logo ERCEkumenická rada cirkví v SR


Ekuména vo svete -  prepis relácií - apríl 2008


Ekuména vo svete 18/2008

Odvysielané na stanici Rádio Slovensko, 30. apríla 2008 o 19:20

 

V Texase začalo stretnutie generálnej synody Metodistov

Fort Worth, Texas, USA, 23. apríla 2008 – UMNS

23. apríla, v deň 40. výročia založenia Spojenej Metodistickej cirkvi, začalo 10 dňové zasadnutie generálnej konferencie tejto cirkvi. Témou stretnutia vo Fort Worth v Texase v Spojených štátoch Amerických je „Budúcnosť s nádejou: činiť učeníkov pre premenu sveta“. Na zhromaždení, ktoré potrvá do 2. mája sa stretlo 992 delegátov z 58 krajín piatich kontinentov. Delegáti reprezentujú 48 tisíc metodistických cirkevných zborov, do ktorých patrí 11 a pol milióna veriacich. Zasadnutie generálnej synody Spojenej Metodistickej cirkvi sa koná vždy raz za 4 roky. Spojená Metodistická cirkev vznikla v USA v roku 1968 zjednotením Metodistickej cirkvi a Spojenej Evanjelickej cirkvi bratskej. Hlavnými témami tohtoročného najvyššieho zákonodarného stretnutia Spojených metodistov sú otázky ordinácie do služby, sexuality, zdravia – vrátane problému malárie v Afrike, sociálnej spravodlivosti a odstúpenia od investícií na Blízkom východe.

Cirkvi v Zimbabwe varujú pred genocídou v ich krajine

Harare, 23. apríla 2008 – ENI/ Windhoek, Namíbia/Ženeva, 25. apríla 2008 – LWI

Vodcovia cirkví v Zimbabwe apelovali na Organizáciu spojených národov a regionálne africké organizácie, aby vstúpili do procesu a zastavili násilie v Zimbabwe. V krajine neustále rastie napätie po dlho odkladanom vyhlásení výsledkov volieb. Miestne cirkvi varujú, že bez vonkajšej intervencie bude krajina svedkom genocídy. „Unášajú a týrajú ľudí“, ktorí sú na strane opozície voči prezidentovi Mugabemu. „Ponižujú ich tým, že ich nútia opakovať slogany politických strán, ktoré nepodporujú.“, povedali v spoločnom vyhlásení čelní predstavitelia Ekumenickej rady cirkví v Zimbabwe, Katolíckej biskupskej konferencie Zimbabwe a Evanjelikálneho spoločenstva Zimbabwe.  Úsilie cirkví v Zimbabwe minulý týždeň opakovane podporili predstavitelia viacerých európskych cirkví, Svetovej rady cirkví, Svetového reformovaného zväzu a Svetového Luteránskeho zväzu. Reverend Ishmael Noko, generálny tajomník Svetového Luteránskeho zväzu, povedal: „Máme obavy z bezprostredného ohrozenia životov obyvateľov Zimbabwe v rukách ich vlastnej vlády.“

Stretnutie baptistických vodcov Latinskej Ameriky

Panama, 22. apríla 2008 – BWA

17. – 20. apríla sa v Paname konal zjazd prezidentov baptistických jednôt v Južnej Amerike. Jednoty baptistov na tomto kontinente sú združené v Únii baptistov Latinskej Ameriky, ktorá je jednou zo šiestich kontinentálnych únií Svetovej baptistickej aliancie. Stretnutia sa zúčastnili prezidenti a generálni tajomníci z 19 krajín Latinskej Ameriky. Predsedkyňa Únie baptistov Latinskej Ameriky, Raquel Contreras z Čile, opísala zhromaždenie ako „uskutočnenie sna“. Bolo to totiž prvé stretnutie v Latinskej Amerike, kde boli všetci baptistickí vodcovia prítomní v tom istom čase na tom istom mieste. Jednotlivé zasadnutia sa venovali práci a svedectvu baptistov v krajinách Latinskej Ameriky. Hlavnými prioritami v tejto práci je misia a evanjelizácia. Stretnutia sa zúčastnil aj generálny tajomník Svetovej aliancie baptistov, pastor Neville Callam. Zhromaždeným povedal, že jedným z cieľov Svetovej Aliancie je priviesť „roztratených baptistov navzájom k sebe“ prostredníctvom organizácií ako je Únia baptistov v Latinskej Amerike. „Od roku 1905 niet návratu späť. Baptisti na celom svete musia rozpoznať, že jeden druhého potrebujeme.“, povedal reverend Callam. Viacero z baptistických jednôt v Latinskej Amerike, ako napríklad v El Salvadore a na Kube, zaznamenalo v posledných rokoch rast. Iní, ako napríklad baptisti v Perú, čelia výzvam.  V roku 1985 mala Únia Baptistov v Latinskej Amerike 677 000 členov. V roku 2007 ich počet vzrástol na 1,7 milióna.

Bývalý katolícky biskup bol zvolený za prezidenta Paraguaja

Asunción, 23. apríla 2008 – ENI-ALC

Niekdajší rímsko-katolícky biskup Fernando Lugo sa stal prezidentom juhoamerickej krajiny Paraguaj. Fernando Lugo, ktorého prezývali „biskupom chudobných“, zvíťazil v prezidentských voľbách 20. apríla. Biskup Lugo si podporu ľudí získal predvolebným sľubom, že prerozdelí štátny dôchodok a podujme sa k pozemkovej reforme. Jeho úspech je zlomom v politickej tradícii Paraguaja. V krajine vládla 61 rokov strana Colorado. Správa o Lugovom víťazstve viedla v hlavnom meste Asunción i v ďalších mestách Paraguaja k búrlivým oslavám. „Mladí ľudia, celé rodiny, i starší mávali Paraguajskými vlajkami so slovami nádeje na perách“, povedal argentínsky pastor Juan Gattinoni, ktorý susednú krajinu navštívil ako volebný pozorovateľ Latinsko-Americkej rady cirkví. Fernando Lugo bude inaugurovaný za prezidenta 15. augusta.

Juhoafrická republika ocenila kľúčového protagonistu boja proti rasizmu

Pretória, 22. apríla 2008 – ENI

Juhoafrická republika ocenila reverenda Philipa Pottera, bývalého generálneho tajomníka Svetovej rady cirkví, za jeho zásluhy v boji proti rasizmu a apartheidu v južnej Afrike. Prezident Thabo Mbeki udelil reverendovi Potterovi 22.apríla najvyššie štátne vyznamenanie pre obyvateľov iných krajín, cenu Olivera Tamba. Strieborný rád spoločníkov Olivera Tamba je pomenovaný po prezidentovi Afrického národného kongresu z rokov 1967 až 1991. Metodistický pastor, reverend Potter, dostal cenu za vedenie úsilia v boji proti apartheidu a jeho „vynikajúci príspevok k mieru, spravodlivosti, rasovej znášanlivosti a rovnosti vo svete, o ktoré sa usiloval prostredníctvom kresťanstva.“ Philip Potter bol generálnym tajomníkom Svetovej rady cirkví v rokoch 1972 až 1984.

