logo ERCEkumenická rada cirkví v SR


Ekuména vo svete -  prepis relácií marec 2008


Ekuména vo svete 13/2008

Odvysielané na stanici Rádio Slovensko, 26. marca 2008 o 19:20

 

10. – 15. marca sa na evanjelickom Kolégiu Christiana Jensena v Breklum na severe Nemecka, len 20 kilometrov od Dánskych hraníc, konala Konferencia bilaterálnych dialógov. Zúčastnilo sa jej 20 predstaviteľov z 11 rozličných cirkví, ktoré vedú medzi sebou ekumenické dialógy. Konferenciu, ktorej nosnou témou bola „Vízia jednoty v dnešnej dobe“, usporiadala Komisia pre vieru a poriadok Svetovej rady cirkví.

V dnešnom vydaní relácie Ekuména vo svete vám prinášame rozhovor s novým riaditeľom Komisie pre vieru a poriadok kanonikom doktorom Johnom Gibautom z Anglikánskej cirkvi v Kanade. S doktorom Gibautom sme sa rozprávali o Konferencii ako i o jeho novej pozícii riaditeľa Komisie Svetovej rady cirkví.

 

Rozhovor pripravila Eva Guldanová.

 

Doktor Gibaut, stretli sme sa na Konferencii bilaterálnych dialógov. Povedali by ste, prosím, našim poslucháčom, čo je zámerom tohto stretnutia?

 

Každý rok prebiehajú po celom svete rozličné druhy dialógov medzi rôznymi cirkvami – medzi evanjelikmi a anglikánmi, rímskymi katolíkmi a pravoslávnymi, metodistami a reformovanými a tak ďalej ... Toto stretnutie privádza všetky tieto dialógy a partnerov v nich na jedno miesto, aby sa podelili o to, o čom sme spolu diskutovali. Týmto spôsobom prináša konferencia tieto mnohé dialógy do vzájomného kontaktu.

 

Ako často sa takéto stretnutia konajú a kto sa ich zúčastňuje?

Toto je v poradí deviate zhromaždenie. Myšlienka vznikla v roku 1973, prvé stretnutie sa konalo v roku 1978. Stretnutia sa odohrávajú raz za niekoľko rokov, v poslednej dobe sa dlhší čas žiadne neuskutočnilo. Posledné predchádzajúce stretnutie bolo v roku 2001 a predtým v roku 1997. Neexistuje teda pravidelnosť v organizovaní týchto stretnutí. Ja sa domnievam, že by mala existovať. Zároveň si myslím, že sa stretnutia nekonajú dostatočne často.  Čo sa týka účastníkov: ekumenické rozhovory prebiehajú na celom svete medzi priateľmi a rodinnými príslušníkmi, medzi duchovnými, medzi študentmi a profesormi a tak ďalej. Rozhovory, o ktorých hovoríme tu, sú oficiálnymi dialógmi medzi jednotlivými cirkvami. Cirkvi posielajú oficiálnych predstaviteľov, aby viedli dialóg medzi evanjelikmi a pravoslávnymi, rímskymi katolíkmi a anglikánmi. Takže ľudí, ktorí sú tu, určili Svetové kresťanské spoločenstvá (ako napríklad Svetový luteránsky zväz, Svetový reformovaný zväz, či Svetová baptistická aliancia - pozn. red.).  Jednotlivé cirkvi poslali týchto ľudí oficiálne ako svojich delegátov. Nezastupujú teda len samých seba, v skutočnosti reprezentujú cirkvi, ktoré ich vybrali a poslali.

Toto stretnutie, ako aj všetkých 8 predchádzajúcich, zorganizovala Komisia pre vieru a poriadok Svetovej rady cirkví. Vy ste jej riaditeľom. Aké sú Vaše očakávania, čo dúfate, že sa podarí na tomto stretnutí dosiahnuť?  V čase, keď nahrávame toto interview je už polovica Konferencie za nami. Ako hodnotíte jej doterajší priebeh?

V prvom rade sa vráťme k podnetom pre toto stretnutie: jedna vec, ktorá sa môže stať pri všetkých týchto rozličných dialógoch je, že môžeme skončiť tak, že budeme hovoriť rozličné veci rozličným ekumenickým partnerom. Je to jeden z možných tŕňov ekumenického hnutia;   zároveň je to jedno z jeho veľkých bohatstiev. Aby sme sa však dokázali vysporiadať s týmito tŕňmi a vyriešiť tieto háklivé otázky, je treba priniesť jednotlivé dialógy na jedno miesto a pozrieť sa zblízka, či hovoríme o tom istom.  Témou tohto stretnutia je „Vízia“, alebo „Vízie jednoty“ – Akú jednotu spoločne hľadáme? O akú jednotu sa usilujeme? Hovoria všetky tieto dialógy a konverzácie podobné alebo rozdielne veci? Existuje jedna cesta, dve cesty, päť alebo šesť ciest k jednote ... ? O tom je táto konkrétna konferencia, toto 9. bilaterálne fórum. Mojou nádejou je, že sa nám podarí získať niečo ako momentku, obraz toho, kde sa ekumenické hnutie nachádza dnes v tejto konkrétnej otázke. Aké sú rozličné modely alebo vízie jednoty: Zatiaľ počujem, že na našej konferencii hovoríme o dvoch alebo troch jasných modeloch. Mojou nádejou je, že skupina, ktorá pripravuje koncept záverečného vyhlásenia a vyhlásenie samotné bude môcť povedať: „Áno – toto sú modely, ktoré sa nám vynárajú v našich dialógoch.“ Takisto dúfam, že dokážeme byť rovnako prorockí ako popisní a dospieť k návrhu, v ktorom budeme snáď schopní vziať z rozličných modelov to najlepšie a skombinovať to. Dúfam, že ich dokážeme spojiť tak, aby sme dostali konkrétnejšiu predstavu jednoty, ku ktorej nás Kristus povoláva, jednoty, o ktorú sa usilujeme.

