logo ERCEkumenická rada cirkví v SR


Ekuména vo svete -  prepis relácií október 2007


Ekuména vo svete 44/2007

Odvysielané na stanici Rádio Slovensko, 31. októbra 2007 o 19:35

 

Reformovaní kresťania odsúhlasili vytvorenie zjednoteného spoločenstva

Španielsky Prístav (Port of Spain), 23. októbra 2007 – ENI/WARC/CPCE

Svetový Reformovaný zväz (SRZ) odsúhlasil 23. októbra minulý týždeň na zasadnutí svojho riadiaceho výboru zjednotenie s Reformovanou Ekumenickou radou. Vytvoria tak spolu novú svetovú organizáciu Reformovaných cirkví, do ktorej bude patriť viac ako 80 miliónov reformovaných kresťanov na celom svete. Historické rozhodnutie sa uskutočnilo na stretnutí riadiaceho výboru Svetového Reformovaného zväzu na ostrovoch Trinidad a Tobago, ktoré prebehlo v dňoch 18. – 28. októbra.

Rozhodnutie padlo po dvoch dňoch podrobných diskusií mnohých jednotlivých aspektov navrhovaného vzájomného zlúčenia.

„Toto je veľmi veľmi dôležitá chvíľa“ povedal po hlasovaní prezident Svetového Reformovaného zväzu reverend Clifton Kirkpatrick. Následne vyzval účastníkov stretnutia, aby spoločne zaspievali chválospev Bohu.

Reverend Setri Nyomi, generálny tajomník SRZ povedal: „Toto je historický moment. Rodina reformovaných cirkví ukázala, že sa dokážeme spojiť v zjednotenom spoločenstve a prekonať rozdelenia. Za toto sme vďační Bohu.“

„Veľmi sa teším. Mal som pocit, že riadiaci výbor SRZ úporne zápasil s niektorými vážnymi otázkami. Podarilo sa ich úspešne dotiahnuť do konca“, vyjadril sa Richard van Houten, generálny tajomník Reformovanej Ekumenickej rady.

Riadiaci výbor Reformovanej Ekumenickej rady schválil návrh na združenie na svojom zasadnutí v marci.

Svetový Reformovaný zväz má svoje ústredie v Ženeve. Má 75 miliónov členov, ktorí patria do 214 cirkví v 107 krajinách sveta. Reformovaná Ekumenická rada sídli v Grand Rapids v USA a má 12 miliónov veriacich v 39 cirkvách 25 krajín. 27 členských cirkví Reformovanej ekumenickej rady je zároveň členom Svetového reformovaného zväzu.

 

Reformovaní uskutočnili púť na pamiatku zrušenia obchodu s otrokmi

Nelson Island, Trinidad, 26. októbra 2007 – ENI/WARC

Vodcovia Reformovaných cirkví z celého sveta si pripomenuli tragické následky transatlantického obchodu s otrokmi. Urobili to formou púte na miesta na Nelsonovom ostrove v súostroví Trinidad.

Neďaleko miesta, kde sa uskutočnila dojímavá bohoslužba na pamiatku hrozných udalostí obchodu s otrokmi, stojí pevnosť vybudovaná v roku 1802 otrokmi na príkaz otrokárov. Počas obdobia, kedy prekvital trh s otrokmi bolo na súostrovie Trinidad dovlečených približne 47 000 afrických otrokov. Ďalších 101 000 sem bolo v putách dotiahnutých z Indie. Neskôr slúžil Nelsonov ostrov ako väzenie pre politických väzňov. Spomienková slávnosť sa uskutočnila pri príležitosti 200 rokov od zrušenia transatlantického obchodu s otrokmi Britským parlamentom.

Účastníci spomienky, ktorú zorganizoval Riadiaci výbor Svetového reformovaného zväzu pri príležitosti svojho stretnutia, sa zaviazali postaviť sa aktívne voči útlaku.

„Agónia ľudí v reťaziach, kupovaných a predávaných, aby boli použití rozhojňovať bohatstvo v Európe a Amerike, dodnes pôsobí strašlivo“, povedal Puleng LenkaBula, teológ z Evanjelickej cirkvi v Lesotho, ktorý je dnes profesorom v Južnej Afrike.

Svetový Reformovaný zväz vykonal podobnú púť pred tromi rokmi počas svojho Valného zhromaždenia v Accre, v Africkej Ghane. Navštívili vtedy bývalé pevnosti v Elmine, ktoré slúžili ako dočasné väzenia pre otrokov.

Témou stretnutia Riadiaceho výboru SRZ na karibskom súostroví Trinidad a Tobago minulý týždeň bolo: „Povolaní byť spoločenstvom: z Elminy do Španielskeho prístavu“.

Prezident Reformovaného zväzu Cliffton Kirkpatrick povedal po spomienkovej bohoslužbe, že zatiaľ čo cesta na tieto karibské ostrovy, znamená dôležitý krok v uvedomení si Afrického holokaustu, nemali by sme zabúdať na novodobé formy otroctva a obchodovania s ľuďmi.

Reverendka Robina Winbush, ktorá viedla slávnostnú pobožnosť, ktorej súčasťou bola aj Večera Pánova, dodala: „Teraz sa pozerám na stôl spoločenstva s Pánom inak. Vidím v ňom pozvanie k zápasu za spravodlivosť.“

 

Medzináboženské stretnutie za mier

Rím, 24. októbra 2007 – ENI

V dňoch 21. – 23. októbra sa v Talianskom meste Neapol stretlo 315 náboženských vodcov a tisícky veriacich rozličných náboženstiev na 21. medzinárodnom stretnutí ľudí a náboženstiev. Stretnutie malo za cieľ medzináboženský dialóg za mier na najvyššej úrovni. Zorganizovalo ho katolícke laické Spoločenstvo Svätého Egídia v spolupráci s Neapolskou arcidiecézou.

Nosnou témou stretnutia bolo „Pre svet bez násilia: náboženstvá a kultúry v dialógu“. Otvoril ho v nedeľu 21. októbra slávnostnou omšou pápež Benedikt XVI, ktorý sa potom stretol s predstaviteľmi kresťanských cirkví a svetových náboženstiev.

Medzi prítomnými boli i Ekumenický patriarcha Bartolomej I., Metropolita Cyril, hlava oddelenia pre vonkajšie záležitosti Ruskej pravoslávnej cirkvi, Anglikánsky arcibiskup z Canterbury Rowan Williams. Zo zástupcov svetových náboženstiev sa udalosti zúčastnil Izraelský vrchný rabbi Yona Metzger, imám Spojených arabských emirátov Ibrahim Ezzedin, rektor Egyptskej univerzity Al-Azhar Ahmad Al-Tayyeb a ďalší významní predstavitelia svetových náboženstiev. Z politických predstaviteľov sa na stretnutí zúčastnili taliansky premiér Romano Prodi a prezidenti Tanzánie a Ekvádoru.

