajomníci Dánskej a Nórskej cirkevnej rozvojovej agentúry v súvislosti so začiatkom medzinárodnej konferencie o zákaze výroby a používania istých typov zbraní, ktorá sa konala minulý týždeň v Oslo. „Klastrové bomby rozsievajú smrť všade okolo seba a takýto typ zbraní nie je možné presne zacieliť,“ povedali vo svojej spoločnej výzve generálni tajomníci Henrik Stubkaer a Atle Sommerfeldt. „Ako zástupcovia cirkevných organizácií, sme vedení našou vierou, že život je posvätný dar a všetci ľudia sú milovaným Božím stvorením“, dodávajú predstavitelia oboch organizácií.

 

Zodpovednosť kresťana za druhých posilňuje jednotu cirkvi

(Buenos Aires, 22. február 2007 – ENI)    „Mnohí kresťania si veľmi naliehavo uvedomujú, že prijať zvesť evanjelia znamená aj prijať zodpovednosť za iných ľudí a zasadzovať sa za ich práva“, povedal generálny tajomník Latinskoamerickej rady cirkví a metodistický farár z Kuby Israel Batista. Vo svojom prejave k delegátom valného zhromaždenia tohto regionálneho ekumenického združenia cirkví Batista zdôraznil, že povedomie zodpovednosti za iných je dôležitým prvkom jednoty cirkví. Zároveň poznamenal, že moment sociálnej zodpovednosti zohráva stále dôležitejšiu úlohu aj v mladých cirkvách, ktoré sa hlásia k pentekostálnemu a evanjelikálnemu prúdu.

 

Poľská tajná polícia mohla mať prsty v atentáte na Jána Pavla II.

(Varšava, 22. február 2007 – ENI) Poľské úrady preverujú nové informácie o tom, že príslušníci poľskej komunistickej tajnej služby mohli byť zaangažovaní do príprav atentátu na pápeža Jána Pavla II. Neúspešný pokus o atentát sa odohral v máji 1981 na námestí sv. Petra v Ríme. „Súčasťou vyšetrovania sú aj výsluchy bývalých dôstojníkov komunistickej tajnej služby“, povedala Ewa Kojová, ktorá vedie komisiu na vyšetrenie zločinov proti poľskému národu. „Zatiaľ je predčasné hovoriť o tom, do akej miery bola poľská tajná služba zapojená do prípravy atentátu. Sme vo fáze zbierania materiálu a dôkazov a výsledky vyšetrovania môžeme zverejniť až po komplexnej analýze,“ povedala Kojová.

 

Anglikánsky biskup bojkotuje leteckú dopravu

(Wittenberg, 22. február 2007 – ENI) Veľké cirkevné konferencie a kongresy sú vždy spojené s cestovaním leteckou dopravou. Tak to bolo aj v prípade nedávneho Európskeho ekumenického zhromaždenia vo Wittenberu. Pre väčšinu delegátov je veľmi výhodné, ak môžu pri cestovaní použiť aj služby lacných leteckých prepravcov, ktorí v Európe stále viac rozširujú svoje služby. Anglikánsky biskup Richard Chartres z Londýna má však opačný názor. Na znak svojho záujmu o ochranu životného prostredia sa zaviazal, že na dobu jedného roka sa zriekne používania leteckej dopravy. Cesta do Wittenbergu bola preto pre neho spojená s niekoľkohodinovou cestou vlakom s prestupmi v Bruseli a v Berlíne. „Takýto spôsob cestovania je podstatne dlhší a niekedy aj drahší, znamená však podstatné zníženie škodlivých emisií“, povedal biskup.

 

Cirkvi v USA sa pripojili ku kampani proti klimatickým zmenám

(New York, 21. február 2007 – ENI) Náboženské zoskupenia vrátane Svetovej rady cirkví a Ekumenickej rady cirkví v Spojených štátoch amerických sa pripojili ku kampani občianskych organizácií proti pokračujúcim klimatickým zmenám. „Globálne otepľovanie je naliehavý problém, ktorý sa nedotýka len prírody ale aj ľudí“, povedal generálny tajomník severoamerickej rady cirkví Robert Edgar na tlačovej konferencii pri spustení kampane, ktorú podporujú viaceré významné letecké a automobilové spoločnosti.

 

Kobia položil základný kameň centra v indickej moslimskej obci

(Edavanakad, 21. február 2007 – ENI) Generálny tajomník Svetovej rady cirkví Samuel Kobia ukončil svoju návštevu Indie položením základného kameňa pre výstavbu obecného strediska a útulku pre obete prírodných katastrof na juhu Indie.  Zariadenie vybuduje cirkevná organizácia v prostredí, ktoré postihla záplavová vlna tsunami v decembri 2005. Na službe organizácie sa podieľa 24 protestantských a pravoslávnych cirkví v Indii. „Boh nám posiela anjelov vo chvíľach, keď sme v núdzi. Vy ste pre nás Boží anjeli, ktorí prišli vo chvíli, keď sme zostali bezradní“, povedal pri položení základného kameňa predstaviteľ moslimskej komunity v obci, kde zariadenie vzniká.