Reakcie Konferencie Európskych cirkví na vytvorenie Európskej mierovej agentúry

Brusel, 16. apríla 2008 – CEC

Komisia Cirkev a spoločnosť, ktorá pracuje v rámci Konferencie Európskych cirkví, privítala rozhodnutie Európskej Únie vytvoriť agentúru „Partnerstvo pre budovanie mieru“. Kritizovala však nedostatočné ľudské i finančné zdroje, ktoré plánuje Európska Únia do agentúry investovať. Komisia dlhodobo podporovala myšlienku vytvorenia Európskej mierovej agentúry, ktorá by mala k dispozícii podobné zdroje, aké sa v súčasnosti využívajú na vojenskú činnosť Únie. „Vytvorenie „Partnerstva pre budovanie mieru“ je veľmi vítaným krokom. Avšak kontrast pri porovnaní s množstvom zdrojov určených pre Európsku obrannú agentúru a ďalšie vojenské orgány Spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politiky Európskej Únie je nás šokuje.“, vyhlásila Komisia Cirkev a spoločnosť Konferencie Európskych cirkví. Konferencia Európskych cirkví to oznámila v tlačovej správe 16. apríla.

Kresťanských utečencov navrátených do Severnej Kórei čaká prenasledovanie

Oxford, 25. apríla 2008 – ENI

Americká komisia, ktorá monitoruje náboženskú slobodu vo svete, naliehala na Čínu, aby zastavila posielanie žiadateľov o azyl zo Severnej Kórei naspäť do vlasti. Severo-kórejčania, ktorí sa obrátia na kresťanskú vieru, alebo majú čo i len kontakt s kresťanmi, čelia ťažkému prenasledovaniu. „Pochopiteľný záujem medzinárodného spoločenstva o jadrovú bezpečnosť nesmie zmenšiť diplomatické úsilie aj o bezpečnosť ľudí v Severnej Kórei“, hovorí sa v správe s nadpisom „Väzenie bez mreží“, ktorú Komisia Spojených štátov Amerických pre medzinárodnú náboženskú slobodu vydala v polovici apríla.

Katolícke noviny v Malajzii nesmú používať slovo „Allah“

Singapur, 25. apríla 2008 – ENI

Rímsko-katolícke noviny v Malajzii sa obrátili na súd so žiadosťou, aby zvrátil vládny zákaz používať slovo „Allah“ v ich periodiku. Vláda nariadila denníku „Posol“, ktorý vychádza v malajskom jazyku, prestať používať slovo „Allah“ pre pojem Boha. Autority tejto juhovýchodnej ázijskej krajiny, kde sa väčšina obyvateľov hlási k Islamu, tvrdia, že slovo sa smie používať, len keď sa hovorí o Bohu vo vzťahu k moslimskému náboženstvu. Miestni cirkevní predstavitelia však argumentujú, že slovo „Allah“, ktoré má svoj pôvod v arabskom jazyku, je v malajčine jediným výrazom pre Boha.

 

Zo zdrojov agentúr a tlačových správ organizácií  ENI, CEC, LWI, BWA, UMNS a ALC  vybrala a zostavila:

Eva Guldanová,

Ekumenická rada cirkví v Slovenskej republike,

Email: ekumena.vosvete@gmail.com, tel: 02 5443 3238, fax: 02 5443 3235

 


Ekuména vo svete 17/2008

Odvysielané na stanici Rádio Slovensko, 23. apríla 2008 o 19:20

 

V Namíbii spustili projekt boja proti chudobe

Otjivero-Omitara, Východná Namíbia/Ženeva, 31. marca 2008 – LWI

Začiatkom roka spustila široká koalícia sociálne zameraných organizácií v Namíbii pilotný projekt boja s chudobou. Na čele koalície stojí biskup Evanjelickej Luteránskej cirkvi v Namíbijskej Republike doktor Zephania Kameeta. Projekt s názvom Grant pre základný príjem (Basic Income Grant - BIG) zabezpečí pravidelný príjem po dobu 24 mesiacov obyvateľom štvrti Otjivero mestečka Omitara. Každý z 900-členov komunity bude mesačne dostávať príspevok 100 Namíbijských dolárov, čo je približne 265 Slovenských korún. Členovia komunity už teraz oceňujú pozitívny dopad projektu v rodinách. Vďaka tejto pomoci môžu rodičia deťom zaplatiť školské poplatky. To má zase dobrý dopad na miestnu základnú školu, ktorá tak nie je životne závislá od sponzorov. Zdravotná sestra miestnej kliniky potvrdila, že grant základného príjmu, „robí život ľudí ľahším. Môžu teraz poskytnúť deťom vzdelanie a nasýtiť svoje rodiny.“ Príjem rovnako umožní ľuďom prístup k lepšej zdravotnej starostlivosti. Grant má neoceniteľné dôsledky aj pre ľudí postihnutých AIDS. Je dôkazom, ako malá finančná výpomoc môže znamenať veľa v životoch ľudí.  Chudoba je v Namíbijskej spoločnosti všadeprítomná. Z 1,8 milióna obyvateľov krajiny 75% žije pod hranicou chudoby. Žijú z obnosu menej ako 1,50 Amerického dolára (približne 30 SKK) na deň. 60% mladých ľudí vo veku 20-24 rokov je nezamestnaných.

Ekumenické hnutie musí byť hnutím nádeje, hovorí generálny tajomník Svetovej rady cirkví

Ženeva, 14. apríla 2008 – WCC

„Ekumenické hnutie je verné evanjeliu len vtedy, ak je hnutím nádeje. A to zoči-voči skutočnosti, ktorá predkladá životu vážne hrozby, a ktorej ľudia dnešného sveta musia čeliť.“, povedal reverend Samuel Kobia, generálny tajomník Svetovej rady cirkví, 11. apríla v Lunterne v Holandsku. Medzi skutočnosťami, ktoré v dnešnej dobe ťažko ohrozujú život, menoval „škandál chudoby, choroby ako AIDS, ničivé následky klimatickej zmeny a vojny, vrátane znovu sa vynárajúceho nebezpečenstva nukleárnych zbraní. Samuel Kobia adresoval tieto slová Generálnej synode Protestantskej cirkvi v Holandsku. Zdôraznil úlohu ekumenického hnutia vo svete „hlboko poznačenom rozdelením“ v rozličných ohľadoch. V prejave povzbudil členské cirkvi Svetovej rady k „hľadaniu nových metód a nových modelov vo vzťahoch pre životaschopný ekumenizmus 21. storočia.“