Stretnutie sa uskutočnilo na pamiatku Svetového dňa modlitieb v roku 1986, keď pápež Ján Pavol II. pozval najvýznamnejších vodcov svetových náboženstiev do Assisi k modlitbám za mier.

Symbolom otvorenosti a dobrej vôle medzi cirkvami a náboženstvami bolo aj odovzdanie relikvie Svätého Ondreja pápežom počas slávnostnej bohoslužby Ekumenickému patriarchovi Bartolomejovi.

„Zoči-voči svetu rozorvanému konfliktmi, v ktorom je neraz násilie ospravedlňované v Božom mene, je dôležité vždy nanovo zdôrazňovať, že náboženstvo sa nikdy nesmie stať prostriedkom nenávisti. Nikdy nesmieme v Božom mene ospravedlňovať zlo a násilie.“, povedal pápež Benedikt XVI na stretnutí s predstaviteľmi svetových náboženstiev.

V utorok 23. októbra v rámci záverečnej slávnostnej bohoslužby Spoločenstvo Svätého Egídia zverejnilo záverečnú výzvu stretnutia. Vo výzve sa hovorí, že násilie je choroba znečisťujúca našu planétu. Výzvu k mieru prijali vodcovia svetových náboženstiev z rúk detí.

 

Cirkvi sa zapojili do Týždňa akcií k svetovému obchodu

Ženeva, 16. októbra 2007 - ENI

Cirkvi, cirkevné organizácie a skupiny veriacich po celom svete sa pridali rôznymi aktivitami k iniciatíve „Trade Week of Action – Týždeň akcií k svetovému obchodu“.

Iniciatíva v týždni 14. – 21. októbra mala za cieľ vyzvať k spravodlivému obchodu s čestnými pravidlami a poukázať na alternatívy ku globálnemu komerčnému systému.

„Počas tohto týždňa ukážu cirkvi a ďalšie organizácie svetu, že vynútený voľný obchod zapríčiňuje chudobu. Ukážeme, že existujú iné životaschopné alternatívy“, povedala pred zahájením Týždňa akcií Linda Hartke, koordinátorka Ekumenickej advokátskej aliancie, ktorá je hlavným organizátorom iniciatívy. „Keď systémy, ktoré sme vytvorili pre nakupovanie, predávanie a distribúciu produktov spôsobujú hlad a sú príčinou utrpenia, potom sú tieto systémy zlé. Každý hlas sa počíta, každá aktivita, každý skutok, znamená zmenu“, povedala Hartke pre agentúru ENI.

Podujatia cirkví v rámci kampane zahŕňali širokú škálu aktivít od štrajkov a hladoviek cez vysoko odborné semináre až po modlitebné a bohoslužobné stretnutia.

Trade Week of Action sa odohral v týždni, ktorého súčasťou boli viaceré udalosti podobného charakteru ako Svetový deň jedla (16.októbra), Medzinárodný deň boja proti chudobe (17. októbra), Spoločné výročné stretnutie Svetovej Banky a Medzinárodného menového fondu (19.-21. októbra) a tiež iniciatíva Svetový týždeň akcie proti dlžobe.

 

Počet Adventistov vo svete rastie

Oxford, Ohio (USA), 26. októbra 2007 - ENI

Cirkev Adventistov Siedmeho dňa zaznamenala významný nárast počtu členov ako i finančných príspevkov. Oznámili to na výročnom stretnutí rady cirkvi, ktoré sa konalo v štáte Maryland v USA. K septembru 2007 vzrástli finančné dary oproti minulému roku o 10 miliónov amerických dolárov. Celková suma darov za rok 2007 sa tak vyšplhala na viac ako 1,6 miliardy dolárov, oznámil Robert E. Lemon, pokladník celosvetovej cirkvi 15. októbra na zasadnutí rady. Na zasadnutí sa zúčastnilo 300 ľudí. Robert Lemon povedal, že navýšené peniaze použijú na evanjelizáciu a  zakladanie nových cirkevných zborov.

 

Evanjelium formou japonského tradičného bábkového divadla

Tokyo, 19. októbra 2007 - ENI

Kresťanský rozprávač, ktorý sa zaoberá japonským tradičným bábkovým divadlom uviedol premiéru výnimočného predstavenia. Vystúpenie nesie názov „Evanjelium formou Bunraku.“ Bunraku je názov tradičnej formy umenia bábkového divadla. „Evanjelium formou Bunraku“ malo premiéru v kostole v meste Sapporo na najsevernejšom z hlavných ostrovov Japonska – Hokkaide.

„Podľa mňa má Bunraku vo svojom obsahu niečo spoločné s Kresťanským učením“, vysvetlil Toyotake Hanabusadayu, rozprávač predstavenia. Toyotake je členom Japonského Zhromaždenia Božieho (Assemblies of God), letničnej kresťanskej denominácie. Bunraku je umenie, ktoré sofistikovaným spôsobom spája tri samostatné rozprávačské umenia. Používa tradičný japonský hudobný strunový nástroj šamizen a typické bábky. Umenie vzniklo okolo roku 1680 v stredozápadnej oblasti krajiny nazývanej Kansai.

 

Predstavitelia cirkví v Británii vyzývajú k preskúmaniu zákona o interrupciách

Londýn, 24. októbra 2007 – ENI/CPCE/MCGB

Pri príležitosti 40-tich rokov od aktu, ktorým boli v Británii vo výnimočných situáciách legalizované interupcie, cirkevní vodcovia vyzývajú k obnovenému preskúmaniu situácie.

Britské Ministerstvo zdravotníctva oznámilo, že v roku 2006 bolo v Anglicku a Walese vykonaných vyše 200 000 potratov. Oproti predchádzajúcemu roku je to 4%-ný nárast.

Arcibiskup z Canterbury, Rowan Williams napísal 21. októbra v britskom denníku „The Observer“, že duch aktu spred 40-tich rokov sa stratil. Dnes už je procedúra považovaná za niečo normálne namiesto toho, aby to bolo najposlednejším riešením v situácii extrémneho nebezpečenstva alebo tiesne.

Jednota baptistov, Metodistická cirkev a Spojená Reformovaná cirkev Veľkej Británie vydali spoločne pri príležitosti debaty informačný leták pre cirkevníkov. Graham Spakers z Jednoty baptistov Veľkej Británie povedal: „Je správne, že by mala byť verejná diskusia na túto tému – a my by sme mali byť do nej zapojení.“

Alison Jackson z Metodistickej cirkvi sa vyjadrila: „Pre mnohých ľudí otázka potratov nie je čierno-bielou záležitosťou. Mnoho kresťanov sa necíti pohodlne ani na jednej strane diskusie. Čo by chcela väčšina kresťanov vidieť je väčšia umiernenosť a porozumenie daným témam. Tento informačný leták pomôže členom cirkví plnšie sa zapojiť do diskusie.“

 

Nové kolo ekumenických dialógov medzi letničnými kresťanmi a Svetovou radou cirkví

Ženeva, 17. októbra 2007 - ENI

Druhé kolo ekumenických dialógov medzi Svetovou radou cirkví a Letničnými cirkvami otvorili minulý týždeň v Švajčiarskom meste Baar. Sedemnásť-členná skupina zložená z Protestantských, Pravoslávnych a Pentekostálnych kresťanov nadviaže na prácu prvej Spoločnej poradnej skupiny medzi Svetovou radou cirkví a Letničnými cirkvami, ktorá sa stretávala v rokoch 2000 - 2005.

