logo ERCEkumenická rada cirkví v SR


Aktuality

 • :: 22.mája 2023 VYŠLO NOVÉ JUBILEJNÉ ČÍSLO ČASOPISU ROZMER
  V týchto dňoch vyšlo nové číslo štvrťročníka Rozmer – časopisu pre kresťanskú duchovnú orientáciu, ktorý čitateľom ponúka prehľad o súčasnej náboženskej scéne. Renomovaní domáci a zahraniční autori sa v ňom venujú aktuálnej problematike nových náboženských hnutí a siekt, ako i javom, ktoré s týmto novodobým fenoménom bezprostredne súvisia. Okrem toho sa časopis venuje aj religionistickým témam približujúcim históriu a učenie starovekých kultúr a svetových či predkresťanských náboženstiev. Jeho vydavateľmi sú Ekumenická rada cirkví v SR a občianske združenie Ekumenická spoločnosť pre štúdium siekt.

  Obsah čísla 1/2023 -  jubilejného 100. čísla Rozmeru tvorí výber príspevkov z rokov 1998 až 2014. Ich opätovným uverejnením sme si sprítomnili niektoré významné míľniky, udalosti, svedectvá a kauzy, ktorým sme sa v tých rokoch najviac venovali. A aby sme vôbec mohli priestorovo obsiahnuť prierez aspoň tých najcharakteristickejších príspevkov, zdvojnásobili sme obvyklý počet strán.
  Deväťdesiate roky, keď vznikol náš časopis (1998), boli spoločensky veľmi dynamické a hektické. Taktiež na náboženskej scéne začínali neraz okázalo a konfrontačne pôsobiť mnohé, pre nás málo známe duchovné hnutia, na čo bolo potrebné správnym spôsobom reagovať. Keďže náboženská sloboda je garantovaná pre všetkých, jediným účinným spôsobom, ako čeliť čoraz agilnejším sektám, bolo prinášať o nich overené a pravdivé informácie, čo v tom labyrinte často protichodných a neraz i neoverených či tendenčných správ nebolo zas až také jednoduché.
  A veruže bolo o čom písať, ustavične sa čosi dialo. Veď si len spomeňme na Munovo „požehnanie“ (s. 3–4), pre ktoré sa do Bratislavy na sklonku 90. rokov zbehli stovky jeho verných prívržencov nielen zo Slovenska, ale i zo širokého okolia. O pár mesiacov neskôr k nám do bratislavského Istropolisu dokonca osobne zavítala jeho manželka Dr. Hak Ča Han Munová (s. 8–9), keď na svojom celosvetovom turné pompézne ohlasovala vznik novej munistickej organizácie Medzináboženskej a medzinárodnej federácie za svetový mier. Munistov si každý pamätá hlavne pre ich hromadné sobáše a povestní sú aj tým, že svojim členom vyberá životného partnera sám vodca Mun. Spomínam si na jedno milé mladé dievča, ktoré k nám prišlo do redakcie krátko po jej vzniku. Rozprávala nám, ako aj jej vybral Mun partnera, ktorého predtým vôbec nepoznala. Našťastie sa jej včas otvorili oči, a tak nám mohla rozpovedať príbeh, ktorý sme pomenovali Čiernobiely svet (s. 11–14), lebo taký je neraz život v autoritárskych spoločenstvách.
  Zahanbiť sa však nedali ani ďalší náboženskí lídri. Napríklad guru Šrí Činmoj, ktorý sa všemožne usiloval získať Nobelovu cenu za mier, a preto všade po svete horúčkovito usporadúval tzv. mierové koncerty. Na jeden sme si zaspomínali aj v tomto čísle (s. 6–7).
  No nebol tu len cudzokrajný import. Pochváliť sme sa tiež mohli rýdzo slovenským fenoménom – Natáliou Makedonovou (s. 4–5), „bielou holubicou“, ktorá mala podľa vlastných slov porodiť vo vyvolenom slovenskom národe druhého Božieho syna – Imanuela. Ten sa údajne narodil iba pár dní pred jej tragickou smrťou (zahynula 4. 12. 1998 pri autonehode) a následne bol, podľa viery jej stúpencov, unesený k Božiemu trónu, odkiaľ sa navráti po prvej veľkej očiste Zeme.
  Avšak aj v kresťanských vodách sa našiel bohatý úlovok. Sprvoti boli známejší iba Jehovovi svedkovia, s ktorými mala živú skúsenosť pani Helenka (s. 18–23), ktorej sekta odcudzila vlastné deti a vnukov. No neskôr hladinu na neprehľadnej náboženskej scéne rozčerilo najmä KS Milosť, o ktorom sme sa zase pozhovárali s Michaelou (s. 64–67).
  Na prelome milénií sa prebúdzala aj ezoterická scéna. V dnes už zbúranom bratislavskom PKO sa každoročne na ezoterických festivaloch prezentovali rôzni alternatívci, prívrženci širokého spektra ezoterických metód a smerov, medzi ktorými nechýbali pokútni terapeuti, astrálni turisti či kontaktéri s mimozemšťanmi, ale kde sa prezentovali taktiež viaceré sekty, ako napríklad Falun gong, Sahadža joga, Joga v dennom živote, Univerzálny život či krišnovci známi z našich ulíc svojím nenapodobiteľným zjavom a extatickými spevmi s rytmickým sprievodom zunivých kovových čineliek (s. 15–17 a 40–42).
  V našom zornom poli sa ocitli aj školy. Dobre sa pamätáme na ambicióznu spoločnosť Joga v dennom živote, na ktorej čele stojí kontroverzný indický guru Mahéšvaránanda, neskôr tiež neslávne známy svojimi sexuálnymi prehreškami (s. 76–77). Pokusy tejto spoločnosti prepašovať jogu do všetkých štátnych škôl vtedy vyvolali odmietavé reakcie nielen národne orientovaných politikov, ale najmä kresťanských cirkví (s. 24–31). To však nebolo jediné úsilie siekt infiltrovať sa medzi našu školopovinnú mládež. Väčší priestor sme v čísle venovali aj Waldorfskej škole (s. 43–55) a takisto tzv. rodovej škole, ktorej žiaci sa onedlho po jej otvorení presunuli do vzdialenej krasnodarskej dedinky Tekos neďaleko Čierneho mora (s. 56–63). A nemôžem nespomenúť ani Scientologickú cirkev, ktorá sa pokúšala na našich školách zase presadiť prostredníctvom protidrogovej tematiky prezentovanej občianskym združením Slovensko bez drog (s. 78–80).
  Jubilejné 100. číslo Rozmeru je teda celé venované spomienkam. Veru, časy sa odvtedy zmenili, spoločnosť sa zmenila, ale zmenili sme sa aj my. Naše vnímanie reality okolo nás, postoje, názory, všetko je už trochu iné. Či sa vývoj uberá k lepšiemu, alebo naopak k horšiemu, ukáže až čas. Snáď vám pri tom ešte zopár rokov bude Rozmer dobrým spoločníkom.