V Uzbekistane prepadli baptistického pastora

Virginia, USA, 8. apríla 2008 – BWA

Vo štvrtok 3. apríla v Uzbekistane pri policajnom záťahu zbili a uväznili baptistického pastora. Polícia prepadla stretnutie kresťanov v domácnosti v meste Samarkand. Pastor Bobur Aslamov a členovia cirkevného zboru boli, podľa informácií náboženskej spravodajskej služby BosNewsLife, „kruto zbití“. Všetkých, okrem Aslamova, neskôr prepustili. Aslamov bude čeliť obvineniam z porušovania zákona a nepovolenej náboženskej činnosti. „Kresťanstvo je v Uzbekistane protizákonné. Za praktizovanie viery môže pastor dostať niekoľko rokov väzenia.“, píše sa v e-maili, ktorý obdržala Svetová Baptistická aliancia. „Polícia skonfiškovala všetky knihy a notebooky, ktoré našla v dome pastora.“, informovala o situácii nadácia Barnabáš.

Japonský biskup naliehavo vyzýva k dialógu ohľadom Tibetu

Tokio, 15. apríla 2008 – ENI

Japonský Rímsko-katolícky biskup naliehal na čínskeho veľvyslanca v Japonsku, aby podnikol kroky smerom k tomu, aby jeho krajina zastavila potláčanie Tibeťanov a obyvateľov Číny, ktorí sa hlásia k Tibetskej viere. „Nabádame Čínsku vládu: zastavte, prosím, ozbrojené potláčanie a uznajte slobodu obyvateľov na pokojný prejav a právo na protest, napriek tomu, že sú proti vládnej politike. Usilujte sa o pokojné riešenie prostredníctvom dialógu.“, povedal vo vyhlásení 4. apríla Michael Goro Matsuura, pomocný biskup Osaky, ktorý je zároveň predsedom Japonskej katolíckej rady pre spravodlivosť a mier.

Kresťania v Nepále sa tešia z postupujúcej premeny zriadenia v ich krajine

Thrissur, India, 18. apríla 2008 – ENI

Kresťania v Nepále uvítali výrazné víťazstvo Maoistov vo voľbách do zhromaždenia, ktoré bude mať za úlohu vypracovať novú ústavu pre krajinu. Nepál prežíva postupný prerod z Hinduistického Himalájskeho kráľovstva, kde vládla feudálna monarchia, na ľudovú republiku. „Víťazstvo Maoistov je určite veľkým krokom vpred smerom k náboženskej slobode“, povedal 17. apríla pre agentúru ENI pastor Simon Gurung, predseda Národnej rady cirkví Nepálu. Voľby do ústavného zhromaždenia sa konali 10. apríla.

V Brazílskom Múzeu Biblie postavili 3 vlakové stanice

São Paulo, Brazília, 16.apríla - ENI-ALC

V Múzeu Biblie v São Paulo postavili kópie troch vlakových staníc. Stanice sú súčasťou novootvorenej výstavy, ktorá mapuje históriu rozširovania Svätého Písma v Brazílii. Výstava nesie názov „Cesty Biblie v Brazílii“. Nástupištia staníc znázorňujú historickú postupnosť prítomnosti Biblie v Brazílii od začiatkov v roku 1808 až do prítomnosti. Múzeum Biblie v São Paulo patrí pod patronát Brazílskej Biblickej Spoločnosti. Biblická Spoločnosť rozdistribuovala v tejto najväčšej juhoamerickej krajine za posledných niekoľko rokov 6 miliónov Biblií, Nových Zmlúv a častí Svätého Písma.

V Prahe sa konalo výročné stretnutie Komisie Cirkev a spoločnosť KEK

Brusel, 13. apríla 2008 – CEC

10. – 13. apríla sa v Prahe konalo výročné stretnutie Komisie Cirkev a Spoločnosť, ktorá pracuje v rámci Konferencie Európskych cirkví. Hlavnou témou stretnutia bolo: “Cirkvi v Európe a medzikultúrny dialóg“. Plenárne zasadnutie schválilo viaceré projekty Komisie na rok 2008/2009. Na základe toho Komisia Cirkev a Spoločnosť v nasledujúcom roku pripraví Konferenciu o právnych aspektoch úlohy náboženstva vo verejnej sfére, bude sa venovať rodinnej politike či klimatickej zmene. Zostaví tiež príručku pre tréningy ohľadom ľudských práv, niekoľko seminárov o medzikultúrnom dialógu a konferenciu na tému „Cirkvi a sociálne zodpovedné investovanie“. Účastníci zhromaždenia sa stretli i s predstaviteľmi českých cirkví na čele s predsedom Ekumenickej rady doktorom Pavlom Černým.

Dohoda, ktorú protestantské cirkvi spolu podpísali pred 35 rokmi, je stále považovaná za revolučnú

Bern/Viedeň, 15. apríla 2008 – CPCE

Prezident Spoločenstva Protestantských cirkví v Európe, pastor Thomas Wipf, povedal v nedávno uverejnenom interview, že považuje Leuenbergskú dohodu, ktorú európske protestantské cirkvi podpísali pred 35 rokmi, za revolučnú. „Protestanti v Európe ukázali cestu, ktorá umožňuje rozpoznať jedni druhých ako cirkev.“ V tomto zmysle má zakladajúci dokument Leuenbergského spoločenstva – Leuenbergská dohoda – revolučný charakter. Reverend Wipf poukázal na to, že zmluva podpísaná pred 35 rokmi, kladie protestantské cirkvi v Európe na „životaschopný základ“. Dôležité je teraz „odvážiť sa kráčať spolu stále ďalej.“

Prezident spoločenstva dúfa, že by sa mohlo vytvoriť „niečo ako celosvetové spoločenstvo Protestantských cirkví“. Narážal pri tom na sedem cirkví na Blízkom Východe, ktoré vytvorili združenie podobné Leuenbergskému spoločenstvu. Leuenbergské spoločenstvo už s týmito cirkvami „Ammánskej deklarácie“ nadviazalo kontakt. 

V súčasnosti tvorí Spoločenstvo Protestantských cirkví v Európe 105 evanjelických, reformovaných, zjednotených a metodistických cirkví. Do spoločenstva patria i predreformačné cirkvi ako valdénci, husiti a česko-bratské cirkvi. Členom Leuenbergského spoločenstva je aj 5 juhoamerických cirkví. Cirkvi si na základe Leuenbergskej dohody z roku 1973 navzájom uznávajú sviatosti a kazateľský úrad.

