logo ERCEkumenická rada cirkví v SR


Ekuména vo svete -  prepis relácií - november  2008


Ekuména vo svete 47/2008

Odvysielané na stanici Rádio Slovensko, 19. novembra 2008 o 19:20

 

Spoločné vyhlásenie k učeniu o ospravedlnení má 9 rokov

13. novembra 2008 – ELCA

Pri príležitosti 9. výročia podpísania Spoločného vyhlásenia k učeniu o ospravedlnení reverend Douglas Mills, tajomník pre dialóg a medzicirkevné vzťahy Spojenej metodistickej cirkvi v USA, napísal pre elektronický magazín Evanjelickej luteránskej cirkvi v Amerike „Ekumenický život“: „Každému kritikovi, ktorý sa domnieva, že ekumenické hnutie sa takmer zastavuje, chcem poukázať na to, že počas niekoľkých posledných rokov prišlo k významným a historickým skokom vpred. .. Je nesmierne dôležité, že bolo možné prijať takú veľkú zhodu v teologickej otázke, ktorá bola kedysi považovaná za jadro rozdelenia medzi časťami Kristovho Tela.“ 

Spoločné vyhlásenie k učeniu o ospravedlnení podpísali 31. októbra 1999 v Kostole Sv. Anny v Augsburgu v Nemecku najvyšší predstavitelia Svetového luteránskeho zväzu a Rímskokatolíckej cirkvi. V roku 2006 sa na stretnutí Svetovej metodistickej rady v Soule v Južnej Kórei k deklarácii pridali i Metodistické cirkvi. „Metodisti uznali, že vyhlásenie o ospravedlnení korešponduje s Wesleyho chápaním učenia.“

„Na základe takejto zhody metodisti a evanjelici v niektorých krajinách uznali jedni o druhých, že patria do jednej Cirkvi Ježiša Krista a navzájom si deklarovali úplné spoločenstvo.“, píše sa v medzinárodnom vyhlásení Metodistov k dohode. K takémuto kroku by malo v budúcom roku dôjsť aj medzi evanjelikmi a metodistami v USA.

„Oslavujeme s našimi evanjelickými a katolíckymi bratmi a sestrami advent 10. výročia podpísania Spoločného vyhlásenia. Prostredníctvom Vyhlásenia sa vzťahy medzi katolíkmi, metodistami a evanjelikmi posilnili a upevnili. A to je požehnaním pre celú cirkev.“ - uzavrel reverend Douglas Mills.

Americká vláda – 10 rokov podpory náboženskej slobody vo svete

16. októbra 2008 – ELCA/ pewforum.org

„Výnos o medzinárodnej náboženskej slobode“ schválený v USA, oslávil 27. októbra 10. výročie. Prijatie tohto zákona v roku 1998 bolo vyvrcholením kampane, v ktorej sa stali spojencami náboženskí predstavitelia, ktorých by inak bolo veľmi nepravdepodobné nájsť spolu. Na kampani spolupracovali konzervatívni evanjelikáli ruka v ruke s liberálnymi židovskými vodcami, tibetskými budhistami, iránskymi bahájcami, moslimami z Číny a ďalšími náboženskými skupinami. Každá z rozmanitého množstva náboženských menšín si uvedomila príležitosť, že by sa americká vláda zasadila za ich záležitosť. 

Vďaka tejto zákonnej úprave sa záležitosť náboženskej slobody stala základnou súčasťou zahraničnej politiky USA. Na jej základe, tak ako v žiadnej inej zemi na svete, bol v rámci Ministerstva zahraničných vecí USA zavedený úrad špeciálneho ambasadora pre napomáhanie náboženskej slobody a zvyšovanie uvedomelosti o prenasledovaní náboženských menšín po celom svete. Ministerstvo každoročne vydáva správu o stave náboženskej slobody vo všetkých krajinách sveta. 

Pôvodným podnetom kampane, a takou bola aj pôvodná legislatívna úprava, bolo zamerať sa na prenasledovanie kresťanov. Legislatívna úprava sa však postupne rozvinula. Dnes zahŕňa všetky náboženské komunity, a zvlášť menšiny prenasledované pre svoju vieru. Je striktne založená na zmluvách a štandardoch Organizácie spojených národov, ako je napríklad Univerzálna deklarácia ľudských práv, ktorá už v roku 1948 uznávala právo na náboženskú slobodu.

Mladí ekumenici sa zamýšľajú nad výzvami sociálnej spravodlivosti

Bern, 11. novembra 2008 – CPCE

Rastúca priepasť medzi chudobnými a bohatými vedie k spoločenskému vylúčeniu. Táto skutočnosť je podľa internetového prieskumu najväčšou sociálnou výzvou pre 105 členských cirkví Spoločenstva protestantských cirkví v Európe. Internetový prieskum na tému „Aké sú najhorúcejšie sociálne otázky súčasnosti?“, prebehol v lete. Jeho výsledky budú súčasťou výsledného dokumentu študijného procesu mladých protestantských ekumenikov na tému „Nové výzvy sociálnej spravodlivosti pre protestantské cirkvi“.