 

Zo zdrojov agentúry  ENI vybral a zostavil:

Ondrej Prostredník,

Ekumenicka rada cirkví v Slovenskej republike,

e:mail prostrednik@ekumena.sk, tel: 02 5443 3238, fax: 02 5443 3235)

 


Ekuména vo svete 8/2007

Odvysielané na stanici Rádio Slovensko, 21 februára 2007 o 19:40

 

Vo Wittenbergu pokračovalo 3. Európske ekumenické zhromaždenie

(Wittenberg, 15. február 2007  - ENI) „Predstavitelia európskych cirkví všetkých tradícií sa schádzajú na mieste, ktoré je historicky významné pre protestantov, vo Wittenbergu“, povedali organizátori minulotýždňového európskeho ekumenického zhromaždenia na tlačovej konferencii pri jeho otvorení. Stretnutie vo Wittenbergu bolo pokračovaním série Európskych ekumenických zhromaždení. Prvé sa konalo v roku 1989 vo švajčiarskej Bazileji, druhé v roku 1997 v rakúskom Grazi. Zhromaždenia organizujú spoločne Konferencia európskych cirkví a Európska rada katolíckych biskupských konferencií.

 

Po Ríme Wittenberg – cirkev je stále rozdelená

(Wittenberg, 19. február 2007 – ENI) Predstavitelia hlavných kresťanských tradícií Európy sa počas minulého víkendu zišli v meste, ktoré sa spája s pôsobením Martina Luthera a začiatkom reformácie v nemeckom Wittenbergu. Konala sa tu druhá fáza procesu 3. Európskeho ekumenického zhromaždenia. Proces vyvrcholí kongresom v rumunskom Sibiu v septembri tohto roku. Prvé stretnutie v rámci procesu sa konalo v Ríme v januári minulého roku. V slávnostnom prejave nemecká evanjelická biskupka Margot Kässmannová zdôraznila, že dôveryhodnosť kresťanov v Európe závisí od toho, či sa dokážu postaviť zoči-voči rozdeleniu cirkvi. „Vždy znova, aj v týchto dňoch si uvedomujeme, že sme rozdelenou cirkvou“, povedal a Kässmannová v zámockom kostole, na dvere ktorého pribil Martin Luther v roku 1517 známych 95 výpovedí proti učeniu o odpustkoch.

 

Ignorovať islam je nebezpečné

(Wittenberg, 16. februára 2007 – ENI) Šírenie Islamu v Európe vážne otriasa tradičným európskym presvedčením, že náboženská viera je súkromnou záležitosťou a preto ju treba vytesniť z verejného života. To je názor prominentného náboženského sociológa  profesora Davieho z britskej Exterskej univerzity. „Ignorujeme prítomnosť Islamu a vystavujeme sa tým nebezpečenstvu“, povedal Davie na Európskom ekumenickom stretnutí v Wittenbergu minulý týždeň. „Príchod Islamu spúšťa zásadné zmeny v náboženskom profile Európy“, dodal sociológ Davie. 

 

Európska integrácia obchádza niektorých vo východnej Európe

(Wittenberg, 16. februára 2007 – ENI) Predstaviteľ maďarskej rímskokatolíckej cirkvi kardinál Péter Erdő vyjadril nádej, že záverečná fáza 3. Európskeho ekumenického zhromaždenia v rumunskom Sibiu v septembri tohto roku posilní jednotu Európskeho kontinentu. Je to potrebné najmä v čase, keď mnohí ľudia na východe Európy prežívajú rozčarovanie z procesu európskej integrácie. „Vo východnej a strednej Európe je mnoho ľudí, ktorí sa cítia byť obídení procesom európskej integrácie“, povedal kardinál na tlačovej konferencii pri otvorení ekumenického zhromaždenia vo Wittenbergu minulý týždeň.

 

Nemecký prezident vo Wittenbergu si praje viac úsilia v hľadaní jednoty cirkvi

(Wittenberg, 16. februára 2007 – ENI) Nemecký prezident Horst Köhler vyzval cirkvi a kresťanov v Európe, aby zdvojnásobili svoje úsilie smerujúce k posilneniu jednoty cirkvi. V tejto súvislosti vyslovil obavu, že rozdrobenosť kresťanov ohrozuje ich možnosť efektívne využiť príležitosti na službu v dnešnom svete. Debaty o rozdieloch oslabujú, podľa neho, hlavné posolstvo kresťanskej viery. Povedal to v prejave účastníkom európskeho ekumenického zhromaždenia minulý týždeň vo Wittenbergu.

