logo ERCEkumenická rada cirkví v SR


Ekuména vo svete -  prepis relácií december 2007


Ekuména vo svete 51/2007

Odvysielané na stanici Rádio Slovensko, 19. decembra 2007 o 19:35

 

Stretnutie kresťanskej Rady pre vzťahy s moslimami v Európe

Ženeva/St.Gallen, 11. decembra 2007 – CEC

6. – 9. decembra sa v Berlíne zišla Rada pre vzťahy s Moslimami v Európe. Radu založili spoločne Konferencia Európskych cirkví a Rada Európskych biskupských konferencií. Stretnutie zdôraznilo dôležitosť hľadania spoločných bodov s moslimskými partnermi v Európe a záujem vstúpiť do trvalého dialógu budovania dôvery. Rada privítala list 138 moslimských vodcov, ktorý pred niekoľkými týždňami dostalo široké spektrum kresťanských vodcov. List s nadpisom „Spoločná reč medzi nami a vami“ označila Rada pre vzťahy s Moslimami za veľmi dôležitý krok v histórii Islamu a úprimný prejav záujmu budovať dobré vzťahy s kresťanskými cirkvami a postaviť sa spoločne za spravodlivejší svet, v ktorom bude viac mieru. Rada je zložená z 20 členov a poradcov z Rímsko-katolíckej, Pravoslávnych a Protestantských cirkví z celej Európy vrátane Turecka. Slúži na výmenu skúseností kresťanov z rozličných častí Európy, ako poradný orgán pre cirkvi ohľadom kresťansko-moslimských záležitostí a na zintenzívnenie spolupráce s moslimskými partnermi. Ponúka tiež reflexie o procese Európskej integrácie z medzináboženskej perspektívy.

 

Príhovor ekumenickej delegácie na klimatickej konferencii OSN

Ženeva, 14. decembra 2007 – ENI

Zastavte nenásytnú spotrebu malej skupiny ľudí a sústreďte sa na to, čo spôsobuje problémy mnohých; - povedali ekumenickí advokáti na klimatickej konferencii OSN. Spoločnosti musia odstúpiť od „podporovania nekonečného rastu a produkcie tovarov ako aj od konzumácie, ktorá sa zdá byť neukojiteľná"; - zdôraznili vo vyhlásení. V piatok 14. 12. oslovili ekumenickí delegáti Svetovej rady cirkví plenárne zhromaždenie vysokých vládnych predstaviteľov na summite o klimatických zmenách na ostrove Bali v Indonézii. „Na chudobných obyvateľov zeme dopadá bremeno nezodpovedného plytvania zdrojmi, energiou a extrémneho konzumizmu bohatých.“ Iniciatívy by sa mali venovať v prvom rade riešeniu „problémov obrovskej väčšiny dnešnej svetovej populácie“ - vyzvali plenárne zasadnutie reprezentanti svetových cirkví.

 

Protest indických kresťanov proti vybudovaniu technologického centra na mieste kostolov

Bangalore, India, 7. decembra 2007 - ENI

Kresťania a  ochrancovia životného prostredia v severovýchodnom štáte Indie – Manipure bojujú proti zámerom vlády. Táto plánuje zabrať 120 hektárov pozemku, na ktorom stoja 4 kostoly a synagóga, a vybudovať na ich mieste technologický inštitút. „Vyzerá to tak, že chcú použiť zabratie pozemku ako nástroj k tomu, aby vypudili kresťanov a príslušníkov pôvodných kmeňov z tohto územia“, povedal Kim Gangte, bývalý člen indického parlamentu, ktorý sa hlási k Cirkvi Adventistov siedmeho dňa. Kim Gangte vedie akčný výbor proti odkúpeniu pozemkov. Kresťania tvoria viac ako 30 % z 2,5 milióna obyvateľov indického štátu Manipur. Mnohí z nich patria do jedného z dvoch kmeňov Kuki a Naga. Členovia týchto kmeňov sa obrátili na kresťanskú vieru po príchode Britských misionárov v 19. storočí.