Na záverečnej konzultácii študijného procesu 5. – 7. novembra v Talline v Estónsku sa stretlo 18 mladých ľudí z 10 krajín Európy. Účastníkov prijal aj arcibiskup Evanjelickej cirkvi v Estónsku Andres Pöder. Zdôraznil, že pre cirkvi existuje výnimočné pozadie, na ktorom sa zaoberajú otázkami sociálnej spravodlivosti. Týmto pozadím je Evanjelium. Ono musí nájsť svoje jasné stvárnenie aj vo vyhláseniach cirkví k spoločenským a politickým otázkam.

V mnohých krajinách, vrátane Estónska, sú cirkvi v menšinovej situácii. „O to dôležitejšie je“, zdôraznil arcibiskup, „aby hovorili jedným hlasom“. Výsledky študijného procesu budú predstavené Rade Leuenbergského spoločenstva na zasadnutí v Oslo v januári 2009.

Dokument predstaví výzvy sociálnej spravodlivosti v kontexte modernej doby a ponúkne kritériá pre vypracovávanie etických rozhodnutí v sociálnych otázkach. Výsledky by mali pomôcť členským cirkvám Spoločenstva koordinovať ich aktivity a hovoriť tak často, ako je to len možné, spoločným hlasom.

Stretli sa najvyšší predstavitelia Ruskej a Gruzínskej pravoslávnej cirkvi

Moskva, 10. novembra 2008 – ENI

Delegácia Gruzínskej pravoslávnej cirkvi navštívila Moskvu a stretla sa s ruským patriarchom Alexejom II. Obidve strany zhodnotili stretnutie veľmi pozitívne. Označili ho za znamenie, že cirkvi môžu byť nástrojom uzdravenia.

Obe pravoslávne cirkvi sa po vypuknutí vojny na území Južného Osetstka v auguste tohto roku vzopreli nevraživosti, ktorá rozorvala vzťahy medzi ich krajinami a pokračovali vo vzájomnej spolupráci a podpore. 

Stretnutie cirkevných predstaviteľov minulý týždeň sa odohralo v Danilovom kláštore neďaleko Moskvy, ktorý je sídlom ruského patriarchu. Alexej II vo svojom príhovore vyzdvihol pozitívnu úlohu cirkví.

Nemecké cirkvi ľutujú, že zlyhali počas prenasledovania Židov

Frankfurt, Nemecko, 10. novembra 2008 – ENI/EPD/ 14. novembra 2008 – EKD

Cirkvi v Nemecku si pripomenuli 70. výročie systematického nacistického útoku na židovských Nemcov v roku 1938. Pri tej príležitosti uznali, že mnoho kresťanov danej doby zlyhalo v povinnosti otvorene sa postaviť voči nespravodlivosti.

„Počas novembrových pogromov v roku 1938 boli ponížení, trýznení a zabíjaní bezbranní ľudia, domy modlitby boli znesvätené a zničené“, povedali 9. novembra v spoločnom vyhlásení pri príležitosti spomienky na Krištáľovú noc, nazývanú aj Nocou rozbitých skiel, predsedajúci biskup Evanjelickej cirkvi Nemecka Wolfgang Huber a predseda Nemeckej katolíckej konferencie biskupov Robert Zollitsch. „Hrozné obrazy horiacich synagóg boli vypálené do našej pamäti“, píše sa v spoločnom vyhlásení.

V Berlíne sa k slovám ľútosti pridal kardinál Georg Sterzinsky. Ľutoval postoj Katolíckej cirkvi k prenasledovaniu Židov, a to že väčšina katolíkov ostala potichu. Evanjelický biskup Braunschweigu Friedrich Weber povedal, že cirkvi zlyhali vo svojej úlohe hovoriť v mene tých, ktorí sú bez hlasu. 

Vysokí cirkevní predstavitelia si takisto s vďačnosťou pripomenuli kresťanov, ako boli katolícky dekan Bernhard Lichtenberg a evanjelický farár Helmut Gollwitzer, ktorí v ťažkom období podporovali Židov.

Nasledujúcu nedeľu, predposlednú v cirkevnom kalendári, ako každý rok od roku 1952, bol v Nemecku Národný deň smútku, kedy si krajina pripomína obete dvoch svetových vojen v minulom storočí.  

„Nesmieme dovoliť, aby spomienka na dve vojny, ktoré vzišli z nemeckej zeme, vybledla; lebo nás núti nebrať mier na ľahkú váhu, lež usilovať sa o zmierenie medzi ľuďmi a kultúrami.“, píše sa v tlačovej správe Nemeckej evanjelickej cirkvi zo 14. novembra. Národný deň smútku by nemal viesť len k pripomínaniu si tragických udalostí vojen a ich obetí, ale skôr k tomu, aby sme urobili mier skutočnosťou, nielen v strednej Európe, ale i v oblastiach, ktoré momentálne sužujú vojny.

Biskup Wolfgang Huber pripomenul pri príležitosti tohto dňa, že „mier nie je samozrejmosťou. Je úlohou, ktorá volá k neustálemu obnovenému úsiliu.“ Služby Božie v nemeckých kostoloch minulú nedeľu 16. 11. pripomenuli veriacim, že každý záväzok usilovať sa o pokoj, má svoj základ v pokoji Božom.