 

Cirkvi si musia všímať sociálne témy

(Wittenberg, 15. februára 2007 – ENI) Hlavný predstaviteľ evanjelickej cirkvi v Nemecku, biskup Wolfgang Huber vyzval cirkvi v Európe, aby prehovorili jedným hlasom a odpovedali na také otázky ako sú klimatické zmeny a boj proti chudobe. „Toto sú výzvy, ktoré my v Nemecku pociťujeme ako veľmi naliehavé, najmä v čase, keď naša krajina predsedá Európskej únii a štátom G8“, povedal Huber pri otvorení štvrodňového európskeho ekumenického zhromaždenia vo Wittenbergu.

 

Jeruzalem – centrum náboženstiev navštívil francúzsky kardinál

(Jeruzalem, 19. február 2007 – ENI) Rímskokatolícky parížsky arcibiskup  André Vingt-Trois vykonal historickú návštevu Svätej zeme.  Viedol delegáciu, ktorej súčasťou boli teológovia, kňazi a novinári. „Sme šťastní, že môžeme urobiť túto návštevu. Jeruzalem je centrom náboženstiev a musí ich zjednocovať v súlade so slovami Pána Ježiša, ktorý si prial jednotu, pokoj a toleranciu“, povedal arcibiskup v rozhovore pre novinárov.

 

Kobia proti zneužívaniu náboženstiev na propagáciu nenávisti

(Maramon, India, 19. február 2007 – ENI) Generálny tajomník Svetovej rady cirkví Samuel Kobia vyzval mladých ľudí, ktorí sa zišli na najväčšom kresťanskom zhromaždení v Ázii, aby zostali ostražití voči hrozbám, akou je napríklad aj zneužívanie náboženstva na propagáciu nenávisti. „Takýchto ľudí musíte zastaviť a zostať bdelí“, povedal Kobia v príhovore pre vyše 150.000 mladých na kongrese Maramonskej cirkvi v juhoindickom   štáte Kerala.

 

Českí katolíci sa boja zneužitia materiálov ŠtB

(Varšava, 16. februára 2007 – ENI) Rímskokatolícka cirkev v Čechách sa obáva agresivity médií, ktoré môžu byť zneužité proti kňazom podozrivým zo spolupráce s komunistickým režimom. Viacerých biskupov už obvinil z prepojenia na bývalú štátnu bezpečnosť. „Každý biskup musel čeliť prenasledovaniu zo strany komunistickej vlády a viacerí dnešní predstavitelia cirkvi za svoju vernosť zaplatili väzením,“ hovorí sa vo vyhlásení českej katolíckej biskupskej konferencie. „Žiadame, aby sa materiály tajnej polície nezneužívali na vyrovnávanie si osobných účtov, ničenie medziľudských vzťahov a ponižovanie niektorých skupín v spoločnosti,“ uzatvára vyhlásenie.

 

V Indii vydali Bibliu pre ťažko chorých

(Bangalore, India, 16. február 2007 – ENI) V Indii vydali publikáciu s názvom Ronnina Biblia. Ide o výber biblických textov, ktoré sú určené ako povzbudenie pre ľudí žijúcich s vírusom HIV a pre smrteľne chorých, ktorí zápasia s pocitom beznádeje vo svojom živote. Knihu predstavil verejnosti generálny tajomník Svetovej rady cirkví Samuel Kobia počas svojej návštevy v Indii. V rámci programu svojej cesty sa zúčastnil aj na oslavách 50. výročia založenia Bangalorského kresťanského inštitútu pre štúdium náboženstva a spoločnosti. 

 

Kobia prirovnal postavenie Dalitov k apartheidu

(Bangalore, India, 15. február 2007  - ENI) Hlavný predstaviteľ Svetovej rady cirkví, jej generálny tajomník Samuel Kobia pripodobnil postavenie Dalitov v Indii praxi apartheidu v Afrike. „Kresťania nesmú zostať divákmi a prizerať sa ako iní vedú svoj zápas o spravodlivosť a mier“, povedal Kobia počas svojej návštevy v Indii. „Kým prax apartheidu pokračuje v Indii, naša úloha sa neskončila“, dodal generálny tajomník Svetovej rady cirkví. Vo svojom prejave zároveň uvítal prelom v otázke severokórejského jadrového zbrojného programu.