 

Zo zdrojov agentúr a tlačových správ  ENI, WCC, CEC, CPCE, LWI, BWA a ALC  vybrala a zostavila:

Eva Guldanová,

Ekumenická rada cirkví v Slovenskej republike,

Email: ekumena.vosvete@gmail.com, tel: 02 5443 3238, fax: 02 5443 3235


Ekuména vo svete 16/2008

Odvysielané na stanici Rádio Slovensko, 16. apríla 2008 o 19:20

 

Nová empatická metóda v ekumenickom dialógu medzi evanjelikmi a katolíkmi

Rím/Tübingen/Hannover, 7. apríla 2008 – EKD

„Impulzy, ako tento, si v ekumenickom dialógu naliehavo želáme.“, povedal predsedajúci biskup Evanjelickej cirkvi Nemecka, doktor Wolfgang Huber pri predstavení študijného projektu Evanjelickej teologickej fakulty Univerzity v Tübingene a Pápežskej Lateránskej Univerzity v Ríme. Výsledky projektu „Základ a objekt viery v Rímsko-katolíckom a v evanjelickom učení“ predstavili verejnosti 7.apríla v Tübingene a 9.apríla v Ríme. Počas siedmych rokov pracoval na Lateránskej Univerzite medzinárodný evanjelicko-katolícky tím výskumníkov, ktorý sa venoval otázkam fundamentálnej teológie. Cieľom však nebolo zostaviť spoločnú rímskokatolícko-evanjelickú dogmatiku, ktorá by rozšírila a zliala dohromady učenie oboch tradícií. Empatická metóda, ktorú výskumný tím vyvinul a používal sa zameriavala na vzájomné prehĺbenie porozumenia princípov vytvárania cirkevného učenia oboch cirkví. Funguje takým spôsobom, že sa partner v dialógu usiluje vždy pochopiť a čo najsprávnejšie podať učenie druhej strany. „Metodická empatia, prostredníctvom ktorej sa každá strana usiluje zvnútra precítiť pozíciu partnera v dialógu, je ambicióznym a náročným plánom.“, povedal v Ríme prezident cirkevného úradu Nemeckej Evanjelickej cirkvi Hermann Barth. „Bez záujmu o druhého a bez láskavého všímania si, nie je porozumenie vôbec možné.“, doplnil biskup Friedrich Weber, zástupca Zjednotenej Evanjelickej Luteránskej cirkvi Nemecka pre vzťahy s Rímsko-katolíckou cirkvou.

Dialóg je hlavná cesta k mieru, hovoria kresťanskí žurnalisti

Paralimni, Cyprus, 7. apríla 2008 – ENI/CEC

Stretnutie európskych kresťanských žurnalistov a novinárov, ktorého nosnou témou bolo „Komunikácia je mier“, sa konalo 2. – 6. apríla na Cypre. Stretnutie podčiarklo význam dialógu ako základnej metódy presadzovania mieru. Zároveň identifikovalo prekážky vzájomného porozumenia ako je ignorancia, prekrútené predstavy o druhom a strach. „Kresťanskí novinári a žurnalisti musia byť sebakritickí pri používaní niektorých slov. Slová dokážu vopred odsúdiť a rozdeľovať. To sa deje, keď nesprávnym spôsobom používame označenia „my“ a „oni“.“, hovorí sa v záverečnom vyhlásení zo stretnutia.  V dobe, keď mnoho analytikov hovorí o „zrážke civilizácií“, pozývajú kresťanskí žurnalisti „povzbudzovať komunikáciu medzi civilizáciami.“

„Komunikácia je mier“ – téma konferencie – je vysoký ideál. Komunikácia je proces, ktorý možno použiť na dobré aj na zlé.“ Ak ju chceme používať ako prostriedok zmierenia, musí zahŕňať schopnosť „načúvať príbehom „tých druhých“, ako tiež pripravenosť podeliť sa o vlastné skúsenosti a presvedčenia. Ak má byť komunikácia mierom, musí stelesňovať princípy rovnosti, prístupnosti (informácií) a dialógu, ktorých zámerom je viesť k mierovým výsledkom a skutkom. Účastníci seminára na Cypre sú v tomto zmysle presvedčení, že komunikovať mier znamená vytvárať mier.“, dopĺňa záverečné vyhlásenie.  Stretnutia sa zúčastnilo 40 náboženských žurnalistov a novinárov zo 17 krajín Európy a Blízkeho Východu.

Cirkvi reagujú na rastúce napätie po voľbách v Zimbabwe

Ženeva, 10. apríla 2008 – LWI/ENI

Generálny tajomník Svetového Luteránskeho zväzu, reverend doktor Ishmael Noko vyjadril veľké znepokojenie nad situáciou v Zimbabwe. 29. marca sa v krajine konali prezidentské, parlamentné i miestne voľby. Volebná komisia Zimbabwe však doteraz odmieta zverejniť oficiálne výsledky volieb.  Potom, ako tak urobili miestne cirkvi a mimovládne organizácie 1. apríla a Juhoafrická rada cirkví 8. apríla, uverejnil Svetový Luteránsky zväz 10. apríla vyhlásenie, v ktorom vyzýva autority Zimbabwe, aby bez meškania zverejnili výsledky volieb. Zmiernilo by sa tak napätie, podozrenia a nedôvera v demokratickosť procesu v krajine. Noko, ktorý je sám pastorom Evanjelickej Luteránskej cirkvi v Zimbabwe, vo vyhlásení zdôraznil význam volieb pre obyvateľov štátu, ktorí „dlho čakali na tento deň“.  V Zimbabwe už 28 rokov vládne totalitným spôsobom prezident Robert Mugabe. Obdobie jeho vlády zanechalo spoločnosť v hlbokej ekonomickej kríze s čoraz hrubším porušovaním základných ľudských práv.

Vodcovia evanjelických cirkví v Latinskej Amerike hovorili o ilegálnom zahraničnom dlhu

Tegucigalpa, Honduras/ Ženeva, 31 marca 2008 – LWI

31. marca až 4. apríla sa v Hondurase konala konferencia cirkevných vodcov 14 evanjelických cirkví Svetového Luteránskeho zväzu v Latinskej Amerike. Hlavnou témou konferencie bola otázka ilegálneho zahraničného dlhu v krajinách Latinskej Ameriky. Hosťom stretnutia bol Ekvádorský minister štátu Ricardo Patino. S cirkevnými vodcami sa podelil o informácie, ako sa Ekvádorská vláda usiluje riešiť problém financií, ktoré si Ekvádor požičal v rokoch 1976 – 2006. Vláda Ekvádoru v tomto procese požiadala Svetový Luteránsky zväz o priamu účasť a pomoc.  Ďalšou témou konferencie bol proces obnovy v rámci spoločenstva cirkví Svetového Luteránskeho zväzu. Generálny tajomník zväzu, reverend doktor Ishmael Noko hovoril k zástupcom cirkví na tému „Svetový Luteránsky zväz dnes a perspektívy do budúcnosti“.