Ježiš nebol ani generálom, ani križiackym vojakom. Bol židovským rabínom, ktorý chválil „pokorných v srdci“ a tvorcov pokoja nazýval „Božími synmi“. Cieľom kresťanského úsilia má byť preto vždy pokoj a nikdy nie vojna.

6 celosvetových kresťanských organizácii prosí v mene ľudu Zimbabwe

Harare, 12. novembra 2008 – ENI/ 14. novembra 2008 – WCC

Šesť svetových ekumenických organizácií vyzvalo k účinnej ochrane práva na život, dôstojnosť a demokraciu ľudí v Zimbabwe. V spoločnom vyhlásení 14. novembra Svetová rada cirkví, Svetový luteránsky zväz, Svetový reformovaný zväz, Svetové združenia mladých kresťanov a kresťaniek, YMCA a YWCA, a Svetová študentská kresťanská federácia kritizovali Juhoafrické rozvojové spoločenstvo (SADC) a vládu Zimbabwe za to, že premrhali ďalšiu príležitosť dohodnúť sa na spravodlivom rozdelení moci v krajine medzi vládnou stranou prezidenta Roberta Maugabeho a opozičnou stranou Morgana Tsvangiraia.

„Sme veľmi sklamaní a zarmútení, že vodcovia SADC a vedúci politickí predstavitelia Zimbabwe znovu premrhali príležitosť k rozhodnému, dôveryhodnému a transformujúcemu skutku. .. Zlyhali v tom, aby sa naplno zamerali na rastúcu humanitárnu katastrofu. Tým zradili ľud Zimbabwe.“ 

Dva dni pred tým upozorňovali vo vyhlásení dve regionálne ekumenické organizácie na mrhanie energiou na hádky o rozdelení moci, zatiaľ čo krajina sa nachádza v hlbokej, zo dňa na deň sa zhoršujúcej, ekonomickej kríze. Podľa agentúry ENI ročná inflácia v Zimbabwe vystúpila na 231 miliónov percent. Medzinárodné ekumenické organizácie žiadali Juhoafrické rozvojové spoločenstvo, aby k dialógom v budúcnosti prizvalo aj predstaviteľov občianskej spoločnosti a cirkví.

Generálny tajomník Svetovej rady cirkví na návšteve v Nikarague hovoril o zmierení

10. novembra 2008 – WCC

„Prísť k zmiereniu si nevyžaduje nič menej ako premenu spoločnosti“, povedal generálny tajomník Svetovej rady cirkví reverend Samuel Kobia počas návštevy Nikaraguy 2. – 5. novembra. Návšteva bola súčasťou iniciatívy „Živé listy“, ktoré Svetová rada cirkví organizuje v rámci Dekády na prekonanie násilia.

Kobia bol počas návštevy slávnostným kazateľom na ekumenických bohoslužbách v Puerto Cabezas a v Manague, hlavnom meste tejto takmer 6-miliónovej latinsko-americkej krajiny. V kázni ocenil službu zmierenia, ktorú konajú nikaragujské cirkvi tvárou v tvár histórii poznačenej storočiami „násilia a rán“.

Ako protiklad k „lacnému zmiereniu“ zdôraznil, že súčasťou „drahého zmierenia sú konštruktívne vzťahy, odpustenie a spravodlivosť“. Spravodlivosť musí ísť za hranice zákonného potrestania, musí byť posilňujúcou a regenerujúcou spravodlivosťou. 

Súčasťou programu ekumenickej návštevy bolo Teologické fórum o ekumenizme a prekonávaní násilia v Centrálnej Amerike, ekumenické oslavy, a stretnutia s cirkevnými vodcami, ekumenickými organizáciami a predstaviteľmi občianskej spoločnosti a vlády. 

Inštitút Martina Luthera Kinga, ktorý tento rok slávi 15. výročie svojej existencie, udelil v Manague reverendovi Kobiovi Rád mieru Martina Luthera Kinga. V prednáške na Polytechnickej Univerzite Nikaraguy Kobia pri tejto príležitosti odovzdal povzbudzujúce posolstvo, keď povedal: „Náboženstvo a viera môžu byť mocnou silou pre uzdravenie a zmierenie na tomto svete.“

Komiksová Biblia nástrojom evanjelizácie po celom svete

Kumai, Japonsko, 12. novembra 2008 – ENI

Už niekoľko rokov sú medzinárodne dostupné biblické príbehy spracované do formy komiksov japonského štýlu „manga“. Ich distribútor sa nedávno rozhodol venovať jednu takúto edíciu Japonskému premiérovi Tarovi Asovi, ktorý je rímskokatolíckym veriacim a veľkým fanúšikom komiksov „manga“. Vydavateľ komiksovej verzie Biblie na svojej webstránke uvádza, že vydavateľstvo je neziskovou spoločnosťou, ktorú „inšpiroval úžasný potenciál „manga“ ako nástroja pre evanjelizáciu po celom svete“. Spoločnosť si kladie za cieľ osloviť predovšetkým mladých ľudí a hľadá k tomu partnerov zo všetkých kútov sveta.