Doktor Gibaut, len pred asi deviatimi týždňami ste sa stali novým riaditeľom Komisie pre vieru a poriadok. Vo funkcii ste nahradili reverenda Toma Besta.

Dovoľte nám pri tejto príležitosti opýtať sa zopár zvedavých otázok:  Čo Vás priviedlo k tejto práci?

Bol som rozličným spôsobom zapojený do ekumenického hnutia snáď od mojich neskorších tínedžerských rokov a určite od obdobia môjho štúdia na Univerzite v Toronte. Bol som členom viacerých ekumenických dialógov, v ktorých som zastupoval svetové Anglikánske spoločenstvo alebo Anglikánsku cirkev v Kanade. Vyučoval a pracoval som v ekumenickom prostredí – bol som profesorom na Rímsko-katolíckej univerzite, ktorá mala program Anglikánskych štúdií, ako aj študijný program pre východné katolícke cirkvi (ako je napríklad Grécko-katolícka cirkev – pozn. red.). Takže ekumenizmus bol, myslím, súčasťou môjho povolania väčšinu môjho života.  Keď sa minulý rok uvoľnila táto pozícia, členovia mojej vlastnej cirkvi, vrátane dokonca arcibiskupa z Canterbury, sa so mnou rozprávali a povzbudzovali ma, aby som sa o miesto uchádzal. Moja cirkev, ako aj ďalšie cirkvi, sa domnievali, že je to veľmi dôležité, že nadišiel čas posilniť anglikánsku prítomnosť v Komisii pre vieru a poriadok. V počiatkoch existencie Komisie bola anglikánska spoluúčasť na jej smerovaní veľmi významná, nie však na dlho.  Takže ja som sa modlil, rozprával som sa ľuďmi, uvažoval som nad tým a rozhodol som sa podať si prihlášku. A Komisia pre vieru a poriadok a Svetová rada cirkví sa zhodli na tom, že to bol dobrý nápad. Takže som koncom decembra ukončil kariéru vysokoškolského profesora a 7. januára, pred 65 dňami, som začal pracovať na Svetovej rade cirkví.

S akou víziou prichádzate pracovať v Komisii pre vieru a poriadok? Čo je vašou nádejou pre Komisiu v najbližších rokoch? Čo by ste chceli vo svojej pozícii dosiahnuť pre svetové ekumenické hnutie?

Niekoľko vecí. V prvom rade zachovať činnosť Komisie pre vieru a poriadok. Od svojho vzniku v roku 1927 bola Komisia jedinečným miestom v histórii ekumenického hnutia a v kresťanskom svete. Miestom, kde sa ľudia zo všetkých možných tradícií zhromažďovali, aby spolu hovorili o kresťanskej jednote. Aby identifikovali veci, ktoré nás rozdeľujú a snažili sa ich prekonať, aby mohli dôjsť k tej jednote, ku Ktorej nás Kristus povoláva. Komisia je naozaj jedinečným miestom. Na celom svete neexistuje nič takéto podobné.  Takže časť mojej práce bude jednoducho zachovať a udržovať prácu, ktorú vykonávame už 70 rokov. Toto fórum bilaterálnych dialógov je napríklad súčasťou tejto činnosti. Kde inde by bolo možné zhromaždiť ľudí zo všetkých rozličných ekumenických dialógov na jednom mieste? – v Komisii pre vieru a poriadok Svetovej rady cirkví. Takže udržať túto úžasnú činnosť.  Komisia pre vieru a poriadok, rovnako ako samotná Svetová rada cirkví sa počas svojej histórie stretla so zaujímavými obdobiami, s obdobiami, ktoré boli výzvou ako i so zložitými časmi. Jeden z nich prežívame práve teraz.  Existujú ľudia, ktorí nevedia nič o Komisii pre vieru a poriadok, o jej úspechoch a o tom, čo robí. To treba zmeniť. Ľudia sa musia dozvedieť o tom, čo robíme.  Niektorí ľudia sa domnievajú, že obdobie Komisie pre vieru a poriadok a ekumenizmu založenom na konsenze sa skončilo. Nedosiahlo nič a je preto vecou minulosti. To nie je pravda. Kým sme ako cirkvi rozdelení a existujú teologické a iné dôvody, ktoré nás udržujú oddelených, stále bude práca pre Komisiu pre vieru a poriadok.  Nakoniec, Komisia pre vieru a poriadok v rámci Svetovej rady trpí mnohými vecami. V tejto chvíli máme veľký nedostatok pracovných síl. Máme sotva troch pracovníkov, ktorí zabezpečujú programovú činnosť Komisie. Podobne počet našich administratívnych síl sa veľmi stenčil. Svetová rada cirkví má veľmi dôležitý mandát. Momentálne však nemáme kapacitu na to, aby sme dostatočne plnili tento mandát. Ďalšou z mojich úloh bude teda vybudovať tím pracovníkov. Takže súčasťou mojej práce v nasledujúcich rokoch počas môjho štvorročného obdobia ako riaditeľa Komisie pre vieru a poriadok bude nájsť zdroje pre Komisiu, aby mohla pokračovať vo svojej činnosti do budúcnosti. Časť mojej úlohy bude teda veľmi praktická.

Ďakujeme veľmi pekne za rozhovor.