Kvitnúce bambusy sú príčinou hladomoru v Indii

India, 27. marca 2008 – BWA

Baptistická humanitárna organizácia Svetová baptistická pomoc pomáha obyvateľom Indie postihnutým hladomorom. Príčinou hladu sú kvitnúce bambusy.

India je krajinou s druhým najväčším množstvom bambusovníkov na svete. Väčšina druhov bambusu kvitne veľmi zriedka. V závislosti od druhu sa rozmnožovací cyklus rastliny opakuje raz za 10 – 60 rokov. Počas kvitnutia však vždy vysoko stúpne počet hlodavcov v okolí, keďže tieto sa živia bambusovými semienkami. Hlodavce zničia aj ďalšie plodiny a obilie. Preto v období kvitnutia bambusov územie postihne hlad. Od minulého roku, očakávajúc blízke kvitnutie rastlín, pripravuje Svetová baptistická pomoc v spolupráci s Evanjelickou Jednotou Baptistov v Indii program pomoci hladujúcim. Do dnešného dňa poskytli obyvateľom finančnú podporu vo výške 20 000 Amerických dolárov.

Jeruzalemský biskup vysádzal olivovníky a figovníky

Jeruzalem, 9. apríl 2008 – ENI

Jeruzalemský evanjelický biskup Munib Younan sa pridal k obyvateľom palestínskej dediny Biddu pri vysádzaní 1000 olivových a figových stromov. Biskup Younan chcel takto demonštrovať, že kresťania a moslimovia vedia spoločne spojiť sily pri práci. Olivovníky a figovníky vysádzali neďaleko Izraelskej bariéry, ktorá oddeľuje obyvateľov Biddu od ich vlastnej pôdy. „Prišli sme, aby sme prejavili solidaritu s ľuďmi,“ povedal evanjelický biskup Jordánska a Svätej zeme Munib Younan, ktorý sa pridal k asi sto obyvateľom dediny neďaleko bariéry, ktorá oddeľuje územie vyčlenené Palestínčanom od Izraelského územia.

Ruský patriarcha Alexej II. sa stretol s generálnym tajomníkom OSN

Moskva, 11. apríla 2008 – ENI

Ruský pravoslávny patriarcha Alexej II. sa stretol v Moskve (v Danilovovom kláštore) s generálnym tajomníkom Organizácie spojených národov – Ban Ki-moonom. Patriarcha Alexej apeloval na Spojené národy, aby zabezpečili prístup k pravoslávnym posvätným miestam v Kosove. „Verím, že OSN vynaloží všetko úsilie, aby zaistila v súčasných podmienkach pravoslávnym kresťanom prístup k posvätným miestam na území Kosova. Takisto dúfame, že pomôže zabrániť vandalizmu a ochrániť srbskú menšinu na tomto území.“, povedal Moskovský patriarcha počas stretnutia 10. apríla.

Rada Európy pozvala k „výmene“ o náboženskom vyučovaní

Štrasburg/Bern, 7. a 9. apríla 2008 – CEC/CPCE

Komisia Cirkev a Spoločnosť Konferencie Európskych cirkví sa podieľala na príprave stretnutia „Výmena 2008“ organizovaného Radou Európy. Stretnutia, ktoré sa konalo 8. apríla v Štrasburgu, sa zúčastnilo 80 expertov z oblasti politiky, náboženstva, občianskej spoločnosti, aby spolu diskutovali o náboženskej dimenzii medzikultúrneho dialógu. Stretnutia sa zúčastnili i reprezentanti Konferencie Európskych cirkví. Hlavnou témou „Výmeny 2008“ bolo vyučovanie náboženstva ako nástroj pre získanie znalostí o náboženských presvedčeniach vo vzdelávacom procese. „Náboženstvo je súčasťou úlohy vzdelávania na štátnych školách.“, povedal reverend Thomas Wipf, prezident Spoločenstva Protestantských cirkví v Európe. „Školy, ako zrkadlo spoločnosti, ktorá ich obklopuje, musia odrážať všetky jej reality. Náboženstvo a viera sú základné konštitutívne prvky pre ľudských bytostí a teda musia byť ako také prítomné aj na školách.“, doplnil reverend Wipf. 

 

Zo zdrojov agentúr  ENI, CEC, CPCE, LWI, BWA a EKD  vybrala a zostavila:

Eva Guldanová,

Ekumenická rada cirkví v Slovenskej republike,

Email: ekumena.vosvete@gmail.com, tel: 02 5443 3238, fax: 02 5443 3235


Ekuména vo svete 15/2008

Odvysielané na stanici Rádio Slovensko, 9. apríla 2008 o 19:20

 

Európski pravoslávni, anglikáni a severskí evanjelici sa zbližujú v otázke Cirkvi

Ženeva, 1. apríla 2008 – CEC

27. – 30. marca sa v pravoslávnom kláštore v Sambate v Rumunsku konala 2. teologická konzultácia medzi cirkvami takzvanej „Dohody z Porvoo“ a pravoslávnymi cirkvami Európy. „Porvoo cirkvi“ sú Anglikánske cirkvi Britských ostrovov a evanjelické cirkvi Severnej Európy, ktoré po teologických rozhovoroch v rokoch 1989 až 1992 vstúpili do úplného spoločenstva. To znamená, že sa navzájom úplne uznávajú ako cirkvi, vrátane vzájomného uznávania sviatostí a kňazského úradu.  Konzultácie medzi týmito dvoma skupinami cirkví (pravoslávni a Porvoo cirkvi) iniciovala a podporuje Konferencia Európskych cirkví.

Hlavnou témou konzultácie bola kompatibilita chápania Cirkvi v dohode z Porvoo a pravoslávneho pochopenia Cirkvi. Po prezentácii niekoľkých referátov a diskusii sa účastníci zhodli na vyjadrení, že „vychádzajúc z našich rozdielnych cirkevných tradícií potvrdzujeme, že pravá Cirkev Ježiša Krista je jedna, svätá všeobecná a apoštolská. Prejavuje sa v miestnom eucharistickom spoločenstve, kde sa zvestuje Slovo Božie a prisluhujú sa sviatosti pod dohľadom biskupa alebo jeho zástupcu. ... Obe spoločenstvá sú jednotné v chápaní centrálneho miesta Eucharistie v bohoslužbe a živote cirkvi, v chápaní úlohy biskupa ako jednotiaceho elementu, ktorý má napomáhať zdravej rôznorodosti, a neodmysliteľného miesta laikov v našom teologickom ponímaní cirkvi. Ďalej spoločne potvrdzujeme, že Svätá Trojica je zdrojom a zároveň modelom rôznosti v jednote a jednoty v rôznosti v živote cirkvi.“ Skupina identifikovala viaceré otázky, ktoré budú vyžadovať ďalšiu hlbšiu a podrobnejšiu diskusiu. Medzi nimi napríklad samotné používanie pojmu „Cirkev“, vízia jednoty, či otázka ohľadom kritéria odôvodnenej rôznosti v živote cirkvi.

