logo ERCEkumenická rada cirkví v SR


Ekuména vo svete -  prepis relácií - február 2008


Ekuména vo svete 09/2008

Odvysielané na stanici Rádio Slovensko, 27. februára 2008 o 19:20

 

Samuel Kobia sa nebude uchádzať o predĺženie obdobia vo funkcii generálneho tajomníka SRC

Ženeva 19. februára 2008 – ENI

Generálny tajomník Svetovej rady cirkví reverend Samuel Kobia oznámil 18.februára, že nebude znovu kandidovať na post tajomníka rady. Volebné obdobie Samuela Kobiu vyprší 31.decembra tohto roku.  Generálneho tajomníka Svetovej rady cirkví volí na 5 rokov Centrálny výbor s možnosťou predĺženia obdobia o ďalších 5 rokov. Samuel Kobia nastúpil do pozície tajomníka v roku 2004. Reverend Kobia, člen Metodistickej cirkvi Kene, sa tak stal prvým Afričanom zvoleným do tejto pozície. Kobia uviedol, že príčinou, pre ktorú sa rozhodol nekandidovať za generálneho tajomníka v ďalšom období, sú osobné dôvody.  „Doktor Kobia má našu úplnú podporu vo vykonávaní svojej funkcie a plnení úloh s tým súvisejúcich do konca jeho obdobia“, povedal reverend Walter Altmann, moderátor Centrálneho výboru, na tlačovej konferencii 19. februára.

Ženeva 21. februára 2008 – ENI

Centrálny výbor ustanovil komisiu, ktorá bude hľadať vhodných kandidátov na nového generálneho tajomníka.  Na poslednom rokovaní stretnutia Centrálneho výboru Svetovej rady vyjadril jeho moderátor reverend Altmann srdečnú vďaku Samuelovi Kobiovi za jeho služby Svetovej rade cirkví. „Moja oddanosť Svetovej rade a ekumenickému hnutiu je trvalá.“, povedal na sedení Kobia. „Ekumenizmus je v mojej krvi a kostiach a čokoľvek budem ďalej robiť, bude pokračovaním toho, čo som robil po mnoho rokov.“, dodal.  Niektorí delegáti Centrálneho výboru pri odchode po skončení stretnutia vyjadrili názor, že vzhľadom na trendy v raste počtu kresťanov v rôznych kútoch sveta, nový tajomník bude pravdepodobne z Afriky alebo Ázie. Nový tajomník by mal byť zvolený za rok a pol na najbližšom zasadnutí Centrálneho výboru Svetovej rady cirkví.

Svetová rada vyzýva cirkvi k angažovanosti v ochrane životného prostredia

Ženeva, 20. februára 2008 – ENI

Centrálny výbor Svetovej rady cirkví prijal 19. februára na svojom zasadnutí dva dokumenty týkajúce sa ochrany stvorenia. Dokument o globálnom otepľovaní a klimatickej zmene vyzýva cirkvi ku kreativite v hľadaní a praktizovaní ekologicky zodpovedného správania sa a k hlbokej zmene vo vzťahu človeka k zemi. Povzbudzuje k šíreniu a zdieľaniu znalostí a skúseností medzi cirkvami v tejto oblasti. Nanovo vyzýva cirkvi a náboženské inštitúcie k radikálnym krokom v boji proti klimatickej zmene. V rámci tohto boja pozýva cirkvi vyhradiť si špeciálny čas na modlitby a iniciatívy spojené so starostlivosťou o stvorenstvo. Svetová rada cirkví navrhla zasvätiť každoročne 1. september pre túto príležitosť. Teologické fakulty a semináre žiada, aby zahrnuli do svojho študijného programu „vyučovanie starostlivosti o celé stvorenstvo.“ Reverend Tofinga Vaevalu Falani z Kongregacionalistickej kresťanskej cirkvi v Tuvalu v Pacifiku povedal Centrálnemu výboru, že zraniteľné nízko položené ostrovy Pacifického regiónu už teraz pociťujú negatívne následky klimatických zmien.

Centrálny výbor sa tiež zaoberal „Vyhlásením ohľadom ekologickej spravodlivosti a ekologického dlhu“. Vyhlásenie uznáva dopad, ktorý má činnosť industrializovaných krajín severnej pologule na životné prostredie a prosperitu chudobnejších krajín najmä z južnej pologule. Vyhlásenie odporučil centrálny výbor členským cirkvám k vyjadreniu. Centrálny výbor sa k nemu podrobnejšie vráti na svojom budúcom zasadnutí v septembri 2009.

Pravoslávna cirkev Srbska odmieta vyhlásenie Kosova za nezávislé

Belehrad/Ženeva, 18. februára 2008 – ENI

Synoda biskupov Srbskej pravoslávnej cirkvi odsúdila vyhlásenie nezávislosti Kosova od Srbska. Označila ho za násilný akt, ktorý bude mať následky pre Balkán i zvyšok Európy. Oznámila to agentúra ENI 18. februára, deň po vyhlásení nezávislosti Kosova. Centrálny výbor Svetovej rady cirkví poveril generálneho tajomníka rady, aby poslal Svätej synode Srbskej pravoslávnej cirkvi list vyjadrujúci podporu v úsiliach smerujúcich k pokojnému riešeniu situácie.