 

Anglikáni rokujú o homosexualite

(Nairobi, 15. február 2007 – ENI) V tanzánskom meste Dar es Salaam sa minulý týždeň konalo verejnosti neprístupné stretnutie predstaviteľov celosvetového spoločenstva anglikánskych cirkví. Hlavnou témou boli napätia vo vnútri spoločenstva okolo otázok spolužitia osôb rovnakého pohlavia, ktoré predstavujú hrozbu rozkolu medzi anglikánmi. Čelní predstavitelia 38 národných anglikánskych cirkví sa zišli, aby sa poradili o ďalšom postupe v procese, ktorý spustilo stanovisko episkopálnej cirkvi v Spojených štátoch amerických. Problematická je mimoriadne vysoká tolerantnosť k spolužitiu homosexuálov.

 

Náboženskí predstavitelia USA navštívia Irán

(New York, 15. február 2007 – ENI) Skupina náboženských predstaviteľov zo Spojených štátov amerických pripravuje návštevu Iránu. Jej cieľom je zlepšenie zhoršujúcich sa vzťahov medzi Spojenými štátmi a Iránom. Náboženskí predstavitelia upozorňujú na znepokojujúci tón vyhlásení, ktoré zaznievajú na oboch stranách v otázke iránskeho programu jadrovej energetiky. „Trinásťčlenná delegácia chce povzbudiť vlády na oboch stranách sporu, aby sa vrátili z cesty, ktorá smeruje k vyhrocovaniu situácie a ku konfliktu a utrpeniu“, povedala Mary Ellen McNish, generálna tajomníčka kvakerskej organizácie Výbor amerických priateľov pre službu.

 

Pápež Benedikt XVI. vymenoval do hospodárskej komisie Afričana

(Johannesburg, 15. február 2007 – ENI) Pápež Benedikt XVI. vymenoval hlavného predstaviteľa rímskokatolíckej cirkvi v Juhoafrickej republike, kardinála Wilfrida Napiera za člena dôležitej komisie, ktorá radí Vatikánu v hospodárskych otázkach. Napier, ktorý sídli v juhoafrickom meste Durban uvítal svoje menovanie a poznamenal, že rímskokatolícka cirkev jeho menovaním dokázala svoju univerzálnosť a nie je len inštitúciou Európanov.

 

Zo zdrojov agentúry  ENI vybral a zostavil:

Ondrej Prostredník,

Ekumenicka rada cirkví v Slovenskej republike,

e:mail prostrednik@ekumena.sk, tel: 02 5443 3238, fax: 02 5443 3235)

 


Ekuména vo svete 7/2007

Odvysielané na stanici Rádio Slovensko, 14. februára 2007 o 19:40

 

Indickí kresťania sú lepší vlastenci ako hinduisti alebo moslimovia

(Hyderabad, India, 9. február 2007 – ENI) Kresťania v Indii často čelia obvineniam, že sú zlými vlastencami. Vyčítajú im to hinduistickí fundamentalisti. Nedávny prieskum verejnej mienky, ktorý dala vypracovať britská spoločnosť BBC však ukazuje pravý opak. Podľa materiálu, ktorý zverejnili aj na internetovom portáli, v porovnaní s inými náboženskými skupinami prejavuje táto malá kresťanská menšina najväčšiu hrdosť na to, že sú občanmi Indie. Prieskum totiž ukazuje, že až 73% kresťanov je hrdých na národné dedičstvo Indie. Medzi hinduistami je to len 71% a u moslimov len 60%.

 

Do úradu uvideli prvú biskupku v Latinskej Amerike

(New York, 9. február 2007 – ENI) Jednu z pomedzi troch žien, ktoré sú nositeľkami kňazského úradu v anglikánskej cirkvi na Kube, vymenovali za biskupku cirkvi. Šesťdesiatdeväť ročná Nerva Cot Aguilera sa tak stala prvou ženou v úrade biskupa v celej Latinskej Amerike. Bývalú učiteľku vymenovali do funkcie pomocného biskupa v meste Cardenas, ktoré leží na východ od hlavného mesta Havana. Menovanie oznámili na pôde tamojšej ekumenickej vysokej školy teologickej.

 

Metodisti svorne odmietajú prijať Bushovu knižnicu na svoju univerzitu

(Oxford, Ohio, 9. februára 2007 – ENI)     Metodisti v Spojených štátoch amerických majú, ako sa zdá, jednotný názor na zachovanie politickej neutrality a nezávislosti svojej prestížnej vzdelávacej inštitúcie, ktorou je Južanská metodistická univerzita. Obavy o jej nezávislosť sa objavili asi pred mesiacom, keď správca prezidentskej knižnice Georga Busha oznámil zámer umiestniť jej fond v priestoroch univerzity. V reakcii na oznámenie zámeru spustila skupina metodistických biskupov podpisovú kampaň na odmietnutie projektu. Do minulého týždňa ju podporilo viac než 10.000 ľudí.