  Záujemcovia si časopis Rozmer (štvrťročník) môžu objednať písomne na adrese: Redakcia časopisu Rozmer. Predplatné na rok 2023 je 11,60 €. Ponúkame tiež možnosť objednať si staršie ročníky, a to celú kolekciu ročníkov 2008 až 2022 (spolu 50 dostupných čísel), ktorú dostanete za zvýhodnenú akciovú cenu 39 €. S časopisom sa môžete oboznámiť a predplatiť si ho aj na jeho webovej stránke www.rozmer.sk.
  Informoval: Boris Rakovský

  Obalka 1-2023


 • :: 9.marca 2023 VYŠLO NOVÉ ČÍSLO ČASOPISU ROZMER

  V týchto dňoch vyšlo nové číslo štvrťročníka Rozmer – časopisu pre kresťanskú duchovnú orientáciu, ktorý čitateľom ponúka prehľad o súčasnej náboženskej scéne.
  Najnovšie číslo 4/2022 sa venuje týmto témam:
  • Buďme soľou zeme! – biblické slovo
  • Veľký reset znepokojuje konzervatívnych kresťanov
  • Transhumanizmus ako nové náboženstvo?
  • So slonom na pleciach
  • Bez slona na pleciach
  • Milenializmus v cirkvi Šinčchondži
  • Mysticizmus v západnom ezoterizme (10)
  • Pentekostálna liturgia- úloha hudby v pentekostálnej liturgii
  • Bludné náuky a sekty v stredoveku (10)
  Okrem uvedených tematických článkov je číslo doplnené spravodajským servisom a recenziou autobiografického románu Dušana Štrausa So slonom na pleciach.
  Časopis ponúka aj množstvo ďalších zaujímavých informácií v článkoch a spravodajstve.
  Ak Vás tieto témy zaujali, neváhajte si kúpiť najnovšie číslo 4/2022 alebo predplatiť náš Časopis Rozmer.
  Predplatné na rok 2023 je 11,60 €. Ponúkame tiež možnosť objednať si za zvýhodnenú cenu 39 € staršie ročníky 2008 až 2022. Aktuálne je dostupných až 50 čísiel. Čísla sa postupne dopredávajú, v prípade záujmu treba preto zareagovať čo najskôr.
  O ďalších zaujímavých témach, ktorým sa časopis venuje a o tom, ako si ho objednať sa dozviete na jeho webstránke www.rozmer.sk
  .
  Vydavateľmi časopisu sú Ekumenická rada cirkví v SR a občianske združenie Ekumenická spoločnosť pre štúdium siekt.

  Obalka Rozmer 4-2022

 • :: 25.februára 2023 :: Vyhlásenie členských a pozorovateľských cirkví a náboženských spoločností Ekumenickej rady cirkví v Slovenskej republike k 75. výročiu nástupu komunizmu k moci v Československu, 1948 – 2023.
  My, predstavitelia členských a pozorovateľských cirkví Ekumenickej rady cirkví v Slovenskej republike, považujeme prevzatie moci komunistami v Československu dňa 25. februára 1948, za jeden z najvýznamnejších, no zároveň najtemnejších dátumov 20. storočia a vôbec novodobých dejín Slovenska a rovnako i Česka.
  Považujeme za dôležité aj dnes pripomínať, aká bola skutočná tvár tohto údajne sociálne a humánne orientovaného politického zriadenia. Na jednej strane to robíme preto, aby sme generáciu tých, ktorí komunizmus nezažili, varovali pre klamlivými ilúziami tradičného i moderného ľavičiarstva. Tiež preto, aby sme nedovolili, aby vznikali a prežívali komunistické varianty „osvienčimskej lži“, prezentujúce komunizmus ako humanistický režim a vyvyšujúce jeho prednosti. A napokon to robíme z úcty voči tisícom a tisícom osudov ľudí, diktatúrou proletariátu zbavených prostého životného šťastia, existenčne zničených, vyhnaných z vlasti, väznených, mučených, zabitých....
  Pripomeňme, že po tom, ako začiatkom 40-tych rokov fašizmus na Slovensku prakticky zlikvidoval židovské náboženské obce, a to nie len organizačne a materiálne, ale hroznými masovými deportáciami ich aj ľudsky vyhladil, tak v priebehu krátkeho času po februári 1948 komunizmus v Československu odobral cirkvám, okrem samotných kostolov a fár, všetok hnuteľný majetok. Zanikli spolky, organizácie a inštitúcie so svojou vyspelou a fungujúcou infraštruktúrou. Mnohé z nich neslúžili iba vnútorným potrebám jednotlivých cirkví, ale mali aj širší, celospoločenský význam, ako napríklad zdravotnícke, sociálne a školské zariadenia.
  Štát sa navonok veľkodušným spôsobom zaviazal o cirkvi hospodársky „postarať“. Prakticky to znamenalo, že výhradne na seba prevzal úlohu hradiť mzdy duchovných. Tie vyplácal v minimálnej výške. Zároveň autoritárskymi krokmi mocenského dozoru narušil stáročia pestovanú, jemnú rovnováhu medzi cirkvou, jej ekonomickými a hospodárskymi potrebami a členmi cirkvi, ktorí sú ochotní sami sa o službu cirkvi postarať.
  Komunistický štát prevzal „dozor“, teda totálnu kontrolu nad životom cirkví. Kto chcel pôsobiť ako duchovný, bol závislý na udelení štátneho súhlasu na duchovenskú činnosť. Toto bol iba jeden typ z mnohých druhov mocenských súhlasov, na ktoré boli cirkvi odkázané. Vo všetkých oblastiach života spoločnosti, od školstva, až po kolektívy na pracoviskách, prebiehala cielená ateizácia a komunistická ideologická indoktrinácia. Čoskoro sa začali množiť rady tých, ktorí boli pre svoje náboženské presvedčenie, aktívne vyznávanie viery, či kvôli vyfabulovaným a nezmyselným obvineniam zastrašovaní, šikanovaní, perzekuovaní, väznení. Prišlo na prvých mučeníkov. Je nám nesmierne ľúto stoviek nevinných životov.
  Mnohí i dnes zastávajú názor, že princípy komunizmu boli v podstate dobré. Iba ich realizácie sa ujali ľudia, ktorí im neporozumeli a tým komunizmus zdiskreditovali. Zoči – voči takémuto názoru sme si istí tým, že ho môže zastávať iba človek, ktorý prehliadol základnú intenciu komunizmu ako politickej diktatúry, ktorá si robí totálny nárok na človeka a na celú spoločnosť.
  Uvažujme: biblická viera, či už židovská, alebo kresťanská, svojim obsahom tvorí a potvrdzuje hodnotu, dôstojnosť a slobodu každej ľudskej bytosti. Preto je viera a náboženské prostredie nepriateľom pre každú politickú diktatúru. Ako pre fašizmus, tak i pre komunizmus.
  Nepriateľský postoj komunizmu ku náboženskej viere teda nebol iba chybou nesprávneho komunistu na v podstate správnom, sociálne a humanisticky ladenom programe komunizmu. Nenávisť voči náboženskej viere bol explicitný, zdôvodnený a principiálny postoj komunistického režimu. Bez neho by komunizmus nebol komunizmom!
  Tento postoj patril k zásadným princípom „diktatúry proletariátu“: ak tu chceme mať človeka opatrného, plného strachu, pretvárky, nám plne lojálneho, poddajného, prispôsobivého, kontrolovateľného, vnútorne korumpovateľného, odtrhnutého od svojich prirodzených koreňov, zaujímajúceho sa iba o prežitie seba a svojej rodiny, spokojného v ilúziách, ktoré okolo neho vytvoril komunistický slovník, a ak tu chceme mať podobne charakterizovanú spoločnosť, pasívnu, zlomenú, poddajnú, schopnú prijať a zhltnúť úplne všetko a radostne kráčajúcu ulicami pod heslami komunistického slovníka, ak tu proste má zavládnuť komunizmus, nesmie tu byť viera a cirkev!
  Uvedomme si, že komunizmus bol koniec – koncov duchovný, pseudonáboženský jav. Dobre rozumel tomu, čo znamená podmaniť si dušu človeka. Bola to sekulárne, politicky ladená náboženská vízia „dokonalej spoločnosti“, avšak bez transcendentného, osobného Boha.
  Komunizmus teda dobre vedel o hlbokom prepojení medzi slobodou človeka a jeho vierou. Vedel, že skutočne veriaci človek je politicky nezotročiteľný. Preto musel s náboženskou vierou skoncovať ako s niečím principiálne nepriateľským. Od zvládnutia tohto zápasu závisel úspech samotného etablovania sa komunizmu. Nebol vedený iba v Československu, ale na všetkých miestach na zemi, kde sa komunisti dostali k moci.
  Úprimne vítame a oceňujeme, že vláda Slovenskej republiky prijala dňa 22. februára 2023 komuniké – Vyhlásenie vlády Slovenskej republiky k februárovému prevratu v roku 1948 – v ktorom pravdivým spôsobom pomenovala dôsledky diktatúry komunizmu v Československu a jednoznačne deklarovala záujem o demokratický, pluralitný systém a fungujúci právny štát, ktorý garantuje a udržiava občianske slobody a zabezpečuje dodržiavanie ľudských práv.
  Napriek tomu, že náš aktuálny dnešok má žiaľ množstvo chýb, ktoré si obyvatelia Slovenska dobre uvedomujú a trápia nás všetkých, predsa sa principiálne tešíme, že i cirkvi dnes môžu byť súčasťou demokratickej spoločnosti. Ako tí, ktorí zažili štátny dozor nad cirkvami, nesmierne oceňujeme politickú, občiansku a náboženskú slobodu.
  Povzbudzujeme členov našich cirkví a náboženských spoločností, aby osobne, vo svojich rodinách, susedstvách, komunitách a pracoviskách žili príkladným životom veriacich ľudí. Aby ako občania prispievali k budovaniu demokracie, dodržiavaniu občianskych a ľudských práv a slobôd. Aby prejavovali lojalitu k nášmu štátu a vlastenectvo, šírili vo svojom prostredí pokoj a vážili si dar politickej, občianskej a náboženskej slobody.
  V mene členských a pozorovateľských cirkví a náboženských spoločností Ekumenickej rady cirkví na Slovensku,

