logo ERCEkumenická rada cirkví v SR


Ústredný zväz židovských náboženských obcí v Slovenskej republike

 

História a základná charakteristika

Ústredný zväz židovských náboženských obcí v Slovenskej republike (ďalej ako ÚZ ŽNO) vznikol v roku 1945. ÚZ ŽNO je organizácia, ktorá zastupuje židovskú komunitu na Slovensku  ako celok vo veciach náboženských, národnostných, sociálnych, vzdelávacích,  kultúrnych. V súčasnosti sa nachádza na Slovensku 12 židovských náboženských obcí (ŽNO). Medzi najväčšie ŽNO patria Bratislava a Košice. Ďalšie ŽNO sa nachádzajú v Dunajskej Strede, Galante, Nových Zámkoch, Rimavskej Sobote, Komárne, Nitre, Trenčíne, Žiline, Banskej Bystrici a v Prešove.

ÚZ ŽNO v mene komunity pôsobí a vystupuje voči iným cirkvám, národnostiam, slovenským a zahraničným organizáciám, verejnej a štátnej správe a voči verejnosti.

Cieľom ÚZŽNO je:

-         vytvárať podmienky pre plnohodnotný duchovný a národný život všetkých generácií komunity

-         zabezpečovať sociálnu a zdravotnú starostlivosť preživších holokaustu a iných potrieb pre členov komunity

-         chrániť židovskú komunitu proti prejavom antisemitizmu, xenofóbie, fašizmu či inej diskriminácie

-         chrániť pamiatku židovských obetí holokaustu.

-         starať sa o židovské pamiatky a judaiká (vo vlastníctve komunity)

-         podporovať vzdelávanie v oblasti judaizmu, židovskej kultúry a dejín

-         podporovať pozitívny obraz židovskej kultúry a judaizmu

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Ústredný zväz židovských náboženských obcí v Slovenskej republike
Panenská 4

811 03 Bratislava

Web: zidianaslovensku.sk

Tel.: 02 / 5441 2167
E-mail:
office(@)uzzno.sk

Hovorca ÚZ ŽNO: hovorca(@)uzzno.sk

 

 

späť na hlavnú stránku    home  Home English    home     EN                                                                                             hore

 
.::.   .::.
 .::. ( © 2007 ERCSR