 

Pravoslávni vodcovia oponujú snahám o nezávislosť Kosova

Varšava, 14. decembra 2007 - ENI

Pravoslávna cirkev v Srbsku, ku ktorej sa v krajine hlási prevažná väčšina veriacich, spustila diplomatické úsilie medzi zahraničnými cirkevnými vodcami. Cieľom je zabrániť očakávanému hlasovaniu OSN o povolení nezávislosti Kosova od Srbska. „Keď západ podporuje úsilie o nezávislosť Albáncov žijúcich v Kosove, zabúda na súženie, ktoré museli v posledných rokoch vytrpieť pravoslávni Srbi, žijúci na tomto území“, povedal 8. decembra pre Srbský denník „Večernje Novosti“ ruský pravoslávny patriarcha Alexej II.

 

Najvyšší predstaviteľ ekumenického hnutia navštívil v USA

Ženeva, 13. decembra 2007 – ENI

Generálny tajomník Svetovej rady cirkví Samuel Kobia navštívil v dňoch 12. – 18. decembra Spojené štáty Americké. Na úvod svojej návštevy sa vo Washingtone DC zúčastnil spolu s vedúcimi predstaviteľmi cirkví na dvojdňových duchovných cvičeniach. V sobotu 15. decembra sa stretol s mladými ekumenickými vodcami. V nedeľu oslovil zhromaždenie vo Washingtonskej katedrále počas 50-minútového „Nedeľného fóra katedrály“. Fórum, ktoré Washingtonská katedrála organizuje každú nedeľu pred Službami Božími, sa usiluje v otvorenej diskusii hľadať vo svetle viery odpovede na kritické otázky doby. Reverend Kobia spolu so zúčastnenými diskutoval na tému „Ako môžu byť cirkvi tvorcami mieru vo svete otriasanom násilím?“. Neskôr v ten istý deň bol slávnostným kazateľom v Baptistickom kostole Bethesda. 18. decembra na záver svojej návštevy bol Samuel Kobia hosťom na všeobecnom stretnutí Amerických pravoslávnych cirkví v New Yorku.

 

Cirkvi v Ugande neodporúčajú objímanie a potriasanie rúk

Nairobi, 13. decembra 2007 – ENI

Náboženskí vodcovia v Ugande podporujú úsilie vlády v boji proti zákernej infekčnej chorobe Ebola. Odporúčajú veriacim nepodávať si ruky ani sa neobjímať pri pozdrave. Vírusové ochorenie Ebola sa šíri prostredníctvom telesných tekutín, najmä stykom s krvou nakazeného. Úmrtnosť je viac ako 50% a dosiaľ na chorobu neexistuje nijaký liek. Niektorí kresťania vyjadrili obavy z toho, ako smrteľná choroba ovplyvní oslavy Vianočných sviatkov. „Sú to preventívne opatrenia." - povedal reverend Grace Kaiso, výkonný tajomník Spojenej kresťanskej rady Ugandy. Rada združuje Rímsko-katolícku, Anglikánsku a pravoslávne cirkvi v krajine.

 