Indiánsky totem navrátila SRC prírode

Ženeva 18. februára 2008 – ENI

V nedeľu 18. februára sa v Ekumenickom inštitúte Bossey konala neobvyklá slávnosť. Indiánsky totem, ktorý stál pred knižnicou inštitútu od roku 1984 bol „navrátený do zeme.“ Zub času zanechal za 25 rokov na toteme svoje známky. 15 metrov vysoký totem vyrezaný z jedného kusu červeného cédrového dreva znázorňoval príbeh ľudského hľadania duchovnej skúsenosti. Svetovej rade cirkví ho v roku 1983 na 6. Valnom zhromaždení vo Vancouveri v Kanade darovali členské cirkvi z Kanady a obyvatelia pôvodných amerických národov – indiánskych kmeňov. Na ich odporúčanie si spomienkovou ceremóniou uctila Svetová rada dar, a úsilie tých, ktorí ho vytvorili. Reverendka Carmen Lansdowne, členka Centrálneho výboru rady, ktorá zároveň pochádza spomedzi pôvodných obyvateľov Kanady, viedla spomienkovú oslavu. Zúčastnili sa jej aj ďalší členovia centrálneho výboru.

 

Cirkev v Etiópii sa stala druhou najväčšou evanjelickou cirkvou na svete

Ženeva, 15. februára 2008 – LWI

V roku 2007 narástol počet členov evanjelických cirkví v Afrike o takmer 2 milióny. Celkovo vzrástol počas minulého roka počet evanjelikov vo svete o vyše 1 milión 640 tisíc členov. Svetový Luteránsky zväz, ktorý združuje 140 evanjelických cirkví v 78 svetových krajinách tak zvýšil počet svojich členov oproti minulému roku o 2,5%. V súčasnosti má teda vyše 68, 3 miliónov členov. 

Etiópska evanjelická cirkev Mekane Yesus, ktorá za uplynulý rok narástla takmer o 370 000 členov sa stala druhou najväčšou cirkvou Svetového Luteránskeho zväzu. V súčasnosti má 4,9 milióna členov. Najväčšou cirkvou je naďalej Evanjelická cirkev Švédska, ktorá má 6,9 milióna členov.

V Ázii počet evanjelikov takisto narástol, a to približne o 100 000. Najväčší nárast počtu členov v Ázii zaznamenala Evanjelická Luteránska cirkev v Papui Novej Guinei. Počet jej členov stúpol za posledný rok o 85 000, čiže 10,4% na súčasných 900 000. Počet evanjelikov klesol v Európe o takmer 300 000 a v Severnej Amerike o okolo 100 000.  Približne 3 500 000 evanjelikov vo svete nepatrí do Svetového Luteránskeho zväzu. Oproti minulému roku ich počet poklesol o 0,5%.

Brazílsky anglikánsky biskup znepokojený hrozbou bojkotu Lambetskej konferencie

Nairobi, 21. februára 2008 – ENI

Líder anglikánskej cirkvi v Brazílii vyjadril ľútosť nad informáciou, že päť anglikánskych arcibiskupov chce bojkotovať celosvetové zhromaždenie anglikánskeho spoločenstva. Štyria z týchto piatich arcibiskupov sú z východnej Afriky. Bojkot má byť vyjadrením nesúhlasu ohľadom otázky homosexuality. „My sa v Brazílii pripravujeme s veľkou vážnosťou na Lambetskú konferenciu v tomto roku. Sme presvedčení, že toto je priestor pre jednotu. A vieme, že jednota neznamená uniformitu“, povedal v liste členom cirkvi biskup Mauricio Andrade, primát Episkopálnej Anglikánskej cirkvi v Brazílii. Lambetská konferencia je stretnutím všetkých anglikánskych biskupov. Koná sa raz za 10 rokov na pozvanie Arcibiskupa z Canterbury. Súčasný arcibiskup z Canterbury Rowan Williams zvolal najbližšiu konferenciu na júl 2008.

Stretnutie Spoločnej ekumenickej komisie európskych cirkví

Ženeva 22. februára 2008 – ENI/CEC

V dňoch 21. – 24. februára sa v Londýne konalo výročné stretnutie Spoločnej komisie Konferencie Európskych cirkví a Rady Európskych biskupských konferencií.  Konferencia Európskych cirkví združuje 125 pravoslávnych, protestantských a starokatolíckych cirkví. Radu Európskych biskupských konferencií tvoria predsedovia 33 katolíckych biskupských konferencií v Európe.  

Predseda Konferencie Európskych cirkví reverend Jean-Arnold de Clermont, protestantský pastor z Francúzska, na stretnutí navrhol vytvorenie Rady Európskych cirkví, ktorej členom by bola aj Rímsko-katolícka cirkev.

