logo ERCEkumenická rada cirkví v SR


Realizované aktivity projektu Európskeho zboru solidarity

Logo Dobro

Hlavným cieľom nášho posledného realizovaného projektu Európskeho zboru solidarity realizovanom v roku 2019/2020 „Odhaľovanie kvalít jednotlivcov a zvyšovanie ich sociálnych a praktických zručností“ bolo zbližovanie ľudí, vytváranie pocitu spolupatričnosti k spoločnému ľudstvu bez ohľadu na pôvod, kultúru, i náboženstvo, sexuálnu orientáciu, vzdelanie a / alebo sociálno-ekonomického zázemia.
Všetky zainteresované strany si mali možnosť uvedomiť a precvičiť, že rozdiely medzi ľuďmi slúžia ako dobrá príležitosť na ich zdieľanie či obohatenie a že napriek rozdielom majú jednotlivci veľa podobností, ktoré z nich robia súčasť spoločnosti, súčasť toho istého sveta. Projekt tiež zdôraznil silu spolupráce pri dosahovaní cieľa, kládol veľký dôraz na empatiu, akceptovanie rozdielov, budovanie charakteru, rozširovanie tvrdých a mäkkých zručností a nakoniec na vytvorenie globálneho spoločenského vedomia.

Activities

Projekt zahŕňal 11 dobrovoľníkov zo 6 krajín (Francúzsko, Španielsko, Taliansko, Grécko, Nemecko a Slovensko) umiestnených v 5 mestách a 8 rôznych hostiteľských organizáciách .
Aktivity v hostiteľských organizáciách boli zamerané na prácu s rôznymi skupinami. Dobrovoľníci sa zapájali do práce s deťmi, pomáhali učiteľom a sociálnym pracovníkom pri plnení úloh v oblasti vzdelávania, výchovy a znižovania nerovností medzi nimi tým, že im poskytovali bezpečné miesto pre rozvoj (hry, pomoc s domácimi úlohami, kultúrne objavy, workshopy atď). Dobrovoľníci tiež pracovali so staršími a / alebo ľuďmi so zdravotným postihnutím a pomáhali im pri rôznych činnostiach v centrách. Okrem týchto aktivít sme organizovali podporné semináre pre dobrovoľníkov, kurzy slovenského jazyka a hostiteľské centrá ponúkali podporné stretnutia pre ich dobrovoľníkov.

On arrival seminarMidterm seminar

 

Partnerské hosťujúce organizácie a vykonávané aktivity:

  • Relevant n.o. , Prešov: práca s deťmi a mládežou, práca s minoritnou skupinou

  • Nadácia Krajina harmónie, Žilina: práca s mentálne a fyzicky postihnutími; práca s mládežou

  • IN Network Slovakia, Lučenec: práca s deťmi a mládežou; s minoritnou skupinou

  • Betánia, Senec: práca s mentálne a fyzicky postihnutími;

  • Veľká - Malá -Škola, Bratislava: práca s deťmi

  • Rafael dom, Bratislava: práca s mentálne a fyzicky postihnutími; práca so seniormi

  • Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského, Bratislava: práca s mládežou

  • Ekumenická rada cirkví v SR, Bratislava: práca s mentálne a fyzicky postihnutími; práca s deťmi a mládežou; práca so seniormi

Súčasťou programu boli aj ďalšie 2 dobrovoľníčky z Nemecka hosťované cez program Diakonisches Jahr im Ausland

  • DSB Deutsche Schule Bratislava: práca s deťmi

Obrazok

skupinova foto

 

Projekt „Odhaľovanie kvalít jednotlivcov a zvyšovanie ich sociálnych a praktických zručností“ bol podporený programom Európskej Únie v rámci Európskeho zboru solidarity realizovanom v roku 2019/2020

 

Logo ESC

 

Hosťovanie dobrovoľníčiek z Nemecka bolo realizované vďaka našemu partnerovi  Evangelische Freiwilligendienste gGmbH ich programu Diakonische Jahr im Ausland a podpore nemeckej vlády

   Logo DJiA                                Logo MNS

späť >program Dobrovoľníctvo<

 

späť na hlavnú stránku    home  Home English    home     EN                                                                                             hore

 
.::.   .::.
 .::. ( © 2007 ERCSR