Zostavila:

Eva Guldanová,

Ekumenická rada cirkví v Slovenskej republike,

Email: ekumena.vosvete@gmail.com, tel: 02 5443 3238, fax: 02 5443 3235

 


Ekuména vo svete 12/2008

Odvysielané na stanici Rádio Slovensko, 19. marca 2008 o 19:20

 

Konferencia o medzinárodných ekumenických dialógoch

Breklum, Nemecko, 15. marca 2008

„Vízia jednoty v dnešnej dobe“ bola hlavnou témou Konferencie bilaterálnych dialógov, ktorá sa konala minulý týždeň na severe Nemecka. Konferenciu zorganizovala už po 9. krát Komisia pre vieru a poriadok Svetovej rady cirkví. Naposledy sa takáto konferencia konala v roku 2001, vtedy pod názvom Fórum bilaterálnych dialógov. Na konferencii sa stretlo 20 zástupcov rozličných cirkví a svetových cirkevných spoločenstiev, ktoré sú na medzinárodnej úrovni zapojené v ekumenických dialógoch. Fórum bilaterálnych dialógov je jedinečnou platformou v ekumenickom hnutí pre vzájomnú výmenu informácií o témach, metódach, problémoch a riešeniach, ako aj cieľoch rozličných ekumenických dialógov. Je tiež priestorom pre zhodnotenie ich výsledkov a dosiahnutého pokroku. Po prvýkrát sa takéhoto stretnutia zúčastnili i zástupcovia Armády Spásy a spoločenstva Afričanmi zriadených cirkví. Afričanmi zriadené cirkvi zaznamenali v posledných desaťročiach veľký rast po tom čo sa definitívne osamostatnili od cirkví, ktoré založili západní misionári.  „Keď cirkvi príjmu výsledky dialógu a formálne ich adaptujú, znamená to pre partnerov v dialógu zlom smerom k väčšej viditeľnej jednote. Nedávnym príkladom takéhoto prijatia je napríklad Spoločné vyhlásenie o učení o ospravedlnení.“, uvádza sa v záverečnom vyhlásení z konferencie.

Ekumenické hnutie sa rozlúčilo s dlhoročným zanieteným vodcom

Ženeva, 12. marca 2008 – ENI/CEC/WARC/CPCE

„Ekumenické hnutie stratilo vynikajúceho ekumenika, muža vízie s obrovským zanietením pre cirkev viditeľne zjednotenú, vernú Kristovmu povolaniu“, povedal v holde na počesť reverenda doktora Lukasa Vischera generálny tajomník Svetovej rady cirkví Samuel Kobia. Lukas Vischer, švajčiarsky reformovaný teológ, umrel v Ženeve 11. marca vo veku 81 rokov. Správu o jeho smrti prijalo svetové ekumenické hnutie „s obrovským zarmútením, ale aj hlbokým pocitom vďačnosti za jeho mimoriadnu službu“.

Lukas Vischer vstúpil do služieb Svetovej rady cirkví ako mladý teológ v roku 1961. V nasledujúcich rokoch pôsobil ako pozorovateľ na Druhom Vatikánskom koncile. „Bol veľmi konštruktívny, ale tiež veľmi kritický“, povedal na počesť Lukasa Vischera monsignor John Radano z Pápežskej rady pre napomáhanie jednoty kresťanov. Doktor Vischer mal veľkú zásluhu na vytvorení Spoločnej pracovnej skupiny Svetovej rady cirkví a Rímsko-katolíckej cirkvi krátko po skončení koncilu v roku 1965. Stal sa jej prvým tajomníkom za SRC.  V rokoch 1965 – 1979 bol riaditeľom Komisie pre vieru a poriadok Svetovej rady cirkví. Inicioval a podporoval viaceré študijné procesy, najdôležitejším z nich bola štúdia o „Krste, Eucharistii a Ordinácii“.

V neskorších rokoch sa so zanietením venoval otázke kresťanskej uvedomelosti a zodpovednosti v oblasti ochrany životného prostredia. „Lukas Vischer bol jednou zo zakladajúcich osobností Európskej kresťanskej environmentálnej siete (ECEN), ktorá je napojená na Konferenciu Európskych cirkví“, pripomenul na pamiatku ekumenického vodcu generálny tajomník Konferencie, arcidiakon Colin Williams. Vischer zohrával vedúcu úlohu tiež v zapojení sa Svetovej rady cirkví do kampane v súvislosti s klimatickou zmenou. „Bude nám zvlášť chýbať jeho dôležitá práca pri rozvoji a posilňovaní účinného kresťanského hlasu v environmentálnych otázkach“, povedal Colin Williams.

Spoločenstvo Protestantských cirkví v Európe mu takisto vďačí za svoju realitu. „Lukas Vischer prispel rozhodujúcim spôsobom k vytvoreniu Leuenbergskej dohody a tým Spoločenstva Protestantských cirkví v Európe“, povedal na pamiatku zosnulého pioniera ekumenického hnutia generálny tajomník Leuenbergského spoločenstva, biskup Michael Bünker.

Svet oplakáva zakladateľku hnutia Fokoláre

Rím, 14. marca 2008 – ENI/CEC

Chiara Lubichová, zakladateľka a prezidentka Hnutia Fokoláre, žena, ktorá oddala svoj život napomáhaniu mieru, jednoty cirkvi a medzináboženskému dialógu, zosnula 14.marca vo veku 88 rokov po dlhej nemoci vo svojom dome v Rocca di Papa neďaleko Ríma v Taliansku. Generálny tajomník Svetovej rady cirkví ju v záverečnom holde označil ako „plameň lásky, ktorý začal žiariť uprostred prachu a trosiek vojny v roku 1943 v Trente“, čo viedlo k založeniu hnutia. „Naša láska ku Chiare a nesmierna vďačnosť za Boží dar, ktorým bola pre ekumenické hnutie, nás bude naďalej motivovať a inšpirovať v našej práci pre viditeľnú jednotu cirkvi.“, povedal Kobia. 