  Ivan Eľko, predseda ERC na Slovensku,
  Ján Szöllös, podpredseda ERC na Slovensku. • :: 23.januára 2023 :: Vyhlásenie Ekumenickej rady cirkví v SR k občanom Slovenska na záver Ekumenických bohoslužieb v rámci Týždňa modlitieb za jednotu kresťanov / Trnava, 22.1.2023.

  Vážení predstavitelia cirkví, oficiálni hostia tejto ekumenickej pobožnosti, sestry a bratia, milí televízni diváci, občania Slovenska!
  Je za nami rok 2022. Na chvíľu sa ešte obzeráme za ním. Pamätáme, že 22. februára sa skončil núdzový stav. Cirkvi patrili k najlojálnejším partnerom štátu pri dodržiavaní proticovidových opatrení. Chceli sme prispieť k riešeniu situácie. Dva covidové roky drasticky postihli mnohé oblasti života ľudí i spoločností. Znamenali i tvrdý zásah do života cirkví. Verejnosti však ponúkame konštatovanie, že cirkvi boli v pandémii disciplinovanejšie, ako niektoré iné časti našej spoločnosti.
  Pocovidový výdych trval iba jeden deň. 24. februára sa začala vojna na Ukrajine. Cirkvi sa od prvého dňa zapojili do riešenia utečeneckej krízy. Nešpekulovali sme, kto za vojnu môže a kto – čo útekom sleduje. Svoje stany sme mali na hraničnom prechode vo Vyšnom Nemeckom. Dodnes robíme finančné a materiálne zbierky. Humanitárnu pomoc vozíme hlboko do vnútrozemia Ukrajiny. Prijatým utečencom pomáhame začleniť sa do života. Mnoho z nich býva ešte stále v našich zariadeniach. Mnoho ich bývalo v našich domácnostiach. Evanjelický biskup Peter Mihoč bol pozvaný o tomto všetkom hovoriť v Európskom parlamente v Bruseli.
  Veriacim i sekulárnym ľuďom, ktorí boli a dodnes sú akokoľvek zapojení do pomoci Ukrajincom, ďakujeme za nasadenie. Želáme si, aby sa vojna čo najskôr skončila. Aby Ukrajina i Rusko našli pokoj v najhlbšom, biblickom zmysle slova, ktorý pochádza od Boha.
  V nedávnom čase sa udiali i tri tragické udalosti. Dovolím si podotknúť, že boli v čomsi i modelové. Vypovedajú o čase, ktorý žijeme. Zostalo po nich päť, dva a jeden vyhasnutý život. Prvú tragédiu zapríčinil alkohol za volantom. Alkohol za volantom, v rukách mládeže, spôsobujúci násilie v rodinách, na uliciach, berúci životy je démonom, ktorý nás ničí. Druhou bola vražda inak sexuálne orientovaných ľudí. Zároveň sme sa zhrozili z informácií o tom, kto mal byť „tvrdým cieľom“ tohto útoku. Naši priatelia zo židovskej náboženskej obce minulý rok zažili päť incidentov voči svojim duchovným. Útok v Bratislave ich minul. Žiaľ, neminul iných. Treťou bola vražda mladej ženy, kde sa spojili alkohol, krádež a nekontrolovaná surovosť. Všetky tri prípady sú hrozné. Túžime, aby sa už nikdy nezopakovali. Rodinám obetí vyjadrujeme úprimný spolusúcit v zármutku.
  Aktuálne prežívame vládnu krízu. I to býva súčasťou politického života. Frustrovaní sme však vo chvíli, keď pociťujeme, že čas a energia, ktorú vyžadujú ťažké časy pandémie, vojny, inflácie a energetickej krízy, sú plytvané na politické šarvátky. Voláme po legitímnom vyriešení ústavnej krízy a sústredení sa na občana a na štát. To, čo nesmie byť nijako spochybnené, je parlamentná demokracia, ústavnosť, dodržiavanie ľudských práv a slobôd a spravodlivosť, garantovaná zákonmi.
  Pri príležitosti tejto ekumenickej bohoslužby chceme my, predstavitelia cirkví a náboženských spoločností vyznať, že situáciu ľudí a spoločnosti nechceme iba duchaplne diagnostikovať a dvíhať moralizujúci prst. Chceme prinášať odpovede a riešenia, ktoré cirkev ponúka už dvetisíc rokov.
  To, čo v prvom rade dnes pred nami defiluje, je prázdnota človeka. Má veľa podôb. Od skľúčenosti, negativizmu, nemorálnosti, cez požívačný konzumizmus, chamtivosť a sebapresadzovanie, záujem o všetky typy alternatívnych filozofií a spiritualít, až po sociálny aktivizmus, projektujúci nového človeka a novú spoločnosť. V polovici prvého storočia kresťanský misionár, apoštol Pavel, videl okolo seba to isté, iba v antickom vydaní. Napísal vetu, ktorá zásadne určuje náš pohľad na seba i na ľudské okolie: „Všetci totiž zhrešili a nemajú slávu Božiu“. Najdôležitejším faktom, ktorý nás definuje, je hriech. To, že sme oddelení od Boha, jediného pravého základu života. Hriech vytvára prázdnotu. Je ako smäd, ktorý sa snažíme uhasiť mnohými spôsobmi. Zároveň nás na mnoho spôsobov zraňuje, zdezorientováva a zotročuje. Jediný, kto prázdnotu môže naplniť je Ten, ktorý sám je Plnosťou, Zmyslom, Láskou, Trvaním: Boh, ktorý sa nám dal poznať v kríži Ježiša Krista.
  Toho prinášame. Sme presvedčení, že iba dokonalý a milujúci Boh, môže dať zmysel človekovej existencii, môže uzdraviť spoločnosť a uvoľniť v ľuďoch energiu skutočnej solidarity, tvorivosti a pokoja.
  Svoju misiu vykonávame vo veľkých mestách, i v tých najmenších dedinkách. Odnikiaľ neodchádzame, nevzdávame to. Stojíme po boku ľudí a sprevádzame ich. Nerobíme rozdiely. Stretáme sa s bohatými i chudobnými, so vzdelanými i prostými, so spokojnými i utrápenými, s väčšinami i menšinami. Nikto z prahov našich kostolov a fár neodchádza odmietnutý. Ako to vyjadril pápež Benedikt XVI., žijeme v napätí „medzi prijímajúcou pastierskou láskou a oznamovaním biblickej pravdy“. Nie je to jednoduché. Ku každej ľudskej bytosti sme však pripútaní príkazom lásky a súcitu.
  Vyzývame všetkých veriacich, naprieč cirkvami a náboženskými spoločnosťami, duchovných i spolupracovníkov, aby trpezlivo vytrvali v tejto misii v dnešných časoch.
  Áno, v pokore priznávame, že aj na nás dopadá mnohé z kritiky, ktorú vyslovil Boh cez proroka Izaiáša. Nechávame si ju zájsť hlboko pod kožu. Vedie nás k pokániu a k túžbe obnoviť sa vo svojej službe. Občanov Slovenska však chceme uistiť, že napriek našim chybám princípom našej misie nie je panovanie, ale služba.
  Prajeme a od Pána Boha vyprosujeme občanom Slovenskej republiky, našej drahej vlasti, dobré dni, zdravie, prosperitu, lásku a mier.  Kostol sv. Anny v Trnave