Stretnutie sa ďalej venovalo spoločnému zhodnoteniu 3. Európskeho ekumenického zhromaždenia v Sibiu a aktuálnym témam v rámci európskych inštitúcií. Diskutovalo sa takisto o medzináboženských vzťahoch, najmä o vzťahoch s moslimami. Spoločná komisia Konferencie Európskych cirkví a Rady Európskych biskupských konferencií vznikla v roku 1972 na podporu spolupráce medzi obidvomi organizáciami.

 

Zo zdrojov agentúr  ENI, LWI a CEC  vybrala a zostavila:

Eva Guldanová,

Ekumenická rada cirkví v Slovenskej republike,

Email: ekumena.vosvete@gmail.com, tel: 02 5443 3238, fax: 02 5443 3235

 


Ekuména vo svete 08/2008

Odvysielané na stanici Rádio Slovensko, 20. februára 2008 o 19:20

 

Zasadnutie Centrálneho výboru Svetovej rady cirkví

V dňoch 13. – 20. februára sa v Ekumenickom centre v Ženeve stretol na svojom pravidelnom zasadnutí Centrálny výbor Svetovej rady cirkví. Centrálny výbor je hlavným rozhodovacím orgánom rady medzi jej valnými zhromaždeniami. Stretáva sa raz za jeden a pol roka. Zasadnutie v Ženeve, ktoré sa dnes skončilo, bolo druhým stretnutím výboru v novom zložení. Členovia výboru boli zvolení vo februári 2006 na 9.Valnom zhromaždení Svetovej rady cirkví v Porto Alegre v Brazílii. Ďalšie stretnutie výboru je naplánované na september 2009.

Oslavy 60. výročia založenia SRC

Ženeva, 8. februára 2008 – ENI

Stretnutie Centrálneho výboru Svetovej rady cirkví bolo zároveň príležitosťou osláviť 60.výročie vzniku tohto najväčšieho svetového ekumenického zoskupenia cirkví. Svetová rada cirkví bola založená na prvom Valnom zhromaždení v Amsterdame 23.augusta 1948. Na zhromaždení sa vtedy stretli delegáti 147 cirkví zo 44 krajín. Dnes sa počet členských cirkví viac ako zdvojnásobil. Jeden zo spôsobov oslavy výročia bolo pripomínanie si a vďaka za činnosť rady a jej úspechy, ako aj reflektovanie nad menej radostnými momentami, počas každodenných ranných modlitieb. Každé ráno sa nieslo v znamení jedného z Valných zhromaždení v histórii Svetovej rady. V nedeľu 17. februára vyvrcholili oslavy slávnostnou ekumenickou bohoslužbou v Katedrále Svätého Petra. Na bohoslužbe kázal Ekumenický patriarcha Konštantínopola Bartolomej I., duchovný vodca pravoslávnych kresťanov.

Kľúčové príhovory ..

Ženeva, 14. februára 2008 – ENI

V prvý deň zasadnutia Centrálneho výboru oslovil zhromaždenie moderátor výboru reverend Walter Altmann, evanjelický kňaz z Brazílie. V príhovore povzbudil prítomných, že najväčšie svetové zoskupenie kresťanských cirkví musí vytrvať v úsilí o jednotu kresťanov napriek výzvam a mienkam, že ekumenické hnutie sa stáva bezvýznamným či dokonca umierajúcim. „Jednota kresťanov je darom od Boha“, povedal Altmann. Prijať tento dar a odpovedať naň „v spoločenstve bratov a sestier v jednej cirkvi“ je prvoradým cieľom Svetovej rady cirkví. 

Dnešné ekumenické hnutie musí čeliť mnohým otázkam. Kritizujú ho, že „existuje príliš veľa dokumentov a málo činnosti“. Ďalší kladú otázky, „či sú cirkvi naozaj ochotné prekročiť inštitucionálne hranice“. „Keď sa v duchu kajúcnosti obzrieme späť do histórie ekumenického úsilia, musíme uznať, že napriek jasne pozorovateľným pokrokom v ekumenickom hnutí, sme taktiež znovu a znovu zlyhávali, aspoň čo sa týka rozpoznávania cesty, ktorou nás chce Duch Svätý viesť. .. Naša odpoveď však nesmie byť vzdať sa. To by bola zrada nášho povolania. ... Ekumenické hnutie najviac zo všetkého potrebuje tých, čo sú schopní vytrvať.“

Generálny tajomník Svetovej rady cirkví reverend Samuel Kobia vo svojej podrobnej správe Centrálnemu výboru rady v druhý deň zasadania povedal: „Svetová rada cirkví bude pokračovať vo svojej funkcii privilegovaného nástroja širšieho ekumenického hnutia, ak prejaví otvorenosť voči zmenám. .. je potrebné prehĺbiť spoločenstvo medzi súčasnými členskými cirkvami rady a zároveň sa snažiť rozširovať ekumenické hnutie.“ Za tri najzákladnejšie charakteristiky Svetovej rady cirkví označil Kobia úsilie o jednotu, spoločné svedectvo a službu.