Jennifer Leath z Africkej Metodistickej Episkopálnej cirkvi v USA, ktorá je ko-moderátorkou skupiny za Svetovú radu cirkví povedala, že dúfa, že skupina bude rásť vo vzájomnom porozumení a nezľakne sa ťažkých otázok alebo výziev pre kresťanskú jednotu“.

Stretnutie v Baar začalo a ukončilo každý deň s modlitbou a čítaním Písma podľa spôsobu jednotlivých tradícií. Každé ráno pokračovalo dôkladným štúdiom Biblie. Účastníci sa zdieľali s osobnými svedectvami viery a príbehmi svojich cirkví.

Skupina sa tiež venovala rekonštrukcii procesu dialógu v rokoch 2000-2005. Zároveň stanovili program svojej činnosti pre najbližšie roky.

Veli-Matti Kärkkäinen z Fínskej pentekostálnej misie predniesol na stretnutí prehľad Letničných bilaterálnych dialógov. Letničné cirkvi vedú dialóg na medzinárodnej úrovni s Rímsko-katolíckou cirkvou, Svetovým Luteránskym zväzom a Svetovým Reformovaným zväzom. Veli-Matti Kärkkäinen z Fínskej pentekostálnej misie zdôraznil, že táto činnosť „položila základ pre pokračujúcu aktívnu účasť Letničných kresťanov v zápase o jednotu Kristovej Cirkvi.“

Skupina sa ďalej venovala téme „dar chariziem v cirkvi“ z pohľadu letničných cirkví. Predstavitelia Svetovej rady cirkví následne viedli diskusiu o „dare sviatostí v cirkvi“. V budúcnosti chce skupina pokračovať v teologickom dialógu o podstate cirkvi. Na svojom najbližšom stretnutí v októbri 2008 sa bude spoločne venovať štúdiu základných znakov cirkvi: jednoty, svätosti, všeobecnosti a apoštolicity. Na ďalšom stretnutí roku 2009 by sa chceli zamerať na otázku podstaty misie.

 

Zo zdrojov agentúr  ENI, WARC, CPCE a MCGB  vybrala a zostavila:

Eva Guldanová,

Ekumenická rada cirkví v Slovenskej republike,

Email: ekumena.vosvete@gmail.com, tel: 02 5443 3238, fax: 02 5443 3235


Ekuména vo svete 43/2007

Odvysielané na stanici Rádio Slovensko, 24. októbra 2007 o 19:35

 

Rozhovor s profesorom Martinom Wallraffom, zakladateľom a jedným z riaditeľov protestantského ekumenického centra Melanchton v Ríme. 

 

Profesor Wallraff pochádza z Nemecka. Študoval v Mníchove, Ríme, Heidelbergu a Cambridge. Je pastorom Evanjelickej Luteránskej cirkvi v Taliansku a v súčasnosti zároveň pôsobí ako profesor cirkevných dejín so zameraním na patristiku na Teologickej fakulte Univerzity v Bazileji vo Švajčiarsku. 

 

Do Ríma prichádza pravidelne viesť kurzy, ktoré organizuje Centrum Melanchton. Jedným z týchto kurzov je „Letný kurz ekumenizmu v Ríme“. Jeho už 7.ročník sa skončil pred tromi týždňami. Pri tejto príležitosti pripravila Eva Guldanová s profesorom Wallraffom interview.

 

Pán profesor Wallraff, Centrum Melanchton je protestantským inštitútom v Ríme. Ako vznikla myšlienka založiť toto centrum a čo je jeho hlavným zámerom? Mohli by ste nám, prosím, trochu priblížiť jeho históriu?

 

Teoreticky jeho história siaha do dní 2.Vatikánskeho koncilu, čo už je viac ako o jednu generáciu dozadu. Bolo to v 60-tych rokoch dvadsiateho storočia, keď protestanti a nekatolícki pozorovatelia všeobecne, boli pozvaní na koncil, aby sa podieľali na diskusiách rímsko-katolíckych biskupov. Boli pozorovateľmi, mohli teda len pozorovať priebeh, zapojili sa však aj do mnohých diskusií. Títo protestantskí teológovia, ktorí prišli do Ríma, si počas svojho pobytu všimli, že Rím ponúka veľmi veľa možností pre formovanie teológov všetkých kresťanských denominácií. Zároveň si uvedomili, že v tomto veľkom koncerte rozličných teológov v rozmanitých inštitútoch Ríma bol nedostatok protestantských hlasov. Medzi prítomnými protestantskými teológmi boli napríklad profesor Schlink z Heidelbergu a Oscar Cullmann z Bazileja. Ich iniciatíva však nemala žiadne konkrétne dôsledky. Vznikli rozličné plány, ktoré sa uberali rôznymi smermi, ale po čase táto myšlienka viac-menej upadla do zabudnutia, akoby zaspala. 

Neskôr sa k nej snažil vrátiť najmä jeden profesor z Valdeziánskej fakulty. Bol to Paolo Ricca, jeden z veľkých ekumenických teológov Valdeziánskej fakulty i Valdeziánskej tradície ako takej. Paolo Ricca sa snažil oživiť túto starú myšlienku, na ktorú sa medzičasom takmer úplne zabudlo. V 80-tych a 90-tych rokoch, keď bol dekanom Valdeziánskej fakulty v Ríme, usiloval sa myšlienku zrealizovať. Avšak situácia nebola ani v tomto čase jednoduchá. 

Prvé konkrétne kroky k realizácii sa urobili až v roku 2000. V tomto roku sa konal prvý „Letný kurz ekumenizmu v Ríme“. Iniciatíva nemala žiadne inštitucionálne ukotvenie. Bol to len letný kurz pre protestantských študentov teológie. Študenti boli však veľmi nadchnutí zážitkami a skúsenosťami nadobudnutými počas kurzu. A tak sa v roku 2001 prvá skupina z týchto študentov vrátila, aby tu zostala na štúdiá na celý rok. A v tomto roku celý tento projekt dostal svoje meno: Melanchton. Nadobudol taktiež prvú inštitucionálnu formu, organizačný rámec. Je ňou forma zložená z dvoch pilierov, ktorá dodnes funguje. Centrum v podstate organizuje spoločne Evanjelická luteránska cirkev v Taliansku a Valdeziánska teologická fakulta v Ríme. Funguje s pomocou ďalších zahraničných inštitúcií, ale tieto dva piliere boli a stále sú hlavnými nosnými stĺpmi inštitúcie.