Kalifornská diecéza vystúpila z Americkej episkopálnej cirkvi

New York, 10. december 2007 – ENI

Po prvýkrát od čias Americkej občianskej vojny v rokoch 1861-1865 sa jedna celá diecéza Americkej episkopálnej cirkvi hlasovaním rozhodla vystúpiť z denominácie. Výsledok hlasovania, ktoré prebehlo 8. decembra v diecéze San Joaquin v centrálnej Kalifornii, je vyjadrením nesúhlasu s hierarchiou národnej cirkvi. Táto schválila v roku 2003 vysvätenie reverenda Gene Robinsona, rozvedeného muža žijúceho otvorene v homosexuálnom partnerskom zväzku, za biskupa Episkopálnej cirkvi. „Toto je historický moment ... hlasovanie za slobodu“, povedal diecézny biskup John-David Schofield zhromaždeniu 88 ordinovaných a 113 laických delegátov na stretnutí v Katedrále svätého Jakuba vo Fresne. Informoval o tom Episkopálny spravodajský servis. Americká episkopálna cirkev je súčasťou anglikánskeho spoločenstva, ktorého duchovným vodcom je arcibiskup z Canterbury. Od roku 2003 sa spoločenstvo zmieta v ťažkom vnútornom zápase a úprimnom hľadaní jednoty pri zachovaní hodnôt slobody, demokracie a otvorenosti voči všetkým, čo sa v jeho kruhu usilujú nájsť a žiť kresťanskú vieru.

 

Rakúske cirkvi sa pripravujú na majstrovstvá Európy vo futbale

Varšava, 11. decembra 2007 – ENI

Cirkvi v Rakúsku spustili program evanjelizácie v súvislosti s Majstrovstvami Európy vo futbale 2008. Rakúsko a susedné Švajčiarsko budú v júni 2008 spoločne hostiteľmi futbalových majstrovstiev. „Tieto futbalové udalosti ponúknu mladým ľudom z rôznych krajín príležitosť stretnúť sa“, povedal Kardinál Christoph Schönborn, najvyšší predstaviteľ Rímsko-katolíckej cirkvi v Rakúsku. „Kresťania si ich chcú užiť rovnako ako ostatní športoví fanúšikovia. Zapojením sa do Euro 2008 sa cirkvi budú usilovať ukázať ľuďom Krista.“ Kardinál adresoval tieto slová katolíckym veriacim v krajine prostredníctvom pastierskeho listu. List prichádza v čase, keď v dvoch alpských krajinách intenzívne pokračujú prípravy na turnaj, ktorý určí najlepší európsky futbalový tím. Majstrovstvá, ktoré organizuje futbalová asociácia UEFA, prebehnú v ôsmich mestách Rakúska a Švajčiarska.

 

Zo zdrojov agentúr  ENI a CEC  vybrala a zostavila:

Eva Guldanová,

Ekumenická rada cirkví v Slovenskej republike,

Email: ekumena.vosvete@gmail.com, tel: 02 5443 3238, fax: 02 5443 3235

 


Ekuména vo svete 50/2007

Odvysielané na stanici Rádio Slovensko, 12. decembra 2007 o 19:35

 

Stretnutie druhého kola ekumenických dialógov medzi baptistami a katolíkmi

Rím, 30. novembra 2007 – BWA

2. – 8. decembra sa v Ríme v Taliansku uskutočnilo druhé stretnutie druhého kola medzinárodných teologických dialógov medzi Svetovou Alianciou Baptistov a Rímsko-katolíckou cirkvou reprezentovanou Pápežskou radou pre napomáhanie jednoty kresťanov. Prvé kolo dialógov medzi Vatikánom a baptistami sa uskutočnilo v rokoch 1984-1988. Aktuálne – druhé kolo zahájilo stretnutie v Birminghame v Spojených štátoch Amerických v decembri minulého roku. Stretnutia druhého kola, ktorého témou je „Krst a Večera Pánova/Eucharistia ako viditeľné Slovo Božie v spoločenstve (koinónii) Cirkvi“, budú pokračovať do roku 2010. Predstavitelia oboch cirkví sa na stretnutí minulý týždeň zaoberali podrobne témou „Slovo Božie v živote cirkvi – Písmo, tradícia a koinónia“. Vo štvrtok prijal delegáciu medzinárodnej komisie na osobnej audiencii pápež Benedikt XVI. Baptisti viedli v minulosti teologické dialógy na medzinárodnej úrovni s anglikánskymi, evanjelickými, menonitskými, pravoslávnymi a reformovanými cirkvami. Svetová baptistická aliancia je spoločenstvo 214 baptistických združení a jednôt. Zahŕňa 36 miliónov pokrstených veriacich v spoločenstve 105 miliónov členov.