 

KGB mala tajný plán na diskreditáciu pápeža Pia XII.

(Varšava, 9. február 2007 – ENI) Bývalý komunistický tajný agent obvinil tajnú políciu KGB z toho, že umelo vytvorila falošný obraz vojnového pápeža Pia XII. ako takého, ktorý podporoval fašistické Nemecko a nemal dostatok sily, aby odsúdil vyvražďovanie židov. „Supertajný plán s cieľom podkopať morálnu autoritu Vatikánu v západnej Európe schválil v roku 1960 Nikita Chruščov“, uviedol Ion Mihai Pacepa, bývalý agent rumunskej Securitate, ktorý v roku 1978 prešiel na stranu západu.

 

Kresťanské ženy v Japonsku kritizujú ministra za výroky o ženách

(Tokio, 8. február 2007  - ENI) Predstaviteľka japonskej organizácie kresťanských žien sa pridala k opozičným politickým skupinám, ktoré žiadajú odstúpenie japonského ministra zdravotníctva ako aj zloženie jeho parlamentného mandátu. Dôvodom sú jeho poznámky v súvislosti s funkciou žien v japonskej spoločnosti. Podľa ministra sú totiž ženy stroje na rodenie detí. „Ako kresťanky nemôžeme prijať názor, že život vzniká s pomocou strojov. Veríme, že život je stvorený Bohom a my ho prijímame“, povedala Junko Matzuura, ktorá je predsedníčkou Výboru žien pri ekumenickej rade cirkví v Japonsku.

 

 

Náboženské organizácie sú účinné v boji proti HIV/AIDS

(Ženeva, 8. február 2007 – ENI) Štúdia, ktorú nedávno zverejnila Svetová zdravotnícka organizácia, ukazuje, že organizácie založené na princípoch náboženskej viery zohrávajú kľúčovú úlohu pri prevencii šírenia vírusu HIV a v  starostlivosti o chorých na AIDS. Štúdia však zároveň upozorňuje na potrebu užšej spolupráce medzi týmito organizáciami a zložkami systému verejného zdravotníctva v jednotlivých krajinách. „Takáto spolupráca je nevyhnutná na to, aby sa zaznamenal pokrok pri dosahovaní cieľa, podľa ktorého majú byť lieky na prevenciu vírusu HIV dostupné do roku 2010  vo všetkých častiach zeme“, hovorí sa v štúdii.

 

Cirkvi na Filipínach sa modlili za pokojný priebeh volieb

(Baguio City, Filipíny, 8. február 2007 – ENI) Cirkvi na Filipínach využili stretnutia počas Týždňa modlitieb za jednotu kresťanov na to, aby povzbudili svojich členov k zabezpečeniu spravodlivého a pokojného priebehu parlamentných volieb v máji tohto roku. „Ukázali sme, že sa vieme zjednotiť v spoločnej modlitbe. Teraz by sme mohli ukázať, že sa vieme zjednotiť aj v konkrétnych krokoch, ktoré sú potrebné pre našu spoločnosť a pomôcť zabezpečiť spravodlivý priebeh volieb“, povedal David Tabooy z episkopálnej cirkvi na Filipínach pre agentúru ENI.

 

Kobia upozorňuje na nebezpečenstvo klimatických zmien

(Nairobi, 8. február 2007 – ENI) „V čase svojho detstva vo východnej Afrike som z okna nášho domu mohol vidieť zasnežený vrcholok Mount Kenya“, spomína generálny tajomník Svetovej rady cirkví Samuel Kobia, ktorý je pôvodom z Kene. Hovorí sa, že pohorie a neskôr aj celá krajina dostali meno od cestovateľov Johannesa Rebmanna a Johanna Ludwiga Karpfa, ktorí túto časť Afriky navštívili v 19. storočí. Obaja muži boli prekvapení, že v rovníkovej oblasti našli sneh a krajinu pomenovali podľa slova kiinyaa, čo v miestnom kmeňovom jazyku Kamba znamená biely vrch. Samuel Kobia to povedal pri návšteve svojej vlasti, pri ktorej hovoril aj o hrozbách klimatických zmien pre oblasť Afriky.

 

Rekonštrukčné práce na chrámovej hore v Jeruzaleme sú pozastavené

(Jeruzalem, 12. februára 2007 – ENI) Starosta Jeruzalema Uri Lupolianski pozastavil renovačné práce v blízkosti komplexu budov, do ktorého patrí aj Skalný dóm a mešita Al-Aksa. Pozastavenie má trvať do času, kým mesto nepredloží nový plán na vytvorenie pešej zóny, ktorá bude privádzať návštevníkov k svätým miestam. Starosta Lupolianski oznámil pozastavenie rekonštrukčných prác na prístupovej rampe, ktorej poškodenie vyvolalo veľkú nevôľu medzi moslimskými obyvateľmi Jeruzalema. Podľa starostu je totiž potrebný dôkladnejší a transparentnejší proces prípravy a plánovania. Takýto proces umožní občanom, aby vopred videli navrhované riešenia a mali možnosť predložiť mestu prípadné výhrady.