Arcidiakon Colin Williams, generálny tajomník Konferencie Európskych cirkví ju pomenoval „ženou vízie“. „Sme vďační za jej svedectvo a príspevok k ekumenickému hnutiu v Európe.“ Chiara Lubich bola hlavnou rečníčkou na 2. Európskom Ekumenickom zhromaždení v Grazi v Rakúsku v roku 1997. V príhovore vtedy odhalila, ako sa jednota stala od počiatkov Hnutia Fokoláre počas 2.svetovej vojny jednou z ústredných charakteristík hnutia: „Jedného dňa, keď sme boli ukrytí pred bombami v pivnici, sme náhodne otvorili evanjelium práve tam, kde sa nachádza Ježišova modlitba za jednotu, Ján 17, a začali sme ju čítať.“

Hnutie Fokoláre, ktorého bola Chiara Lubichová až do konca svojho života prezidentkou, začalo ako Rímsko-katolícke laické hnutie. Dnes sú jeho členmi veriaci z rôznych kresťanských cirkví i viacerých svetových náboženstiev.

Pravoslávni kresťania v íne túžia po oficiálnom štátnom uznaní

Hong Kong, 11. marca 2008 – ENI

Nový pravoslávny metropolita Hong-Kongu a Juhovýchodnej Ázie povedal, že súčasťou jeho priorít budú vyjednávania s Čínskou vládou. Metropolita Nektarios chce prostredníctvom týchto rokovaní dosiahnuť oficiálne uznanie štatútu pravoslávnych kresťanov v Číne.  „V prístavných mestách na juhu Číny je množstvo pravoslávnych veriacich. Sú to predovšetkým Gréci pracujúci na lodiach. Chcú svoje miesto pre uctievanie Boha.“, povedal metropolita Nektarios pre ekumenickú spravodajskú agentúru ENI 29. februára, deň pred svojím slávnostným uvedením do úradu. V Číne je len malé množstvo čínskych pravoslávnych veriacich. Vo svojej službe sa chce nový metropolita orientovať na poskytovanie pastorálnej starostlivosti v prvom rade pre gréckych pravoslávnych.

Britským ministrom hrozí strata funkcie, ak budú počúvať hlas svedomia

Londýn, 14. marca 2008 – ENI

Traja vysoko postavení Rímsko-katolícki zákonodarcovia v Britskej vládnucej Labouristickej strane čelia konfliktu svedomia. Spôsobuje im ho návrh zákona, ktorý predložila parlamentu ich strana. Navrhnutý zákon chce umožniť tvorbu živočíšno – ľudských embryí pre lekársky výskum. Ak návrh zákona prejde, bude takisto umožňovať lesbickým párom registrovať sa ako legálni rodičia dieťaťa splodeného prostredníctvom umelého oplodnenia. Britské médiá sa domnievajú, že pre dvoch vládnych ministrov a jednu ministerku by hlasovanie proti návrhu zákona mohlo viesť k vážnym dôsledkom. Bolo by totiž porušením solidarity v rámci vládneho kabinetu a to by mohlo znamenať nutnosť opustiť ministerské posty.

Tony Blair bude vyučovať na teologickej fakulte

New York, 10. marca 2008 – ENI

Bývalý britský premiér Tony Blair prijal ponuku známej Americkej Univerzity v Yale na jednoročný kontrakt ako hosťujúci profesor. Blair bude v akademickom roku 2008/2009 viesť v Yale kurz dávajúci do súvislosti náboženskú vieru a globalizáciu. Kurz pripravuje Teologická fakulta v spolupráci s Fakultou manažmentu Univerzity v Yale.

Baptistický pastor sa stal špeciálnym poradcom OSN

25. februára 2008 - BWA

Organizácia Spojených národov menovala reverenda Steve Chalke, baptistického pastora z Británie, za špeciálneho poradcu pre svoju Svetovú iniciatívu boja proti obchodovaniu s ľuďmi. Iniciatíva, ktorú Spojené národy spustili začiatkom roku 2007, je programom Úradu OSN pre drogy a zločin. Chalke je v súčasnosti riaditeľom organizácie „Zastavte obchodovanie s ľuďmi“. Táto svetová koalícia spája okolo 1000 organizácií a charitatívnych spoločností zo 60 krajín, ktoré pracujú na zastavení predaja a kupovania ľudských bytostí. „Zločin obchodovania s ľuďmi – alebo inými slovami moderné otrokárstvo – pre sex, nútenú prácu, alebo dokonca ľudské orgány, je hanbou všetkých nás“, povedal Chalke na otváracom zasadnutí Prvého medzinárodného fóra proti obchodovaniu s ľuďmi. Fórum, ktoré sa konalo 13. – 15. marca vo Viedni, pritiahlo 1200 delegátov zo 192 členských štátov OSN. Obchodovanie s ľuďmi je „najrýchlejšie sa rozvíjajúci svetový zločin“, povedal reverend Chalke. Približne 2,5 milióna ľudí sa ročne na svete stane obeťou tohto zločinu. Väčšina z nich je vo veku 18 – 24 rokov. Tento obchod prináša ročný obrat okolo 31 miliárd amerických dolárov.

Výkonný výbor Svetovej aliancie baptistov sa stretol na Havajských ostrovoch

Honolulu, 5.marca 2008 – BWA

Takmer 90 účastníkov z 50 krajín sa zišlo na stretnutí Výkonného výboru Svetovej baptistickej aliancie. Stretnutie sa konalo 3.-5. marca v Honolulu, hlavnom meste Havajských ostrovov. Výkonný výbor zvolil Honolulu ako miesto tohtoročného stretnutia v rámci príprav na Svetový kongres baptistov, ktorý sa na Honolulu uskutoční 28. júla až 1. augusta v roku 2010. Témou kongresu bude výzva „Počúvajte Ducha“. Odhaduje sa na ňom účasť okolo 15 tisíc baptistov z viac ako 100 krajín sveta.