Baptisti na Kube zahájili 50 dní modlitieb

Havana, 28. marca 2008 – BWA

Štyri samostatné skupiny baptistov na Kube sa zapojili do spoločnej iniciatívy modlitieb a evanjelizácie, ktorá bude trvať 50 dní. Všetky štyri jednoty baptistov sú členmi Svetovej Baptistickej Aliancie.  Od Veľkonočnej nedele 23. marca do Letníc 11. mája „budeme zjednotení v modlitbe za našu krajinu a jej evanjelizáciu“, povedal kubánsky pastor Elmer Lavastida. „Do programu nepretržitých modlitieb počas 50 dní sa zapoja deti, mládež i dospelí. Očakávame veľké veci od Boha!“, dodal. Štyri skupiny baptistov zintenzívnili v poslednej dobe vzájomnú spoluprácu. Vo februári pri príležitosti nedele Svetovej Baptistickej aliancie pripravili spoločné dramatické predstavenie s názvom „Sme jedno“. Znázornili v ňom príchod prvých baptistov na ostrov Kuba v roku 1879.  Baptisti na Kube považujú existenciu štyroch baptistických jednôt za príklad „rozmanitosti Tela Kristovho“. Súčasťou ich presvedčenia je, že „žiaden z členov tela si o sebe nemyslí, že je nenahraditeľný, každý však prispieva k obohateniu ostatných.“

Holandsko je krajinou s druhým najväčším počtom kresťanských denominácií

Utrecht, 1. apríla 2008 – ENI

Reputácia Holandska ako krajiny, v ktorej vedľa seba existuje veľké množstvo kresťanských denominácií, sa potvrdila. Autori novej publikácie uvádzajú zoznam 648 cirkví, zhromaždení a kresťanských skupín pôsobiacich v krajine. Holandsko sa takto stalo po Spojených štátoch Amerických krajinou s druhým najväčším počtom kresťanských denominácií a náboženských hnutí na svete.

Zakladateľ CNN, ktorý sa kedysi vysmieval z kresťanstva, bojuje proti malárii

Oxford, Ohio, USA, 2. apríla 2008 – ENI

Ted Turner, ktorý kedysi nazval kresťanstvo „náboženstvom pre skrachovancov“, spustil spoločne s evanjelikmi a metodistami v Spojených štátoch Amerických kampaň boja proti malárii v Afrike. V tejto spoločnej iniciatíve, na ktorej sa podieľajú Evanjelická Luteránska cirkev v Amerike (ELCA), Luteránska cirkev Misurijská Synoda (LCMS) a Spojená Metodistická cirkev (UMC), chcú vyzbierať 200 miliónov amerických dolárov. 69-ročného Teda Turnera pozná svet ako zakladateľa Káblovej spravodajskej siete – CNN. Projekt boja proti malárii spustil 1. apríla prostredníctvom svojej Nadácie Spojených Národov.

Medzinárodná ekumenická delegácia navštívila konfliktom zmietaný Sudán

Juba, Južný Sudán, 2. apríla 2008 – ENI

V dňoch 26. marca až 2. apríla navštívil medzinárodný ekumenický tím na čele s reverendom Samuelom Kobiom, generálnym tajomníkom Svetovej rady cirkví, cirkvi a ekumenické organizácie v Sudáne. Organizátormi tejto iniciatívy bola Svetová rada cirkví a Celoafrická konferencia cirkví. Hostiteľom bola Rada cirkví Sudánu. V konfliktom zmietanom regióne Darfuru sprostredkovala návštevu miestna pobočka humanitárno-mierovej organizácie „Akcia cirkví spolu“. Návšteva, ktorá bola ďalšou v rámci iniciatívy „Živé listy“, bola príležitosťou pre predstaviteľov medzinárodnej ekumenickej rodiny vyjadriť solidaritu ľuďom v Sudáne a načúvať ich problémom. 

21 rokov zmietala krajinu občianska vojna medzi severnou a južnou časťou. Vo vojne prišli o život 2 milióny ľudí a 4 milióny ostali bez strechy nad hlavou. Občianska vojna skončila vratkou mierovou dohodou v januári 2005. Od začiatku roku 2003 však v západnou regióne Darfuru pokračuje konflikt medzi rebelskými skupinami a vládnymi armádnymi jednotkami. 

Anglikánsky biskup hlavného sudánskeho mesta na severe krajiny – Khartoumu, Ezekiel Kondo, povedal, že je veľká pravdepodobnosť, že sa južná časť Sudánu odtrhne od severnej. Pre kresťanov v severnej časti krajiny, kde absolútna väčšina obyvateľov sú moslimovia, by to prakticky znamenalo vyhladenie. „Ak sa krajina rozdelí, a neprijmú sa seriózne bezpečnostné opatrenia, cirkev na severe zahynie.“, povedal biskup Kondo 2. apríla v interview pre agentúru ENI.

Kresťania v Sudáne tvoria 17% 39-miliónovej populácie. Takmer 90% kresťanov však žije v južnej časti krajiny. Okrem moslimov a kresťanov, asi 10% populácie tvoria veriaci hlásiaci sa k tradičným africkým náboženstvám.  Sudán je najväčšou krajinou Afrického kontinentu. Je miestom, kde sa Islam stretáva s kresťanstvom; je tiež miestom, kde sa arabskí obyvatelia stretávajú s čiernymi Afričanmi. Reverend Samuel Kobia zdôraznil v tomto kontexte začiatkom svojej návštevy - počas stretnutia s predstaviteľmi Medzináboženskej rady Sudánu - potrebu prehlbovať medzináboženský dialóg. Cirkvi v krajine povzbudil reverend Kobia, aby uvažovali nad „ekumenickým strategickým plánom, ktorým by mohli prispieť k znovuvybudovaniu krajiny.“

Anglikáni vo Walese neodsúhlasili vysvätenie žien za biskupky

Londýn, 3. apríla 2008 – ENI

Anglikánski duchovní z Walesu tesnou väčšinou neschválili návrh, aby ženy v ich cirkvi mohli byť vymenované na post biskupa. Návrh predložil zbor biskupov, ktorý ho jednohlasne podporil. Na stretnutí synody (Anglikánskej) Cirkvi Walesu, ktorá sa konala 2. apríla v Lempeteri, nezískal návrh zákona o ordinácii žien za biskupky potrebnú dvojtretinovú väčšinu v jednej z 3 komôr vládnuceho orgánu cirkvi. Komora laikov podporila návrh 52 hlasmi proti 19. Komora duchovných hlasovala síce v prospech návrhu 27 hlasmi voči 18, ktoré boli proti; nestačilo to však. Na prejdenie chýbali 3 hlasy, aby sa opatrenie mohlo stať kanonickým zákonom.