 

Príprava plenárneho zasadnutia Spoločnej Evanjelicko-Pravoslávnej medzinárodnej komisie

Ženeva, 28. novembra 2007 – LWI

Prípravné stretnutie 14. zasadnutia Spoločnej Evanjelicko-Pravoslávnej komisie sa konalo na pozvanie Ekumenického patriarchátu Konštantinopolu na Pravoslávnom seminári v Joensuu na východe Fínska. Účastníci stretnutia diskutovali o prezentovaných výkladoch pravoslávneho a evanjelického učenia ohľadom hlavnej témy súčasného dialógu medzi týmito dvoma cirkvami. Evanjelici a pravoslávni vedú v súčasnosti dialóg na tému: „Tajomstvo Cirkvi: Svätá Večera Pánova v živote Cirkvi“.  Prípravná skupina pripravila koncept spoločného záverečného vyhlásenia. Koncept spolu s prezentovanými výkladmi bude predmetom diskusie na 14. plenárnom zasadnutí Spoločnej Evanjelicko-Pravoslávnej komisie. Zasadnutie sa uskutoční 30. mája až 7. júna 2008.

 

Kresťanské organizácie na konferencii OSN o klimatických zmenách

Ženeva, 3. decembra 2007 – ENI/LWI

Cirkvi a kresťanské organizácie prispeli svojimi postojmi a iniciatívami k medzinárodnej konferencii o klimatickej zmene, ktorú na ostrove Bali v Indonézii zorganizovala Organizácia spojených národov. Na ostrove Bali sa stretli predstavitelia viac ako 180-tich krajín, aby sa zaoberali otázkou klimatických zmien a pripravili rámec k dohode o znížení emisií skleníkových plynov, ktorá nahradí Kyoto protokol. Platnosť Kyoto protokolu vyprší v roku 2012.

Svetová rada cirkví vyslala na konferenciu akreditovanú ekumenickú delegáciu pozostávajúcu z 25-tich členov z rôznych končín sveta. Delegácia bude mať na konferencii príležitosť prihovoriť sa plenárnemu zasadnutiu. Okrem viacerých workšopov zorganizovali pre účastníkov a miestne spoločenstvá slávnostnú ekumenickú bohoslužbu.

Svetový Luteránsky zväz vydal 5. decembra pri príležitosti konferencie vyhlásenie. Generálny tajomník zväzu, reverend Ishmael Noko v ňom pripomína, že rozmery klimatickej krízy presahujú rovinu politiky a vyzýva zaoberaniu sa problémom „na najzákladnejšej etickej úrovni“.

Traja významní európski biskupi – arcibiskup z Canterbury Rowan Williams, duchovný vodca anglikánov, arcibiskup evanjelickej cirkvi Švédska Anders Wejryd, a biskup Wolfgang Huber, predsedajúci biskup Evanjelickej cirkvi Nemecka (EKD) poslali politickým lídrom zúčastňujúcim sa konferencie o klimatických zmenách pri príležitosti jej otvorenia list. V liste podčiarkli, že „každý človek na zemi, rovnako dnes ako v budúcnosti, má to isté právo používať prírodné zdroje udržateľným spôsobom.“

 

Ruský metropolita Cyril navštívil Vatikán

Rím, 7. decembra 2007 – ENI

Hlava oddelenia pre vonkajšie záležitosti Moskovského patriarchátu, metropolita Cyril, sa stretol v piatok 7. decembra vo Vatikáne s pápežom Benediktom XVI. Osobná audiencia dodáva na vierohodnosti správam, ktoré hovoria o otepľovaní vzťahov medzi Ruskou pravoslávnou a Rímsko-katolíckou cirkvou. Benedikt poslal po metropolitovi Cyrilovi želania dobrého zdravia pre Moskovského patriarchu Alexeja II. Podľa agentúry Interfax hovorili pápež s metropolitom Cyrilom o Pravoslávno – Rímsko-katolíckych vzťahoch ako tiež o potrebe spolupracovať na medzinárodnej úrovni na pozdvihovaní spoločných kresťanských hodnôt.