  Kostol sv. Anny v Trnave

  Kostol sv. Anny EB 2023

  EB 2023

  EB 2023

   EB 2023

   EB 2023

   EB 2023

 • :: 9.januára 2023 :: Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov pre rok 2023

  Materiál PDF 
  Robte dobro, domáhajte sa práva (Izaiáš 1,17)


 • :: 2.decembra 2022:: VYŠLO NOVÉ ČÍSLO ČASOPISU ROZMER

  V týchto dňoch vyšlo nové číslo štvrťročníka Rozmer – časopisu pre kresťanskú duchovnú orientáciu, ktorý čitateľom ponúka prehľad o súčasnej náboženskej scéne.
  Najnovšie číslo 3/2022 sa venuje týmto témam:
  • Viera v budúcnosť – biblické slovo
  • Náboženské podhubie Francúzskej revolúcie
  • Lesk a bieda paracirkevných organizácií
  • Nový apoštol Jakub Kamiński
  • V očakávaní posledných vecí (2)
  • Mysticizmus v západnom ezoterizme (9)
  • Chazarská história (4)
  • Bludné náuky a sekty v stredoveku (9)
   a ponúka množstvo ďalších zaujímavých informácií v článkoch a spravodajstve.

  Ak Vás tieto témy zaujali, neváhajte si kúpiť najnovšie číslo 3/2022 alebo predplatiť náš Časopis Rozmer.
  Predplatné na celý rok 2022 (4 čísla) je len 11,60 €. Ponúkame tiež možnosť objednať si za zvýhodnenú cenu staršie ročníky 2008 až 2022 za akciovú cenu 39 €. Aktuálne je to až 52 čísiel, a to vrátane predplatného na tento ročník 2022. Čísla sa však postupne dopredávajú, v prípade záujmu treba preto zareagovať čo najskôr.

  O ďalších zaujímavých témach, ktorým sa časopis venuje a o tom, ako si ho objednať sa dozviete na jeho webstránke www.rozmer.sk
  O ďalších zaujímavých témach, ktorým sa časopis venuje a o tom, ako si ho objednať sa dozviete na jeho webstránke www.rozmer.sk

  Vydavateľmi časopisu sú Ekumenická rada cirkví v SR a občianske združenie Ekumenická spoločnosť pre štúdium siekt.


  Obalka Rozmer 3/2022

 • :: 28.novembra 2022:: „Výzva konať spolu“: Posolstvo 11. Valného zhromaždenia Svetovej rady cirkví, Karlsruhe, Nemecko

  Úvodná poznámka:
  Každé valné zhromaždenie Svetovej rady cirkví vydalo posolstvo, ktorého cieľom bolo tlmočiť skúsenosť zhromaždenia a inšpirujúcu povahu jeho práce. Ponúkame toto posolstvo k prečítaniu v každom cirkevnom zbore našich členských cirkví a odpublikovaniu vo všetkých cirkevných médiách. Dúfame, že toto posolstvo bude preložené do množstva jazykov a hojne použité. Bolo by dobré, aby sa o ňom diskutovalo, aby ho ľudia rozoberali, uvažovali nad ním, a modlili sa vychádzajúc z neho, lebo predstavuje úvahy a modlitby viac ako 4000 ľudí, ktorí sa zúčastnili zhromaždenia, zatiaľ čo hľadáme cestu k jednote, ktorú Kristus ponúka. Zverujeme vám teraz toto posolstvo s prosbou, aby ste ho odovzdali všetkým kresťanom a ľuďom dobrej vôle, aby sme sa spolu mohli zjednotiť v objavovaní toho, ako Kristova láska pohýna svet k zmiereniu a jednote.
  Výzva konať spolu
  „Veď nás ženie Kristova láska“ (2Kor 5,14)
  Celý text (preklad)  PDF  „Výzva konať spolu.“ Posolstvo 11. Valného zhromaždenia Svetovej rady cirkví

  Svetová rada cirkví je spoločenstvo 352 členských cirkví vo viac ako 120 krajinách sveta. Reprezentujú vyše 560 miliónov kresťanov. Je to najväčšie a najrozmanitejšie spoločenstvo cirkví na svete a počet jej členských cirkví stále rastie. Svetová rada cirkví je spoločenstvom cirkví, ktoré na základe Písma Svätého vyznávajú Pána Ježiša Krista ako Boha a Spasiteľa. Svetová rada cirkví vznikla po 2. svetovej vojne v roku 1948 a naša cirkev patrí medzi zakladajúce cirkvi.
  Úvodná poznámka:
  Každé valné zhromaždenie Svetovej rady cirkví vydáva posolstvo, ktorého cieľom je tlmočiť skúsenosť zhromaždenia a inšpirujúcu povahu jeho práce. Zverujeme vám teraz toto posolstvo s prosbou, aby ste ho odovzdali všetkým kresťanom a ľuďom dobrej vôle, aby sme sa spolu mohli zjednotiť v objavovaní toho, ako Kristova láska pohýna svet k zmiereniu a jednote.
  Celý text (preklad
  PDF

  Originálne texty:

  Posolstvo 11. Valného zhromaždenia SRC:
  https://www.oikoumene.org/resources/documents/message-of-the-wcc-11th-assembly-a-call-to-act-together

  Vyhlásenie o jednote:
  https://www.oikoumene.org/resources/documents/unity-statement-of-the-wcc-11th-assembly

 • :: 28.júla 2022 :: VYŠLO NOVÉ ČÍSLO ČASOPISU ROZMER

  V týchto dňoch vyšlo nové číslo štvrťročníka Rozmer – časopisu pre kresťanskú duchovnú orientáciu, ktorý čitateľom ponúka prehľad o súčasnej náboženskej scéne.
  Najnovšie číslo 2/2022 sa venuje týmto témam:
  • Pravda oslobodzuje – biblické slovo
  • Mágia a satanizmus v nemeckom národnom socializme
  • Sergej Miháľ a vytrhnutie cirkvi do roku 2024
  • Nepochopení kresťania či škodlivá sekta?
  • V očakávaní posledných vecí (1)
  • Mysticizmus v západnom ezoterizme (8)
  • História Chazarov (3)
  • Bludné náuky a sekty v stredoveku (8)
  • a ponúka množstvo ďalších zaujímavých informácií v článkoch a spravodajstve.

  Ak Vás tieto témy zaujali, neváhajte si kúpiť najnovšie číslo 2/2022 alebo predplatiť náš Časopis Rozmer.
  Predplatné na celý rok 2022 (4 čísla) je len 11,60 €. Ponúkame tiež možnosť objednať si za zvýhodnenú cenu staršie ročníky 2008 až 2022 za akciovú cenu 39 €. Aktuálne je to až 52 čísiel, a to vrátane predplatného na tento nový ročník 2022. Čísla sa však postupne dopredávajú, v prípade záujmu treba preto zareagovať čo najskôr.

  O ďalších zaujímavých témach, ktorým sa časopis venuje a o tom, ako si ho objednať sa dozviete na jeho webstránke www.rozmer.sk
  O ďalších zaujímavých témach, ktorým sa časopis venuje a o tom, ako si ho objednať sa dozviete na jeho webstránke www.rozmer.sk

  Vydavateľmi časopisu sú Ekumenická rada cirkví v SR a občianske združenie Ekumenická spoločnosť pre štúdium siekt.


  Obalka Rozmer 2/2022

 • :: 29.aprila 2022 :: VYŠLO NOVÉ ČÍSLO ČASOPISU ROZMER

  V týchto dňoch vyšlo nové číslo štvrťročníka Rozmer – časopisu pre kresťanskú duchovnú orientáciu, ktorý čitateľom ponúka prehľad o súčasnej náboženskej scéne.
  Najnovšie číslo 1/2022 sa venuje týmto témam:

  • Strach o dušu – biblické slovo
  • Nové náboženstvo: neomarxizmus
  • Kauza Guru Jára: Náboženstvo neospravedlňuje
  • Mágia v starovekom Egypte
  • Mysticizmus v západnom ezoterizme (7)
  • Vývoj religiozity vo filozoficko-sociálnej perspective
  • Bludné náuky a sekty v stredoveku (7)

  • a ponúka množstvo ďalších zaujímavých informácií v článkoch a spravodajstve.