 

V Malawi zatvorili teologickú fakultu pre nedostatok peňazí

(Blantyre, Malawi, 12. február 2007 – ENI) Nedostatok finančných zdrojov donútil presbyteriánsku cirkev v strednej Afrike, aby zatvorila svoju teologickú školu v Malawi. Školu otvorili len pred rokom a jej úlohou bolo vzdelávanie kňazov pre stále rastúci počet cirkevných zborov. „Našim cieľom bolo, aby sme pre cirkev pripravili väčší počet kňazov, pretože doterajšia škola už bola vysokým počtom študentov preťažená,“ povedal generálny tajomník synody presbyteriánskej cirkvi Daniel Gunya. Novovzniknutá škola, ktorú teraz zatvárajú slúžila aj ostatným cirkvám a každá z nich mala stanovený počet miest, ktoré mohla obsadiť svojimi študentmi.

Kobia sa v Indii zúčastní na zhromaždení pravoslávnej misijnej organizácie

(Ženeva, 12. január 2007 – ENI) Generálny tajomník Svetovej rady cirkví Samuel Kobia  začal deväťdňovú návštevu Indie. Počas nej prednesie prejav na najväčšom zhromaždení kresťanov v Indii, ktoré sa bude konať v juhoindickom štáte Kerala. Už tradične sa na ňom zúčastňuje okolo 200.000 návštevníkov. Stretnutie známe ako Maramon Convention usporadúva každoročne evanjelizačné združenie Mar Thoma. Je to organizácia pre misiu a evanjelizáciu, ktorá pôsobí pri Mar Thoma Sýrskej cirkvi v Malabare. Cirkev je členom Svetovej rady cirkví a jej zástupcov pravidelne pozýva na svoje zhromaždenia.

 

Ekumenická tlačová agentúra ENI spustila informačné rozhranie RSS

(Ženeva, 12. február 2007 – ENI) Medzinárodná ekumenická spravodajská agentúra ENI spustila na svojej webovej stránke novú službu. Užívateľom umožňuje, aby pomocou technológie RSS získali prístup k najčerstvejším správam hneď ako budú zverejnené. Služba tiež umožňuje rýchlejšie a pohodlnejšie umiestňovanie správ na internet a urýchli komunikáciu medzi redaktormi a užívateľmi.

 

Putin vidí záruku bezpečnosti v pravoslávnej cirkvi a jadrových zbraniach

(Moskva, 8. február 2007 – ENI) Ruský prezident Vladimír Putin povedal, že vonkajšia a vnútorná bezpečnosť jeho krajiny je závislá na dvoch veciach: na svojich tradičných náboženstvách a na jadrových zbraniach. „Tieto dve témy sú úzko prepojené, pretože obe, tradičné náboženstvá aj ruský jadrový štít, posilňujú ruskú štátnosť a vytvárajú podmienky potrebné na zabezpečenie vnútornej a vonkajšej bezpečnosti Ruska,“ povedal Putin na nedávnej tlačovej konferencii. „Je preto veľmi jasné, aký má byť postoj štátu k obom týmto oblastiam v súčasnosti i v budúcnosti“, dodal Putin.

 

Poľská vláda podporí stavbu katedrály 40 miliónmi zlotých

(Varšava, 7. február 2007 – ENI) Poľský parlament schválil štátnu finančnú dotáciu na výstavbu novej rímskokatolíckej katedrály vo Varšave. Baziliku Božej prozreteľnosti budujú ako výraz vďaky za pád komunizmu a za pontifikát svojho rodáka pápeža Jána Pavla II. Podľa informácií Poľskej tlačovej agentúry poskytne štát na stavbu katedrály dotáciu vo výške 40 miliónov zlotých. Návrh na poskytnutie dotácie bol prijatý rozhodujúcou väčšinou 329 hlasov proti 65.

 

Zo zdrojov agentúry  ENI vybral a zostavil:

Ondrej Prostredník,

Ekumenicka rada cirkví v Slovenskej republike,

e:mail prostrednik@ekumena.sk, tel: 02 5443 3238, fax: 02 5443 3235)

 


Ekuména vo svete 6/2007

Odvysielané na stanici Rádio Slovensko, 7. februára 2007 o 19:40

 

V minulých mesiacoch vydala Komisia Svetovej rady cirkví pre Vieru a poriadok štúdiu o súvislosti náboženstva a konfliktov. Je určená ako pomôcka na prekonávanie konfliktov v podmienkach cirkví na národnej úrovni. O jej obsahu a možnostiach využitia sa s tajomníčkou oddelenia Svetovej rady cirkví pre Vieru a poriadok Kersten Storchovou zhováral Ondrej Prostredník.   Prajeme Vám príjemné počúvanie.