Ďalšie témy rokovania: Medzinárodná ekumenická mierová konferencia, rozšírené valné zhromaždenie, Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov

Ženeva, 15. februára 2008 – ENI

Centrálny výbor na svojom zasadnutí rozhodol, že Medzinárodná ekumenická mierová konferencia v roku 2011 sa uskutoční v Kingstone na Jamajke. Pripravovaná konferencia bude zavŕšením Dekády za prekonanie násilia. 

Zástupcovia cirkví zídení v Ženeve ďalej rokovali o predstave rozšíreného Valného zhromaždenia. Zhromaždenie, ktoré sa uskutoční v roku 2013, by bolo otvorené aj pre cirkvi, ktoré nie sú členmi Svetovej rady. V súčasnosti Svetová rada cirkví reprezentuje okolo 25% kresťanov vo svete. Na preskúmanie možností rozšíreného valného zhromaždenia bude vytvorený špeciálny výbor. 

Zasadnutie si taktiež pripomenulo sté výročie Týždňa modlitieb za jednotu kresťanov. Oslávilo ho na rokovaní v stredu poobede niekoľkými svedectvami. Hae-Sun Jung z Kórejskej Metodistickej cirkvi predstavila perspektívy Týždňa modlitieb pre budúci rok.

SRC prijala do svojich radov dve nové členské cirkvi

Ženeva, 13. februára 2008 – ENI

Svetová rada cirkví uvítala vo svojich radoch dve nové členské cirkvi. Počet členských cirkví rady tak stúpol na 349. Reprezentujú vyše 560 miliónov kresťanov vo viac ako 111 krajinách. Dve nové členské cirkvi, ktoré boli prijaté za plných členov v stredu 13. februára počas zasadnutia Centrálneho výboru rady, sú z opačných koncov zemegule. Laoská Evanjelická cirkev je prvým členom Svetovej rady cirkví z Laosu. Vznikla ako výsledok práce misionárov na konci 19. storočia, formálne bola založená v roku 1956. Má asi 100 000 členov v 300 cirkevných zboroch a je najväčšou denomináciou v krajine. Nezávislá Presbyteriánska cirkev Brazílie je ďalším novým členom ekumenického zoskupenia cirkví. Vznikla v roku 1903. Tvorí ju okolo 95 000 veriacich v 500 cirkevných zboroch.

Nový arcibiskup Gréckej pravoslávnej cirkvi

Sofia, 7. februára 2008 – ENI

Svätá Synoda Gréckej Pravoslávnej cirkvi zvolila na svojom zasadnutí 7. februára metropolitu Téb Hieronyma za svoju novú hlavu. Hieronymos bol zvolený v druhom kole hlasovania a získal 45 hlasov spomedzi 74 prítomných metropolitných biskupov. Informovali o tom miestne tlačové agentúry a Grécka štátna televízia. 70-ročný metropolita sa tak stal novým Arcibiskupom Atén a celého Grécka. Vo funkcii nahradí Arcibiskupa Christodoula, ktorý 28. januára umrel na rakovinu. Ešte pred zvolením hovorili cirkevní pozorovatelia, že metropolita Hieronymos má dobré vzťahy s Ekumenickým patriarchom Bartolomejom I., ktorého sídlo sa nachádza v Turecku v antickom Konštantínopole, dnešnom Istanbule. Ekumenický patriarcha je vnímaný ako duchovný vodca pravoslávnych kresťanov vo svete.

V blahoprajnom liste vyjadril reverend Samuel Kobia, generálny tajomník Svetovej rady cirkví, radostnú nádej na pokračovanie „úzkej spolupráce s autocefálnou Pravoslávnou cirkvou Grécka v službe kresťanskej jednote“. „Veríme, že pod Vašim osvieteným vedením bude Cirkev Grécka pokračovať v aktívnom podieľaní sa na živote a svedectve celej Pravoslávnej rodiny, ako aj v ekumenickom hnutí. Veríme, že sa týmto spôsobom budete štedro deliť so svojim teologickým, duchovným, ľudským a materiálnym bohatstvom so sestrami a bratmi v Kristu“, napísal 8.februára v liste reverend Kobia.

Ekumenickí humanitárni a mieroví pracovníci sa snažia zmierňovať utrpenie obyvateľov v Gaze

Jeruzalem, 12. februára 2008 – ENI

Cirkevní a humanitárni pracovníci varujú, že situácia v Gaze sa zhoršuje. K citeľnému zhoršovaniu dochádza vďaka pokračujúcim stretnutiam medzi Palestínčanmi a Izraelcami viac ako tri týždne po tom, čo Izrael odpojil dodávku elektriny do Gazy ako odpoveď na odpálenie palestínskych striel na Izrael. „Toto je veľmi vážna humanitárna kríza“, povedala Valentina Maggiulli, miestna koordinátorka programu ekumenického sprevádzania v Jeruzaleme. „Nie sú zásoby základných potrieb a je veľmi zima. Ľudia prežívajú skutočné utrpenie. Mnohí sú bez elektriny“, doplnila Jeruzalemská koordinátorka. „Program Ekumenického sprevádzania v Palestíne a Izraeli“ je pridruženým programom Svetovej rady cirkví. Zameriava sa na podporovanie miestnych a medzinárodných úsilí ukončiť izraelskú okupáciu a nájsť spravodlivé mierové riešenie Izraelsko-Palestínskeho konfliktu, ktoré by bolo založené na medzinárodnom práve a rezolúciách OSN.