Britská reformovaná cirkev zvolila na svoje čelo prvú ženu

Londýn, 10. marca 2008 – ENI

Spojená reformovaná cirkev Británie menovala reverendku Robertu Rominger za svoju generálnu tajomníčku. Roberta Rominger, ktorá vyštudovala teológiu a bola ordinovaná v Kalifornii v USA, kde zároveň vyučovala hru na violončelo, je prvou ženou v Britskej reformovanej cirkvi na tomto poste. „Som nadchnutá víziou cirkvi, ktorá sa zapája do diania vo svete. Verím, že Boh hovorí a koná v dnešnom svete“, povedala reverendka Rominger po ohlásení jej vymenovania. Spojená reformovaná cirkev oznámila rozhodnutie o novej generálnej tajomníčke 7. marca. „Život cirkvi by mal odrážať tohto Boha, ktorý je oddaný nádeji, spravodlivosti a rozkvetu ľudstva.“, dodala Rominger.

 

Zo zdrojov agentúr  ENI, BWA, WARC, CEC a CPCE  vybrala a zostavila:

Eva Guldanová,

Ekumenická rada cirkví v Slovenskej republike,

Email: ekumena.vosvete@gmail.com, tel: 02 5443 3238, fax: 02 5443 3235

 

Ekuména vo svete 11/2008

Odvysielané na stanici Rádio Slovensko, 12. marca 2008 o 19:20

 

Nemeckí evanjelici a ruskí pravoslávni diskutovali o slobode a zodpovednosti

Hannover, 29. februára 2008 – CPCE/EKD

Ochrana ľudských práv je jednou z najdôležitejších povinností cirkví v dialógu so spoločnosťou – konštatovali účastníci 24. kola bilaterálneho dialógu medzi Evanjelickou cirkvou Nemecka a Ruskou pravoslávnou cirkvou. Stretnutie účastníkov ekumenického dialógu sa konalo v Luterovom meste Wittenberg 22. až 28. februára. Hlavnou témou stretnutia bolo „Sloboda a zodpovednosť z kresťanského pohľadu“. Obe strany sa zhodli na tom, že svetské pochopenie slobody ako najvyššej možnej možnosti vybrať si z množstva, ako aj najmenšieho možného vonkajšieho obmedzenia pri uskutočňovaní vlastných prianí je nedostačujúce. Je dokonca v priamom protirečení ku kresťanskému porozumeniu slobody. V pravoslávnej i evanjelickej tradícii je sloboda nemysliteľná bez zodpovednosti. Pre kresťanov má základ v stvorení človeka na Boží obraz a jeho vyslobodení Ježišom Kristom, - hovorí sa v komuniké vydanom na záver stretnutia. Komuniké zdôrazňuje bratsko-sesterskú otvorenosť a teologickú hĺbku dialógu. V roku 2009 oslávi spoločný ekumenický dialóg Nemeckej evanjelickej cirkvi a Ruskej pravoslávnej cirkvi (Moskovského patriarchátu) 50. výročie. Zástupcovia oboch cirkví zdôraznili, že „v rozličných historických, politických, spoločenských kontextoch a neraz i v zložitých ekumenických situáciách vyrástla vzájomná trvalá dôvera.“

Rímsko-katolícki biskupi juhovýchodnej Európy pripravujú príručku o zmiešaných manželstvách

Sofia, 5. marca 2008 – ENI

Rímskokatolícki biskupi z juhovýchodnej Európy rozhodli, že pripravia príručku pre kňazov a snúbenecké páry o takzvaných „zmiešaných manželstvách“. Príručka bude obsahovať návod a rady ako postupovať pri riešení otázok vo vzťahoch, v ktorých jeden z dvojice patrí do inej cirkvi alebo sa hlási k inému náboženstvu. „Zmiešané manželstvá sú jedinečnou príležitosťou pre ekumenický a medzináboženský dialóg. Sú však zároveň problematickou oblasťou, s ktorou sa treba vážne zaoberať.“, povedali biskupi vo vyhlásení na konci stretnutia, ktoré sa konalo 28. februára až 2. marca v Sofii. Biskupi zároveň poukázali na rastúci trend v počte zmiešaných manželstiev v juhovýchodnej Európe.

Európski protestanti sa zamýšľali na otázkou evanjelizácie

Bern, 27. februára 2008 - CPCE

21. a 22. februára sa v Kasseli stretla Severo-západná regionálna skupina Spoločenstva Protestantských cirkví v Európe. Hlavnou témou stretnutia bola štúdia o otázke evanjelizácie, ktorú Leuenbergské spoločenstvo vydalo minulý rok. Wilhelm Richebächer, vedúci ekumenického oddelenia jednej z nemeckých evanjelických cirkví predstavil tému. „Ak chceme úspešne komunikovať evanjelium, musíme dať priestor otázkam o živote a jeho zmysle, ktoré si kladú tí, ktorých pri evanjelizácii oslovujeme.“, povedal Richebächer. Tým, ktorých oslovujeme, musíme pomôcť rozpoznať a vyjadriť ich potreby. Zvestovanie však nemôže vyprodukovať odpovede za nich. Podľa Richebächera sa tieto odpovede musia vynoriť zo „slobodnej odpovede viery“. Zvestovatelia ich nesmú odsúdiť.  Skupina ďalej diskutovala o mieste a význame pojmu „evanjelický“ v protestantských cirkvách Európy.  Severozápadnú regionálnu skupinu Leuenbergského spoločenstva tvoria zástupcovia 12 cirkví z Nemecka, Francúzska, Holandska, Belgicka a Luxemburgska. Najbližšie stretnutie skupiny bude vo februári 2009 v Utrechte a bude sa venovať téme využívania cirkevného priestoru.