 

50.000.000 Biblií v ČĽR

Hong Kong, 27. novembra 2007 – ENI

V Číne plánujú oslavy vydania viac ako 50 miliónov Biblií v Ľudovej republike. Tento „zázrak 50 miliónov Biblií“ bol možný len vďaka čínskej kresťanskej agentúre Amity Printing Company, ktorá Biblie vyprodukovala. Agentúra Amity Printing Company je kooperáciou nadácie Amity a Zjednotenej Biblickej spoločnosti. „Po kultúrnej revolúcii v Číne v rokoch 1966 – 1976, sa mnoho kresťanov v Číne zo všetkých síl snaží získať a čítať Bibliu“, povedal pre agentúru ENI Qiu Zhonghui, generálny tajomník nadácie Amity.

 

Židia v Británii sa tešia rozhodnutiu Moslimskej komunity ohľadom Dňa spomienky na holokaust

Canterbury, Anglicko, 6. decembra 2007 - ENI

Vedúci predstavitelia Židovskej komunity vo Veľkej Británii privítali rozhodnutie Moslimskej rady Británie ukončiť bojkot Dňa holokaustu, ktorý si spoločnosť pripomína každý rok 27. januára. Moslimská rada Británie je najväčšou islamskou organizáciou v Spojenom Kráľovstve. Židovská komunita na Britských ostrovoch má 250 tisíc členov. 1. decembra Moslimská rada hlasovaním rozhodla zastaviť protest proti Dňu holokaustu, ktorý sa prejavoval odmietaním zúčastňovať sa spomienkových príležitostí. K rozhodnutiu došlo po tom ako si členovia rady uvedomili, že bojkotovanie vedie k obviňovaniu ich organizácie z necitlivosti voči utrpeniu, ktorému museli čeliť Židia.

 

Cirkvi Blízkeho východu potvrdili dôležitosť medzináboženského dialógu

Pafos, Cyprus, 5. decembra 2007 – ENI

Cirkvi Blízkeho východu zdôraznili dôležitosť prítomnosti kresťanov v ich regióne. Na stretnutí na Cypre ďalej potvrdili centrálny význam dialógu s Moslimskými komunitami. Píše sa tak vo vyhlásení Rady cirkví Blízkeho východu. Vyhlásenie vydala rada 4. decembra na záver stretnutia svojho Riadiaceho výboru. „Cirkvi vyjadrili veľké obavy ohľadom okupácie na rozličných územiach a pretrvávajúceho utrpenia ľudí, zapríčineného vojnou a nespravodlivosťami“, píše sa v záverečnej správe zo stretnutia riadiaceho výboru Rady cirkví Blízkeho východu, ktoré sa uskutočnilo minulý týždeň na Cypre.

 

YMCA by mala poskytovať viac vodcov pre ekumenické hnutie, vyzval jej líder

Hong Kong, 6. decembra 2007 – ENI

Líder svetovej aliancie YMCA povedal, že hnutie by malo poskytovať viac ekumenických vodcov pre celosvetovú cirkev. „V posledných 30 rokoch neposkytli organizácie YMCA dostatok vodcov pre ekumenické hnutie“, povedal Bart Shaha, generálny tajomník Svetovej aliancie YMCA 3. decembra.

YMCA je skratkou pre anglické slová „Young Men's Christian Association“, čo v preklade znamená „Kresťanské združenie mladých ľudí“. Svetová aliancia má ústredie v Ženeve. Na všetkých kontinentoch s výnimkou Antarktídy má YMCA dokopy okolo 30 miliónov členov.