 

Dnešné konflikty vo svete a úloha, ktorú v nich zohrávajú náboženstvá – to je téma, o ktorej sa dnes mnoho diskutuje. Venuje sa tejto otázke aj Svetová rada cirkví?

 

Áno a myslím, že veľmi dobrým spôsobom. V tomto roku sme vlastne uprostred Dekády na prekonanie násilia. Prepojene náboženstva a konfliktov, náboženstva a násilia je v dekáde veľmi prominentnou témou. Spracúvame ju z mnohých aspektov. Všímame si konflikty a násilie v rôznych oblastiach nášho života a zameriavame sa aj na prítomnosť a dôvody konfliktov na úrovni našich členských cirkví. Svetová rada cirkví tu zohráva samozrejme úlohu koordinátora, ale v mnohých aspektoch sa snažíme pôsobiť aj ako iniciátor. Hľadáme a vytárame prepojenia na medzinárodné inštitúcie, ktoré sa tejto téme venujú, napríklad rozvíjame spoluprácu s jednotlivými zložkami Organizácie spojených národov. Otázku konfliktov a náboženstva spracúvajú prirodzene aj jednotlivé oddelenia Svetovej rady cirkví, každé s ohľadom na svoje špecifické úlohy. Tak je tomu aj v práci Komisie pre vieru a poriadok. V tejto súvislosti naša komisia spracovala v minulom roku aj štúdiu o etnicite a násilí, o vzťahu národnej identity a identity kresťanov ako jednej cirkvi, ktorá je jedným telom Kristovým.

 

Jedna vec je, že náboženstvá a samozrejme aj cirkvi priznajú svoj podiel na konfliktoch. Existuje, podľa vás, však možnosť, že cirkvi dokážu prispieť aj k riešeniu konfliktu a k zmiereniu? Vlastne by sme niečo také pokladali za prirodzené, ale čo o tom hovorí vaša štúdia?

 

Áno, myslím, že to je bytostná úloha cirkví: Majú poverenie konať službu zmierenia a sú povolané, aby pôsobili uzdravenie medzi znepriatelenými stranami. Bolo by viac než smutné, keby túto službu nekonali a nestávali sa aktérmi jednotlivých lokálnych procesov zmierenia a liečenia. To samozrejme nevylučuje skutočnosť, ktorú ste vo svojej otázke naznačili, totiž, že cirkvi často v konfliktoch zohrávajú aj inú úlohu. A to musí byť vždy prvý krok, aby si cirkvi v takýchto situáciách uvedomili, že nekonajú v súlade so svojim poslaním s neplania svoju úlohu voči svetu, keď sa sami nejakým spôsobom stávajú stranami konfliktu. Ale samozrejme ja tu vidím veľký potenciál a takto to v mnohých prípadoch vnímajú aj samotné cirkvi. Vedia, že sa môžu v konfliktoch stať centrami uzdravenia, stať sa ľuďmi, ktorí urobia ten prvý riskantný krok a podajú ruku na zmierenie. Tento potenciál majú cirkvi preto, lebo majú v rukách veľmi bohaté biblické dedičstvo v tomto ohľade. To odkrýva aj štúdia, ktorú som spomínala. Hovorí o tom, ako kresťania zaobchádzajú s inými, so skupinami, ktoré sú odlišné, s cudzincami, ako riešia otázky integrácie, ako definujú vlastnú identitu vo vzťahu k inými, či dokonca v spolupráci s tými, ktorí sú od nás odlišní – to všetko sú otázky, ktoré v štúdii zohrávajú veľmi dôležitú úlohu. Štúdia naznačuje, že cirkvi tu môžu zohrať veľmi pozitívnu úlohu. Ale samozrejme to začína tým, že si uvedomíme, ako často sme zlyhali a stále zlyhávame, keď ide o riešenie konfliktov. Myslím, že tieto dva prístupy musia ísť ruka v ruke. Len vtedy môže byť naše poslanie vo svete účinné a naše pôsobenie môže znamenať skutočnú príležitosť pre zmenu.

 

Ako vznikala štúdia, ktorú spomínate a aké je jej ďalšie určenie?