V Malajzii zabavili žene Biblie

Singapur, 5. februára 2008 – ENI

Colné úrady v Malajzii zabavili kresťanskej žene 32 Biblií v angličtine. Žena ich niesla do krajiny pre skupinu Biblického štúdia. Udalosť podnietila búrlivé protesty kresťanov v tejto krajine, kde sa prevažná väčšina obyvateľov hlási k Islamu. „Rada cirkví je zhrozená nad tým, že sa takéto veci dejú; a že sa dejú tak často a beztrestne“, povedal reverend Hermen Shastri, generálny tajomník Malajzijskej rady cirkví. „Chceme kategoricky predniesť, že Biblia je pre kresťanov Svätým Písmom. Žiadna autorita na Zemi nesmie odopierať kresťanom právo vlastniť, čítať a cestovať so svojou Bibliou.“, povedal reverend Shastri.

 

Zo zdrojov agentúry  ENI  vybrala a zostavila:

Eva Guldanová,

Ekumenická rada cirkví v Slovenskej republike,

Email: ekumena.vosvete@gmail.com, tel: 02 5443 3238, fax: 02 5443 3235

 


Ekuména vo svete 07/2008

Odvysielané na stanici Rádio Slovensko, 13. februára 2008 o 19:20

 

V dňoch 20.-27. januára sa na pozvanie Pápežskej rady pre napomáhanie jednoty kresťanov stretla v Ríme Spoločná pracovná skupina Svetovej rady cirkví a Rímsko-katolíckej cirkvi. História Spoločnej pracovnej skupiny už presahuje 40 rokov a týmto stretnutím vstúpila do svojej už 9. fázy, ktorá bude trvať do roku 2013. Zámerom pravidelných stretnutí medzi Svetovou radou cirkví a Rímsko-katolíckou cirkvou, ktorú v tomto procese zastupuje Pápežská rada pre napomáhanie jednoty kresťanov, je „diskutovať o otázkach spoločného záujmu a podporovať vzájomnú spoluprácu“.

 

V dnešnom vydaní relácie Ekuména vo svete vám prinášame rozhovor s doktorom Gosbertom Byamungu, ktorý je oficiálnym predstaviteľom Rímsko-katolíckej cirkvi pre vzťahy so Svetovou radou cirkví.

Reverend doktor Gosbert Byamungu je rímsko-katolíckym kňazom. Pochádza z Tanzánie. Doktorát v oblasti Starej Zmluvy získal na Pápežskej Univerzite Gregoriana. V rokoch 1999 – 2006 bol profesorom biblickej hermeneutiky na Ekumenickom Inštitúte Bossey. Od jesene 2006 pracuje na Pápežskej rade pre napomáhanie jednoty kresťanov. Má na starosti vzťahy so Svetovou radou cirkví a bilaterálne dialógy s Kresťanskou cirkvou – Učeníci Kristovi.

Rozhovor s ním pripravila Eva Guldanová.

Doktor Byamungu, ste oficiálny zástupca Pápežskej rady pre napomáhanie jednoty kresťanov pre vzťahy medzi Svetovou radou cirkví a Rímsko-katolíckou cirkvou. Koordinujete Spoločnú pracovnú skupinu týchto dvoch telies. Mohli by ste nám, prosím, predstaviť túto Spoločnú pracovnú skupinu? S akým cieľom vznikla a čo je jej hlavnou úlohou?

Spoločná pracovná skupina je hlavným orgánom, ktorý stelesňuje vzťahy medzi Rímsko-katolíckou cirkvou a Svetovou radou cirkví. Začala pracovať po Druhom Vatikánskom koncile v roku 1965 so zámerom prinášať výzvy svojim zakladateľským organizáciám - Svetovej rade cirkví a Pápežskej rade pre napomáhanie jednoty kresťanov. Jej úlohou je odhaľovať oblasti, kde tieto dve telesá môžu spoločne pracovať. To je jej zmyslom.

Zoskupenie nesie názov Spoločná pracovná skupina. Čo sa skrýva za slovom „pracovná“ v jej názve? V akom zmysle skupina „pracuje“?

Je „pracovnou“ skupinou, lebo má pomôcť týmto dvom spoločenstvám spolu-pracovať. Jej hlavným zameraním nie je cirkevné učenie; zameriava sa len na spôsoby, ako môžeme spoločne svedčiť svetu. Na to, ako kresťania, napriek rozdielom v učení, môžu stále pracovať spoločne na svedectve evanjeliu. Takže skupina musí pracovať, musí robiť veci, ktoré sa dajú robiť.