 

V súčasnosti Centrum Melanchton organizuje niekoľko rôznych programov. Mohli by ste nám povedať, čo ponúka a komu sú programy určené? Kto a ako sa do nich môže zapojiť?

 

Áno. Centrum nesie názov Protestantské centrum pre ekumenickú teológiu. To znamená, že východiskovým bodom je protestantská identita. Teda nejde tu o to, že ktokoľvek si môže robiť čokoľvek, ale prvým a najdôležitejším pilierom je práve protestantská identita. Z nej vychádzame, aby sme sa stretli s ostatnými ľuďmi. Takže programy sú v tomto zmysle určené hlavne pre protestantov. Pomáhame protestantom dostať sa do bližšieho kontaktu so svetom rímskeho katolicizmu a so všetkým ostatným, čo komplikované dejisko náboženského života, ako je Rím, ponúka. Na druhej strane však chceme tiež sprístupniť rímsko-katolíckym teológom kontakt s protestantskou realitou. To znamená, že príležitostne ich pozývame na prednášky a konferencie, ktoré organizujú protestanti, s myšlienkou a so zámerom otvoriť dvere širšej katolíckej verejnosti. 

V súčasnosti sú jadrom nášho programu krátkodobé kurzy, trvajúce 1-2 týždne, pre protestantských študentov teológie. Letný kurz ekumenizmu sa dnes už stal tradíciou. Je to kurz v nemeckom jazyku pre študentov teológie. Podobný kurz sa teraz uskutoční v januári pre anglicky hovoriacich študentov teológie. Prirodzene, nebude sa volať „Letný kurz“. J  Okrem toho pripravujeme rozličné kurzy v iných oblastiach záujmu. Napríklad sme mali a opäť budeme mať kurzy pre ľudí, ktorí si robia doktorát z protestantskej teológie s programom užšie špecifikovaným pre nich; taktiež kurzy pre protestantských učiteľov náboženstva na školách a podobne ... Hoci tradičným kurzom, ktorý funguje už po niekoľko rokov, a ktorý je takpovediac našou centrálnou aktivitou, je spomínaný kurz pre protestantských študentov teológie. 

Inou vecou je Rok štúdia v Ríme. Je to príležitosť študovať teológiu na rozličných protestantských a katolíckych inštitúciách počas jedného akademického roka. Prirodzene, toto je omnoho komplexnejšia záležitosť, pretože vyžaduje znalosť talianskeho jazyka. Študent sa tiež dostane do bližšieho kontaktu s realitou v Ríme. Protestantskí študenti zapojení do tohto programu sa môžu buď zamerať na nejakú konkrétnu vymedzenú oblasť štúdia teológie, ktorú by ťažko našli na inom mieste mimo Ríma, alebo môžu, a je to vlastne takmer vždy súčasťou tohto ročného pobytu, získať ekumenickú skúsenosť intenzívneho kontaktu s Rímsko-katolíckou cirkvou, ktorá je rozdielna od skúsenosti v takmer všetkých ostatných krajinách sveta, dokonca i v krajinách, kde je katolícka cirkev väčšinovou. Je to veľmi intenzívna skúsenosť, ktorú každý rok zažije okolo 10 študentov. A my dúfame, že skupina týchto študentov bude z roka na rok čím ďalej tým viac medzinárodná.

 

Rím je v kresťanských kruhoch vnímaný predovšetkým ako centrum katolicizmu. Čím môže byť príťažlivý, alebo dokonca fascinujúci pre protestanta?

 

Myslím, že Rím môže byť dôležitý dvoma spôsobmi. Na prvom mieste mi dovoľte pripomenúť, že Rím, samozrejme, je centrom rímskeho katolicizmu, ale nemali by sme nikdy zabúdať, že Rím je predovšetkým jedno z najstarších miest v histórii kresťanstva vo všeobecnosti. Určite nie je pravdou, hoci protestanti majú občas tendenciu myslieť si to, že protestantizmus začal v 16. storočí. Jeho začiatok je - a protestantské cirkvi, tak ako každá cirkev Kristova - vznikli v spojení s Ježišom Kristom v 1. storočí. A v Ríme nachádzame svedectvo prvých kresťanských spoločenstiev;  rovnako ako bohatstvo všetkých ďalších etáp kresťanstva: 1500 rokov spoločnej histórie a 5 storočí katolíckych dejín, ktoré však v zásade patria k všeobecnej kresťanskej identite. Takže človek nemusí byť katolíkom, aby ho priťahovala historická skúsenosť Ríma. V tomto zmysle by si aj protestanti mali stále pripomínať, že mnoho z ich histórie sa nachádza v Ríme, tak ako je tu prítomná história každého kresťana. 

Po druhé si myslím, že Rím je dôležitý aj ako miesto štúdia teológie. Myslím, že nikde inde na svete sa nenachádza taký veľký počet profesorov, teológov, doktorandov, študentov a iných učencov, ktorí sa venujú teológii. A toto bohatstvo rozličných odborníkov, vedeckých špecialistov, výskumníkov a podobne, znamená, že pre kresťanov vo všeobecnosti, je tu veľké množstvo znalostí, ktoré možno objaviť. Či už je to v oblasti cirkevných dejín, v oblasti štúdia Biblie, štúdia liturgie, ekumenizmu, dogmatiky ... Štúdium v takej zahustenej forme ako tu v Ríme sa nedá nájsť nikde inde na svete. Prirodzene, niektoré oblasti štúdia sú do značnej miery konfesionálne orientované, v tom zmysle, že prítomnosť Rímsko-katolíckej cirkvi je tu veľmi silne cítiť. Ale v mnohých iných prípadoch si človek uvedomí, že štúdium nie je zvlášť konfesionálne orientované by mohlo byť podobné kdekoľvek inde. V každom prípade je tu obrovské bohatstvo študijných možností a rozmanitých príležitostí, ktorými môže byť človek všemožne obohatený. 

Ďalšou vecou sú pamätníky, monumenty. Ak študujete v Ríme, automaticky študujete aj Rím. Rím samotný je objektom štúdia a pre každého kresťana, ktorý sem príde, je veľmi dôležité, aby študoval už aj len mesto ako také. Pri každej prechádzke mestom možno objavovať zaujímavé pamiatky všetkého druhu, ktoré vydávajú svedectvo o bohatej histórii mesta a kresťanstva.

 

Veľmi pekne ďakujeme za rozhovor.