  Ak Vás tieto témy zaujali, neváhajte si kúpiť najnovšie číslo 1/2022 alebo predplatiť náš Časopis Rozmer.
  Predplatné na celý rok 2022 (4 čísla) je len 11,60 €. Ponúkame tiež možnosť objednať si za zvýhodnenú cenu staršie ročníky 2008 až 2022 za akciovú cenu 39 €. Aktuálne je to až 54 čísiel, a to vrátane predplatného na tento nový ročník 2022. Čísla sa však postupne dopredávajú, v prípade záujmu treba preto zareagovať čo najskôr.

  O ďalších zaujímavých témach, ktorým sa časopis venuje a o tom, ako si ho objednať sa dozviete na jeho webstránke www.rozmer.sk

  Vydavateľmi časopisu sú Ekumenická rada cirkví v SR a občianske združenie Ekumenická spoločnosť pre štúdium siekt.

  Rozmer

 • :: 6.marca 2022 :: Modlitby za Ukrajinu

  Ekumenické fórum Európskych kresťanských žien, ktorého je členom Ekumenická rada cirkví v SR – Ženská komisia, sa v podvečer 6.3.2022 stretlo v online priestore, aby piesňami a modlitbami vyjadrilio svoju podporu Ukrajine. V rámci stretnutia Ukrajinské sestry referovali aj o ich súčasnej situácii.
  Ukrajina sa spolieha na našu modlitebnú i materiálnu podporu. Zúčastnené ženy z rôznych krajín Európy ubezpečovali, že Európa je už v pohybe a že aj keď nemôže zasiahnuť priamo a pomôcť vojensky, pomáha na mnohých iných frontoch finančne, prakticky ale aj modlitebne. Mnohé domácnosti sú otvorené prijať utečencov a poskytnúť tak dočasné útočisko.  foto

  foto

 • :: 25.februára 2022 :: Vyhlásenie predstaviteľov členských a pozorovateľských cirkví a náboženských spoločností Ekumenickej rady cirkví na Slovensku k vojne na Ukrajine.

  24. februára 2022 vojská Ruskej federácie napadli Ukrajinu. Útok vzbudil hrôzu svojou nečakanosťou a intenzitou. Považujeme ho za akt agresie voči suverénnemu a zvrchovanému štátu. Počínanie Ruska odmietame a odsudzujeme.
  Vyjadrujeme hlbokú sústrasť Ukrajincom. Cítime so všetkými, ktorí sú vojnou zasiahnutí, a to bez rozdielu. Je nám nesmierne ľúto každej ľudskej obete a surového ničenia materiálnych hodnôt.
  Prosíme a vyzývame široké ekumenické spoločenstvo kresťanov na Slovensku k neustávajúcim modlitbám o ukončenie ruskej vojenskej agresie, o mier na Ukrajine a o spravodlivé vyriešenie naliehavých politických, národnostných a bezpečnostných otázok, ktoré destabilizujú tento región.
  Rovnako prosíme a vyzývame členov našich miestnych spoločenstiev, aby otvorili srdcia i ruky na pomoc tým, ktorí utekajú pred vojnou. Buďme štedrí, obetaví a nápomocní.
  S nevýslovným smútkom nad hrôzou vojny, so srdcami otvorenými k pomoci blížnym a so stálou nádejou v Bohu prosíme: Pane, daruj mier medzi bojujúce strany na Ukrajine!
  Za predstaviteľov členských a pozorovateľských cirkví a náboženských spoločností Ekumenickej rady cirkví na Slovensku,

  Ivan Eľko, generálny biskup ECAV na Slovensku, predseda ERC na Slovensku,
  Ján Szöllös, Bratská jednota baptistov na Slovensku, podpredseda ERC na Slovensku.

 • :: 23.januára 2022 :: Vyhlásenie Ekumenickej rady cirkví v SR k občanom Slovenska na záver Ekumenických bohoslužieb v rámci Týždňa modlitieb za jednotu kresťanov


  Vážení hostia tejto ekumenickej pobožnosti, sestry a bratia vo viere v Pána Ježiša Krista, milí televízni diváci, občania Slovenska!

  Naše ostatné stretnutie pri Týždni modlitieb za jednotu kresťanov bolo pred dvoma rokmi v Trnave. Vo Vyhlásení k občanom Slovenska sme vyzývali našich duchovných, aby svoju službu konali s láskou k ľuďom bez rozdielu. Vyzývali sme veriacich, aby žili aktívnu lásku. Vyzývali sme mužov a ženy k poctivému manželskému životu, v ktorom nieto miesta pre násilie, či odcudzenie detí. Vyzývali sme k citlivosti na potreby druhých, k zveľaďovaniu prírodného a kultúrneho dedičstva, k pracovitosti. Odsúdili sme kradnutie, nepoctivosť, internetovú nenávisť. Vyzývali sme k povedomému občianstvu a k účasti na parlamentných voľbách.

  Toto všetko vnímame ako autentickú misiu nás samotných, ale i veriacich našich cirkví a náboženských spoločností. Radi by sme boli v tejto misii vierohodní, dôslední a úspešní. Robíme pokánie z toho, ak sa nám to nie vždy darí.

  O šesť týždňov neskôr sa naša krajina ocitla v zovretí pandémiou. Každá jedna téma o ktorej sme hovorili, bola preskúšaná pandemickou realitou. Dnes k tomu nechceme povedať nič nové a duchaplné. Cítime, že treba vyrieknuť slová uznania, poďakovania, no i znepokojenia.

  Uznanie a poďakovanie patrí zdravotníckemu personálu: lekárom, sestričkám, pracovníkom záchrannej služby a testovacích zariadení. Personálu všetkých typov zariadení sociálnej starostlivosti. Pedagógom na všetkých typoch škôl. Otcom a matkám, ktorí sa snažili i v lockdowne vytvárať prívetivé rodinné prostredie pre členov svojich rodín. Tým, ktorí vyrábali potraviny, distribuovali ich, predávali. Tým, ktorí občanom poskytovali základné služby a pomáhali udržiavať chod spoločnosti. Predstaviteľom a zamestnancom samospráv, vykonávajúcich množstvo protipandemických opatrení.
  Všetkým verejným autoritám a odborníkom, ktorí sa snažili nastavovať opatrenia v boji s pandémiou. Príslušníkom Ozbrojených síl - vojakom, polície, hasičského a záchranného zboru, finančnej správe ktorí pomáhali v krízových situáciách.

  Keď sa pozrieme do prostredia cirkví a náboženských spoločností, ďakujeme duchovným, ktorí sa snažia v sťažených podmienkach kvalitne slúžiť všetkých členov svojich komunít.
  Ďakujeme duchovným – mnohí z nich sú otcovia a matky detí – ktorí v skafandroch dobrovoľne pracovali na COVID oddeleniach a boli pri pacientoch v osudových chvíľach.
  Neordinovaným laikom, ktorí zabezpečovali online vysielania, núdzový chod našich zhromaždení, navštevovali chorých a osamelých.
  Pracovníkom našich charitatívnych a diakonických zariadení, ktorí neopúšťali svojich klientov.
  Duchovným Ústredia Ekumenickej a pastoračnej služby v Ozbrojených silách a ozbrojených zboroch Slovenskej republiky, ktorých účinkovanie zastrešuje Ekumenická rada cirkví už 15 rokov a tiež duchovným Ordinariátu Ozbrojených síl a ozbrojených zborov Slovenskej republiky, za ich podiel na riešení krízových situácií.

  Tých, ktorým by sme radi poďakovali a vyjadrili im uznanie, je oveľa viac. Slovensko má svojich anonymných hrdinov. Dokazovali, že nevymizla spolupatričnosť a obetavosť. Prispievali ku zvládnutiu tlaku pandémie. Pre všetkých vyprosujeme Božie požehnanie!