Napríklad ... ? Mohli by ste nám uviesť príklad takýchto spoločných aktivít?

Príkladom môže byť hľadanie ako Svetová rada cirkví a Katolícka cirkev môžu mať jeden spoločný hlas vo veciach, ktoré sú etickým záujmom pre svet. Tu sa môžu kresťania zjednotiť a priniesť spoločný hlas vo veciach, ktoré rozdeľujú kresťanstvo po celom svete. Ďalšou oblasťou je otázka chudoby, ešte ďalšou globalizácia. Hľadáme, ako môžeme mať ako cirkvi spoločné stanovisko vo veciach, ktoré sa dnes dotýkajú ľudstva. Takže toto sú veci, na ktorých treba pracovať a kde môžu mať kresťania jednotný hlas.

Kto sú členovia Spoločnej pracovnej skupiny?

Svetová rada cirkví menuje 17 členov skupiny, ktorých v postate zvolí Centrálny výbor rady po Valnom zhromaždení. Z katolíckej strany členov navrhujú miestne cirkvi. Navrhnutých kandidátov potom schváli Sekretariát štátu Vatikán. Následne na to sú vymenovaní za členov. Skupina teda pozostáva zo 17 až 18 členov z každej strany. Títo sú oficiálne nominovaní obidvoma spoločenstvami a stretávajú sa, aby plnili túto funkciu pre cirkvi.

Môžete nám prezradiť, aké je zloženie skupiny? Kto sú jej členovia, v akom sú veku, a odkiaľ prichádzajú?

Zloženie skupiny má v podstate predstavovať všetky vekové skupiny v spoločnosti. V skupine sú zastúpení ako mladí, tak i starší.  Sú tam ako muži tak i ženy; ľudia, ktorí sú teológovia, profesori, kňazi, pastori, ale máme tam tiež laických predstaviteľov. Je to teda dosť zmiešaná skupina, aby reprezentovala všetky kategórie ľudí, ktoré sa nachádzajú v rámci kresťanstva.

Koncom januára sa Spoločná pracovná skupina zišla v Ríme. Čo bolo obsahom tohto stretnutia? Na čom skupina aktuálne pracuje?

Nedávne stretnutie Spoločnej pracovnej skupiny v Ríme bolo v skutočnosti prvým stretnutím nového tímu tejto pracovnej skupiny. Súčasná skupina bola zostavená po poslednom valnom zhromaždení Svetovej rady cirkví v Porto Alegre v Brazílii. Keďže to bolo prvé stretnutie skupiny v tomto zložení, hlavným cieľom bolo vytvoriť zo skupiny rodinu. Spoznať sa navzájom, takisto spoznať, čo je mandátom skupiny, aké sú očakávania cirkví od skupiny do budúcnosti. V podstate to bol brain-storming o budúcej činnosti v nasledujúcich 6 rokoch.  Povedal by som, že sa skupina našla vo svojej úlohe, pokúsili sa zostaviť víziu budúcej práce. Každý bol spokojný, s tým, ako sa proces naštartoval. Takže sa tešíme na dobré stretnutia a na to, že budeme pozitívnym spôsobom vyzývať naše organizácie, aby cirkvi mohli robiť niečo zreteľné, viditeľné, niečo, čo bude v záujme ľudstva dnešnej doby.

Na záver Vás poprosíme, aby ste sa s nami podelili o to, aké nádeje vkladáte do budúcnosti pre skupinu ako i pre ekumenické hnutie ako také.

Budúcnosť tejto skupiny je sľubná. Rozhodli sme sa, že v tejto Spoločnej pracovnej skupine začneme zbierať, žať plody ekumenizmu 20. storočia. Je tak veľa vecí, ktoré sa za 40 rokov spoločnej práce schválili, ale zatiaľ ich spoločenstvá kresťanov neprijali za svoje, nepretlmočili ich do svojich životov. Takže naším hlavným záujmom, naším centrálnym zameraním bude zbieranie týchto plodov ekumenického hnutia. Ako príklad môžem uviesť vzájomné uznávanie krstu vo všetkých cirkvách. Toto je naším úmyslom a ja myslím, že je to prísľubom nádeje pre cirkvi a pre Boží ľud kdekoľvek na svete.

 

Ďakujeme veľmi pekne za rozhovor.