Slová generálneho tajomníka Barta Shahu odzneli počas jeho návštevy v Hong-Kongu, kde sa prihovoril účastníkom tréningového programu vodcov Ázijsko-Pacifického regiónu.

Veľké množstvo z vodcov hnutia za jednotu cirkvi v 20. storočí vyšlo z radov YMCA. Jedným z najvýznamnejších medzi nimi bol John R. Mott. John Mott zvolal a predsedal v roku 1910 prvej Svetovej misijnej konferencii v Edinburgu, ktorá sa považuje za oficiálny začiatok moderného ekumenického hnutia. Mott bol generálnym tajomníkom medzinárodného výboru YMCA od roku 1915 do roku 1928.

 

Zo zdrojov agentúr  ENI, LWI a BWA  vybrala a zostavila:

Eva Guldanová,

Ekumenická rada cirkví v Slovenskej republike,

Email: ekumena.vosvete@gmail.com, tel: 02 5443 3238, fax: 02 5443 3235

 


Ekuména vo svete 49/2007

Odvysielané na stanici Rádio Slovensko, 5. decembra 2007 o 19:35

 

Komisia pre vieru a poriadok Svetovej rady cirkví bude mať od januára nového riaditeľa

Ženeva, 26. novembra 2007 – ENI

Reverend kanonik doktor John Saint Helier Gibaut bol vymenovaný za riaditeľa Komisie pre vieru a poriadok Svetovej rady cirkví. Funkcie sa ujme začiatkom januára 2008. Reverend Gibaut je ordinovaným služobníkom Anglikánskej cirkvi Kanady. V súčasnosti prednáša na Fakulte teológie Rímsko-katolíckej Univerzity Svätého Pavla v Ottave v Kanade, kde je profesorom liturgiky a historickej teológie. Reverend Gibaut má bohaté ekumenické skúsenosti, najmä v oblasti bilaterálnych teologických dialógov na národnej i medzinárodnej úrovni.

Komisia pre vieru a poriadok vytrvale pokračuje vo „vyzývaní rozdelených cirkví k uzdraveniu a zmiereniu“. Jej činnosť je „dnes rovnako vzrušujúca a náročná ako to bolo v 20.-tych rokoch 20. storočia“, povedal reverend Gibaut o svojej budúcej práci. John Gibaut nahradí vo funkcii reverenda doktora Toma Besta, ktorý odišiel koncom novembra do dôchodku. Tom Best, pastor Kresťanskej cirkvi Učeníci Kristovi zo Spojených štátov Amerických, slúžil Svetovej rade cirkví 23 rokov. Riaditeľom Komisie pre vieru a poriadok bol od roku 2004.

 

Kresťania sú spokojní s výsledkami blízkovýchodnej konferencie v americkom Annapolise

Ženeva 28. novembra 2007 – ENI

„Zatiaľ je to len podpis, teraz budú musieť prejsť od slov k činom“, povedal Munib Younan, biskup Evanjelickej Luteránskej cirkvi v Jordánsku a Svätej zemi, v komentári k výsledkom Blízko-východnej konferencie, ktorá sa stretla v Annapolise v USA. Na konferencii, ktorú usporiadala v utorok 27. novembra administratíva Spojených štátov Amerických, sa stretli pod záštitou Amerického prezidenta Georga Busha predstavitelia viac ako 40 krajín a medzinárodných agentúr. Hlavnými prítomnými boli Palestínsky prezident Mahmoud Abbas a Izraelský premiér Ehud Olmert. Obe strany sa zaviazali k „neprerušenému pokračovaniu živých vyjednávaní“ so zámerom dosiahnuť ku koncu roka 2008 spoločnú dohodu.