  Mnohé nás ale i bolí. Predovšetkým, je nám ľúto každého, komu pandémia zobrala niekoho drahého. Prosíme Pána Boha o útechu každého zarmúteného srdca a rodiny.

  Je nám ľúto každého, kto v nemilosrdnom mlyne pandémie zažíval osobné a vzťahové traumy. Kto prišiel o prácu, o podnikanie, o príjem a životné istoty. Prihovárame sa za všetkých týchto ľudí, rodiny, podniky. Apelujeme, aby moderný štát uplatnil nástroje solidarity a pomoci voči nim.

  Sme znepokojení tým, koľko zlých emócií, hnevu a frustrácie sa nakopilo v spoločnosti. Ako rastie agresivita, živá i internetová. Agresor nemusí byť prostoduchý človek zbavený súdnosti, ale aj intelektuál s kultivovaným imidžom. Ľudský hriech je všeobecný.

  Bolí nás, že pod pojem „občiansky protest“ sa vmestila aj vulgárnosť a násilie. Že debata o pandémii dostala radikálne pozadie a ohrozuje dokonca aj politickú stabilitu.

  Deklarujeme, že ako cirkvi a náboženské spoločnosti sme sa snažili prispieť k riešeniu pandémie. Boli sme lojálni voči opatreniam. Dôverovali sme ich odbornosti. Vysvetľovali sme ich a uplatňovali. Boli sme za to i kritizovaní. Pritom sme niesli status obyčajnej prevádzky a tiež zákazy a obmedzenia, aké historicky nemali obdobu.

  Bol to náš príspevok pre spoločné dobro. Z hľadiska biblických princípov ale nemôžeme dlhodobo akceptovať, ak vstúpenie do prostredia cirkvi je podmienené splnením zvláštnych zdravotníckych požiadaviek. A ak vzniká jeden zástup, ktorý ich splnil a druhý, na bok vyčlenený zástup, ktorý ich nesplnil. V skutočnosti jestvuje iba jeden zástup – zástup hriešnikov. A jediná požiadavka – túžbu po Bohu. Ľudí chceme chrániť, ale nie za cenu segregácie, ako ju pociťujeme v cirkvi.

  Vážení občania Slovenska, kresťania i nie kresťania, cítime sa byť spojení s vami vo vašich životných zápasoch. Žehnáme vám. Prajeme vám i celému nášmu milovanému Slovensku vymanenie sa z pandémie, pokoj, zmierenie a napredovanie.


 • :: 23.januára 2022 :: Ekumenické služby Božie pri príležitosti Týždňa modlitieb za jednotu kresťanov dňa 23. januára 2022 o 10:00 hod.

  Evanjelicky kostol

  miesto: Nový evanjelický kostol na Legionárskej, Bratislava • :: 17.decembra 2021 :: Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov pre rok 2022

  Materiál PDF 
  VIDELI SME NA VÝCHODE JEHO HVIEZDU A PRIŠLI SME SA MU POKLONIŤ  Mat.2,2

 • :: 17.septembra 2021 :: Svetová rada cirkví oslávila 73. narodeniny. Blahoželáme! Happy Birthday World Council of Churches!
  Ako Ekumenická rada cirkví v SR sa pripájame k modlitbám o Božie vedenie pre túto vzácnu organizáciu a o vanutie Ducha Svätého pre všetky ekumenické úsilia.
  Svetová rada cirkví bola založená 23.augusta 1948 na svojom 1. Valnom zhromaždení v Amsterdame. Dnes je jej súčasťou 349 členských cirkví z celého sveta.
  Toto celosvetové ekumenické spoločenstvo cirkví oslávilo svoj narodeninový deň pripomenutím si jedného zo svojich významných lídrov, metodistického pastora Philipa Pottera z Karibiku, ktorý bol generálnym tajomníkom SRC v rokoch 1972-1984. Philip Potter by 19.augusta oslávil 100 rokov. Pozrite si webinár o živote a prínose tohto ekumenického velikána, ktorý pri tejto príležitosti ponúkla Svetová rada cirkví. Nájdete ho tu na youtube

  „Nedokážeme vyjadriť dostatočne silno, akú veľkú bolesť nám spôsobujú rozdelenia medzi cirkvami. Sme presvedčení, že prišiel čas, keď cirkvi musia hovoriť spolu v láske.“
  Philip Potter na 1. valnom zhromaždení Svetovej rady cirkví v roku 1948 v Amsterdame, kde sa prihovoril ako zástupca mládeže. Bol vtedy 27-ročným študentom.

 • :: 17.agusta 2021 :: Dobrovoľnícka služba v rámci Európskeho zboru solidarity
                                                                          panacek
  Máš rád výzvy?
  Chceš
  pomáhať druhým a zároveň rozvíjať svoje talenty?
  Chceš
  pracovať v sociálnej oblasti, ale ešte nemáš žiadne skúsenosti?
  Si vo veku medzi 18 a 30 rokov?
  Chceš
  odísť do zahraničia?
  Chceš
  sa pripojiť ku skupine zahraničných dobrovoľníkov?
  Hľadáš
  príležitosť
  sa zapojiť?

  Je tu čas na dobrovolnú službu!

  Náš partner v Českej republike (september 2021 - august 2022), Slezská diakonie v rámci programu InterVIA prichádza s jedinečnou ponukou:

  Pokud máš motivaci ke službě potřebným, kteří jsou z rozličných důvodů, jako jsou tělesná nebo mentální omezení či chudoba aj., vyloučeni ze společnosti, jsi tu správně! InterVIA dává příležitost všem mladým lidem nezávisle na jejich rase, národnosti, sexuální orientaci, vyznání, ekonomické a sociální situaci nebo zdravotnímu omezení. Jsme rovněž připraveni podpořit dobrovolníky vyžadující osobní podporu.
  Tvá dobrovolná služba však nebude pouze jednostranný obchod. Během své služby budeš mít dostatek prostoru k seberealizaci a zužitkování svých talentů a koníčků např. skrz mini projekty a speciální 
  aktivity. Dále se budeš moci v průběhu dobrovolné služby zúčastnit seminářů, kde strávíš inspirativní čas s ostatními dobrovolníky. Nabyté zkušenosti ti pomohou k rozvoji nejen sociálního, ale i profesního učení.
  Dobrovolná služba ti také pomůže najít nové přátele, naučit se jazyk, poznat něco jiného a poznat sám sebe v cizí zemi. Jistě i ty, tak jako další dobrovolníci přineseš do našich služeb novou energii, vítr a inovaci, což obohatí mnoho dalších lidí a to nás velmi těší!
  Konkrétní možnosti dobrovolnictví najdeš 
  zde (pro INVY přijímání).


  viac na stránke InterVIA   a  video

            Plagat Intervia                           plagat


  Voľné miesta: EffathaEunikaLow threshold facility

  V prípade záujmu a ďalších informácií je možné kontaktovať aj koordinátora programu DOBRO

 • :: 30.júna 2021 :: FARÁRKA V 21. STOROČÍ  - Konferencia sa koná v ONLINE priestore - teda cez počítač (alebo mobil) - dňa 15. júla 2021 od 9:00 do 17:30.

  Tento mimoriadny letný dátum sme zvolili celkom vedome, pretože je to práve tento deň, kedy sa diala jedna z dvoch ordinačných slávností evanjelickej cirkvi. V roku 1951 v Tisovci biskup Vladimír P. Čobrda, napriek obavám a výhradám mnohých, s kresťanskou odvahou a nádejou ordinoval a vyslal do služby evanjelickej cirkvi aj prvú ženu, Darinu Bancíkovú.
  Téma ordinácie žien dodnes nie je uzavretou témou. Vždy znovu sa v cirkvi ozývajú hlasy, ktoré duchovnú službu žien v úlohe farárky spochybňujú. A preto považujeme za dôležité, aby sme si pripomínali službu a odkaz tých, ktoré pred nami kráčali touto neľahkou cestou. Aby sme spoznali ich osobnosť, vedeli oceniť ich prácu a mohli sme sa nimi inšpirovať a povzbudiť do našej vlastnej služby. Preto si spolu chceme s vďakou a nádejou pripomenúť nielen sestru farárku Darinu Bancíkovú, ale aj všetky ženy, ktoré slúžili ako farárky v rámci ECAV počas tohto obdobia.


