logo ERCEkumenická rada cirkví v SR


Program: Rozvoj ľudských zdrojov – EDUCA ERCSR

Program EDUCA ERCSR reaguje na rast potrieb, prevažne na trhu sociálnych služieb v občianskej spoločnosti. Jeho cieľom je poskytovať priestor pre vzdelávacie programy v tematických oblastiach slúžiacich pre napĺňanie hodnôt, ktoré sú blízke kresťanským cirkvám. Takými sú najmä úcta voči ľudskej dôstojnosti, nezištná pomoc ľuďom v rozličnej núdzi, budovanie a posilňovanie spoločenských zväzkov zmysluplným využívaním voľného času, zmierenie a odpustenie. Tieto hodnoty sa napĺňajú najmä v oblasti sociálnej práce, pri napĺňaní voľného času detí, mládeže a dospelých ako aj predchádzaním konfliktov a ich riešením. Takúto vzdelávaciu činnosť chápu cirkvi zúčastnené na tomto programe ako priestor pre vzájomnú spoluprácu a posilňovanie dôveryhodnosti kresťanského svedectva službou.

Na jednotlivých aktivitách programu sa na základe osobitných dohôd môže podieľať ktorákoľvek z členských cirkví ERCSR alebo nimi zriadených inštitúcií. Pri napĺňaní cieľov tohto programu spolupracuje ERCSR s rôznymi kresťanskými organizáciami orientovanými na rozvoj ľudských zdrojov doma i v zahraničí.

Program funguje od roku 2001.

Cieľom programu je vytvoriť a pozdvihnúť kvalifikačné predpoklady a odbornú kompetenciu čo najširšieho počtu ľudí, ktorí majú záujem pracovať, alebo pracujú v sociálnej oblasti alebo v oblasti organizovania voľného času detí a mládeže a pri predchádzaní konfliktov a ich riešení.

 

Svoje ciele a poslanie napĺňa EDUCA najmä týmito spôsobmi:

 1. Organizovanie školení a doškoľovaní pre pracovníkov sociálnych zariadení, organizácií a združení pre prácu s deťmi a mládežou a pre pracovníkov cirkví.

 2. Prednášková činnosť, poskytovanie správ a informácií o možnostiach a spôsoboch ako nadobudnúť alebo  zvýšiť kvalifikáciu v jednotlivých oblastiach pôsobenia programu EDUCA.

 3. Poskytovanie Operatívneho štipendijného fondu pre cirkevných pracovníkov

 

Realizované aktivity od roku 2001:

Mnohé realizované aktivity, riadené a organizované programom EDUCA sú zaradené ako projekty komisií DIAKONIE; ŽIEN; MLÁDEŽE

 

Dlhodobé tréningy:

Vyškolenie dobrovoľných pracovníkov pre prácu s deťmi na ulici  

/4 tréningové bloky pre pracovníkov s deťmi a mládežou; 9 účastníkov; 2001/   

 • Efektívna komunikácia

 • Strategické plánovanie

 • Duchovná výchova v programe klubu / využitie postupov liečebnej pedagogiky

 • Tímová spolupráca a vedenie tímov / riešenie konfliktov

Odborná spolupráca Nová Nádej Slovensko

 

Všetko o klube

/6 tréningových blokov pre pracovníkov s deťmi a mládežou; 19 účastníkov; 2002-2003/   

 • Efektívna komunikácia - základy pomáhajúceho vzťahu

 • Tímová spolupráca – riešenie konfliktov

 • Plánovanie a písanie projektu

 • Fundraising  

 • Výber a príprava aktivít 

 • Duchovná výchova v programe klubu  

Odborná spolupráca Nová Nádej Slovensko

 

Dlhodobé vzdelávanie partnerských organizácií ERCSR pre pracovníkov s deťmi a mládežou /DoVePO ML/

akreditovaný tréning MŠ v SR /6 tréningových blokov; 17 účastníkov; 2004-2005/   

 • Efektívna komunikácia a riešenie konfliktov - 20 hodín

 • Tímová spolupráca - 20 hodín

 • Strategické plánovanie - 20 hodín

 • Projektový a manažment - 20 hodín

 • Fundraising – 20 hodín

 • Životné zručnosti a ich rozvíjanie - 20 hodín

Odborná spolupráca Nová Nádej Slovensko

stiahni  

Dlhodobé vzdelávanie partnerských organizácií ERCSR pre pracovníkov v sociálnej oblasti/DoVePO SC/

akreditovaný tréning MŠ v SR /6 tréningových blokov; 19 účastníkov; 2004-2005/   

 • Efektívna komunikácia a riešenie konfliktov - 20 hodín

 • Strategické plánovanie - 20 hodín

 • Tímová spolupráca - 20 hodín

 • Projektový manažment - 20 hodín

 • Fundraising – 20 hodín

 • Životné zručnosti a ich rozvíjanie - 20 hodín

Odborná spolupráca Nová Nádej Slovensko

Niektoré súbory sú komprimované programom WinZip, ktorý si môžete bezplatne stiahnuť z adresy www.winzip.com. Súbory PDF, ktoré majú ikonu , je možné prezerať pomocou bezplatného programu Adobe Acrobat Reader. Ak ho nemáte nainštalovaný, stiahnite si ho z www.adobe.com.

 

 

späť na hlavnú stránku    home  Home English    home     EN                                                                                             hore

 
.::.   .::.
 .::. ( © 2007 ERCSR