Bývalý Sovietsky prezident Gorbačov popiera obrátenie na kresťanstvo

Varšava, 3. apríla 2008 – ENI

Posledný komunistický vodca Sovietskeho zväzu, Michail Gorbačov je veľkým obdivovateľom svätého Františka z Assisi, zakladateľa mníšskej rehole Františkánov. To potvrdzuje aj jeho nedávna návšteva Františkovho hrobu. Napriek tomu však bývalý ruský prezident presvedčivo trvá na tom, že v Boha neverí. „Bol som a zostávam ateistom“, povedal Gorbačov minulý týždeň pre ruskú spravodajskú agentúru Interfax. „Myslím si, že náboženstvo je dôležité pre spoločnosť. Počas mojich ciest som ochotne navštevoval kostoly, synagógy a mešity. Nemožno však o mne povedať, že som ich navštevoval ako veriaci.“, dodal Gorbačov.

Odborári v Hong-Kongu usilujú o zavedenie viacej dní voľna, aby veriaci mohli oslavovať náboženské sviatky

Hong-Kong, 3. apríla 2008 – ENI

Kresťanskí vodcovia v Hong-Kongu podporujú požiadavku odborových zväzov, aby vláda ustanovila viacej dní plateného voľna počas náboženských sviatkov. Odbory požadujú pre 2 milióny robotníkov voľno počas Veľkej Noci, na druhý sviatok Vianočný a na sviatok Budhovho narodenia. Hong-Kongská konfederácia odborových zväzov spustila svoju kampaň v marci. Žiada od vlády zavedenie piatich nových sviatkov v súvislosti s náboženskými slávnosťami.

 

Zo zdrojov agentúr  ENI, CEC a BWA  vybrala a zostavila:

Eva Guldanová,

Ekumenická rada cirkví v Slovenskej republike,

Email: ekumena.vosvete@gmail.com, tel: 02 5443 3238, fax: 02 5443 3235


Ekuména vo svete 14/2008

Odvysielané na stanici Rádio Slovensko, 2. apríla 2008 o 19:20

 

Európski náboženskí vodcovia spolu za verejné zobrazovanie náboženských symbolov

Varšava, 18. marca 2008 – ENI

Pravoslávny metropolita, evanjelický biskup a Rímsko-katolícky kardinál sa pridali k vodcom ďalších náboženstiev pri obrane verejného zobrazovania náboženských symbolov v Európe.  „Kresťanstvo, Islam a Židovstvo sú súčasťou Európskej histórie. Ďalšie svetové náboženské tradície nachádzajú dnes na kontinente takisto svoje miesto“, povedala vo vyhlásení Európska rada náboženských vodcov. Vyhlásenie vydala po svojom stretnutí v Berlíne začiatkom marca. „Verejné zobrazovanie náboženských symbolov, či oslavy náboženských sviatkov by nemali byť vnímané útok na iné náboženstvá alebo ako ohrozenie súdržnosti spoločnosti“, píše sa vo vyhlásení. „Náboženské menšiny sa obyčajne necítia dotknuté oslavami Vianoc alebo Veľkej Noci v krajinách, kde je toto tradíciou, pokiaľ je rešpektovaná ich vlastná náboženská sloboda.“, dodáva vyhlásenie.

SRC označila holandský film Rozvrat za „jasný prípad islamofóbie“

Utrecht, 27. marca / Ženeva, 28. marca 2008 – ENI

Holandská kresťansko-moslimská delegácia navštívila Egypt niekoľko dní pred zverejnením kontroverzného filmu Fitna (slovensky Rozvrat) na internete. Zámerom bolo zmierniť negatívne účinky filmu pripraveného holandským pravicovým poslancom Geertom Wildersom. Odkazom delegácie bolo, že cirkvi a moslimské komunity v Holandsku, rovnako ako väčšina obyvateľov krajiny, nesúhlasia s postojmi poslanca Wildersa. Právo na slobodu prejavu však bráni Holandskej vláde, aby film zakázala. 

Reverend Shanta Premawardhana, riaditeľ Programu medzináboženského dialógu a spolupráce Svetovej rady cirkví označil film v deň jeho zverejnenia - 28. marca - za „jasný prípad islamofóbie“. „Prostredníctvom rozličných obrazov znázorňuje tvorca filmu násilný extrémizmus bez toho, aby sa ho akokoľvek pokúsil odlíšiť od hlavného prúdu Islamu. Extrémizmus je problém, ktorému čelí väčšina náboženstiev. Riešenie však treba hľadať prostredníctvom medzináboženského dialógu“, povedal v reakcii reverend Premawardhana.

Svetová rada cirkví vydala na nedávnom zasadnutí svojho Centrálneho výboru vyhlásenie vo vzťahu k iným náboženstvám. Povzbudzuje v ňom cirkvi k vytváraniu „atmosféry hlbokej vzájomnej úcty“, ktorá by viedla jednotlivé spoločenstvá nielen „od nepriateľstva k mierovému spolužitiu, ale aj k oslave spoločného života“.

SRC vyzýva kresťanov „Učiť sa poznávať lásku spoločne“ s moslimami

Ženeva, 26. marca 2008 – ENI

Láska k blížnym je základnou a neoddeliteľnou súčasťou viery v Boha a lásky k Bohu ako pre kresťanov tak i pre moslimov. Ako môžu kresťania a moslimovia spoločne uvažovať o tejto láske, je hlavnou témou komentára, ktorý vydala Svetová rada cirkví 20. marca. Svetová rada cirkví v komentári vyzýva cirkvi, aby odpovedali na list, ktorý minulý rok v októbri poslalo kresťanským vodcom 138 moslimských učencov. List nesie názov „Spoločné slovo medzi nami a vami“. „Povzbudzujeme cirkvi, aby videli v tomto pozvaní od Moslimských vodcov novú príležitosť k medzináboženskému dialógu.“, povedal reverend Samuel Kobia, generálny tajomník Svetovej rady cirkví. „Dúfame, že komentár bude užitočným nástrojom pre cirkvi pri uvažovaní nad listom a pri zapájaní sa do dialógu s moslimskými spoločenstvami“, dodal Kobia. Komentár nesie názov „Učiť sa poznávať lásku spoločne“ a pozýva cirkvi „spoznávať spoločne s moslimskými priateľmi lásku Božiu a lásku k blížnym v ich jednotlivých kontextoch“.  Dokument takisto zdôrazňuje, že „kresťania a moslimovia musia nájsť spôsob, ako posilniť to, čo majú spoločné. Zároveň musia nájsť cesty ako uznať a rešpektovať vzájomné rozdiely.“