 

Zostavila:

Eva Guldanová,

Ekumenická rada cirkví v Slovenskej republike,

Email: ekumena.vosvete@gmail.com, tel: 02 5443 3238, fax: 02 5443 3235

 


Ekuména vo svete 42/2007

Odvysielané na stanici Rádio Slovensko, 17. októbra 2007 o 19:35

 

Medzinárodné sympózium o Márii v ekumenických dialógoch

(Rím, 3. októbra 2007)  2. – 5. októbra sa na Pápežskej teologickej fakulte Marianum v Ríme uskutočnilo medzinárodné ekumenické sympózium na tému „Mária v ekumenických dialógoch na západe“. Predmetom diskusie boli predovšetkým tri ekumenické dialógy medzi rímskokatolíckou cirkvou a protestantskými cirkvami: VIII. kolo rímskokatolícko – evanjelického dialógu v USA, ktorého výsledkom bol spoločný dokument „Jeden Prostredník, svätí a Mária“, medzinárodný dialóg medzi Anglikánskym spoločenstvom a Rímskokatolíckou cirkvou s výsledným dokumentom „Mária: Milosť a nádej v Kristu“ a neoficiálny, ale teologicky veľmi dôkladný dialóg medzi katolíckymi a protestantskými teológmi v Dombes na tému „Mária v Božom pláne a spoločenstve svätých.“ Sympózium venovalo pozornosť aj otázke používania Písma Svätého v ekumenických dialógoch o Márii a zaoberalo sa aj problémom prijatia a uplatnenia výsledkov dialógov v jednotlivých cirkvách. Profesor Silvano Maggiani, prezident Pápežskej teologickej fakulty Marianum, na ktorej sa medzinárodné sympózium konalo, povedal: „Musíme hľadať cesty, ako hovoriť o Márii spôsobom, ktorý napomáha dialógu medzi kresťanmi.“

 

Cirkvi bývalého Sovietskeho zväzu bojujú proti obchodovaniu s ľuďmi

(Brusel, 8. októbra 2007 – CEC/CCME)  V dňoch 2. – 6. októbra sa v Kyjeve uskutočnil workšop s témou „Súčasné aktivity a ťažkosti cirkví v boji proti obchodovaniu s ľuďmi“. Workšop sa konal na pozvanie Komisie cirkví pre migrantov v Európe. Komisia pôsobí v rámci Konferencie Európskych cirkví. Na stretnutí sa zúčastnili predstavitelia cirkví z krajín bývalého Sovietskeho zväzu: Arménska, Bieloruska, Moldavska, Ukrajiny a Ruskej federácie. Záverom tohto stretnutia, na ktorom sa zúčastnili aj zástupcovia medzinárodných občianskych neziskových organizácií, bolo zhodnotenie, že cirkvi v krajinách bývalého Sovietskeho zväzu začínajú hrať kľúčovú rolu v boji s nehumánnym a zločinným obchodovaním s ľuďmi. Arcikňaz Andrej Tkáčov z Ukrajinskej pravoslávnej cirkvi to vyjadril slovami: „Víťazstvo Evanjelia je víťazstvom nad zotročovaním.“

 

Intronizácia nového vodcu Indickej cirkvi Mar Thoma

(Ženeva, 3. októbra 2007 – ENI)  2. októbra slávnostne uviedli do úradu nového metropolitu indickej Malankara Mar Thoma cirkvi. Doktor Joseph Mar Irenaeus sa stal 21. Mar Thomom, čiže najvyšším predstaviteľom cirkvi, ktorej korene siahajú až k apoštolovi Tomášovi. Mar Irenaeus bol v minulosti predsedom Rady cirkví v Kerale, juho-západnom štáte Indie, neskôr sa stal predsedom Národnej rady cirkví Indie. Naposledy zastával vysoké postavenie v Kresťanskej konferencii cirkví Ázie. Malankara Mar Thoma Sýrska cirkev je reformovaným anglikánskym prúdom Sýrskej Pravoslávnej cirkvi. Na celom svete sa k nej hlási asi milión veriacich.

 

Ekonóm Svetovej rady cirkví vyzýva k „ekonómii zameranej na ľudí“

(Kapské Mesto, 4. októbra 2007 – ENI)  Rogate Mshana, ekonóm pracujúci v službách Svetovej rady cirkví, kritizoval globálny ekonomický systém. Tento podľa neho vytvára „materiálnu a duchovnú chudobu“. Odborník na otázky ekonómie vyzval k „ekonómii zameranej na ľudí“, v rámci ktorej pri riešení problémov morálka je dôležitejšia ako matematika. Rogate Mshana, programový vedúci oddelenia aktivít pre ekonomickú spravodlivosť, chudobu a ekológiu povedal, že súčasný globálny ekonomický systém narušil tradičné modely ľudského správania a vytvoril „duchovnú i materiálnu chudobu, tým že zničil cenné domorodé zvyky ľudí a pôvodné ekosystémy.“

 

Moskovský patriarcha Alexej II. navštívil Francúzsko

(Paríž, 8. októbra 2007 – ENI)  Vodcovia Ruskej pravoslávnej cirkvi vyjadrili nádej, že návšteva Moskovského patriarchu Alexeja II. v prevažne rímskokatolíckom Francúzsku pomôže upevniť vzťahy s Vatikánom. Mohla by dokonca pripraviť cestu k spoločnému stretnutiu patriarchu s pápežom Benediktom XVI.  Patriarcha Alexej II. navštívil Paríž v dňoch 2. – 4. októbra. „Táto návšteva je jedným z ďalších krokov v rozvoji spolupráce medzi pravoslávnymi a katolíkmi“, povedal Alexej II. počas pobytu v Paríži. Metropolita Cyril, ktorý stojí na čele oddelenia pre vonkajšie záležitosti Moskovského patriarchátu, sa počas návštevy vyjadril, že stretnutie Alexeja II. s Benediktom XVI. by sa mohlo uskutočniť na mieste pohodlnom pre oboch predstaviteľov. Dodal však, že prv ako bude môcť prísť k stretnutiu, treba vyriešiť ešte viacero záležitostí.

 

Ruská pravoslávna cirkev odstúpila od dialógu s Rímskymi katolíkmi

(Moskva, 11. októbra 2007 – ENI)  O týždeň neskôr Ruská pravoslávna cirkev odstúpila na stretnutí v talianskej Ravene od rímskokatolícko-pravoslávnych dialógov. Svojím krokom vyjadrila protest proti prítomnosti zástupcov Pravoslávnej cirkvi Estónska, ktorú Moskovský patriarchát neuznáva. Rímskokatolícko – pravoslávne stretnutie 8.-15. októbra malo za cieľ pokračovať v práci, ktorú začali pred rokom. Výsledkom vzájomných stretnutí má byť spoločný dokument o podstate Cirkvi. Pápež Benedikt XVI. v príhovore na audiencii v stredu minulý týždeň povedal, že sa nádejal, že stretnutie v Ravene „pomôže na ceste k plnému spoločenstvu medzi katolíkmi a pravoslávnymi“.