 

Zostavila:

Eva Guldanová,

Ekumenická rada cirkví v Slovenskej republike,

Email: ekumena.vosvete@gmail.com, tel: 02 5443 3238, fax: 02 5443 3235

 


Ekuména vo svete 06/2008

Odvysielané na stanici Rádio Slovensko, 6. februára 2008 o 19:20

 

Severoamerickí baptisti sa stretli na spoločnej oslave jednoty

Oxford, Ohio, USA, 30. januára 2008 – ENI/BWA

Takmer 20 000 účastníkov z 30 baptistických jednôt a združení z celých Spojených štátov Amerických, Kanady a Mexika sa 30. januára až 1. februára stretlo v Atlante. Stretli sa s nádejou prehĺbiť kresťanskú jednotu a sformovať spoločnú alianciu. Je to po prvýkrát od Americkej občianskej vojny, ktorá skončila pred 143 rokmi, čo takéto úsilie o zjednotenie naberá veľmi reálne kontúry. Zhromaždenie s názvom „Oslava Novej Baptistickej dohody“ inicioval bývalý americký prezident, aktívny baptista, Jimmy Carter. Jimmy Carter spolu s Williamom Underwoodom sú predsedami nového združenia baptistov. William Underwood vyzdvihol etnickú, teologickú a geografickú rôznorodosť zhromaždenia a nazval stretnutie naplnením sna, kedy sa baptisti dokázali zjednotiť a prekonať to, čo ich rozdeľuje.

Hlavnou témou stretnutia bola jednota a to ako sa ona môže prejaviť v spoločnom úsilí v oblastiach ako sú otázky spravodlivosti, zdravotná starostlivosť a potreby chudobných v Spojených štátoch Amerických.

Bývalý generálny tajomník Svetovej rady cirkví Konrad Raiser oslávil 70 rokov

Ženeva, 25. januára 2008 – ENI

25. januára oslávil reverend doktor Konrad Raiser, bývalý generálny tajomník Svetovej rady cirkví, 70.narodeniny. Pri príležitosti tohto jubilea sa na jeho počesť uskutočnilo sympózium. Reverend Samuel Kobia, nástupca Konrada Raisera vo funkcii generálneho tajomníka Svetovej rady cirkví, vyjadril v blahoprajnom liste svoje uznanie doktorovi Raiserovi. „Svojím analytickým myslením, obrovskými teologickými znalosťami a hlbokým zanietením pre jednotu a spoločné svedectvo cirkvi, ktoré išli vždy ruka v ruke so horlivým úsilím o spravodlivosť a mier, prispel Konrad Raiser obrovským dielom k rozvoju Svetovej rady cirkví a ekumenického hnutia v posledných štyroch desaťročiach.“, povedal v liste Kobia. 

Reverend Konrad Raiser sa narodil 25. januára 1938 v nemeckom Magdeburgu. Od roku 1969 pracoval pre Svetovú radu cirkví. V auguste 1992 bol zvolený za jej generálneho tajomníka. Túto funkciu zastával do konca roku 2003.

Zomrel vodca Gréckej pravoslávnej cirkvi

Ženeva, 29. januára 2008 – LWI/ENI/CEC

28. januára po dlhodobej nemoci zomrel vo veku 69 rokov Arcibiskup Christodoulos, hlava Pravoslávnej cirkvi Grécka. Arcibiskup viedol cirkev takmer 10 rokov. Počas tohto obdobia prijal v roku 2001 v Aténach návštevu pápeža Jána Pavla II. a v roku 2006 navštívil pápeža Benedikta XVI. v Ríme. Bol tiež prvým arcibiskupom Atén a celého Grécka, ktorý navštívil Ekumenické centrum v Ženeve.  Počas tejto návštevy sa stretol aj s generálnym tajomníkom Svetového Luteránskeho zväzu doktorom Ishmaelom Nokom. Noko v kondolenčnom liste gréckej cirkvi vyzdvihol úlohu arcibiskupa pri budovaní „živých mostov v ľudskej spoločnosti.“ „Vodcovstvo jeho blaženosti sa vyznačovalo hlbokou láskou k svojej krajine a svojej cirkvi“, napísal v liste Noko. Ocenil arcibiskupov elán a odvahu ako svedka dôležitosti kresťanskej viery v občianskej spoločnosti.

Reverend Samuel Kobia, generálny tajomník Svetovej rady cirkví v holde na pamiatku zosnulého arcibiskupa povedal, že odchádza „vodca cirkvi, ktorý doslovne „patril Pánovi“ vo svojej vernej službe ľudu v Grécku a celosvetovej pravoslávnej cirkvi. Zároveň povzbudzoval každé kresťanské úsilie a podporoval iniciatívy, ktoré napomáhajú rastu kresťanskej jednoty a spoločného svedectva vo svete.“

„Dialóg medzi kresťanmi bol pre arcibiskupa Christodoula nesmierne dôležitý.“, vyjadril zosnulému svoju úctu generálny tajomník Konferencie Európskych cirkví arcidiakon Collin Williams.

V bohatej Nigérii ľudia trpia chudobou

Abuja, 23. januára 2008 – ENI

Cirkevní vodcovia v Nigérii hovoria, že vláda by mala bezodkladne podniknúť kroky v boji s chudobou v tejto západoafrickej krajine. Nigéria sa zaradila na 158. miesto zo 177 v indexe ľudského rozvoja Organizácie spojených národov. „Nigéria je krajina požehnaná hojnosťou ropného bohatstva, jej ľud však trpí chudobou uprostred nadbytku“, povedal pre agentúru ENI anglikánsky biskup Lagosu Adebayo Akinde. Lagos je vedúcim komerčným strediskom medzi nigérijskými mestami. Štatistické údaje Centrálnej banky Nigérie ukazujú, že 54% obyvateľov tohto 140-miliónového národa žije v chudobe. Mnohí z nich žijú pod úrovňou jedného dolára, čiže 23 korún, na deň.

