logo ERCEkumenická rada cirkví v SR


Projekt God's Care

O nás

Projekt God's Care

Čo znamená “God's Care”?

V preklade to znamená “Božia starostlivosť”. Biblia jasne svedčí (1M 21:33-34, 3M 19:33-34, 1Kr 8: 41-42nn, Mt 25:35,) o tom, že cudzincom (a teda aj utečencom) je dobré a Bohu milé preukazovať pozornosť, pohostinstvo – starostlivosť. Takýto postoj je odrazom Božieho postoja k cudzincom – utečencom. Veď aj vyvolený ľud bol kedysi cudzincom najprv v Egypte a potom aj utečencom pred ukrutnosťou faraónovou. Pán Ježiš Kristus dáva tiež jasne najavo Boží pohľad na túto problematiku: “... prišiel som ako cudzinec a prijali ste ma”, pričom tento postoj spája priamo s charakterom Kráľovstva Božieho a so vstupom do neho.

Základom tohto projektu je presvedčenie, že každý z nás potrebuje na preklenutie životných prekážok a nečakaných zmien nejaký oporný systém, bez ktorého je akákoľvek zmena veľmi ťažká. 

Utečenci, ktorí prišli nielen o svoje domovy, ale často aj o svojich najbližších sa už nemajú o čo oprieť. Našou snahou je podať im pomocnú ruku.

A tak znie aj

naše motto:

Inšpirovaní Božou láskou chceme uľahčovať proces integrácie utečencov do spoločnosti a napomáhať k budovaniu mostov medzi utečencami a miestnymi komunitami.

Začiatky

projektu God’s Care sú spojené s iniciatívou žiadateľa o azyl z Nigérie. Jeho životný príbeh inšpiroval skupinu študentov  z Evanjelickej bohosloveckej fakulty UK v Bratislave k organizovaniu zbierok humanitárnej a materiálnej pomoci utečencom a žiadateľom o azyl.  Túto skupinu dobrovoľníkov organizačne zastrešila  Ekumenická rada cirkví, programom Ekumenická krízová a rozvojová služba. 

V súčasnosti

sa pomoci utečencom venujú dvaja zamestnanci Ekumenickej rady, ktorí spolupracujú so študentami niekoľkých vysokých škôl (Evanjelická bohoslovecká fakulta, Katedra etnológie a kultúrnej antropológie Filozofickej fakulty a Katedra liečebnej pedagogiky PdF UK Bratislava), cirkevnými spoločenstvami a dobrovoľníkmi – jednotlivcami z Bratislavy aj iných slovenských miest.

Spoločne organizujeme humanitárnu pomoc (sublink: Ako možete pomôcť?) a pravidelné voľno-časové aktivity (sublink: Aktuality) v pobytovom utečeneckom tábore v Gabčíkove.

Podporujeme integráciu žiadateľov o azyl v Integračnom stredisku vo Zvolene.

Zvyšovaním informovanosti sa snažíme prispieť k odbúraniu izolovanosti utečencov a potlačeniu xenofóbie.

Projekt má vlastne dve podoby: integračná pomoc azylantom (link: Mentoring) (sublink: /Fakty o utečencoch/) a práca so žiadateľmi o azyl (link: Gabčíkovo).

Financie

Projekt je finančne zabezpečovaný z milodarov a zo získaných projektových prostriedkov.

 

späť na EKROS

 

 

späť na hlavnú stránku    home  Home English    home     EN                                                                                             hore

 
.::.   .::.
 .::. ( © 2007 ERCSR