 

Nová webová stránka pri príležitostí 500. narodenín Kalvína

(Ženeva, 8. októbra 2007 – ENI)  Federácia Švajčiarskych protestantských cirkví spustila interaktívnu webovú stránku pri príležitosti blížiacich sa osláv 500. výročia narodenia reformátora Jána Kalvína. Ján Kalvín sa narodil 10. júla 1509 vo Francúzsku. „Chceme, aby sa prostredníctvom tejto webovej stránky Kalvín stal živým pre ľudí dnešnej doby“, povedal 28. septembra pri príležitosti spustenia stránky Reverend Clifton Kirkpatrick, prezident Svetového Reformovaného zväzu, ktorý je zároveň predsedom výboru, ktorý má web-stránku na starosti. Internetová stránka www.calvin09.org prináša v 4 svetových jazykoch informácie o Kalvínovom živote a učení ako aj kalendár pripravovaných podujatí na oslavu jeho 500. narodenín.

 

Islamskí učenci poslali list kresťanským vodcom

(Ženeva, 11. októbra 2007 – ENI)  Viac ako 130 Moslimských učencov povedalo v liste adresovanom kresťanským vodcom, vrátane pápeža Benedikta XVI. a hlavy Svetovej rady cirkví Reverenda Samuela Kobiu, že svetový mier závisí od spolupráce medzi kresťanstvom a islamom. „V stávke je naša spoločná budúcnosť. Možno dokonca prežitie samotného sveta je v stávke“, píše sa v liste. List poslali tiež Ekumenickému patriarchovi Bartolomejovi I. a ďalším vodcom pravoslávnych cirkví, rovnako ako anglikánskemu arcibiskupovi z Canterbury Rowanovi Williamsovi, vedúcim predstaviteľom baptistických, evanjelických, metodistických a reformovaných spoločenstiev. Arcibiskup Rowan Williams v odpovedi na list povedal: „Výzvu k vzájomnej úcte, mieru a dobrej vôli by si teraz mali osvojiť kresťania a moslimovia vo všetkých krajinách a na všetkých úrovniach náboženského života.“

  

Zo zdrojov agentúr  ENI, CEC a CCME  vybrala a zostavila:

Eva Guldanová,

Ekumenická rada cirkví v Slovenskej republike,

Email: ekumena.vosvete@gmail.com, tel: 02 5443 3238, fax: 02 5443 3235

 


Ekuména vo svete 41/2007

Odvysielané na stanici Rádio Slovensko, 10. októbra 2007 o 19:35

 

V dňoch 26.-30. septembra sa v Dominikánskom vzdelávacom centre v mestečku Huissen v Holandsku konalo výročné stretnutie národných koordinátoriek Ekumenického fóra Európskych kresťanských žien. Slovensko na konferencii zastupovali národné koordinátorky: Daniela Horínková z Evanjelickej cirkvi Augsburského vyznania a Nata Hovorková z Bratskej jednoty baptistov, ktorá je zároveň členkou celoeurópskeho koordinačného výboru Ekumenického fóra. Stretnutia sa zúčastnilo 45 zástupkýň z 23 krajín Európy. Hlavná téma tento rok znela: Peniaze, či mamona.

 

V dnešnom vydaní vám prinášame rozhovor s pani Martinou Heinrichsovou, jednou z troch súčasných prezidentiek Ekumenického fóra Európskych kresťanských žien.

Pani Heinrichsová je rímskokatolícka teologička nemeckého pôvodu, ktorá oficiálne pracuje ako programová riaditeľka vzdelávania pre dospelých v Dominikánskom centre a kláštore v holandskom Huissene a  ako dobrovoľníčka je predsedníčkou vydavateľskej komisie Holandského ženského teologického časopisu FIER.

 

Rozhovor s pani Martinou Heinrichsovou o zložení a štruktúre ekumenického fóra, o jej pôsobení vo fóre, a o jej víziách pre organizáciu do budúcnosti pripravila Daniela Horínková.

 

Pani Martina, ste jednou z troch prezidentiek Ekumenického fóra Európskych kresťanských žien. Čo to znamená ? Mohli by ste nám povedať niečo o tejto organizácii?

 

Čo sa týka štruktúry našej organizácie: máme 3 ko-prezidentky: jedna je vždy z pravoslávnej cirkvi – momentálne je ňou Elena Timofticiucová z Rumunska, jedna zastupuje protestantov – dnes je to Dorothy Knightsová z Veľkej Británie, ktorá je Anglikánka, a nakoniec ja – zastupujem Rímsko-katolícku cirkev. Okolo seba máme 5 členiek exekutívneho výboru. Okrem toho máme päťčlennú finančnú komisiu. Všetky spolu tvoríme koordinačný tím alebo, dalo by sa povedať, vedenie Ekumenického fóra.

 

Z ktorých ďalších krajín sú členky vedenia?

 

V našom exekutívnom výbore máme sestru z Grécka, ktorá pochádza pôvodne z Arménskej pravoslávnej cirkvi, ženu z Estónska z tamojšej Pravoslávnej cirkvi, farárku z Nemeckej Evanjelickej cirkvi a teologičku zo Slovenska z Bratskej jednoty baptistov. Okrem toho evanjelička z Fínska má na starosti náš časopis NEWS. Takže tieto krajiny sú zapojené do vedenia fóra.

 

Koľko krajín má svoje zastúpenie vo Fóre?

 

Momentálne je vo fóre celkovo zastúpených okolo 30 krajín. V každej z nich sú jedna alebo dve národné koordinátorky.

 

Ako dlho pracujete vo Fóre Európskych kresťanských žien vy?

 

Do Ekumenického fóra som prišla roku 1986, takže teraz je to 21 rokov. Pozvala ma Ruth Eptingová, naša čestná prezidentka. Ruth Eptingová (dnes 88 ročná) je reformovaná farárka zo Švajčiarska a bola vo svojej cirkvi prvou ženou vysvätenou do kňazskej služby. Ona ma, spolu ešte s jednou holandskou teologičkou požiadala, aby sme na valnom zhromaždení fóra vo Fínsku viedli štúdium Biblie. A odvtedy som bola na každom valnom zhromaždení Ekumenického fóra kresťanských žien Európy.

Pracujem tiež v Holandskom fóre, keďže žijem v Holandsku.

 

Vy ste vraj raz boli na valnom zhromaždení dokonca ako čerstvá mamička . Zrejme máte na to veľmi osobné spomienky..

 

Áno, bolo to v Yorku v roku 1990. Narodilo sa mi práve moje druhé dieťa. Tak veľmi som chcela ísť na zhromaždenie, že som si povedala: „Zvládnem to!“. Chlapček sa ale narodil o 2 týždne neskôr ako sa mal, a tak bol veľmi maličký, keď sme šli na valné zhromaždenie. Mala som však okolo seba celú partiu mamičiek. Naša holandská delegácia ho nosila, kedykoľvek sme sa museli presúvať z jednej miestnosti do druhej. Ženy z Yorku mi darovali detskú vaničku. Len v noci som sa oňho musela starať sama. A keďže v tom čase som ho kojila, bolo to veľmi únavné. Po nociach som zároveň musela pripravovať ďalšie veci, takže som sa veľmi nevyspala.