  Informácie o konferencii, ktorá dostala názov FARÁRKA V 21. STOROČÍ nájdete v priloženom liste PDF. Dôležitou informáciou však je, že na konferenciu je potrebné sa prihlásiť do 7. júla 2021 a to cez registračný formulár, ktorý nájdete na tejto
  internetovej adrese.

  Tešíme sa na spoločné stretnutie a na vzájomné diskusie.
  A hoci zatiaľ iba cez počítač, ale predsa dúfame, že aj toto stretnutie poslúži na podporu služby žien - faráriek, kaplániek a teologičiek - v cirkvi a zároveň nám umožní sa vzdelávať, vzájomne sa zdieľať a povzbudiť. A tak prispieť k rozvoju cirkvi a spoločnosti, v ktorej žijeme.

  Srdečne a s nádejou na Božiu milosť

  eva oslíková


  Plagat

 • :: 26.februára 2021 :: Ekumenický svetový deň modlitieb 2021  „Stavaj na pevnom základe!“  5.marca 2021

  logo SDM


  Tento rok pripravili bohoslužbu kresťanské ženy zo súostrovia Vanuatu na tému: „Stavajte svoj dom na pevnom základe!“ V súčasnej situácii vo svete je téma viac ako aktuálna. Pevným základom pre človeka je Ježiš Kristus a Jeho učenie, ktoré nájdeme vo Svätom písme. „Ja som prišiel na svet ako svetlo, aby nik, kto verí vo mňa neostal v tmách“ (Jn 12, 46).  

  Na Slovensku sa pre zhoršenú pandemickú situáciu nemôžu sláviť bohoslužby SDM.Slovenský výbor SDM pozýva na živý prenos ekumenickej bohoslužby z Cirkevného zboru Bratskej jednoty baptistov v Bratislave - Palisádach v piatok 5.3.2021 o 17:00 hod. cez YouTube kanál:
  https://youtu.be/aA3TEEezRF8


  Kvôli novému bezpečnostnému nariadeniu miesto bohoslužby bolo presunuté. Prenos sa uskutoční na uvedenom linku.

  celá tlačová správa PDFinformácie o krajine Vanuatu PDF

  Potrebné informácie a materiály sú na stránkach:  
  https://sites.google.com/site/sdmslovensko/home/sdm-2021-vanuatu

  www.facebook.com/sdmslovensko


  V závere bohoslužby bude vyhlásená finančná zbierka na projekt podpory vzdelávania 200 mladých žien na Vanuatu, s názvom „ Budovanie vodcovských schopností“.  Na Slovensku bude realizovaná prostredníctvom bankového účtu Slovenského výboru SDM.  Vďaka za modlitby a finančnú podporu pre ženy na Vanuatu.  

  Číslo bankového účtu SDM: SK25 0900 0000 0000 1148 5517


  Kontaktné osoby:
  Eva Klepáčová, predsedníčka Slovenského výboru SDM
  klepacovaeva@gmail.com
  +421 903 328 182

  Dáša Fedorková, SDM Košice
  fedorkovadasa@gmail.com
  +421 915 461 714

  Vanuatu picture

 • :: 21.januára 2021 :: Smútočný oznam - dňa 19.1.2021 vo veku 71 rokov, nás predišiel do nebeského kráľovstva
  ThDr. Augustín Bačinský;
  arcibiskup Starokatolíckej cirkvi na Slovensku. PDF


  Vyjadrujeme našu úprimnú sústrasť rodine arcibiskupa Bačinského, blízkym a Starokatolíckej cirkvi na Slovensku. Myslíme na nich v modlitbách v ich žiali a prosíme o útechu Ducha Svätého, založenú na nádeji vzkriesenia, ktorú nám daroval Pán Ježiš.

 • :: 17.januára 2021 :: Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov 2021,

  pozdrav a povzbudenie ekumenickému spoločenstvu.

   18. január vždy býval začiatkom vzácnej osemdňovej doby, v ktorej sa naše cirkvi stretali v zhromaždeniach ekumenického Týždňa modlitieb za jednotu kresťanov. Niekde osemkrát, niekde iba dva či tri. Niekde ešte ďalší, či ešte ďalší krát v inom čase roku, niekde ešte osobitne mládež, či iná skupina. V tomto čase sme si zvykli tiež na televízny prenos spoločnej bohoslužby predstaviteľov cirkví. Ako zborový farár i ako biskup som sa na túto príležitosť vždy tešil a so mnou určite mnoho - mnoho ďalších ľudí. Ak sa ma niekto zo sekulárneho prostredia opýtal, načo je takéto stretnutie dobré a čo je jeho zmyslom, vysvetľoval som mu, že tu nejde o nejaké diskusné fórum, na ktorom sa budú vzájomne vyjasňovať vieroučné rozdiely, ani sa nebude konať nejaká závažná ekumenická diplomacia, ani sa nebude preberať cirkevná politika. Budeme sa predovšetkým spolu modliť. K tomu spoločne počúvať Božie Slovo a chváliť Pána svojimi piesňami. Úroveň modlitby, chvály a počúvania Božieho Slova je proste tá najzákladnejšia úroveň, na ktorej sa môžu stretnúť členovia jednotlivých kresťanských denominácií. Je fantastické, že sa aj stretnú! Na otázku, či je to všetko, či toto môže mať nejakú závažnosť a význam, som zvykol odpovedať, že to oceníme až vtedy, ak nám to nebude dopriate. viac   PDF

  Predstavitelia a tím ústredia Ekumenickej rady cirkví na Slovensku

 • :: 17.januára 2021 :: Ekumenická rada cirkví v SR ponúka počas Týždňa modlitieb za jednotu kresťanov video zamyslenia

  (tlačová správa)
  Od zajtra – pondelka 18. januára – bude Ekumenická rada cirkví uverejňovať na svojej Facebookovej stránke (
  https://www.facebook.com/ekumena.sk/) videá s biblickými zamysleniami pre Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov. Zajtra totiž tento ekumenický týždeň začína.
      
  Chce takto osláviť tento týždeň za jednotu v období, kedy nemáme kvôli ochrane zdravia pred nákazou koronavírusom možnosť stretnúť sa k modlitbách osobne, a dať tak veriacim rôznych cirkví možnosť duchovne sa stretnúť pri spoločných modlitbách a slove Božom.  

  Každé ráno od 9:00 v dňoch Týždňa modlitieb za jednotu kresťanov 18. – 25. januára ponúkne Ekumenická rada cirkví video s biblickým zamyslením z materiálov k Týždňu modlitieb. Videozamyslenia bude možné nájsť okrem Facebookovej stránky ERC v SR aj na
  stránkach a kanáloch členských cirkví, spolupracujúcich organizácií a spriaznených spoločenstiev.     

  Do ich prípravy sa zapojilo 9 sestier a 9 bratov zo 7 rôznych cirkví. Sú medzi nimi najvyšší predstavitelia cirkví na Slovensku, vrátane predsedu Ekumenickej rady cirkví v SR Ivana Eľka, generálneho biskupa ECAV, ordinovaní, neordinovaní, i zasvätené osoby. Všetci aktívne slúžia svojimi darmi vo svojich cirkvách, spoločenstvách a v spoločnosti. Viacerí z nich sú súčasťou spoločenstiev alebo organizácií, ktoré majú budovanie jednoty a láskou naplnených vzťahov medzi kresťanmi v centre svojho pôsobenia.   Počas ôsmych dní oktávy za jednotu sa Vám prihovoria sestry a bratia:

   
  - z členských cirkví ERC v SR, 
  - z Ekumenickej pastoračnej služby v OS a OZ SR,  
  - zo Ženskej komisie Ekumenickej rady cirkví v SR, ktorá je zároveň národným fórom Ekumenického fóra kresťanských žien Európy,
  - zo slovenského výboru Svetového dňa modlitieb žien,
  - z Komisie pre ekumenizmus Košickej arcidiecézy a Rady pre ekumenizmus Bratislavskej arcidiecézy,
  - z Hnutia fokoláre a z Komunity Sant’Egidio,
  - zo Spoločenstva evanjelický žien


  Pestrosť týchto spoločenstiev vyjadruje krásu a rozmanitosť duchovného života u nás na Slovensku, za ktorú sme veľmi vďační. Zároveň je krásne, že veriaci z tak mnohých a rôznych spoločenstiev sa spojili v spoločnom úsilí, aby nás všetkých pozvali k spoločným modlitbám za jednotu, aby sme sa tak pridali a pripojili naše srdcia a hlasy k modlitbe nášho Pána Ježiša za svojich nasledovníkov „aby všetci boli jedno ... aby svet veril“.  