 

Zo zdrojov agentúr a tlačových správ organizácií  ENI, WCC, CPCE, ELCA, EPD a EKD  vybrala a zostavila:

Eva Guldanová,

Ekumenická rada cirkví v Slovenskej republike,

Email: ekumena.vosvete@gmail.com, tel: 02 5443 3238, fax: 02 5443 3235

 


Ekuména vo svete 46/2008

Odvysielané na stanici Rádio Slovensko, 12. novembra 2008 o 19:20

 

Protestanti a pravoslávni hovorili spolu o krste

Viedeň/Bern, 3. novembra 2008 – CEC/CPCE

„Krst v živote našich cirkví“, bola hlavná téma 4. konzultácie medzi Pravoslávnymi a Protestantskými cirkvami na Európskej úrovni. Konzultáciu, ktorá bola pokračovaním procesu spoločných dialógov zahájeného v roku 2002, zorganizovali vo Viedni 30. októbra až 1. novembra Konferencia európskych cirkví a Spoločenstvo protestantských cirkví v Európe. Konzultácie sa zúčastnili i po jednom pozorovateľovi z Arménskej apoštolskej cirkvi a zo Spoločenstva cirkví Porvoo. Všetci účastníci boli zástupcami členských cirkví Konferencie európskych cirkví.

Konzultácia potvrdila dôležitosť témy: že krst má centrálny význam pre život cirkvi. Obidve strany súhlasia, že krst vodou v mene Otca, Syna, a Ducha Svätého nemožno opakovať. Bohatá pestrosť liturgických foriem cirkvi nerozdeľuje, ale môže byť obohatením. Cirkvi sa takisto jednoznačne zhodujú, že krst sa má vykonávať uprostred spoločenstva veriacich.

Obidve tradície – pravoslávni i protestanti majú dobré argumenty pre vzájomné uznávanie krstu. Účastníci konzultácie preto, napriek pretrvávajúcim rozdielom, odporúčajú svojim cirkvám, „aby sa podujali na kroky smerujúce k vzájomnému uznaniu krstu tam, kde k tomu ešte neprišlo.“ 

31. októbra sa delegácia zúčastnila slávnostných služieb Božích pri príležitosti pamiatky Reformácie v mestskom Evanjelickom kostole vo Viedni.  Následne účastníkov prijal vo svojom sídle jeho eminencia metropolita Rakúska Dr. Michael Staikos. Počas stretnutia odovzdal v mene jeho všesvätosti Ekumenického patriarchu Bartolomeja I. biskupovi Evanjelickej cirkvi A.v. a generálnemu tajomníkovi Leuenbergského spoločenstva Dr. Michaelovi Bünkerovi kríž Ekumenického patriarchátu.

Metropolita uvítal proces teologickej konzultácie medzi pravoslávnymi cirkvami a cirkvami Spoločenstva protestantských cirkví v Európe v zastrešujúcom rámci Konferencie európskych cirkví.  Dôležitou súčasťou konzultácie boli aj spoločné modlitby. Spolu s osobnými stretnutiami a spoločnou teologickou prácou významne prehĺbili spoločenstvo medzi účastníkmi konzultácie a ich vzájomné porozumenie tradície druhej strany.

Mladí baptisti – tvorcovia mieru v Afrike

3. novembra 2008 – BWA

Mládežnícke oddelenie Svetovej baptistickej aliancie spolu s Celoafrickým zväzom baptistickej mládeže zorganizovali začiatkom októbra v Teme v Ghane konferenciu s témou „Mier a riešenie konfliktov v Afrike z kresťanskej perspektívy“.

Na konferenciu prišlo 27 mladých baptistických vodcov z regiónu Západnej Afriky – z Libérie, Ghany, Nigérie, Toga, Sierry Leone, a Kamerunu. Mnohí z nich vyrastali v prostredí vojenského obliehania a občianskych bojov, často boli prvými obeťami konfliktov vo svojich krajinách, keď boli odvedení ako detskí vojaci.

Na základe osobných skúseností s vojnou a násilím, hovorili o tom, ako sa mladí môžu zapojiť do úsilí budovania mieru. V kontexte kresťanských princípov diskutovali o tom, ako môžu mladí ľudia pracovať na riešení konfliktov bez toho, aby sa uchýlili k vojne.

Ako výsledok uvažovania zverejnili 9 odporúčaní, medzi ktorými sú príprava učebného plánu o mieri a spravodlivosti, ktorý by používali všetky teologické školy v Afrike; a vytvorenie programov pre gramotnosť v rámci cirkví, k čomu ich viedlo presvedčenie, že „negramotnosť je jednou zo základných príčin problémov“.

Synoda Evanjelickej cirkvi v Nemecku

28. októbra/1. novembra 2008 – EKD

„Zmena klímy – zmena vody – zmena života“ bola hlavná téma tohtoročného zasadnutia 10. synody Evanjelickej cirkvi Nemecka (EKD), ktoré sa konalo v Brémach.

Otvorili ho 2. novembra slávnostné služby Božie v Katedrále Sv. Petra, ktoré televízia ZDF vysielala v priamom prenose. Predsedajúci biskup Rady Evanjelickej cirkvi Nemecka Wolfgang Huber následne predniesol správu. 117 členov synody rokovalo v ďalších dňoch o súčasných problémoch v spoločnosti a v cirkvi, ako aj o rozpočte cirkvi na rok 2008.