Nemecká pobočka SLZ po 50 rokoch presťahovala svoju kanceláriu

Ženeva, 4.marca.2008 - LWI

Nemecký národný výbor Svetového Luteránskeho zväzu po 50 rokoch pôsobenia v Štutgarte presídlil svoj výbor pre cirkevnú spoluprácu a svetovú službu do ústredia nemeckej Spojenej Evanjelickej Luteránskej cirkvi v Hannoveri. Odchádzajúci výkonný tajomník kancelárie v Štutgarte reverend Andreas Woehle povedal, že od januára tohto roku budú mať partnerské členské cirkvi Svetového Luteránskeho zväzu len jednu adresu, na ktorú budú posielať všetku komunikáciu. Hlavnou kontaktnou osobou bude vrchný cirkevný radca Norbert Denecke. Nemecký národný výbor Svetového Luteránskeho zväzu reprezentuje 13 evanjelických cirkví v Nemecku. Spoločne tak zastupuje 12,6 milióna veriacich.

Stretnutie generálnych tajomníkov SRC a OSN

Ženeva, 3.marca 2008 - ENI

Na pôde Svetovej rady cirkví v Ženeve privítal 3. marca reverend Samuel Kobia, generálny tajomník Svetovej rady cirkví, jeho excelenciu Ban Ki-Moona, generálneho tajomníka Organizácie Spojených národov. V obsiahlej diskusii sa dohodli na tom, že obe telesá musia bližšie spolupracovať na niekoľkých celosvetových problémoch. Dôraz položili najmä na spoluprácu v otázkach klimatickej zmeny. „Globálne otepľovanie možno vyriešiť iba prostredníctvom spoločnej celosvetovej odozvy a v tomto potrebujeme vašu pomoc“, povedal Ban Ki-Moon reverendovi Kobiovi a ďalším pracovníkom Svetovej rady cirkví. Ban Ki-Moon navštívil Ekumenické centrum na pozvanie Samuela Kobiu. Obaja generálni tajomníci sa predtým stretli už minulý rok v októbri na pôde OSN v New Yorku.  „Zaangažovanosť v otázke globálneho otepľovania je záležitosťou viery“, povedal Samuel Kobia. „Môžete počítať so Svetovou radou cirkvi ako silným partnerom.“ „Radi by sme zachovali blízke partnerstvo so Svetovou radou“, potvrdil Ban Ki-Moon. Po diskusii sa obaja vodcovia svetových organizácii spoločne zúčastnili krátkej pobožnosti v kaplnke Ekumenického centra. Potom sa Ban Ki-Moon vrátil do kancelárie OSN, ktorá sídli neďaleko Ekumenického centra v Ženeve.

Svetová rada cirkví odsúdila násilie oboch strán v eskalovanom konflikte v Gaze a Izraeli

Jeruzalem, 4. a 7. marca – ENI

Generálny tajomník Svetovej rady cirkví reverend Samuel Kobia vyjadril „absolútne odsúdenie“ vystupňovania útokov na civilných obyvateľov v Gaze a Izraeli. „Nepretržité násilia na životoch a neustále porušovanie ľudských práv musia prestať. .. Absolútne odsudzujeme smrteľné útoky Izraelskej armády na civilných obyvateľov v Gaze a militantné odpaľovanie rakiet z Gazy.“, povedal 3.marca vo vyhlásení Samuel Kobia. 
V telefonickom rozhovore 7. marca, deň po útoku na židovskú rabínsku školu v Jeruzaleme, povedal evanjelický biskup Munib Younan, že začarovaný kruh násilia sa vrátil na územie Palestíny a Izraela. „Toto Svätej zemi nepomôže. To ju nanešťastie premení na krvavý bazén.  Strieľanie v židovskej škole bolo šokom, ale celý minulý týždeň bol šokujúci.“, povedal pre agentúru ENI biskup Evanjelickej cirkvi Jordánska a Svätej zeme.

Svetový Reformovaný zväz vydal pri príležitosti MDŽ vyhlásenie

Ženeva, 7. marca 2008 – WARC

Pri príležitosti Medzinárodného dňa žien vydal Svetový reformovaný zväz vyhlásenie. Vyzýva v ňom ženy, aby povstali a urobili svet lepším; svetom, v ktorom vládne spravodlivosť a ľudské práva sú rešpektované, svetom bez hladu, v ktorom je mier a ľudia žijú bezpečne.  8.marec, Medzinárodný deň žien, je príležitosťou uznať a oceniť príspevok nežnejšieho pohlavia v spoločnosti. Ponúka zároveň možnosť zhodnotiť postavenie žien a zamyslieť sa nad ich zaangažovanosťou vo veciach, ktoré ovplyvňujú život v ich spoločenstvách.  Oslavy medzinárodného dňa žien siahajú do začiatku minulého storočia. Ženy vnímali dôležitosť svojich rolí pri prinášaní zmeny v tomto svete. „Dnešné ženy budujú na tomto dedičstve. Ponúkajú alternatívy pre lepší svet. Je potrebné uznať a oceniť ich skúsenosti, znalosti a stratégie prežitia“, povedala Patricia Sheerattan-Bisnauth z Guayany, výkonná tajomníčka Oddelenia pre obnovu cirkvi, spravodlivosť a partnerstvo Svetového reformovaného zväzu.  Popri iných iniciatívach posilňujúcich postavenie žien, poskytuje Svetový reformovaný zväz štipendiá pre ženy z južnej pologule sveta.