Všetci môžeme pomôcť zmeniť situáciu na Blízkom východe – odkazujú na Veľkú Noc cirkevní vodcovia v Jeruzaleme

Jeruzalem, 17. a 25. marca 2008 – ENI

Každý na Blízkom východe má svoju úlohu pri zmene súčasnej situácie, napriek násiliu, ktorému Palestínčania i Izraelci čelia. – povedali vedúci cirkevní predstavitelia Jeruzalema vo svojom Veľkonočnom posolstve. „Kresťania musia žiť s nádejou, lebo to je súčasťou toho, kým sú a čomu veria.“, napísal v pastierskom liste Jeruzalemský evanjelický biskup Munib Younan. „Musíme presadzovať život, bezpečnosť a spravodlivosť pre všetkých“, dodal biskup Evanjelickej Luteránskej cirkvi v Jordánsku a Svätej Zemi. Cirkevní vodcovia v Jeruzaleme sa zhodujú na tom, že doterajší spôsob riešenia konfliktu sa točí v bludnom kruhu násilia a pomsty. Vo Veľkonočnom posolstve odkazujú politickým vodcom Izraela i Palestíny, že treba zmeniť spôsob ako dosiahnuť bezpečnosť. Biskup Younan označil prázdny Ježišov hrob vo Veľkonočné ráno ako jedinú cestu k skutočnej nádeji.

Vzájomné vzťahy medzi evanjelikmi sa otepľujú

Johannesburg, Južná Afrika/Ženeva, 20. marca 2008 – LWI

Na základe spoločného “Memoranda porozumenia” z roku 2005 sa každoročne stretávajú dve rozdielne nezávislé organizácie, ktoré združujú evanjelikov na celom svete. Medzinárodná Luteránska rada a Svetový Luteránsky zväz sa stretávajú, aby prehĺbili vzájomnú komunikáciu a porozumenie. Posledné stretnutie sa konalo 25. – 26. februára 2008 v Johannesburgu v Južnej Afrike. Jednou z ústredných tém stretnutia boli plány na oslavy 500. výročia dňa, kedy Martin Luter pribil na dvere chrámu vo Wittenbergu 95 výpovedí. Táto udalosť z 31. októbra 1517 sa považuje za začiatok Reformácie. Svetový Luteránsky zväz už zahájil diskusiu s Rímsko-katolíckou cirkvou a ďalšími ekumenickými partnermi o oslavách tohto výročia v roku 2017. Obe medzinárodné evanjelické organizácie vyjadrili spoločnú túžbu všetkých evanjelikov, aby tieto oslavy boli „príležitosťou k svedectvu o obnovujúcej sile evanjelia“.  SLZ a MLR ďalej hovorili o možnosti účasti Medzinárodnej Luteránskej rady na bilaterálnych ekumenických dialógoch, ktoré vedie Svetový Luteránsky zväz. 

Medzinárodná Luteránska rada má viac ako 30 členských cirkví a zastupuje vyše 3 milióny evanjelikov. Svetový Luteránsky zväz je spoločenstvom 140 cirkví v 78 krajinách. Reprezentuje 68,3 miliónov veriacich. 11 evanjelických cirkví má členstvo v oboch organizáciách.

V Tokiu bude mať premiéru muzikál o „Japonskom Schindlerovi“

Tokyo, 27. marca 2008 – ENI

Japonskí návštevníci divadla sa môžu tešiť na muzikál o kresťanskom diplomatovi z 2. svetovej vojny Chiuneovi Sugiharovi, ktorý si vyslúžil prezývku „Japonský Schindler“. Sugihara zachránil počas vojny 6000 židov, ktorí usilovali o získanie azylu pred nacistami. Navzdory predstavám vlády im ako zástupca konzula Japonského cisárstva v Litve, udelil víza. Muzikál s názvom Sempo budú hrať od 4.apríla v Tokiu a ďalších dvoch japonských veľkomestách (Nagoja a Kóbe). Sugihara žil v rokoch 1900 až 1986. Židia, ktorých zachránil, ho poznali pod menom Sempo.

Ruský pravoslávny vodca hovoril s OSN o ľudských právach a morálke

Ženeva, 18. marca 2008 – ENI

Každý človek musí mať právo na ochranu pred propagáciou násilia, zneužívaním sexuality, drog a alkoholu a pred gamblingom. – povedal vysoko postavený vodca Ruskej pravoslávnej cirkvi, Metropolita Cyril. Metropolita Smolenska a Kaliningradu adresoval tieto slová 18. marca Rade pre ľudské práva Organizácie Spojených Národov. Ľudské práva musia byť podložené morálnymi normami. – zdôraznil. Metropolita Cyril dúfa, že obavy náboženských organizácií zaujmú dôležité miesto medzi záležitosťami, ktorými sa zaoberá úrad OSN sídliaci v Ženeve.

Vďaka spoločnému projektu afrických náboženstiev budú mať ľudia v Rwande čistú pitnú vodu

Kirehe, Rwanda, 20. marca 2008 - LWI

Svetový Luteránsky zväz, organizácia Medzináboženská akcia za mier v Afrike a potravinárska firma Nestlé slávnostne inaugurovali komunitný projekt, ktorý sprístupní pitnú vodu mnohým obyvateľom Rwandy. „Toto je historický míľnik v medzináboženskej spolupráci ako aj v spolupráci verejnej a súkromnej sféry v Afrike.“- povedal reverend Ishmael Noko, generálny tajomník Svetového Luteránskeho zväzu a prezident Medzináboženskej akcie za mier v Afrike 19. marca na inaugurácii projektu. Projekt zabezpečí zdravú, čistú, pitnú vodu pre takmer 22 000 ľudí v Kirehe, východnom dištrikte Rwandy. „Chudoba a ekonomická zaostalosť krajín Afriky sú úrodnou pôdou pre konflikty. Spolupráca náboženských vodcov však môže zohrávať ústrednú rolu pri napomáhaní rozvoja aj mieru súčasne na tomto kontinente.“, dodal reverend Noko.

 

Zo zdrojov agentúr  ENI a LWI  vybrala a zostavila:

Eva Guldanová,

Ekumenická rada cirkví v Slovenskej republike,

Email: ekumena.vosvete@gmail.com, tel: 02 5443 3238, fax: 02 5443 3235


 

späť na hlavnú stránku    home  Home English    home     EN                                                                                             hore

 
.::.   .::.
 .::. ( © 2007 ERCSR