Zasadnutie synody oslovil 3. novembra biblickým štúdiom na hlavnú tému synody prezident Evanjelickej cirkvi v Brazílii Walter Altmann, ktorý je aj moderátorom Svetovej rady cirkví. 

Synodu po celý čas sprevádzala hudba. Je to jedna z tradícií kultúry synôd, že tí, ktorí hrajú na plechové dychové nástroje nimi sprevádzajú nielen spoločné pobožnosti, ale hrou signalizujú aj koniec prestávok medzi rokovaniami. Nebolo tomu inak ani v Brémach, ktoré sú tradične označované za domov mestských muzikantov.

100 zo 120 riadnych členov synody EKD volia synody členských krajinských cirkví, 20 členov menuje Rada EKD. Evanjelická cirkev Nemecka združuje 23 luteránskych, zjednotených a reformovaných krajinských cirkví v Spolkovej republike Nemecko.  Na tohtoročnom zasadnutí synody bolo 53 žien a 64 mužov. Ženy teda tvorili 45% delegátov.

Svetový luteránsky zväz vydal pastorálne posolstvo ku globálnej finančnej kríze

Helsinki /Ženeva, 27. októbra 2008 – LWI

V kontexte súčasnej globálnej finančnej krízy vydal Výkonný výbor Svetového luteránskeho zväzu na svojom stretnutí 24. – 26. októbra v Helsinkách vo Fínsku pastorálnu správu.  V nej poukazuje na to, že súčasná kríza je „katastrofickým“ dôsledkom ne-udržateľných ekonomických, sociálnych a environmentálnych procesov.

„S bolesťou pozorujeme ako rýchlo bolo možné v tomto momente krízy zmobilizovať obrovské finančné zdroje na pomoc peňažným trhom a inštitúciám, zatiaľ čo v omnoho lepších ekonomických časoch nebolo možné nájsť zlomok týchto zdrojov pre elimináciu extrémnej chudoby na svete“, píše sa v správe. Výkonný výbor ďalej poznamenal, že zatiaľ čo bankám a finančným inštitúciám prinesú bezprecedentné finančné balíčky prospech, rozpočty pre humanitárnu pomoc a rozvoj budú vystavené väčšiemu tlaku.

Výbor preto vyzval cirkvi, aby vytrvali vo svojom záväzku prinášať nádej a  podporu najchudobnejším a najzraniteľnejším vo svojich komunitách a na celom svete. Je úlohou cirkví nanovo vybudovať dôveru v spoločenstvo. Výbor vyzval členské cirkvi k vzájomnému zdieľaniu skúseností a podpore uprostred súčasnej krízy.

Výkonný výbor SLZ sa skladá z prezidenta, pokladníka, viceprezidentov a vedúcich siedmych programových výborov. Stretáva sa obyčajne dvakrát do roka.

Rímskokatolícky arcibiskup Marx vydal knihu s názvom „Kapitál“

Trier, Nemecko, 3. novembra 2008 – ENI

Vyše 140 rokov po prvom vydaní základného diela Karla Marxa „Kapitál“, menovec otca moderného komunizmu, rímsko-katolícky arcibiskup Reinhard Marx napísal knihu s takým istým titulom. 

„Kapitalizmus bez etického a zákonného rámca je nehumánny“, povedal arcibiskup v interview pre časopis „Der Spiegel“ niekoľko dní pred vydaním knihy. „Taký bol môj záver z finančnej a bankovej krízy. ... Už pred rokmi som veril že bezuzdná špekulácia je hriechom“, doplnil Reinhard Marx, ktorého však s jeho predchodcom z 19. storočia nespájajú žiadne rodinné zväzky.

Svetoznámy evanjelizátor Billy Graham oslávil 90. narodeniny

7. novembra 2008 – BWA

7. novembra sa svetoznámy americký evanjelizátor Billy Graham dožil 90-tich rokov. Oslávencovi prišli desiatky tisícov blahoprajných pozdravov.

Billymu Grahamovi zablahoželali aj predstavitelia Svetovej baptistickej aliancie, s ktorou mal dlhodobé dobré vzťahy. V období rokov 1950 – 1985 bol Graham rečníkom na každom Svetovom kongrese baptistov. Svetové kongresy baptistov sú najväčšími medzinárodnými stretnutiami baptistov a konajú sa každých 5 rokov. V roku 1960 na 10. Svetovom kongrese v Rio de Janeiro v Brazílii si Grahama prišlo vypočuť okolo 200 000 ľudí.

„Poznám málo organizácií na celom svete, ktoré slúžia tak účinne ako Svetová baptistická aliancia“, povedal na adresu organizácie združujúcej 214 baptistických jednôt vo vyše 100 krajinách sveta s viac ako 37 miliónmi pokrstených veriacich, evanjelizátor.  Billy Graham v priebehu viac ako šesť desaťročí zvestoval Božie Slovo v 185 krajinách sveta. Počas obdobia totality navštívil misionársky aj Slovensko.