S opatrnosťou, ale úprimne, vyjadril po stretnutí biskup Younan svoj optimizmus: „Mám nádej, že toto je naozaj seriózny pokus dosiahnuť trvalý mier.“

Reverend Olav Fykse Tveit, generálny tajomník Nórskej evanjelickej cirkvi, potvrdil pozitívny pohľad na výsledky stretnutia v Annapolise: „Vnímam Annapolis ako začiatok procesu, ktorý sľubuje, že bude viac ako len rozprávanie. Vidím vôľu k skutočnému pokroku.“

 

Prvýkrát sa stretol „Stály výbor pre Ekumenizmus v 21. storočí“

Ženeva, 26. novembra 2007 – ENI

18. – 20. novembra sa v Bossey vo Švajčiarsku po prvýkrát stretol „Stály výbor pre Ekumenizmus v 21. storočí“. Úlohou tohto výboru, ktorý organizačne zastrešuje Svetová rada cirkví, je monitorovať a povzbudzovať iniciatívy v svetovom úsilí o jednotu kresťanov. Stretnutia sa zúčastnili kresťanskí vodcovia zo 6 regiónov sveta. Členmi výboru sú reprezentanti pravoslávnych, rímsko-katolíckej, anglikánskych, protestantských a letničných cirkví. V skupine majú svoje zastúpenie i mladí ľudia; taktiež regionálne ekumenické organizácie, svetové kresťanské spoločenstvá, národné rady cirkví a agentúry rozvojovej pomoci. Rudolf von Sinner z teologickej fakulty v São Leopoldo v Brazílii upozornil na stretnutí na to, že grécky pojem „pistis“ má dva významy. Môže znamenať „vieru“, ale i „dôveru“. Prostredníctvom vzájomného uznania viery v jedného Boha „sa môžu kresťania odvážiť dôverovať jedni druhým. Toto nás urobí vzájomne zraniteľnými, je to však jediná cesta, ako vybudovať zmysluplný vzťah.“ - povedal profesor Rudolf von Sinner.

 

Kresťania v Iraku prežívajú ťažké obdobie

New York, 30. novembra 2007 – ENI

Kresťania v Iraku sú dnes na tom podstatne horšie ako tomu bolo počas režimu predchádzajúceho irackého diktátora Saddáma Husajna. Povedal to v interview pre Americkú spravodajskú sieť anglikánsky kňaz slúžiaci v Bagdade. „Irak teraz sa nedá porovnať s tým, čo bolo za Husajnovej vlády.“, povedal reverend kanonik Andrew White v interview, ktoré bolo odvysielané v nedeľu 2. decembra v spravodajskom programe „60 minút“ televízie CBS. „Situácia je dnes pre kresťanov najťažšia pravdepodobne v celej histórii.“, povedal britský klerik White.

 

Nezastavujme v boji s AIDS, vyzýva kresťanov arcibiskup Tutu

Ženeva, 30. novembra 2007 – ENI

Cirkvi by nemali povoliť v úsilí čeliť pandémii AIDS a HIV, napriek tomu, že posledné údaje Spoločenstva spojených národov poukazujú na pokles počtu ľudí vo svete, žijúcich s vírusom. Také je posolstvo náboženských vodcov a protagonistov kampane z radov veriacich. Svetová kampaň boja s AIDS vydala 1. decembra pri príležitosti Svetového dňa AIDS vyhlásenie. „Dnes nie je čas ani na pocit seba-uspokojenia ani na apatiu.“, vyzval držiteľ Nobelovej ceny Desmond Tutu, anglikánsky arcibiskup Južnej Afriky vo vyhlásení pri príležitosti Svetového dňa AIDS. „Je čas pre vodcovstvo naplnené solidaritou a súcitom“, dodal arcibiskup Tutu. UN AIDS – Spoločný program rozličných sekcií Spoločenstva spojených národov ohľadom HIV/AIDS a Svetová zdravotnícka organizácia uvádzajú v najnovšej štatistike aktualizovaný odhad počtu ľudí nakazených vírusom HIV. Podľa štatistiky tento počet klesol z takmer 40 miliónov na 33,2 milióna. Štatistika bola uverejnená v novembri.