 

Oddelenie pre Vieru a poriadok je zodpovedné za spracovanie štúdie. Tradične sa naše oddelenie venuje viac otázkam učenia cirkví, dogmatike, všíma si čo to znamená byť dnes cirkvou. Preto si asi viacerí vedia dosť ťažko predstaviť prepojenie tohto oddelenia s takými témami ako je etnicita a násilie. Ale samozrejme v štatútoch komisie stojí aj  to, že sa má zaoberať tým, aké dôsledky má existencia cirkvi pre svet. Nuž a je veľmi dobre známe, že práve otázky národnej identity a etnicity môžu cirkvi rozdeľovať práve tak radikálne ako ich rozdeľujú otázky kresťanského učenia. Smutným príkladom toho v Európe je Severné Írsko. Rozdelenie podľa kritérií národnosti a etnicity si tu vyžiadalo množstvo ľudských životov. Samozrejme sa tu musí hovoriť aj o rozdelení podľa konfesionálnej príslušnosti. Ale oba tieto aspekty sú v tomto prípade veľmi zložito navzájom prepletené. A v našej štúdii ide práve o to, aby sme pochopili ako dochádza k takýmto prepojeniam.

 

Štúdia je teda ukončená. Budú ju mať členské cirkvi Svetovej rady k dispozícii? V akej podobe ju možno získať a môže táto štúdia poslúžiť ako pomôcka cirkvám, aby dokázali lepšie plniť svoje poslanie pri riešení konfliktov?

 

Presne na to je štúdia určená. Je koncipovaná ako pomôcka pre cirkvi, ktoré sa nachádzajú v konfliktných situáciách. V prvom rade, ako som to už spomínala, ide o konflikty národnej a etnickej povahy, ale tento aspekt štúdia vo viacerých prípadoch aj presahuje. Prebehol niekoľkoročný študijný proces a jeho výsledok máme teraz v rukách. Originál vyšiel v angličtine a má názov „Účasť na Božom diele zmierenia - pomôcka pre cirkvi v konfliktných situáciách“. Štúdia už vyšla tlačou a možno si ju zaobstarať cestou Svetovej rady cirkví. Je k nahliadnutiu aj prostredníctvom našej webovej stránky. V súčasnosti pracujeme na prekladoch štúdie a prvé jazyky, do ktorých bude štúdia preložená sú slovenčina a maďarčina. Má to jeden prostý dôvod. Komisia pre Vieru a poriadok nadviazala kontakt s projektom „Liečenie spomienok“, ktorý robí Spoločenstvo evanjelických cirkví v Európe spolu s Konferenciou európskych cirkví. Projekt sa spúšťa práve v podmienkach Maďarska a Slovenska. Predtým prebehol na území Rumunska a bol veľmi úspešný. Všetci, ktorí sa na ňom podieľali, sa zhodli na tom, že naša štúdia môže vo výraznej miere prispieť k úspešnému priebehu projektu. Pôsobí vlastne ako neutrálny nástroj, ktorý prichádza zvonka. Veľmi odborným, ale zato konkrétnym spôsobom sa venuje otázkam konfliktov, do ktorých sú vtiahnuté aj cirkvi. Sú to skutočné konflikty, ktoré potrebujú riešenie a dlhodobé liečenie vzájomne spôsobených rán. Je to zložitý proces a všetci, ktorí sa na ňom podieľajú sú si toho vedomí. Ale musíme urobiť prvé kroky a myslím si, že Komisia pre vieru a poriadok môže štúdiou výrazne prispieť k tomuto procesu.

 

Komu v cirkvách je táto štúdia určená? Nie je príliš odborná? Môžu ju používať aj ľudia na úrovni cirkevných zborov?

 

Rozumiem vašej otázke, lebo štúdie nášho oddelenia majú povesť príliš zložitých, odborných textov. To je napokon pochopiteľné, lebo ide o teologické štúdie, ktoré používajú odborný teologický jazyk. Môžem však povedať, že v prípade tejto štúdie je to iné. Tu je našou cieľovou skupinou cirkevný zbor. Samozrejme nezaškodí, ak sa do práce so štúdiou zapojí aj miestny farár a po odbornej stránke bude celý proces sprevádzať, ale tento text je písaný tak, že ho môžu čítať aj ľudia bez teologického vzdelania a môžu s jeho pomocou uvažovať a rozoberať svoje vlastné osobné príbehy. Rozhodne to teda nie je text, ktorý by bol nezrozumiteľný a preto nevhodný pre použitie na úrovni cirkevných zborov.

 

Rozhovor pripravil:

Ondrej Prostredník,

Ekumenicka rada cirkví v Slovenskej republike,

e:mail prostrednik@ekumena.sk, tel: 02 5443 3238, fax: 02 5443 3235)

 

 

späť na hlavnú stránku    home  Home English    home     EN                                                                                             hore

 
.::.   .::.
 .::. ( © 2007 ERCSR