Eutanázia témou konzultácie protestantských cirkví v Európe

Viedeň/Bern, 20 októbra 2008 – CPCE

Skupina špecialistov na etické otázky zo Spoločenstva protestantských cirkví v Európe sa v predposledný októbrový týždeň stretla vo Viedni na konzultácii o eutanázii. Cieľom konzultácie bola príprava spoločného stanoviska protestantských cirkví na túto tému.

Skupina etických špecialistov, ktorá je poradným orgánom Leuenbergského spoločenstva v etických otázkach, zhodnotila existujúce vyhlásenia národných cirkví k otázke eutanázie. „Postoje cirkví sú založené na rovnakých hodnotách a presvedčeniach, ale v jednotlivých otázkach prichádzajú k rozličným záverom“, povedal Dr. Dieter Heidtmann, koordinátor skupiny špecialistov.

Je to spôsobené predovšetkým rozličnými sociálnymi a zákonnými kontextami cirkví. „Silnou stránkou protestantských cirkví v Európe je však intenzita s akou zápasia s napätím medzi autonómiou jednotlivca, ochranou života a podporou v utrpení“, doplnil Heidtmann. 

Spoločenstvo protestantských cirkví v Európe verí, že bude môcť predstaviť spoločné stanovisko o eutanázii už na nasledujúcom stretnutí Rady Spoločenstva v januári 2009 v nórskom Oslo.

125. výročie Evanjelickej cirkvi vo Svätej zemi

Jeruzalem, 3. novembra 2008 – ENI

Kresťanskí Palestínčania a židovskí Izraelci sa spojili v Betleheme na sviečkovej procesii za mier, zmierenie a spravodlivosť. Konala sa pri príležitosti 125. výročia založenia Evanjelickej cirkvi vo Svätej zemi. Procesia 1000 palestínčanov a okolo 20 izraelčanov sa vinula po palestínskom teritóriu z mesta Beit Jalla na Západnom pobreží Jordánu do Betlehema k Ráchelinmu hrobu. Na tom mieste stojí separačná bariéra, o ktorej Izrael tvrdí, že je nevyhnutná pre ochranu jeho obyvateľov pred teroristickými útokmi Palestínčanov. Mnohí Palestínčania ju však vnímajú ako trest.

 

Zo zdrojov agentúr a tlačových správ organizácií  ENI, LWI, BWA, CEC, CPCE a EKD  vybrala a zostavila:

Eva Guldanová,

Ekumenická rada cirkví v Slovenskej republike,

Email: ekumena.vosvete@gmail.com, tel: 02 5443 3238, fax: 02 5443 3235

 


Ekuména vo svete 42/2008

Odvysielané na stanici Rádio Slovensko, 15. októbra 2008 o 19:20

 

Kalvín listom pozdravil Lutera pri príležitosti osláv dedičstva Reformácie

19. septembra 2008 – WARC

V nedávno objavenom liste, údajne z roku 1536, ktorého autenticitu zatiaľ nebolo možné potvrdiť J, zdraví švajčiarsky reformátor Ján Kalvín svojho nemeckého kolegu Martina Lutera pri príležitosti Luterovej dekády, ktorá začala v nemeckom Wittenbergu 21. septembra. „Aj keď nemáme vždy ten istý názor, obaja bojujeme za tú istú vec“, zdôraznil Kalvín v hereckom stvárnení.

„Dnes, rovnako ako počas 500 rokov“ je dôležité, aby sa cirkvi Reformácie zišli. V roku 2008 sa vybrali tým istým smerom: podobne ako luteráni 21. septembra vo Wittenbergu otvorili Luterovu dekádu vedúcu k 500. výročiu Reformácie, tak kalvíni v Ženeve onedlho spustia Kalvínov rok pri príležitosti osláv 500. narodenín svojho veľkého reformátora.

Ján Kalvín sa narodil v roku 1509. V citovanom liste J zdôrazňuje „spoločné úsilie o obnovu cirkvi“. Čo Luter začal pribitím 95 téz na dvere zámockého kostola vo Wittenbergu, v tom Kalvín pokračoval v Ženeve. 

O 500 rokov neskôr prezident Svetového reformovaného zväzu reverend Clifton Kirkpatrick pozýva luteránske cirkvi k účasti na Kalvínovom roku 2009. „Kalvín a Luter sa nikdy osobne nestretli. My však máme príležitosť osláviť ich dedičstvo spoločne.“ Reverend Kirkpatrick zároveň poprial luteránom pri príležitosti otvorenia Luterovej dekády „Božie požehnanie a nikdy nekončiacu horlivosť pre reformu a jednotu cirkvi“. Svetový reformovaný zväz a Federácia švajčiarskych protestantských cirkví otvoria medzinárodný Kalvínov rok 2. novembra 2008.