Metodistický biskup v Južnej Afrike na strane utečencov

Johannesburg/Kapské Mesto, 31. januára 2008 – ENI

Juhoafrická polícia vpadla do centrálneho Metodistického kostola v Johanesburgu. Uväznila 1500 bezdomovcov, z ktorých mnohí boli pravdepodobne utečenci zo Zimbabwe. Nájazd viedol k intenzívnym protestom miestneho biskupa. Biskup Paul Verryn hrá v kostole ústrednú rolu ohľadom starostlivosti o utečencov a žiadateľov o azyl zo Zimbabwe. Biskup sa vyjadril, že ho veľmi rozrušilo, keď videl ako policajné jednotky s neprimeranou silou násilne zneuctili posvätnosť chrámu a ako zaobchádzali s pracovníkmi zboru a s ľuďmi, ktorí v kostole našli svoje dočasné útočisko.

Predstavitelia Evanjelickej cirkvi Missurijskej synody sa stretli s pracovníkmi Svetového Luteránskeho zväzu

Ženeva, 24. januára 2008 – LWI

Cirkevní vodcovia Evanjelickej cirkvi Missurijskej synody sa stretli v Ženeve s predstaviteľmi Svetového Luteránskeho zväzu. Na spoločnom jednaní 21. – 24. januára potvrdili potrebu ustanoviť priamu komunikáciu medzi oboma organizáciami. „Medzi našimi cirkvami existuje určité vzájomné podozrenie, máme však veľmi mnoho spoločného vďaka nášmu spoločnému evanjelickému dedičstvu“, povedal reverend Kjell Nordstokke, riaditeľ Oddelenia pre misiu a rozvoj Svetového Luteránskeho zväzu. V rozhovore pre Svetový evanjelický informačný servis, reverend Nordstokke a reverend David C. Birner, zástupca výkonného riaditeľa Medzinárodnej misie Missurijskej synody zdôraznili potrebu ďalšieho dialógu a spoločného zdieľania materiálov a zdrojov.  Evanjelická cirkev Missurijská synoda je druhou najväčšou evanjelickou cirkvou v Severnej Amerike. Má ústredie v Saint Louis a jej členskú základňu tvorí 2,5 milióna veriacich.

Popularita svadby v kresťanskom štýle nevedie k nárastu počtu veriacich

Tokyo, 21. januára 2008 – ENI

Popularita svadobných obradov v kostole nevedie v Japonsku k priľnutiu ku viere alebo k začleneniu sa do kresťanskej cirkvi. Podľa náboženského sociologistu z Tokijskej Univerzity, profesora Marka Mullinsa „Zdá sa, že krátke stretnutia v svadobnej kaplnke medzi „náboenskými profesionálmi“ a ľuďmi, ktorí nemajú pevne ustanovený vzťah s cirkvou, nemajú veľkú nádej na to, aby dlhodobo ovplyvnili sobášiacich sa.“ Podľa výskumu, ktorý prebehol v októbri, 70% japonských novomanželov malo svadbu „v kresťanskom štýle“.

Z farárky v Londýnskom predmestí kráľovská kaplánka

Londýn, 31. januára 2008 – ENI

Keď reverendka Rose Hudson-Wilkin bude prvýkrát kázať na svojom novom mieste – ako kaplánka kráľovnej Alžbety II. – bude mať pred sebou spoločenstvo veľmi rozdielne od toho, ktoré navštevuje jej bohoslužby v Londýnskej štvrti Hackney. Rose Hudson-Wilkin bola doteraz farárkou cirkevného zboru v jednej z najzanedbanejších častí mesta, kde sa stretávala s neraz veľmi krutým násilím tínedžerov. Reverendka Hudson-Wilkin, pôvodom z Jamajky, považuje vymenovanie medzi kráľovských kaplánov za veľkú poctu pre ňu ako i pre veriacich z jej farnosti. Vraví však, že neplánuje zmeniť svoj kazateľský štýl. „Vždy so zanietením zdôrazňujem, že patríme jeden druhému. Nemali by sme dovoliť, aby sa kultúrne rozdiely stali prekážkou k tomu, aby sme si našli k sebe cestu. Tým, ktorým budem slúžiť, sa budem snažiť priniesť vedomie o realite života ľudí, ktorým slúžim teraz v Hackney“, povedala reverendka pre agentúru ENI.

 

Zo zdrojov agentúr  ENI, LWI, BWA a CEC  vybrala a zostavila:

Eva Guldanová,

Ekumenická rada cirkví v Slovenskej republike,

Email: ekumena.vosvete@gmail.com, tel: 02 5443 3238, fax: 02 5443 3235


 

späť na hlavnú stránku    home  Home English    home     EN                                                                                             hore

 
.::.   .::.
 .::. ( © 2007 ERCSR