logo ERCEkumenická rada cirkví v SR


Gabčíkovo

 

Práca so žiadateľmi o azyl

 

Čo je pobytové zariadenie v Gabčíkove?

Pobytové zariadenia Ministerstva vnútra SR, nazývané aj pobytové tábory, sú zariadenia, v ktorých sú ubytovaní a zaopatrovaní žiadatelia o azyl, ktorý prešli mesačnou karanténnou starostlivosťou v záchytnom tábore.

V pobytovom tábore je im na náklady štátu poskytované ubytovanie, strava, právne a psychologické poradenstvo, výuka slovenského jazyka, finančná podpora, ako aj rôzne služby (sociálne poradenstvo, humanitárna pomoc, voľnočasové a vzdelávacie aktivity, kultúrne podujatia) zabezpečované mimovládnymi organizáciami v súčinnosti s vládnymi orgánmi.

Pobytové tábory sú na území SR iba dva: Gabčíkovo a Brezová pod Bradlom. Po zničení tábora v Brezovej pod Bradlom požiarom, prebral jeho úlohu tábor v Rohovciach.

Tábor v Gabčíkove je v súčasnosti najväčším pobytovým zariadením pre žiadateľov o azyl v SR.

 

Východisková situácia

Napriek relatívne širokej ponuke služieb v Gabčíkove a napriek neutíchajúcej snahe o vylepšenie ich kvality, sa obyvatelia tábora potýkajú s nasledovnými problémami:

       rozpad pôvodnej sociálnej siete, strata rodinných a komunitných väzieb

       rozpad tradičného systému hodnôt

       zapojenie sa do umelého systému podpory

       neosobné a anonymné prostredie ubytovne

       nestabilnosť táborovej komunity (v dôsledku vysokej fluktuácie obyvateľov)

       zdĺhavý priebeh azylovej procedúry s malými vyhliadkami na úspech

       ročné pracovné obmedzenie

       rozpad denného režimu a zlé využitie prebytku voľného času

       depresia a pocity zúfalstva

       jazyková bariéra – medzi žiadateľmi a zamestnancami ako aj medzi rôznymi skupinami žiadateľov

       osobné a skupinové konflikty, aj násilnej povahy

 

Práca Ekumenickej rady

Spočíva najmä v aktivitách preventívneho charakteru. Snažíme sa predchádzať pocitom depresie a zúfalstva ako aj konfliktom v tábore

         organizovaním voľnočasových, kultúrnych i športových podujatí, ktoré by vyplnili nadbytok voľného času obyvateľov

        budovaním táborovej komunity prostredníctvom komunitných aktivít a podporou komunitných lídrov a osobností, a to smerom k väčšej samostatnosti a nezávislosti komunity

        podľa potreby sprostredkovaním komunikácie (aj v cudzom jazyku) medzi jednotlivými aktérmi v tábore napr. medzi žiadateľmi a zamestnancami migračného úradu

      v spolupráci s UNHCR organizovaním tréningov pre zvládanie problematiky sexuálne a rodovo podmieneného násilia

        humanitárnou pomocou – zbierkami šatstva, obuvy, hračiek, iných potrieb každodenného života a ich distribúciou medzi obyvateľmi tábora

 

späť na God´s care

 

 

späť na hlavnú stránku    home  Home English    home     EN                                                                                             hore

 
.::.   .::.
 .::. ( © 2007 ERCSR