  Všetkým, ktorí sa do tejto iniciatívy zapojili, Ekumenická rada cirkví v SR zo srdca ďakuje. Zvlášť obrovská vďaka patrí Jane Nunvářovej, tlačovej tajomníčke Generálneho biskupského úradu ECAV na Slovensku, za úpravu, pospájanie a strih videí ako aj za celkovú podporu tejto myšlienke. 

  Témou Týždňa modlitieb za jednotu kresťanov 2021 je „Zostaňte v mojej láske a budete prinášať veľa ovocia“ (porov. Ján 15, 5-9). Biblické texty vybrali a texty zamyslení a modlitieb, ktoré zaznejú vo videách, pripravili sestry z rehoľnej Komunity v Grandchamp vo Švajčiarsku, ktoré sa denne modlia za jednotu kresťanov ako aj a za cirkvi a veriacich na celom svete a potreby všetkých, predovšetkým núdznych. Vychádzajúc zo svojej skúsenosti kontemplatívneho života v Kristovi nás pozývajú načerpať z prameňa duchovného osvieženia a pozývajú prehĺbiť našu jednotu s Bohom, medzi sebou navzájom ako kresťania a ako ľudská rodina a s celým stvorenstvom.  zamyslenia

 • :: 24.decembra 2020 ::  „Ježiš Kristus je ten istý včera, dnes i naveky.“ (List Hebrejom 13,8)

  Milé sestry a bratia v Kristovi, 

  t
  ieto Vianoce budú iné ako akékoľvek, ktoré sme doteraz zažili. Budú skromnejšie, menej honosné, zídeme sa v menšom počte, a na mnohých miestach našej krajiny i celého sveta ich tento rok neoslávime v našich kostoloch, s krásne detailne pripraveným programom, výnimočnou liturgiou, slávnostnými piesňami. Možno sa nám zdá, že budú ochudobnené.  
  V ich tohtoročnej skromnosti a väčšej jednoduchosti však spočíva vzácna príležitosť. Nezaťažené jagavou honosnosťou nám dávajú možnosť sústrediť sa na to podstatné. Sú pozvaním do hĺbky, pozvaním zamyslieť sa, aký je pravý zmysel Vianoc, čo v nich naozaj chceme zažiť, aká a koho prítomnosť je v ich centre.  
  Vianoce nám pripomínajú príchod na svet toho najväčšieho pokladu pre ľudstvo – Spasiteľa Ježiša Krista. Všetko ostatné má bez neho a v porovnaní s ním len veľmi malú hodnotu. S ním, a prežiarené jeho prítomnosťou, nadobúdajú veci, skúsenosti a skutočnosti v našich životoch skutočnú krásu a ich pravú hodnotu.  
  On nebude chýbať medzi nami ani počas týchto Vianoc. On nás neopustil. On je ľudstvu nablízku, a zvlášť v ťažkých chvíľach. Pozýva nás upriamiť pozornosť na tajomstvo jeho prítomnosti. A tak hoci budú tieto Vianoce iné, než ako sme zvyknutí, to najkrajšie v nich chýbať nebude. A preto môžeme oslavovať, prežívať radosť, a vďačnosť. Preto môžeme spolu s anjelmi volať „Sláva Bohu na výsostiach a na zemi pokoj ľuďom, ktorých on miluje.“ (Evanjelium podľa Lukáša 2,14)

  Prajeme Vám hĺbkou, pokojom, a krásnou jednoduchosťou naplnené Via
  nočné sviatky! A nadovšetko Vám prajeme nanovo v nich zažiť a precítiť ten zázrak, ktorým je prítomnosť Božieho Syna v tomto svete, jeho blízkosť pre nás tu a teraz, v našich cirkvách, spoločenstvách, rodinách, srdciach.
  Požehnané Vianoce a šťastný Nový rok 2021! 

  Vaši pracovníci Ekumenickej rady cirkví v SR


  Vianoce

  Foto: Evanjelický kostol Krista, Rím(Autorka foto: Eva Guldanová)

 • :: 13.novmembra 2020 ::  Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov pre rok 2021 Materiál PDF  Zostaňte v mojej láske a budete prinášať veľa ovocia
  Ján
  15, 5 – 9

 • :: 16.septembra 2020 :: Kreatívna solidarita v spoločnej krehkosti - Svetový týždeň za mier v Palestíne a Izraeli 13.-21.septembra 2020

  Materiály pripravila Svetová rada cirkví
   


 • :: 17.júna 2020 :: Dobrovoľnícka služba v rámci Európskeho zboru solidarity
                                                                          panacek
  Máš rád výzvy?
  Chceš
  pomáhať druhým a zároveň rozvíjať svoje talenty?
  Chceš
  pracovať v sociálnej oblasti, ale ešte nemáš žiadne skúsenosti?
  Si vo veku medzi 18 a 30 rokov?
  Chceš
  odísť do zahraničia?
  Chceš
  sa pripojiť ku skupine zahraničných dobrovoľníkov?
  Hľadáš
  príležitosť
  sa zapojiť?

  Je tu čas na dobrovolnú službu!

  Náš partner v Českej republike (september 2020 - august 2021), Slezská diakonie v rámci programu InterVIA prichádza s jedinečnou ponukou:

  Pokud máš motivaci ke službě potřebným, kteří jsou z rozličných důvodů, jako jsou tělesná nebo mentální omezení či chudoba aj., vyloučeni ze společnosti, jsi tu správně! InterVIA dává příležitost všem mladým lidem nezávisle na jejich rase, národnosti, sexuální orientaci, vyznání, ekonomické a sociální situaci nebo zdravotnímu omezení. Jsme rovněž připraveni podpořit dobrovolníky vyžadující osobní podporu.
  Tvá dobrovolná služba však nebude pouze jednostranný obchod. Během své služby budeš mít dostatek prostoru k seberealizaci a zužitkování svých talentů a koníčků např. skrz mini projekty a speciální 
  aktivity. Dále se budeš moci v průběhu dobrovolné služby zúčastnit seminářů, kde strávíš inspirativní čas s ostatními dobrovolníky. Nabyté zkušenosti ti pomohou k rozvoji nejen sociálního, ale i profesního učení.
  Dobrovolná služba ti také pomůže najít nové přátele, naučit se jazyk, poznat něco jiného a poznat sám sebe v cizí zemi. Jistě i ty, tak jako další dobrovolníci přineseš do našich služeb novou energii, vítr a inovaci, což obohatí mnoho dalších lidí a to nás velmi těší!
  Konkrétní možnosti dobrovolnictví najdeš 
  zde (pro INVY přijímání).


  viac na stránke InterVIA   a  video

            Plagat Intervia                           plagat

  *****************************************************************************************************************************

  Náš partner v Maďarsku (september 2020 - júl 2021) , ODE (Önkéntes Diakóniai Év Programiroda), tak isto ponúka príležitosti na dobrovoľnícku službu v spoločenských a vzdelávacích organizáciách a kostoloch.
  ODE, v rámci dobrovoľníckeho programu Európskeho zboru solidarity,
  ponúka jedinečnú príležitosť osobnostného rastu a nezabudnuteľných zážitkov. Mladí ľudia majú príležitosť rozvíjať nové zručnosti, jazyky a poznávať rôzne kultúry.

  Viac na stránke ODE a info   ; viď video

  V prípade záujmu a ďalších informácií je možné kontaktovať aj koordinátora programu DOBRO

 

 

späť na hlavnú stránku    home  Home English    home     EN                                                                                             hore

 
.::.   .::.
 .::. ( © 2007 ERCSR