logo ERCEkumenická rada cirkví v SR


Program: Krízová a rozvojová služba - EKROS ERCSR

V súčasnosti (od roku 2010) je program pozastavený

Program EKROS ERCSR sa skladal z niekoľkých projektov

 

Archív EKROS

  • :: 20. september 2006 :: Ekumenická rada cirkví v SR organizuje celoslovenskú kampaň Živá voda pre Malawi, ktorej hlavným cieľom je vyzbierať finančné prostriedky na výstavbu 124 studní s pitnou vodou v stravovacích centrách pre deti. Viac o kampani na stránke www.zivavodapremalawi.sk

  • :: 29. máj 2006 :: ERCSR vyhlasuje vnútrocirkevnú zbierku na pomoc obetiam zemetrasenia v Indonézii. (stiahnite si)

  • :: 20. december 2005 :: Konto na Malawi: 4000346704/3100, variabilný symbol 10122005. Finančné prostriedky sa použijú na nákup jedla, sietí proti komárom a výstavbu studní s pitnou vodou v Malawi. Kontaktná osoba: Oľga Auchenbach, auchenbach@ekumena.sk, 0911/996-272.

  • :: 11. december 2005 :: Článok o Malawi, fotografia a rozhovor s Oľgou Auchenbach (ERCSR), ktorá túto krajinu navštívila. (stiahnite si)

  • :: 15. november 2005 :: Fotografie ku správe o prebiehajúcej zbierke cirkví na pomoc obetiam zemetrasenia v Pakistane. (stiahnite si)

  • :: 15. november 2005 :: Správa o prebiehajúcej zbierke cirkví na pomoc obetiam zemetrasenia v Pakistane (organizuje ERCSR). (stiahnite si)

  • :: 5. október 2005 :: Ekumenická krízová rozvojová služba s Evanjelickou diakoniou navštívili Gabčíkovo a poskytli humanitárnu pomoc členom posádky zhorenej rumunskej lode. (stiahnite si)

  • :: 5. september 2005 :: Ekumenická rada cirkví v SR sa zapojila do kampane Svet bez chudoby, ktorej cieľom je zmiernenie extrémnej chudoby. (stiahnite si)

  • :: 11. apríl 2005 :: Prednáška o Fairtrade -- pozvánka. (stiahnite si)


 

 

späť na hlavnú stránku    home  Home English    home     EN                                                                                             hore

 
.::.   .::.
 .::. ( © 2007 ERCSR