De facto: Kalvín a Luter hovorili jeden o druhom. V roku 1544 opísal Kalvín Lutera ako „veľkého muža“, ktorý „vynikal svojimi mimoriadnymi duchovnými darmi; odvážny a neochvejný, nadaný a vzdelaný“. Luter takisto oceňoval Kalvína. Povedal o ňom: „Úsudok tohto muža skutočne nie je zlý. Súhlasím s ním prinajmenšom v tom, čo hovorí o mne.“  J

V Amerike sa stretli Baptisti Siedmeho dňa

Kenosha, Wisconsin, 2. októbra 2008 – BWA

Tristopätnásť delegátov reprezentujúcich 54 cirkví z mnohých krajín a niekoľko stoviek hostí, vrátane veľkého množstva mladých ľudí, sa stretlo v Kenoshi, v Americkom štáte Wisconsin na Generálnej konferencii Baptistov Siedmeho dňa, aby oslávili, čo Boh robí možným medzi nimi. Stretnutie svojou návštevou poctil aj generálny tajomník Svetovej baptistickej aliancie Neville Callam. Témou konferencie bolo „Bezhraničný Boh pre hladných ľudí“.

Baptisti Siedmeho dňa sa sami opisujú ako „evanjelikálni baptisti, ktorí sa držia zachovávania biblického šabbátu – soboty ako posvätného času“. Ich spoločenstvá sa nachádzajú vo viacerých krajinách vrátane Spojených štátov amerických, Kanandy, Jamajky, Guyany, Austrálie a Nového Zélandu, Anglicka, Brazílie a Filipín.

V bývalom protestantskom kostole v Nemecku otvorili židovskú synagógu

Utrecht, 24. septembra 2008 – ENI

Po prvýkrát sa v Nemecku z pôvodne Protestantského kostola stala synagóga. Synagógu v meste Bielefeld nazvali Bét Tikva, čo po hebrejsky znamená „Dom nádeje“. Posvätili ju 21. septembra. Reverend Alfred Buss, prezident Evanjelickej cirkvi vo Westfálsku, kde sa Bielefeld nachádza, povedal, že nové miesto bohoslužby je aj pre protestantských kresťanov „domom nádeje“.

So „žiaľom a hlbokým zahanbením“ pripomenul, že bývalá Bielefeldská synagóga bola zničená pred takmer 70 rokmi 9.novembra 1938 počas Krištáľovej noci, nazývanej aj „Nocou rozbitých skiel“, kedy nacisti prepadli synagógy a iné židovské budovy po celom Nemecku.  Evanjelická cirkev Westfálska zlyhala tvárou v tvár holokaustu, počas ktorého bolo zabitých 6 miliónov Židov, povedal reverend Buss.

Židovská komunita v Bielefelde má dnes 300 členov a je jednou z 19 židovských náboženských obcí v Severnom Porýní – Westfálsku. Spolu majú 32 000 členov.  

Židovská obec v Bielefelde kúpila v roku 2007 bývalý kostol Paula Gerharda, lebo miesto, kde sa veriaci stretávali od 50-tych rokov minulého storočia, sa stalo príliš malým. Charlotte Knobloch, prezidentka Ústrednej židovskej rady v Nemecku povedala, že nová synagóga je znamením „obnovy židovského života v Bielefelde“.  

Židovská komunita v tomto regióne vzrástla v posledných rokoch najmä z dôvodu príchodu imigrantov z východnej Európy, informovala Európska židovská tlačová agentúra.

Najvyšší pravoslávny patriarcha podporuje vstup Turecka do Európskej únie

Brusel/Ženeva, 29. septembra 2008 – ENI

Ekumenický patriarcha Bartolomej I., ktorý sídli v tureckom meste Istanbul, kedysi nazývanom Konštantínopol, povedal, že fandí snahám Turecka o vstup do Európskej únie. Svoju podporu však podmieňuje dodržiavaním štandardov ľudských práv v krajine.

Ekumenický patriarcha, považovaný za najvyššieho duchovného predstaviteľa pravoslávnych kresťanov na svete, žije v zemi, kde sa prevládajúca väčšina obyvateľov hlási k islamskému náboženstvu. „Európa potrebuje priviesť Turecko do tohto svojho projektu.“, povedal Bartolomej I. v príhovore v Európskom parlamente v Bruseli. „Turecko musí rozvíjať medzikultúrny dialóg a toleranciu, aby sa mohlo stať súčasťou Európskeho projektu.“, dodal.

Poukázal tiež na rezervovanosť niektorých krajín EÚ v otázke možného členstva Turecka v Únii z toho dôvodu, že krajina je prevažne moslimská. „Európa je pritom plná miliónov moslimov, prichádzajúcich z najrozličnejších pozadí“, povedal patriarcha poslucháčom.

Stretol sa Centrálny výbor Konferencie európskych cirkví

Ženeva, 14. októbra 2008 – CEC

Minulý týždeň 6. – 11. októbra sa v Paralimni-Protaras na Cypre konalo výročné zasadnutie Centrálneho výboru Konferencie európskych cirkví. 40 členný Centrálny výbor je najvyšším rozhodovacím orgánom Konferencie medzi jej valnými zhromaždeniami.

Najbližšie valné zhromaždenie sa bude konať v júli 2009 v Lyone vo Francúzsku. Jeho hlavnou témou bude „Povolaní k jednej nádeji v Kristu“ a bude zároveň oslavou 50. výročia založenia tejto ústrednej európskej ekumenickej organizácie. Centrálny výbor zhodnotil prebiehajúce prípravy Valného zhromaždenia a činnosť Konferencie a jej komisií. 