 

Indickí biskupi žiadajú skoncovať s diskrimináciou Dalitov

New Delhi, 29. novembra 2007 – ENI

30 biskupov sa neďaleko indického parlamentu v Novom Dílí pridalo k protestnej akcii aká doteraz nemá obdobu. Stovky kňazov, rehoľných sestier a cirkevných aktivistov požadujú ukončenie desaťročia trvajúcej diskriminácie kresťanských Dalitov. „Žiadame, aby vláda urobila koniec s touto diskrimináciou“, vyžadoval v príhovore biskup Cirkvi Južnej Indie Jeypaul David, ktorý je zároveň predsedom Národnej rady cirkví v Indii. Demonštrácia sa konala 29. novembra. K tridsiatim biskupom členských cirkví Národnej rady cirkví sa pripojilo aj 6 rímsko-katolíckych biskupov. Pokračujúca diskriminácia voči kresťanským Dalitom je porušovaním základných ľudských práv a zneucťovaním ľudskej dôstojnosti, povedal biskup David. Daliti sú v indickom kastovom systéme považovaní za „nedotknuteľných“, lebo sú v očiach vyšších kást takzvanou nečistou kastou. Indická národná rada cirkví združuje 29 pravoslávnych a protestantských denominácií.

 

Konferencia Európskych cirkví vydala dokument o starnutí našej populácie a starostlivosti o starších

Ženeva, 29. novembra 2007 – ENI/CEC

Výkonný výbor Komisie pre cirkev a spoločnosť Konferencie Európskych cirkví prijal 29. novembra dokument s názvom „Starnutie spoločnosti a starostlivosť o starších“. V dokumente sa uvádza, že percento obyvateľov Európy starších ako 65 rokov ustavične rastie. Dokument pozýva k znovuobjaveniu vzájomnej odkázanosti medzi generáciami. V predchádzajúcej generácii bolo v Európe menej ako 3% obyvateľov starších ako 65 rokov. V roku 2050 by sa ich podiel mal vyšplhať na 20%. Len polovica populácie bude podľa odhadov v tomto období v produktívnom veku. „Tieto zmeny prinášajú nový pohľad na veľmi staré ľudské otázky: „Ako sa pozerať na starobu?“ „Aké je postavenie starších v našej spoločnosti?“ „Ako sa staráme o ich potreby?“ “. Dokument zdôrazňuje „ľudskú dôstojnosť, založenú na viere, že ľudské bytosti sú stvorené na obraz Boží.“ „Kritizujeme súčasné trendy, ktoré hodnotia človeka v prvom rade podľa jeho mladosti, atraktívnosti, zdravia, ekonomickej produktivity a nezávislosti. ... Každé obdobie ľudského života má svoju vlastnú hodnotu.“ Etické perspektívy prezentované v tomto dokumente sú založené na Biblickej zvesti a kresťanských tradíciách. Európska únia vyhlásila rok 2007 za „Európsky rok rovnakých príležitostí pre všetkých“ so zámerom lepšie oboznámiť občanov EÚ o ich právach na rovnocenné zaobchádzanie.

Dokument na záver zdôrazňuje potrebu „znovuobjavenia vzájomnej odkázanosti medzi generáciami a posilnenia ich vzájomných prepojení rozličnými spôsobmi. „Starší ľudia potrebujú mladých rovnako ako mladí potrebujú starších.“

Dokument (v angličtine) je dostupný na internetovej stránke  
http://www.cec-kek.org/pdf/AgeingandCareElderly.pdf.

 

Zo zdrojov agentúr  ENI a CEC  vybrala a zostavila:

Eva Guldanová,

Ekumenická rada cirkví v Slovenskej republike,

Email: ekumena.vosvete@gmail.com, tel: 02 5443 3238, fax: 02 5443 3235

 

 

 

späť na hlavnú stránku    home  Home English    home     EN                                                                                             hore

 
.::.   .::.
 .::. ( © 2007 ERCSR