 

Ako vnímate úlohu fóra žien v rámci ekumenického hnutia v Európe?

 

Myslím, že v dnešnej dobe je veľmi dôležité, že ženy majú platformy a siete, v rámci ktorých sa môžu stretnúť ako ženy. Sme veľmi šťastné, že sa otvorili hranice východnej a strednej Európy smerom na západ, a že dnes máme v rámci fóra množstvo skupín z týchto krajín. Je to jedinečná príležitosť navzájom sa stretnúť, počúvať o živote jedni druhých, navzájom sa povzbudzovať, a posilňovať pre prácu ako v občianskych spoločnostiach, kde žijeme, tak aj v cirkvách. Pretože to veru nie je vždy jednoduché pre ženy, nájsť si svoje vlastné miesto v cirkvi. Pre mňa bolo na tomto stretnutí národných koordinátoriek veľmi zaujímavé dozvedieť sa od žien z krajín stredo-východnej Európy, že často začínali spoluprácu ako skupina žien v rámci Ekumenickej rady cirkví vo svojej krajine. Nie je to pre ne ľahké, ale znovu a znovu sa snažia, aby aj ich hlas bolo počuť.

 

Ako hodnotíte tohoročné stretnutie národných koordinátoriek v Huissene? Boli ste tu našimi hostiteľmi..

 

Áno, boli sme hostiteľkami. Pre nás, ako hostiteľov, to bolo, samozrejme, veľmi vzrušujúce. Bolo to po prvýkrát, čo sme organizovali a financovali takéto stretnutie. Museli sme naň nájsť fondy. Na stretnutie sme sa veľmi intenzívne pripravovali. Mali sme však šťastie, lebo sa nám podarilo zohnať dostatok peňazí. Máme z toho dobrý pocit. Žiadali sme peniaze na dobrý účel a dostali sme ich. Mnoho peňazí sme dostali z holandských cirkevných fondov, protestantských i katolíckych. Takisto od spoločenstiev rehoľných sestier, ktoré s nami solidarizujú. To nás tiež veľmi hreje. Je krásne vedieť, že nás podporujú.

 

A ako hodnotíte jednotlivé zasadania?

 

Naše stretnutie bolo o peniazoch a fund-raisingu. Pre mňa bolo veľmi inšpirujúce vidieť, ako sa postoje k peniazom počas stretnutia menili. Ako povedali niektoré ženy: na začiatku mali isté pochybnosti a nechceli hovoriť o peniazoch, považovali ich za čosi hriešne - za mamonu neprávosti, ale na konci uznali, že sú aj dôležité. Ak máme peniaze, môžeme robiť užitočné projekty. Takže to bol pozitívny vývoj počas stretnutia.

 

Aké je vaše želanie alebo vízia pre budúcnosť Ekumenického fóra Európskych kresťanských žien?

 

Moje prianie do budúcnosti je, aby sa do našej činnosti zapojilo viac mladých žien. Máme síce mladé ženy zo stredo- a východoeurópskych krajín, ale bolo by dobré, keby sme získali viacej aj zo západu a z juhu. Ďalej, aby sme, nejakým spôsobom, našli dostatok peňazí, aby sme mohli zrealizovať všetky naše plány – máme totiž dosť nápadov, na ktorých realizáciu budeme potrebovať financie. A moje osobné prianie je, aby sme ešte viac rozšírili ekumenické hnutie a aby sme zorganizovali rozhovory s veriacimi ženami aj iných náboženstiev – stretnutia s moslimskými, a tiež so židovskými ženami, alebo s budhistkami... Všetky sme totiž ženy žijúce vo viere. Pre mňa je veľkou inšpiráciou zhovárať sa s kresťanskými ženami, no tak isto s každou ženou, ktorá verí v Boha, čiže aj so ženami z ostatných svetových náboženstiev. Dialóg preveruje moju vieru.

 

Ďakujem veľmi pekne za rozhovor.

 

Zostavili:

Daniela Horínková a Eva Guldanová,

Ekumenická rada cirkví v Slovenskej republike,

Email: ekumena.vosvete@gmail.com, tel: 02 5443 3238, fax: 02 5443 3235

 


Ekuména vo svete 40/2007

Odvysielané na stanici Rádio Slovensko, 3. októbra 2007 o 19:35

 

Zakladateľ Spoločenstva Svätého Egídia navštívil Svetovú radu cirkví

(Ženeva, 20. septembra 2007 – ENI)  „Stále pevne veríme v zmysel práce, ktorej cieľom je dosiahnutie jednoty. Pretože je to Boží príkaz nám a preto, lebo náš globalizovaný svet veľmi potrebuje jednotu“, povedal profesor Andrea Riccardi v príhovore k pracovníkom Svetovej rady cirkví 20. septembra. Spolu s malou delegáciou navštívil profesor Riccardi, zakladateľ Rímsko-katolíckeho laického Spoločenstva Svätého Egídia, Svetovú radu cirkví a stretol sa s jej generálnym tajomníkom reverendom Samuelom Kobiom. „Táto návšteva je poctou a uznaním dôležitej práce, ktorú vykonáva Svetová rada cirkví“, povedal Riccardi. „Vo svete, ktorý rozpráva o trhu, Svetová rada cirkví hovorí o jednote.“ Riccardi hovoril na stretnutí o svojom sne: aby svet skoncoval s vojnami tak, ako kedysi skoncoval s otroctvom. Spoločenstvo Svätého Egídia sa angažuje v mierových procesoch. Ďalšou z ich chariziem je pomoc ľudom, najmä deťom z najchudobnejších vrstiev spoločnosti. Táto pomoc je často veľmi jednoduchá a na prvý pohľad zanedbateľná. „Aj vtedy, keď môžeme urobiť len málo, mali by sme to urobiť. Pretože aj malé veci sú dôležité. Nič nám však nemôže zabrániť mať veľké sny. Nemali by sme klásť hranice našej nádeji“, povedal Riccardi.

 

Náboženské spoločenstvá v Keni spoločne za mier

(Nairobi, 20. septembra 2007 – ENI)  Kresťanské, moslimské a hinduistické spoločenstvá v Keni spoločne spustili kampaň, v ktorej naliehavo vyzývajú politických vodcov, aby podpísali mierovú chartu a zaviazali sa, že zabránia násiliu počas prezidentských a parlamentných volieb, ktoré sú naplánované na december. „Zatiaľ čo politici si osvojujú stratégiu „Rozdeľuj a panuj“, my sme povolaní zvoliť stratégiu pokoja a jednoty“, povedal náboženským vodcom v Nairobi Anglikánsky arcibiskup Benjamin Nzimbi. Kampaň odštartovala 21. septembra. Tento deň Svetová Rada cirkví už niekoľko rokov po sebe vyhlásila za medzinárodný deň modlitieb za mier. Spoločenstvo Spojených národov oslavuje v tento istý deň Svetový deň mieru.