Kardinál Kasper oslávil 75. narodeniny

Rím, 5. marca 2008

5. marca oslávil kardinál Walter Kasper, predseda Pápežskej rady pre napomáhanie jednoty kresťanov, 75. narodeniny. Ako je nemeckou tradíciou, pri tejto príležitosti vyšla jeho kniha.  Vysokí predstavitelia Vatikánu musia ku dňu svojich 75. narodenín predložiť pápežovi svoju oficiálnu rezignáciu na post. Pápež môže následne predĺžiť ich pôsobenie vo funkcii. Kardinál Kasper povedal, že bude rád naďalej k dispozícii v ekumenickej pozícii, lebo je to „skutočne fascinujúca práca“. Kardinál Walter Kasper sa narodil 5.marca 1933 v Heidenheime v Nemecku. V roku 1957 bol vysvätený za kňaza a v roku 1989 sa stal arcibiskupom Rottenburgu-Štutgartu. Od roku 2001 je kardinálom a predsedom Pápežskej rady pre napomáhanie jednoty kresťanov.

 

Zo zdrojov agentúr  ENI, LWI, WARC, CPCE a EKD  vybrala a zostavila:

Eva Guldanová,

Ekumenická rada cirkví v Slovenskej republike,

Email: ekumena.vosvete@gmail.com, tel: 02 5443 3238, fax: 02 5443 3235

 

Ekuména vo svete 10/2008

Odvysielané na stanici Rádio Slovensko, 5. marca 2008 o 19:20

 

Počet protestantov v Amerike klesá

New York, 19. a 28. februára 2008 – ENI

Podľa najnovšej štúdie náboženského zloženia v USA sa protestanti v Spojených štátoch čoskoro môžu stať menšinou. USA boli dlhodobo vnímané ako prevažne protestantská krajina. Štúdia Washingtonského Fóra pre náboženstvo a verejný život ukazuje, že protestanti v súčasnosti tvoria okolo 51% populácie. Je to radikálny pokles oproti údajom z 80-tych rokov, kedy sa dve tretiny národa hlásili k protestantizmu. „Protestantov navyše charakterizuje značná vnútorná rozmanitosť a rozdrobenosť. Medzi protestantské cirkvi spadá stovka rôznych denominácií“, hovorí štúdia v zhrnutí. Štúdia tiež odhalila, že okolo 44% dospelých Američanov zmenilo v živote svoju náboženskú príslušnosť. Niektorí sa obrátili na iné náboženstvo, ďalší prestúpili do inej kresťanskej cirkvi a niektorí sa viac nehlásia k žiadnej viere.  Podľa údajov, ktoré zhromažďuje Národná rada cirkví v USA, spomedzi 25 najväčších denominácií v krajine zaznamenali za minulý rok najväčší percentuálny nárast členstva Svedkovia Jehovovi. Najviac poklesol počet členov Episkopálnej cirkvi USA.

Dánske denníky opätovne zverejnili karikatúry proroka Mohameda

New York, 25. februára 2008 – ENI

17 dánskych novín 13. februára nanovo zverejnilo karikatúry proroka Mohameda, ktoré spôsobili začiatkom roku 2006 nepokoje a násilné protesty po celom svete. Americký inštitút pre náboženstvo a verejnú politiku odsúdil toto počínanie.  V reakcii na uverejnenie karikatúr zapálili 25. februára demonštranti v Jordánskom hlavnom meste Ammán pred veľvyslanectvom Dánska dánske vlajky. Deň predtým sa na protest vyhrážal sudánsky prezident Omar al-Bashir vykázaním dánskych organizácií z krajiny a bojkotovaním dánskych produktov.  Predstavitelia 17 dánskych denníkov trvali na tom, že ich rozhodnutie opätovne publikovať karikatúry bolo prejavom oddanosti slobode vyjadrovania. Rozhodnutie nasledovalo po tom, ako policajné autority odhalili spiknutie, ktoré údajne plánovalo vraždu autora satirických kresieb.

Vodcovia reformovaných cirkví vyzývajú Ameriku k ukončeniu embarga voči Kube

Ženeva, 29. februára – ENI/WARC

Vodcovia protestantských cirkví Karibiku a Severnej Ameriky vyzvali Spojené štáty, aby zrušili ekonomické embargo voči Kube v záujme spravodlivosti a korektných vzťahov. Výzvu vydala regionálna rada Svetového Reformovaného zväzu na svojom stretnutí v Georgetown v Guyane.  Spojené štáty Americké vyhlásili pred nedávnom, že voľba prezidenta Raula Castra nepovedie k skorému ukončeniu embarga.  Regionálna rada Reformovaného zväzu označila embargo za „násilný akt voči obyvateľom Kuby a vylúčenie, ktoré ožobračuje a spôsobuje vážne utrpenie ženám, mužom a deťom.“  Regionálna rada Karibiku a Severnej Ameriky sa stretla 25. – 28. februára. Témou stretnutia bolo „Polámať reťaze“.  „Toto zhromaždenie je novým začiatkom pre Karibsko-Severoamerickú regionálnu radu“, povedal reverend Clifton Kirkpatrick, prezident Svetového reformovaného zväzu, ktorý je zároveň najvyšším predstaviteľom Presbyteriánskej cirkvi v USA.  Svetový Reformovaný zväz to oznámil vo vyhlásení, ktoré vydalo ústredie zväzu v Ženeve 29. februára.