Výbor vydal vyhlásenie k súčasnej medzinárodnej finančnej a ekonomickej kríze; vyjadril potešenie z obnovenia dialógu medzi gréckou a tureckou časťou obyvateľstva na Cypre, zároveň však prejavil zármutok nad pokračujúcim znesväcovaním kostolov na tomto ostrove vo východnej časti Stredozemného mora. Centrálny výbor takisto uvítal vo svojich radoch Federáciu Evanjelických Luteránskych cirkví vo Švajčiarsku a Lichtenštajnskom kniežatstve, ktorá sa stala pridruženou organizáciou Konferencie európskych cirkví.

Paralelne so stretnutím Centrálneho výboru Konferencie európskych cirkví sa konalo 17. zhromaždenie Komisie cirkví pre migrantov v Európe, ktorá je pridruženou organizáciou Konferencie európskych cirkví. Obe organizácie mali niekoľko spoločných rokovaní. Koncom tohto roku by malo prísť k ich definitívnemu zlúčeniu. Účastníkov oboch stretnutí prijal 8. októbra jeho blaženosť Chrysostomos II., arcibiskup Cypru. 

Konferencia európskych cirkví je spoločenstvo 120 pravoslávnych, protestantských, anglikánskych a starokatolíckych cirkví zo všetkých krajín Európy a 40 pridružených organizácií. Bola založená v roku 1959. Jej ústredné orgány sídlia v Ženeve, Bruseli, a Štrasburgu.

India si pripomenula bojovníka o pokoj Mahatmu Gándího uprostred násilia voči kresťanom

Bangalore, India, 1. októbra 2008/Bhubaneswar, India, 3. októbra 2008 – ENI

Kresťania spoločne so sekulárnymi skupinami si 2. októbra v Indii pripomenuli 139. výročie narodenia Mahatmu Gandího. Násilné útoky proti kresťanom však pokračovali aj v deň spomienky na bojovníka za indickú nezávislosť, ktorý hlásal posolstvo nenásilného odporu.

Len deň predtým sa kresťanskí a hinduistickí vodcovia stretli v štáte Kerala pri prvom spoločnom dialógu od vypuknutia násilia s cieľom prehĺbiť vzájomné porozumenie. Na stretnutí v Kerale v spoločnom vyhlásení potvrdili: „Násilie nie je súčasťou žiadneho náboženstva“.

Viac ako 100 kostolov a kresťanských inštitúcií a okolo 4000 domov kresťanov bolo zničených, desiatky kresťanov zahynuli počas násilia, ktoré sa rozpútalo po zavraždení radikálneho hinduistického vodcu Lakshmananandu Saraswatiho a 5 mladých hinduistických mníchov 23. augusta tohto roku v indickom štáte Orissa v dištrikte Kandhamal.  

Hoci Národná rada cirkví v Indii vražedné činy okamžite odsúdila a k zodpovednosti za ne sa prihlásila skupina maoistických rebelov, radikálni hinduistickí militanti obviňujú zo zločinu kresťanov.  

Nie je to po prvýkrát, čo kresťania v Orisse zažívajú násilie. V decembri minulého roku tam militantní hinduisti vypálili 90 kostolov a 600 domov. O život vtedy prišlo okolo 10 ľudí.

Kresťanskí vodcovia vo východnej Afrike vyzývajú k boju s pirátstvom

Nairobi, 3. októbra 2008 – ENI

Východoafrický kresťanský vodca vyzval k dôraznej reakcii voči somálskym morským pirátom, ktorí zintenzívnili unášanie lodí v Adenskom zálive na hlavnej námornej trase spájajúcej Afriku, Európu, a Áziu. „Toto pirátstvo vyžaduje jasný a koordinovaný prístup medzinárodného spoločenstva“, povedal reverend Fred Nyabera, výkonný riaditeľ Spoločenstva kresťanských rád a cirkví vo Veľkých jazerách a rohu Afriky. Doplnil, že tento prístup by mal zahŕňať riešenie neistoty v Somálsku, krajine, kde majú piráti svoju základňu. Somálsko nemá od roku 1991 ústrednú vládu.

Návšteva bohoslužieb pomáha tínedžerom získavať dobré známky v škole

Oxford, Ohio. 22. augusta 2008 – ENI

Americkí tínedžeri, ktorí sa pravidelne zúčastňujú bohoslužieb, dosahujú v škole lepšie výsledky ako je priemer, cítia hlbší vzťah ku svojej škole ako k spoločenstvu, a pravdepodobnosť, že školu úspešne skončia je významne vyššia než u tých, ktorí do kostola nechodia – ukazuje to štúdia Univerzity v Iowe. Výskumní pracovníci odhalili, že navštevovanie kostola malo väčší dopad na priemerné známky a úspešnosť ukončenia školy ako fakt či rodičia majú vysokoškolský titul.

 

Zo zdrojov agentúr a tlačových správ organizácií  ENI, CEC, WARC a BWA  vybrala a zostavila:

Eva Guldanová,

Ekumenická rada cirkví v Slovenskej republike,

Email: ekumena.vosvete@gmail.com, tel: 02 5443 3238, fax: 02 5443 3235

 


 

späť na hlavnú stránku    home  Home English    home     EN                                                                                             hore

 
.::.   .::.
 .::. ( © 2007 ERCSR