 

Cirkvi v Amerike prosia o pomoc v boji s násilným používaním zbraní

(New York, 21. septembra 2007 – ENI)  Americký kresťanský vodca požiadal mierový tím Svetovej rady cirkví o podporu pri skoncovaní s pohromou spôsobenou v jeho krajine násilným používaním zbraní. „Potrebujeme vašu pomoc“, povedal reverend Michael Livingston prezident Americkej Národnej rady cirkví, mierovému tímu na stretnutí vo Washingtone. „Potrebujeme vašu pomoc pri zvrátení tejto hroznej situácie, v ktorej sme sa ocitli.“ 32 ľudí zahynulo v apríli počas najhoršieho masového strieľania v modernej histórii Spojených štátov rukou rozbesneného študenta, ktorý následne zabil aj sám seba. Tím Svetovej rady cirkví „Živé listy“ bol v dňoch 15.-23.septembra na misijnej návšteve Spojených štátov Amerických. Po návšteve Sri Lanky v auguste je táto misijná cesta druhou v poradí. Iniciatíva „Živé listy“ v rámci Dekády za prekonanie násilia chce ponúknuť alternatívne riešenia konfliktov namiesto násilia a viesť k vážnej mobilizácii cirkví za mier.

 

Protestanti v Holandsku sa ospravedlnili letničným kresťanom

(Utrecht, 19. septembra 2007 – ENI)  Protestantská cirkev v Holandsku sa ospravedlnila letničným spoločenstvám za negatívne postoje, ktoré v minulosti zastávali reformovaní a evanjelickí kresťania v Holandsku voči Letničným cirkvám. „Ešte i dnes často cítiť negatívny a povýšenecký postoj“, povedal generálny tajomník Protestantskej cirkvi Bas Plaisier na oslavách 100.výročia Letničného hnutia v Holandsku. Oslavy sa odohrávali na Amsterdamskom Olympijskom štadióne. „V minulosti boli takéto pohŕdavé postoje medzi protestantmi značne rozšírené“, povedal Plaisier, „dúfam, že týmito oslavami storočnice, dokážeme urobiť bodku za minulosťou a ukončiť negatívny spôsob hovorenia a myslenia jedni o druhých.“

 

Americkí episkopaliáni nebudú viac vysviacať homosexuálnych biskupov

New York, 26 September 2007 – ENI)  Biskupi Episkopálnej cirkvi USA oznámili, že ich cirkev bude uplatňovať zdržanlivosť a nebude vysviacať ďalších biskupov, ktorí otvorene žijú v homosexuálnom vzťahu. Kolégium biskupov dospelo k tomuto rozhodnutiu po mnohých napätiach v rámci Anglikánskeho spoločenstva, ktorého je Episkopálna cirkev v USA členom. Zámerom rozhodnutia je predísť ďalšiemu štiepeniu v rámci cirkvi i celého svetového spoločenstva. Americkí biskupi však potvrdili odhodlanie cirkvi umožniť plnú participáciu gayov a lezbičiek na jej živote. Zároveň ale povedali, že nateraz nepovolia verejné obrady cirkevného požehnávania homosexuálnych zväzkov.

 

V amerických väzniciach takmer zakázali čítať Bartha

(New York, 20. a 28. septembra 2007 – ENI)  Medzinárodná ekumenická tlačová agentúra ENI oznámila 20.septembra, že Americký Federálny úrad pre väznice robí vo väzničných knižniciach čistky. Z dôvodu obáv z rozširovania teroristických myšlienok odstraňuje náboženskú literatúru. Medzi „neschválenými“ knihami boli aj diela významných teológov 20. storočia ako Karl Barth či Reinhold Niebuhr. Viaceré náboženské komunity a väzenské spoločenstvá protestovali proti takémuto počínaniu a označili ho za porušovanie náboženskej slobody. Pod tlakom protestov zo strany náboženských skupín a niekoľkých zákonodarcov voči týmto opatreniam Americký Federálny úrad pre väznice povedal, že vráti pôvodne „neschválené“ náboženské knihy a ďalšie materiály, ktoré zobrali z políc knižníc vo federálnych väzniciach. Informovala o tom agentúra ENI 28. septembra.

 

Putin na strane plurality vierovyznaní v Rusku

(Moskva, 24. septembra 2007 – ENI)  Ruský prezident Vladimír Putin sa zapojil do diskusie medzi Ruskou Pravoslávnou cirkvou a desiatimi poprednými univerzitnými profesormi v krajine, medzi ktorými sú i držitelia Nobelovej ceny. Akademické autority tvrdia, že cirkev má v súčasnej dobe príliš prominentnú úlohu v živote spoločnosti, obzvlášť vo vzdelávaní. „Rusko je krajina mnohých vierovyznaní“, vyslovil sa Putin v komentári uverejnenom 20.septembra na prezidentskej webovej stránke (www.kremlin.ru). Prezidentove postrehy nadväzujú na list, ktorý mu koncom júla poslalo 10 členov Akadémie vied. Univerzitní profesori v liste vyjadrili znepokojenie najmä vo vzťahu k snahám zaviesť povinné vyučovanie pravoslávia na štátnych základných školách a udeľovať univerzitný titul za štúdium teológie.

 

60. výročie Cirkvi Južnej Indie

(Thrissur, 26. septembra 2007 – ENI)  Pri príležitosti osláv svojho 60. výročia Cirkev Južnej Indie vyzbierala na sociálne projekty finančnú sumu v hodnote 1 milióna Amerických dolárov. Takmer každý zo 4 miliónov členov cirkvi prispel do špeciálneho jubilejného fondu aspoň 10 rupiami, čo je asi 6 Slovenských korún. Toto jubileum je jedinečné, pretože sa doňho zapojila celá cirkev od najvyšších predstaviteľov až po radových členov, povedala pre agentúru ENI generálna tajomníčka Cirkvi Južnej Indie, Pauline Sathiamurthy. Cirkev Južnej Indie bola založená v roku 1947. Vznikla spojením Anglikánskej cirkvi a viacerých protestantských denominácií. Stala sa tak prvou kresťanskou zjednotenou cirkvou.

 

Zo zdrojov agentúr  ENI  vybrala a zostavila:

Eva Guldanová,

Ekumenická rada cirkví v Slovenskej republike,

Email: ekumena.vosvete@gmail.com, tel: 02 5443 3238, fax: 02 5443 3235

 

 

späť na hlavnú stránku    home  Home English    home     EN                                                                                             hore

 
.::.   .::.
 .::. ( © 2007 ERCSR