Generálny tajomník a programoví tajomníci Latinsko-americkej rady cirkví sa vzdali funkcií

Ženeva, 27. februára a 3. marca 2008 – ENI

Latinsko-americká rada cirkví oznámila, že jej generálny tajomník a 6 ďalších pracovníkov odstúpilo z funkcií. Rezignáciu ohlásili na stretnutí správnej rady, ktoré sa konalo v Paname. „Sme smutní z odstúpenia generálneho tajomníka Israela Batistu a ďalších regionálnych a programových tajomníkov“, vyslovila sa v liste po stretnutí správna rada. Oznámenie prekvapilo pozorovateľov cirkevného diania v Južnej Amerike. Správna rada nezverejnila žiadne dôvody rezignácie.

Podľa pozorovateľov odstúpenie môže odrážať nezhody ohľadom smerovania tohto najväčšieho ekumenického zoskupenia cirkví v regióne. Na stretnutí v Paname mala správna rada zhodnotiť trojročný plán organizácie.

Rada cirkví Latinskej Ameriky zhromažďuje 140 prevažne protestantských cirkví kontinentu. Ústredie má v Quito v Ekvádore.

Austrálske cirkvi vyzývajú k novej politike vo vzťahu k domorodcom

Canberra, 19. februára 2008 – ENI

Vedúci predstavitelia Austrálskych cirkví ocenili vyhlásenie federálnej vlády, ktorým sa ospravedlnila pôvodným obyvateľom za nešetrné zaobchádzanie v minulosti. Vláda takisto vyzvala k praktickým krokom voči znevýhodnenému postaveniu domorodcov. Premiér oslovil takzvané „ukradnuté generácie“. Sú to generácie domorodých obyvateľov, ktorí boli vytrhnutí zo svojich pôvodných rodín so zámerom asimilácie. Táto prax sa používala až do začiatku 70-tych rokov minulého storočia.

V Anglicku budujú „dom viery“ – obrovské centrum pre rozličné náboženstvá

Canterbury, 26. februára 2008 - ENI

V južnom Anglicku v Guildforde budujú centrum pre rozličné náboženstvá za 6,5 milióna Britských libier (= viac ako štvrť miliardy Slovenských korún). Centrum bude mať samostatné bohoslužobné priestory pre kresťanov, židov, moslimov, sikhov a spoločný priestor pre budhistov a hinduistov. Podľa Lesleyho Scordellisa, hlavného fundraisera projektu, je centrum prvé svojho druhu. „Židovská časť bude mať exkluzívnu kóšer kuchyňu a oddelenie pre moslimov bude vybavené pre obrady ceremoniálneho očisťovania. Budova je navrhnutá tak, aby umocňovala dojem, že tí, ktorí sa sem prídu modliť, sú v jednej budove, v ktorej ide o vieru.“, povedal pre britský denník „The Times“ Lesley Scordellis.

Ekumenický dialóg protestantských a pravoslávnych cirkví v Európe

Bern, 21. februára 2008 – CPCE

Spoločenstvo Protestantských cirkví v Európe publikuje v týchto dňoch výsledky prvej fázy ekumenického dialógu s európskymi pravoslávnymi cirkvami. Európske protestantské cirkvi takzvaného Leuenbergského spoločenstva a pravoslávne cirkvi, ktoré sú členmi Konferencie Európskych cirkví, začali spoločný dialóg v roku 2002. Nová publikácia obsahuje dokumenty konferencie s témou „Pravoslávna ekleziológia“, ktorá sa konala v roku 2004 vo Wittenbergu, a stretnutia v Istanbule v roku 2006, ktoré sa venovalo otázke jednoty cirkvi, zvlášť v súvislosti s krstnou liturgiou a učením o krste.

Publikácia okrem iného obsahuje kritické ohodnotenie Leuenbergskej zmluvy pravoslávnym metropolitom Gennadiom zo Sassimy.  V priebehu konzultácií si obe strany uvedomili, že chápu pojem „svätosť“ cirkvi rozličným spôsobom. Protestantské vnímanie, že cirkev možno označiť pojmom „hriešna“ je pre pravoslávnych neprípustné.  „Spoločné pojmy majú v rôznych cirkvách často rozličný obsah a sú interpretované rozličnými spôsobmi. Je dôležité, aby sme si vyjasnili nedorozumenia, ktoré takto vznikajú.“, povedal profesor Michael Beintker, vedúci protestantskej delegácie a spolupredseda teologickej skupiny v procese dialógu.

Profesor Beintker zhodnotil prvú fázu dialógov ako úspešnú. „Priblížili sme sa v otázke chápania krstu. Budeme v tejto otázke ďalej pokračovať. Sme na ceste k vzájomnému uznaniu krstu.“ Európski protestanti a pravoslávni sa stretnú k ďalšiemu kolu dialógov na jeseň tohto roku.

Katolícka cirkev v Indii posilňuje úlohu žien

Bangalore, 28. februára 2008 – ENI

Národné zhromaždenie Rímsko-katolíckych biskupov Indie oznámilo, že pripravuje kroky k posilneniu roly žien v cirkvi a spoločnosti. Zhromaždenie rozhodlo, že minimálne 35% miest v diecéznych a farských radách uvoľní pre ženy. Biskupi ďalej schválili menovanie žien do pozícií profesoriek a duchovných poradkýň na teologických školách. Je to nezanedbateľný úspech, lebo do dnešného dňa na katolíckych školách, na ktorých sa vyučuje teológia, dominujú kňazi a teda prevláda mužské zastúpenie.

 

Zo zdrojov agentúr  ENI, WARC a CPCE  vybrala a zostavila:

Eva Guldanová,

Ekumenická rada cirkví v Slovenskej republike,

Email: ekumena.vosvete@gmail.com, tel: 02 5443 3238, fax: 02 5443 3235


 

späť na hlavnú stránku    home  Home English    home     EN                                                                                             hore

 
.::.   .::.
 .::. ( © 2007 ERCSR